MedMij:Vdraft OntwerpBeelden

Uit informatiestandaarden
Versie door Ardon Toonstra (overleg | bijdragen) op 11 apr 2018 om 09:26 (Informatie)
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:Use Cases uitwisselen van media met de Patient}}

beelden
Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch

Inleiding

Deze pagina beschrijft use cases waarbij een patiënt medische gegevens, in een verscheidenheid aan media, kan raadplegen en versturen met behulp van een persoonlijke gezondheidsomgeving. Denk hierbij aan audio, video, afbeeldingen zoals bijvoorbeeld röntgenfoto's.

Algemene informatie behorende bij deze use cases kan gevonden worden op deze hoofd wikipagina.

Use Cases

Deze sectie vervolgt met de volgende use cases:

Use case: Raadplegen Media door patiënt

Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door inzicht te geven in medische informatie die over henzelf gaan. Dit ontwerp beschrijft het uitwisselen van media met de patient.

Domein

Medische informatie in een verscheidenheid aan media in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

Context

Het gaat om het elektronisch beschikbaar maken media, zoals beelden en video's, vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

Informatie

Raadplegen media met medische gegevens

Het raadplegen van een medische informatie gaat van een specifieke patiënt naar een specifieke organisatie in de zorg (bijvoorbeeld een zorgaanbieder).

Informatie elementen in de vraag om media staan hieronder. Dit betreft de filtermogelijkheden (query paramaters) in de vraag om documentgegevens. Deze filermogelijkheden zijn afgeleid van het IHE WIA profiel.

IHE QIDO-RS Query Images [RAD-YY]

 • query instances

Zoek parameters:

 • Zorgaanbeider (location)
 • Studie of onderzoek ID (studyUID - Study Instance UID)
 • Serie ID (seriesUID - Series Instance UID)
 • Dicom query parameters -
  • patientID
  • ... ect.

Basic DICOM introduction: https://dcm4che.atlassian.net/wiki/spaces/d2/pages/1835038/A+Very+Basic+DICOM+Introduction Dicom Query parameters: http://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part18/sect_6.7.html#sect_6.7.1.1.1

IHE WADO-RS Retrieve [RAD-107]

 • get instances
 • get metadata
 • get bulkdata

Zoek parameters:

 • Zorgaanbeider (location)
 • Studie of onderzoek ID (studyUID - Study Instance UID)
 • Serie ID (seriesUID - Series Instance UID)
 • Instance ID (SOP Instance UID of the instance to be returned)
 • Frame lijst (Frame numbers of the frames to be returned from the SOP instance)

Beschikbaar stellen medische gegevens in media

De informatie-elementen voor het beschikbaar stellen van een media worden beschreven in het IHE WIA profiel. Dit betreft de inhoud van de transactie waarbij het om de volgende HL7 FHIR STU3 informatie modellen en Zorginformatiebouwstenen gaat:

Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil media met medische gegevens raadplegen
Zorgaanbieder Stelt media met medische gegevens beschikbaar

Bedrijfsrollen afspraak inzien

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram media raadplegen

Activiteitendiagram media raadplegen

Procesbeschrijving

'Patient journey' - Roos Dalstra

Het verhaal van de 'patient journey' van Roos vindt u hier. Hieronder een voor Roos relevante situatie waarbij het raadplegen van een media document rol speelt.

Na het ontslag komt de informatie over de opnameperiode vanuit het ziekenhuis beschikbaar in de PGO, zodat zij een goed beeld heeft van haar opname en haar medicatie. Dit kan zij ook delen met haar naasten.

Roos zou in haar PGO bijvoorbeeld de ontslagbrief van haar opname kunnen opvragen.

Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt de media beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van medische gegevens in media tussen het betreffende XIS en de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.

De patiënt wil zijn medische gegevens inzien en de zorgaanbieder stelt dit ook beschikbaar.

Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om zijn medische gegevens op te halen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de beschrijving van deze use case geen verschil.
Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) vraagt om beschikbare medische gegevens bij een XIS aan de hand van een zoekopdracht.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) levert een lijst met metadata over de gevonden media documenten op voor de patiënt.
 • De Patiënt gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving om de gewenste media te raadplegen of te downloaden.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) levert de media op voor de patiënt.
Post conditie

De patiënt heeft zijn medische gegevens geraadpleegd via de persoonlijke gezondheidsomgeving.

