MedMij:Vdraft OntwerpGGZ

Uit informatiestandaarden
Versie door Ardon Toonstra (overleg | bijdragen) op 3 sep 2018 om 12:37 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#customtitle:Functioneel Ontwerp GGZ op basis van zibs release 2017}} {{IssueBox|Dit is een werkpagina. De gepubliceerde versie kan hier gevonden worden: https:...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:Functioneel Ontwerp GGZ op basis van zibs release 2017}}

GGZ
Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch


Inleiding

Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de uitwisseling van GGZ informatie op basis van een selectie Zorginformatiebouwstenen (Zibs) Zorg binnen MedMij. De algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen kan hier gevonden worden.


Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina wijkt niet af van de algemene doelgroep van de MedMij functionele ontwerpen, die hier gevonden kan worden.

Kaders en uitgangspunten

Richtlijn

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Infrastructuur

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Geografische reikwijdte

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Kwalificatie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Specifieke informatie over de kwalificatie van de transacties 'Raadplegen GGZ' en 'Beschikbaarstellen GGZ' is hier te vinden.

Use Cases

Use case 1: Raadplegen GGZ informatie in persoonlijke gezondheidsomgeving

Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door inzicht te geven in gegevens hun GGZ gegevens die over henzelf gaan.

Domein

GGZ informatie in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van de GGZ vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie,
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

Informatie

De GGZ informatie bestaat uit een selectie van XX zibs. <Iets over de VIPP regeling en de selectie zibs? Iets over Juridische status, ect?

In de MedMij FHIR implementatie gids staat de technische representatie van de betreffende zibs in zogenaamde FHIR profielen. In dit overzicht is te zien welk FHIR profiel bij welke zib hoort.

Bedrijfsrollen

Deze use case onderscheidt twee bedrijfsrollen, namelijk de Patiënt en de Zorgaanbieder zoals te zien in onderstaande tabel.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil de eigen GGZ informatie raadplegen
Zorgaanbieder Stelt de GGZ informatie beschikbaar

Bedrijfsrollen Basisgegevensset Zorg

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Activiteitendiagram Raadplegen GGZ

Activiteitendiagram Raadplegen GGZ

Procesbeschrijving

Patient journey - Thomas van Beek

De 'patient journey' van Thomas van Beek beschrijft enkele momenten waarop je als patiënt zijnde inzicht kan of zou willen hebben in zijn/haar GGZ informatie.

Thomas of een andere personage quote hier die betrekking heeft op GGZ uitwisseling

Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case omgaat is:

 • Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt de GGZ informatie van de patiënt beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van de GGZ informatie tussen het betreffende XIS en het eigen PGO.

De GGZ informatie, of een gedeelte van de GGZ informatie, welke de persoon wil inzien, bestaat en de zorgaanbieder wil deze beschikbaar stellen.

Soms zijn er valide redenen om de GGZ informatie, of gedeeltes daarvan, tijdelijk nog niet beschikbaar te stellen aan de patiënt. Bijvoorbeeld omdat de zorgverlener deze eerst zelf wil interpreteren en/of er eerst met de patiënt over wil spreken.
Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om de GGZ informatie op te halen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de scope van deze use case beschrijving geen verschil.
Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) raadpleegt het systeem van de zorgaanbieder (XIS) voor de GGZ informatie van de patiënt.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) maakt (een deel van) de GGZ informatie beschikbaar voor de patiënt.
 • De patiënt gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving om de GGZ informatie in te zien.
Post conditie

De persoon kan de Basisgegevensset Zorg inzien via een persoonlijke gezondheidsomgeving.

Systemen & Systeemrollen

Zowel de persoon als de zorgaanbieder maken ieder gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)


Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om de GGZ informatie van zorgaanbieder naar de persoon.

Syteem Naam systeemrol Afkorting Omschrijving
PGO GGZRaadplegend MM-1.0.0-GGR-FHIR Raadplegen GGZ informatie bij zorgaanbieder
XIS GGZBeschikbaarstellend MM-1.0.0-GGB-FHIR Beschikbaar stellen GGZ informatie aan de patiënt

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

Componenten diagram van systemen en systeemrollen

Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol Technisch
GGZ (PULL) Raadplegen GGZ MM-2.0.0-GGR-FHIR PGO Patiënt GGZ in FHIR
Beschikbaarstellen GGZ MM-2.0.0-GGB-FHIR XIS Zorgaanbieder

Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram inzien GGZ informatie

Use case diagram inzien GGZ

Functionaliteit

Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.

Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie

Referenties

Bijlage: Documenthistorie

Versie Datum Omschrijving