MedMij:Vdraft OntwerpBeelden

Uit informatiestandaarden
Versie door Ardon Toonstra (overleg | bijdragen) op 6 dec 2018 om 08:34 (Use case diagram)
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:Functioneel Ontwerp Beelden 1.0.0}}

Naar medmij.nl
media
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch


Inleiding

Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de uitwisseling van Beelden binnen MedMij. De algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen kan hier gevonden worden.

Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina wijkt niet af van de algemene doelgroep van de MedMij functionele ontwerpen, die hier gevonden kan worden.

Kaders en uitgangspunten

Richtlijn

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Infrastructuur

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Geografische reikwijdte

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Kwalificatie

Kwalificatie introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Voor meer informatie, stuur een mail naar kwalificatie@medmij.nl.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via Kwalificatie scripts.

Specifieke informatie over deze kwalificatie

Specifieke informatie over de kwalificatie van de transacties 'Raadplegen GGZ' en 'Beschikbaarstellen GGZ' is hier te vinden.

Use Cases

Use case 1: Versturen Beelden vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving

Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door zelfgemaakte beelden op te slaan en te versturen naar (verschillende) zorgaanbieders.

Domein

Beelden in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd versturen van Beelden vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) naar een zorgaanbiederssysteem (XIS). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie,
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

Informatie

De standaard Beelden bestaat uit het beeldmateriaal, de bijbehorende meta-informatie en de mogelijkheid om begeleidende tekst mee te versturen. In de toekomst zal deze worden aangevuld met andere mogelijkheden.

Bedrijfsrollen

Deze use case onderscheidt twee bedrijfsrollen, namelijk de Patiënt en de Zorgaanbieder zoals te zien in onderstaande tabel.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil beeldmateriaal sturen
Zorgaanbieder Wil beeldmateriaal ontvangen

Bedrijfsrollen Basisgegevens GGZ

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Activiteitendiagram sturen beelden

Activiteitendiagram sturen beelden

Procesbeschrijving

Patient Journey – Thomas van Beek

De klachten van eczeem in de ‘patient journey’ van Thomas van Beek schetsen een voorbeeldsituatie waarbij de mogelijkheid tot het versturen van beelden bevorderlijk is voor passende zorgverlening aan Thomas. De intensiteit van de eczeem kan per dag fluctueren en vandaag is het volop aanwezig. De vorige keer dat Thomas een dergelijke aanval en een afspraak bij de huisarts had waren de klachten al enigszins afgenomen. De huisarts heeft toen gevraagd en gerapporteerd dat Thomas in het vervolg wanneer de klachten in alle ernst aanwezig zijn een foto te maken. Op deze manier kan de behandeling beter aansluiten bij de ernst van de klachten. Tijdens het maken van nieuwe afspraak met de huisarts vraagt de assistente of Thomas een foto van de eczeem wil maken en deze via het PGO wil versturen naar het dossier van de huisarts. De huisarts heeft de foto voor het consult beoordeeld, waardoor tijdens het consult direct besproken wordt of de huidige behandeling wel voldoet. Samen met de huisarts wordt een nieuwe passende behandeling besproken en vastgelegd.

Patient Journey – Kenneth van Someren

Een tweede voorbeeld waarbij de meerwaarde van het versturen van beelden vanuit het PGO geschetst kan worden is de Patient Journey van Kenneth van Someren. De grote antieke stoel in de woonkamer is het plekje waar Kenneth thuis graag te vinden is. Echter begon de stoel de laatste tijd steeds minder lekker te zitten. De zuster adviseert regelmatig af te wisselen met de bank, maar de televisie is lang niet zo interessant als het dorpsplein aan de overkant van de straat. Het begon met enkel een klein rood plekje op zijn ruggengraat, maar inmiddels begon dit vormen aan te nemen die ook dochter Debby zorgen baarde. Na kort overleg met de thuiszorg besluiten ze de wondverpleegkundige van de organisatie te contacten. Via het PGO wordt gevraagd een duidelijke foto te maken en te versturen voor beoordeling. De volgende ochtend komt de verzorgende aan met de juiste kennis en materialen om de wond te behandelen.

Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case omgaat is:

 • Patiënt maakt een foto met de telefoon en upload deze naar zijn PGO
 • Het PGO stuurt deze foto naar het systeem van de zorgaanbieder
 • De zorgaanbieder raadpleegt de beelden in zijn eigen dossier (XIS)

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van Beelden tussen het eigen PGO en de betreffende XIS. Het XIS van de zorgaanbieder is in staat afbeeldingen van de patient te ontvangen. De patiënt en zorgaanbieder hebben onderling afspraken gemaakt over het versturen van beelden.

Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) stuurt het beeldmateriaal naar het systeem van de zorgaanbieder (XIS)
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) ontvangt het beeldmateriaal van het PGO
 • De zorgaanbieder gebruikt het systeem (XIS) om het beeldmateriaal te kunnen zien en/of beoordelen.
Post conditie

De zorgaanbieder kan het beeldmateriaal inzien in het eigen dossier.

Systemen & Systeemrollen

Zowel de persoon als de zorgaanbieder maken ieder gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om de Basisgegevens GGZ van zorgaanbieder naar de persoon.

Systeem Naam systeemrol Afkorting Omschrijving
PGO Versturen van Beelden MM-1.0.0-BES-FHIR Versturen van Beelden naar zorgaanbieder
XIS Ontvangen van Beelden MM-1.0.0-BEO-FHIR Ontvangen van beelden vanuit het PGO

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

Componenten diagram van systemen en systeemrollen

Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol Technisch
Beelden (PUSH) Versturen Beelden MM-1.0.0-BES-FHIR PGO Patiënt Beelden in FHIR
Ontvangen Beelden MM-1.0.0-BEO-FHIR XIS Zorgaanbieder

Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram sturen Beelden

Use case diagram sturen beelden

Functionaliteit

Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.

Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie

Referenties

Bijlage: Documenthistorie

Release notes

Versie Datum BITS issue Omschrijving

Paginahistorie

Versie Datum Omschrijving
- 28-11-2018 Eerste conceptversie