MedMij:Vdraft OntwerpBeelden

Uit informatiestandaarden
Versie door Ardon Toonstra (overleg | bijdragen) op 27 dec 2018 om 18:31 (Beeld gegevensformaten)
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:Functioneel Ontwerp Beelden 1.0.0}}

Naar medmij.nl
media
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch


Inleiding

Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de uitwisseling van beelden binnen MedMij. De algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen kan hier gevonden worden.

Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina wijkt niet af van de algemene doelgroep van de MedMij functionele ontwerpen, die hier gevonden kan worden.

Kaders en uitgangspunten

Richtlijn

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Infrastructuur

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Geografische reikwijdte

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Kwalificatie

Kwalificatie introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Voor meer informatie, stuurt u een mail naar kwalificatie@medmij.nl.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via Kwalificatie scripts.

Use Cases

Use case 1: Sturen van beelden vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving

Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door beelden te sturen naar (verschillende) zorgaanbieders.

Domein

Beelden in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd sturen van beelden vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) naar een zorgaanbiederssysteem (XIS). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie,
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

Informatie

Bij het sturen van beelden gaat het om de volgende informatie die uitgewisseld wordt: de beelden, de bijbehorende meta-informatie en mogelijk een begeleidende tekst. De beelden kunnen gemaakt zijn door de patiënt zelf of een andere zorgaanbieder.

Deze use case gaat ervanuit dat er reeds afspraken bestaan tussen de patiënt en zorgverlener betreffende het sturen van beelden. Daarbij ondersteunt deze use case geen interactie met de patiënt middels het PGO. De zorgverlener dient buiten deze use case om de beelden te bespreken met de patiënt.

Beeld gegevensformaten

De volgende gegevensformaten dienen te worden ondersteund: JPEG, PNG, GIF en JP2. Dit zijn ook de gegevensformaten,bestaande uit één frame, die door DICOM standaard worden gespecificeerd voor gebruik bij DICOM Webservices. Binnen deze use case zijn dit de enige gebruikte gegevensformaten voor beelden.

Meta-informatie

Het beeld dient te worden voorzien van voldoende meta-informatie om te kunnen worden geïnterpreteerd door het ontvangende systeem én geïndexeerd in een XDS omgeving. Het gaat om minimaal de volgende gegevens behorend bij beelden: een identifier, status, type code, categorie code, creatiedatum, formaat, privacy/beveilingslabel. De volledige lijst met verplichte data-elementen wordt gegeven in het technisch ontwerp.

Meta-informatie binnen het beeldformaat

Beelden mogen additionele informatie bevatten middels bijvoorbeeld de Exif standaard. Een voorbeeld is het opslaan van patiëntgegevens binnen het beedformaat zoals JPEG. Hier wordt in deze use case geen gebruik van gemaakt.

Maximale grootte

Een beeld is maximaal 10 MB, base 64 encoded. Effectief is een beeld niet groter dan 7.5 MB. Een PGO kan één of meerdere beelden tegelijk sturen.


Bedrijfsrollen

Deze use case onderscheidt twee bedrijfsrollen, namelijk de Patiënt en de Zorgaanbieder zoals te zien in onderstaande tabel.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil beelden sturen
Zorgaanbieder Wil beelden ontvangen

Bedrijfsrollen sturen beelden

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Activiteitendiagram sturen beelden

Activiteitendiagram sturen beelden

Procesbeschrijving

Patient Journey – Thomas van Beek

Een voorbeeldsituatie die de meerwaarde van het sturen van beelden vanuit het PGO schetst is de 'patient journey' van Thomas van Beek.

Thomas heeft last van eczeem, de intensiteit van deze eczeem kan per dag fluctueren en vandaag is het volop aanwezig. De vorige keer dat Thomas een dergelijke aanval en een afspraak bij de huisarts had waren de klachten al enigszins afgenomen. De huisarts heeft toen gevraagd en gerapporteerd dat Thomas in het vervolg wanneer de klachten in alle ernst aanwezig zijn een foto te maken. Op deze manier kan de behandeling beter aansluiten bij de ernst van de klachten. Tijdens het maken van nieuwe afspraak met de huisarts vraagt de assistente of Thomas een foto van de eczeem wil maken en deze via het PGO wil sturen naar het dossier van de huisarts. De huisarts heeft de foto voor het consult beoordeeld, waardoor tijdens het consult direct besproken wordt of de huidige behandeling wel voldoet. Samen met de huisarts wordt een nieuwe passende behandeling besproken en vastgelegd.