Systemen & Systeemrollen

Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen hebben meerdere systeemrollen. Een systeemrol maakt het uitwisselen van bepaalde gegevens mogelijk. De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

Syteem Naam systeemrol Afkorting Omschrijving
PGO MediaMetadataLijstRaadplegend MM-1.0.0-PLR-FHIR Raadplegen media metadata lijst bij zorgaanbieder
MediaRaadplegend MM-1.0.0-PDR-FHIR Raadplegen media document bij zorgaanbieder
XIS MediaMetadataLijstBeschikbaarstellend MM-1.0.0-PLB-FHIR Beschikbaar stellen media metadata lijst bij patient
MediaBeschikbaarstellend MM-1.0.0-PDB-FHIR Beschikbaar stellen media document bij patient

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram media raadplegen

Componenten diagram Media raadplegen

Transacties, transactiegroepen en systeemrollen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol Technisch
Media metadata lijst (PULL) Raadplegen media metadata lijst MM-1.0.0-PLR-FHIR PGO Patiënt media in FHIR
Beschikbaarstellen media metadata lijst MM-1.0.0-PLB-FHIR XIS Zorgaanbieder
Media (PULL) Raadplegen media MM-1.0.0-PDR-FHIR PGO Patiënt
Beschikbaarstellen media MM-1.0.0-PDB-FHIR XIS Zorgaanbieder

Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram media raadplegen

Use case diagram PDF.A

Use case: Sturen medische gegevens in media door patiënt

Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door medische informatie te delen met zorgverleners. Het is niet mogelijk om alle medische informatie direct te kunnen gestructureerd te kunnen versturen. Dit ontwerp beschrijft het uitwisselen van ongestructureerde digitale informatie in media formaat.

Domein

Documenten en ongestructureerde medische informatie in een media format in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

Context

Het gaat om het elektronisch beschikbaar maken van afspraken vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

Informatie

Sturen van Medische gegevens in media

Het sturen van een medische informatie gaat van een specifieke patiënt naar een specifieke organisatie in de zorg (bijvoorbeeld een zorgaanbieder).

De informatie-elementen voor het sturen van een media worden beschreven in het IHE MHD profiel. Dit betreft de inhoud van de transactie waarbij het om de volgende HL7 FHIR STU3 informatie modellen en Zorginformatiebouwstenen gaat:

Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil medische gegevens in media formaat sturen
Zorgaanbieder Ontvangt medische gegevens in media formaat

Bedrijfsrollen afspraak inzien

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram PFD/A sturen

Activiteitendiagram media sturen

Procesbeschrijving

'Patient journey' - Roos Dalstra

Het verhaal van de 'patient journey' van Roos vindt u hier.

Hieronder een voor Roos relevante situatie waarbij het sturen van een media document rol kan spelen.

De internist in dienst die nacht wil graag weten welke medicatie Roos gebruikt. Aangezien Roos alles netjes heeft bijgehouden in haar persoonlijke

gezondheidsomgeving kan zij het ziekenhuis haar medicatiegegevens laten zien en laten uploaden naar het ziekenhuisinformatiesysteem. Hierdoor heeft de internist

een snel en accuraat overzicht van de huidige medicatie van Roos.

Wanneer een XIS niet in staat is om het medicatieoverzicht gestructureerd te ontvangen, zou het PGO het medicatieoverzicht in een media kunnen versturen. Zo heeft de arts wel gelijk de beschikking over het medicatieoverzicht.

Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Het systeem van een patiënt (PGO) stuurt de media naar het systeem van een zorgverlener (XIS).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van medische gegevens in media tussen het betreffende XIS en de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.

De patiënt wil zijn medische gegevens inzien en de zorgaanbieder stelt dit ook beschikbaar.

Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om zijn medische gegevens op te halen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de beschrijving van deze use case geen verschil.
Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) stuurt medische gegevens in media formaat naar een XIS.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) ontvangt een media van de patiënt.
Post conditie

De patiënt heeft zijn medische gegevens in media formaat verstuurd via de persoonlijke gezondheidsomgeving.

Systemen & Systeemrollen

Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:

 • XIS (zorgaanbieder)
 • PGO (patiënt)

Deze systemen hebben één of meer systeemrollen. Een systeemrol maakt het uitwisselen van bepaalde gegevens mogelijk. Hier gaat het om afspraken van zorgaanbieder naar patiënt. De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

Syteem Naam systeemrol Afkorting Omschrijving
PGO MediaSturend MM-1.0.0-PDS-FHIR Sturen media document naar zorgaanbieder
XIS MediaOntvangend MM-1.0.0-PDO-FHIR Ontvangen media document van de patiënt

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram Media sturen

Componenten diagram media Sturen

Transacties, Transactiegroepen en systeemrollen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol Technisch
Media (PUSH) Sturen media MM-1.0.0-PDS-FHIR PGO Patiënt media in FHIR
Ontvangen media MM-1.0.0-PDO-FHIR XIS Zorgaanbieder

Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram PFD/A sturen

Use case diagram media sturen

Functionaliteit

Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.

Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
AUTEUR(S) TITEL VERSIE DATUM BRON ORGANISATIE

Referenties