MedMij:Vdraft ToelichtingKwalificatieBgZ: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Uitgangspunten voor de kwalificatie systeemrol ‘Beschikbaar stellen BgZ’ (XIS))
Regel 63: Regel 63:
 
PGO kwalificeert bij raadplegen, verwerken en tonen van de gehele BgZ.
 
PGO kwalificeert bij raadplegen, verwerken en tonen van de gehele BgZ.
 
   
 
   
XIS kwalificeert bij beschikbaar stellen van minimaal 14 van de 18 BgZ secties. Of 20 van de 28 onderliggende Zibs.  
+
XIS kwalificeert bij beschikbaar stellen van minimaal 14 van de 18 BgZ secties. Of 20 van de 28 onderliggende zibs.  
  
 
Deze opzet is ook bruikbaar voor VIPP bij de bepaling van de financiering per ziekenhuis (VIPP A3 module). De XIS softwareversie waarin ‘beschikbaar stellen BgZ’ is ingebouwd, is dan bepalend.
 
Deze opzet is ook bruikbaar voor VIPP bij de bepaling van de financiering per ziekenhuis (VIPP A3 module). De XIS softwareversie waarin ‘beschikbaar stellen BgZ’ is ingebouwd, is dan bepalend.

Versie van 15 aug 2018 om 06:03

Inleiding

Algemeen

Hier vindt u informatie over de kwalificatie van de Basisgegevensset Zorg, ofwel BgZ, binnen MedMij.

Deze pagina beschrijft de eisen voor zowel de raadplegende als beschikbaar stellende systemen.

De kwalificatie is ingericht aan de hand van BgZ secties en de onderliggende zibs. BgZ omvat 18 secties, en 28 onderliggende zibs.

Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina bestaat uit:

 • Productmanagers, architecten, ontwerpers, bouwers en testers van PGO en XIS-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
 • Vertegenwoordigers van patiënten, laboratoria en zorgverleners.

Uitgangspunten

Uitgangspunten voor de kwalificatie systeemrol ‘Raadplegen BgZ’ (PGO)

Hieronder volgen de uitgangspunten bij de kwalificatie van de systeemrol ‘Raadplegen BgZ’:

 • De BgZ als geheel is bewust vastgesteld. Daarvoor kwalificeer je wel/niet binnen de MedMij context.
 • Een PGO raadpleegt altijd de gehele BgZ en daarmee dus alle secties (altijd alle FHIR searches).
 • Een PGO kan de gehele BgZ verwerken en tonen.
 • Een PGO biedt de persoon inzicht in de ontvangen respons. Als er geen gegevens beschikbaar gesteld worden, kan dat zijn omdat er geen informatie beschikbaar is in het XIS of vanwege een technische foutmelding. Er volgt bijvoorbeeld een foutmelding indien de resource, een BgZ sectie of specifieke zib, niet wordt ondersteund in het XIS. Het is een belangrijk inzicht voor de persoon dat gegevens technisch niet beschikbaar gesteld kan worden.
 • Bij raadpleging BgZ wordt gebruik gemaakt van losse queries en niet van bundeling als batch, onder andere om aan performance bezwaren tegemoet te komen.
 • Mocht een PGO alleen enkele losse secties van de BgZ willen raadplegen, dan kan een PGO dat doen als daarvoor binnen MedMij een gegevensdienst en informatiestandaard beschikbaar is. Zoals voor labuitslagen bijvoorbeeld. Dit staat dan los van systeemrol ‘raadplegen BgZ’.
 • Bij BgZ raadpleging geldt soms een specifieke filtering voor een zib. Labuitslagen is binnen BgZ bijvoorbeeld beperkt tot de bekende klinische chemie bepalingen, en daarvan de laatste uitslag. Andere usecases voor labuitslagen kunnen vanuit de separate informatiestandaard labuitslagen ondersteund worden.