Patient Journey – Kenneth van Someren

Een tweede voorbeeld waarbij de meerwaarde van het sturen van beelden vanuit het PGO geschetst kan worden is de patient journey van Kenneth van Someren.

De grote antieke stoel in de woonkamer is het plekje waar Kenneth thuis graag te vinden is. Echter begon de stoel de laatste tijd steeds minder lekker te zitten. De zuster adviseert regelmatig af te wisselen met de bank, maar de televisie is lang niet zo interessant als het dorpsplein aan de overkant van de straat. Het begon met enkel een klein rood plekje op zijn ruggengraat, maar inmiddels begon dit vormen aan te nemen die ook dochter Debby zorgen baarde. Na kort overleg met de thuiszorg besluiten ze de wondverpleegkundige van de organisatie te contacten. Via het PGO wordt gevraagd een duidelijke foto te maken en te sturen voor beoordeling. De volgende ochtend komt de verzorgende aan met de juiste kennis en materialen om de wond te behandelen.

Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case omgaat is:

 • Patiënt en zorgverlener maken de afspraak dat de patient een beeld kan sturen aan de zorgverlener
 • Patiënt maakt, ontvangt of download één of meerdere beelden en upload deze naar zijn PGO
 • Patiënt heeft de mogelijkheid om een begeleidende tekst van maximaal 1 MB toe te voegen aan het beeld en/of beelden
 • Het PGO stuurt de beelden naar het systeem van de zorgaanbieder
  • Mogelijk moet de patiënt metagegevens behorende bij de beelden invoeren/aanvullen
 • De zorgaanbieder raadpleegt de beelden in zijn eigen dossier (XIS)
 • De zorgverlener bespreekt het beeld buiten het PGO om met de patiënt. Deze use-case ondersteunt geen interactie met de patiënt middels het PGO

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van beelden tussen het eigen PGO en de betreffende XIS. Het XIS van de zorgaanbieder is in staat afbeeldingen van de patient te ontvangen. De patiënt en zorgaanbieder hebben onderling afspraken gemaakt over het sturen van beelden.

Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) stuurt de beelden naar het systeem van de zorgaanbieder (XIS)
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) ontvangt de beelden van het PGO
 • Indien het systeem van de zorgaanbieder (XIS) gebruikt maakt van een XDS omgeving zal dit systeem de beelden op gepaste wijze in het netwerk registreren.
 • De zorgaanbieder gebruikt het systeem (XIS) om de beelden te kunnen zien en/of beoordelen.
Post conditie

De zorgaanbieder kan de beelden inzien in het eigen dossier.

Systemen & Systeemrollen

Zowel de persoon als de zorgaanbieder maken ieder gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om beelden van de persoon naar de zorgaanbieder.

Systeem Naam systeemrol Afkorting Omschrijving
PGO Sturen van Beelden MM-1.0.0-BES-FHIR Sturen van beelden naar zorgaanbieder
XIS Ontvangen van Beelden MM-1.0.0-BEO-FHIR Ontvangen van beelden vanuit het PGO

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

Componenten diagram van systemen en systeemrollen

Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol Technisch
Beelden (PUSH) Sturen Beelden MM-1.0.0-BES-FHIR PGO Patiënt Beelden in FHIR
Ontvangen Beelden MM-1.0.0-BEO-FHIR XIS Zorgaanbieder

Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram Sturen Beelden

Use case diagram sturen beelden

Functionaliteit

Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.

Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
- Persoonlijke Gezondheidsomgeving 06-12-2018 https://www.patientenfederatie.nl/themas/persoonlijke-gezondheidsomgeving/ Patiëntenfederatie Nederland
- Rendered Media Types 10-12-2018 http://dicom.nema.org/medical/dicom/2017d/output/html/part18.html#table_6.1.1-3 NEMA (DICOM)
- Exif 10-12-2018 https://en.wikipedia.org/wiki/Exif WikipediaReferenties

Bijlage: Documenthistorie

Release notes

Versie Datum BITS issue Omschrijving

Paginahistorie

Versie Datum Omschrijving
- 28-11-2018 Eerste conceptversie
- 06-12-2018 Conceptversie, inclusief afbeeldingen, op wiki verwerkt.
- 10-12-2018 Toevoeging van specificaties bij de sectie 'Informatie' o.b.v. antwoorden uit de verkenning.
- 27-12-2018
 • Aanpassing naamgeving van de informatiestandaard voor consistentie: van beeld naar beelden en van versturen naar sturen.
 • Verwerking feedback.