MedMij:Vdraft OntwerpBeelden

Uit informatiestandaarden
Versie door Ardon Toonstra (overleg | bijdragen) op 9 mei 2018 om 14:19 (Raadplegen medische beelden)
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:Use Cases uitwisselen van beelden met de Patient}}

beelden
Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch

Inleiding

Deze pagina beschrijft de use cases waarbij een patiënt medische gegevens, in een verscheidenheid aan beelden, kan raadplegen met behulp van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Denk hierbij aan beelden zoals röntgenfoto's, CT scans en echo's. In het zorgverlener domein is DICOM de voornamelijkste gebruikte standaard voor de opslag en verwerking van beelden. De basis voor de beschreven use cases is het Web-based Image Access (WIA) profiel van Intergrading the Healthcare Enterprise (IHE). Dit profiel definieert methoden voor het delen van beelden op basis van RESTful services. Hiervoor worden de DICOM RESTful transacties WADO-RS en QIDO-RS gebruikt. Een PGO kan met de QIDO-RS transactie DICOM studies metadata ophalen om vervolgens met de WADO-RS transactie de afbeeldingen in het PGO toont. De MedMij use PDF/A, gebaseerd op het IHE Mobile Health Documents, wordt gebruikt voor het raadplegen van verslagen, zoals bijvoorbeeld een radiologie verslag, waarna met QIDO-RS en WADO-RS de betreffende beelden geraadpleegd kunnen worden.

De volgende use cases worden hier beschreven:

 • Raadplegen DICOM beelden
 • Interactief raadplegen DICOM beelden
 • Raadplegen DICOM beelden op basis van raadplegen verslag

Algemene informatie behorende bij deze use cases kan gevonden worden op deze hoofd wikipagina.

Use case: Raadplegen DICOM beelden

Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door inzicht te geven in medische informatie die over henzelf gaan. Deze use case beschrijft het raadplegen van DICOM beelden door de patient.

Domein

Medische informatie in beelden in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

Context

Het gaat om het elektronisch beschikbaar maken beelden, zoals afbeelden en video's, vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

Informatie

Raadplegen medische beelden

Het raadplegen van een medische informatie gaat van een specifieke patiënt naar een specifieke organisatie in de zorg (bijvoorbeeld een zorgaanbieder).

Informatie elementen in de vraag om beelden staan hieronder. Dit betreft de filtermogelijkheden (query paramaters) in de vraag om documentgegevens. Deze filermogelijkheden zijn afgeleid van het IHE WIA profiel.

QIDO-RS Query Images

Zoek parameters:

 • DICOM query parameters
  • patientID
  • ... ect.
 • Studie of onderzoek ID
 • Serie ID

WADO-RS Retrieve

Interacties:

 1. get instances
 2. get metadata
 3. get bulkdata

Zoek parameters:

 • Studie of onderzoek ID
 • Serie ID
 • Instance ID
 • Frame lijst

Beschikbaar stellen beelden

De informatie-elementen betreffen de metadata gegevens van beelden en de beelden zelf confrom de DICOM standaard.

Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil beelden raadplegen
Zorgaanbieder Stelt beelden beschikbaar

Bedrijfsrollen afspraak inzien

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram beelden raadplegen

Activiteitendiagram beelden raadplegen

Procesbeschrijving

Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt de beelden beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van beelden tussen het betreffende XIS en de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.

De patiënt wil zijn medische gegevens inzien en de zorgaanbieder stelt dit ook beschikbaar.

Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om zijn medische gegevens op te halen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de beschrijving van deze use case geen verschil.
Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) vraagt om beschikbare medische gegevens bij een XIS aan de hand van een zoekopdracht.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) levert een lijst met metadata over de gevonden beelden voor de patiënt.
 • De Patiënt gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving om de gewenste beelden te raadplegen of te downloaden.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) levert de beelden op voor de patiënt.
Post conditie

De patiënt heeft zijn medische gegevens geraadpleegd via de persoonlijke gezondheidsomgeving.

Systemen & Systeemrollen

Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen hebben meerdere systeemrollen. Een systeemrol maakt het uitwisselen van bepaalde gegevens mogelijk. De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

Syteem Naam systeemrol Afkorting Omschrijving
PGO BeeldenMetadataLijstRaadplegend (QIDO-RS request) MM-1.0.0-BMR-FHIR Raadplegen beelden metadata lijst bij zorgaanbieder
BeeldenRaadplegend (WADO-RS request) MM-1.0.0-BER-FHIR Raadplegen beelden bij zorgaanbieder
XIS BeeldenMetadataLijstBeschikbaarstellend (QIDO-RS response) MM-1.0.0-BMB-FHIR Beschikbaarstellen beelden metadata lijst bij patient
BeeldenBeschikbaarstellend (WADO-RS response) MM-1.0.0-BEB-FHIR Beschikbaarstellen beelden bij patient

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram beelden raadplegen

Componenten diagram beelden raadplegen

Transacties, transactiegroepen en systeemrollen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol Technisch
Beelden metadata lijst (PULL) Raadplegen beelden metadata lijst (QIDO-RS request) MM-1.0.0-BMR-FHIR PGO Patiënt Beelden in FHIR
Beschikbaarstellen beelden metadata lijst (QIDO-RS response) MM-1.0.0-BMB-FHIR XIS Zorgaanbieder
Beelden (PULL) Raadplegen beelden (WADO-RS request) MM-1.0.0-BER-FHIR PGO Patiënt
Beschikbaarstellen beelden (WADO-RS response) MM-1.0.0-BEB-FHIR XIS Zorgaanbieder

Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram beelden raadplegen

Use case diagram raadplegen Beelden

Functionaliteit

Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.

Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
AUTEUR(S) TITEL VERSIE DATUM BRON ORGANISATIE

Referenties