Uitgangspunten voor de kwalificatie systeemrol ‘Beschikbaar stellen BgZ’ (XIS)

Hieronder volgen de uitgangspunten voor de kwalificatie van de systeemrol ‘Beschikbaar stellen BgZ’:

 • XIS geeft technisch correct antwoord op alle searches ongeacht of de gegevens in XIS beschikbaar zijn. XIS stelt alle BgZ gegevens beschikbaar voor zover aanwezig.
 • Mochten gegevens niet beschikbaar gesteld kunnen worden, dan is uit de respons voor de persoon te herleiden waardoor dit veroorzaakt wordt:
  • veroorzaakt door het ontbreken van de informatie
  • veroorzaakt doordat het XIS dit technisch niet kan leveren.
 • In het geval dat een vraag om gegevens goed wordt verwerkt door het XIS, volgt een respons met daarin 0 tot * FHIR resources die matchen aan de vraag. Als er dus 0 resources in zitten mag de persoon ervan uitgaan dat het XIS deze gegevens niet heeft, maar de vraag wel goed begrepen heeft.
 • Als er technisch iets niet goed gaat, stuurt het XIS conform de specificaties een foutcode terug samen met een OperationOutcome, waarin de oorzaak wordt getoond. Bijvoorbeeld dat de resource, een BgZ sectie of specifieke zib, niet wordt ondersteund in het XIS. Waarschijnlijk moeten de specificaties hiervoor worden aangevuld met een OperationOutcome specifiek voor deze situatie. Deze moet ingebouwd worden door het XIS. Hierop wordt het XIS ook gekwalificeerd.
 • Mocht XIS alleen enkele losse secties van de BgZ beschikbaar willen / kunnen stellen, dan kan XIS dat doen als daarvoor binnen MedMij een gegevensdienst en informatiestandaard beschikbaar is. Zoals voor labuitslagen bijvoorbeeld. Dan kwalificeert een XIS voor die informatiestandaard, maar niet voor BgZ. Dit komt overzichtelijkheid ten goede voor persoon en PGO.
 • Voorafgaand aan kwalificatie wordt vastgesteld welke BgZ-gegevens het XIS ondersteunt.
 • BgZ gegevens die in XIS vastgelegd worden, dienen ook ontsloten te worden.
 • Idealiter ondersteunt een BgZ beschikbaar stellend systeem de gehele BgZ, maar om een XIS tegemoet te komen, kwalificeert een XIS bij ondersteuning van minimaal 14 van de 18 BgZ secties of 20 van de 28 onderliggende Zibs. Dit wijkt bewust af van het uitgangspunt voor PGO, omdat in het zorgproces dat het XIS ondersteunt, doorgaans niet de gehele BgZ vastgelegd hoeft te worden. In tegenstelling tot PGO waarin de persoon een zo compleet mogelijk overzicht van zorggegevens wil hebben.
 • XIS leverancier ondersteunt ‘Beschikbaar stellen BgZ’ vanaf een bepaalde softwareversie. Deze versie kan binnen het VIPP-programma (module A3) gebruikt worden voor de bepaling van de financiering per ziekenhuis.

Samenvatting

De gehele BgZ wordt als usecase gehanteerd, en de kwalificatie is daarop ingericht.

Binnen MedMij kan worden gekwalificeerd voor de systeemrollen ‘raadplegen BgZ’ en ‘beschikbaar stellen BgZ’.

De gehele BgZ wordt geraadpleegd via losse queries. Er wordt geen gebruik gemaakt van FHIR bundle bij raadplegen en beschikbaar stellen.

PGO kwalificeert bij raadplegen, verwerken en tonen van de gehele BgZ.

XIS kwalificeert bij beschikbaar stellen van minimaal 14 van de 18 BgZ secties. Of 20 van de 28 onderliggende zibs.

Deze opzet is ook bruikbaar voor VIPP bij de bepaling van de financiering per ziekenhuis (VIPP A3 module). De XIS softwareversie waarin ‘beschikbaar stellen BgZ’ is ingebouwd, is dan bepalend.