MedMij:Vdraft kw-MP-9.0.7-MGB-FHIR-MA: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(5 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 41: Regel 41:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"  
| Doel|| Verwacht resultaat ||
+
| Doel|| Verwacht resultaat
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
|Aantonen dat het systeem medicatieafspraken op basis van verschillende filtermogelijkheden kan raadplegen (alle scenario’s)  
+
|Aantonen dat het systeem medicatieafspraken op basis van verschillende filtermogelijkheden kan raadplegen (alle scenario’s) ||
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte parameters.
|Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin geen medicatieafspraak is opgenomen (scenario 1.10).
+
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
|style="background-color: white;"|15 november 2018
+
|Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin geen medicatieafspraak is opgenomen (scenario 1.10).||
|style="background-color: white;"|Eerste versie voor MP9.0.6
+
Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker.
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
+
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
| Aantonen dat het systeem de ontvangen informatie juist toont (alle scenario's)
+
| Aantonen dat het systeem de ontvangen informatie juist toont (alle scenario's) ||
|style="background-color: white;"|Update addenda link. Addenda gegevens update naar MP9.0.7
+
Het systeem ontvangt en toont het (gebrek aan)resultaat.
  
 
|}
 
|}
  
 +
== Scenario’s ==
  
 +
{| class="wikitable"
 +
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 +
| Scenario|| Beschrijving
 +
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 +
|1.1 || Alle medicatieafspraken van de patiënt, zonder aanvullende filter criteria
 +
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 +
|1.2||Specifieke medicatieafspraken met hun identificaties als filter.
 +
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 +
| 1.3 ||Medicatieafspraken met een filter op meerdere product codes
 +
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 +
| 1.4 ||Medicatieafspraken met een filter op gebruiksperiode – ingangsdatum
 +
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 +
| 1.5 ||Medicatieafspraken met een filter op gebruiksperiode – einddatum
 +
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 +
| 1.6 ||Medicatieafspraken met een filter op gebruiksperiode – ingangsdatum én einddatum
 +
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 +
| 1.7 ||Een specifieke medicatieafspraak met één identificatie als filter.
 +
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 +
| 1.8 ||Medicatieafspraken met een specifieke medicamenteuze behandeling als filter.
 +
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 +
| 1.9 ||Medicatieafspraken met een filter op één product code.
 +
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 +
| 1.10 ||Een patiënt zonder medicatieafspraken.
 +
 +
|}
 +
 +
= Medicamenteuze behandeling =
 +
== Doel en verwacht resultaat ==
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 +
| Doel|| Verwacht resultaat
 +
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 +
|Aantonen dat het systeem kan omgaan met een antwoord met daarin meer dan één medicatieafspraak -ieder in een eigen medicamenteuze behandeling (al getest in scenario 1.1).||
 +
Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker.
 +
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 +
|Aantonen dat het systeem kan omgaan met verschillende medicatieafspraken in dezelfde medicamenteuze behandeling, en deze in samenhang kan tonen (scenario 2.1).||Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de
 +
eindgebruiker.
 +
 +
|}
 +
 +
== Scenario’s ==
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 +
| Scenario|| Beschrijving
 +
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 +
|2.1||Patiënt met een medicamenteuze behandeling met 2 of meer medicatieafspraken: een gewijzigde medicamenteuze behandeling met ook een reden voor de wijziging (reden afspraak)
 +
 +
|}
 +
 +
= Stop-medicatieafspraken =
 +
== Doel en verwacht resultaat ==
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 +
| Doel|| Verwacht resultaat
 +
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 +
|Aantonen dat het systeem correct omgaat met stopmedicatieafspraken (scenario 3.1 en 3.1) || Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker.Een medicatieafspraak die lang geleden gestopt is, hoeft niet ‘standaard’ getoond te worden. Wel kan de gebruiker deze vinden als die zelf ‘op zoek’ gaat,bijvoorbeeld door aanvullend te filteren op een periode lang(er) terug.
 +
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 +
|Aantonen dat het systeem correct omgaat met technische stop-medicatieafspraken als onderdeel van een wijziging (al getest in scenario 2.1)
 +
||Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker: als een wijziging. De technische stopmedicatieafspraak wordt niet als zodanig getoond aan de eindgebruiker.
 +
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 +
|Aantonen dat het systeem correct omgaat met ‘tijdelijk onderbreken’ medicatieafspraken (scenario 3.1)||Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker: het onderscheid tussen definitief staken en tijdelijk onderbreken moet duidelijk zijn.Tijdelijk onderbreken medicatieafspraken (die niet daarna definitief gestopt zijn) blijven actueel.
 +
 +
 +
|}
  
 
= Documenthistorie =
 
= Documenthistorie =

Versie van 13 jun 2019 om 14:46

{{#customtitle:Medicatieproces - kwalificatie - Medicatiegegevens raadplegend systeem - Medicatieafspraak}}


1 Inleiding

Dit document beschrijft het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol:

 • Medicatiegegevens raadplegend systeem - medicatieafspraak

De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. De kwalificatie wordt uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator. Deze kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

1.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 2. Kennis en begrip van de Informatiestandaard Medicatieproces 9.
 3. Kennis en begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in ‘Addenda - Kwalificatiescript - Raadplegen medicatieafspraak
 4. De kwalificatiedocumentatie bevat de gegevens die de kwalificerende partij zelf invoert. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum et cetera) leiden tot vertraging en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 5. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 6. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

1.2 Uit te voeren stappen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

 1. Stuur een ‘raadplegen medicatiegegevens’ bericht met filtercriteria ‘Type = medicatieafspraak’, voor de persoon genoemd in Persoonsgegevens. Sommige scenario’s geven aanvullende filtercriteria aan.
 2. De kwalificatiesimulator antwoordt met een ‘beschikbaarstellen medicatiegegevens’ bericht. De gegevens in dit bericht vindt u in Addenda - Kwalificatiescript - Raadplegen medicatieafspraak - Raadplegen medicatieafspraak.
 3. Ontvang en verwerk de medicatieafspraken in het systeem.
 4. Maak schermafdrukken van het systeem met de gegevens uit medicatieafspraken, en leg deze vast in het document 3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - Kwalificatiescript - Raadplegen medicatieafspraak.

1.3 Op te leveren materialen

De op te leveren materialen bestaan voor alle scenario’s uit:

 1. de technische uitgaande berichten én
 2. schermafdrukken.

De schermafdrukken moeten duidelijk maken dat de medicatieafspraken juist getoond worden aan de eindgebruiker. De inhoud van de medicatieafspraken is gespecificeerd in 'Addenda -Kwalificatiescript - Kwalificatiescript - Raadplegen medicatieafspraak'.

1.4 Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

 1. Doel en verwacht resultaat,
 2. Uit te voeren stappen,
 3. Scenario’s.

2 Basis: raadplegen, tonen, filtercriteria

2.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem medicatieafspraken op basis van verschillende filtermogelijkheden kan raadplegen (alle scenario’s)

Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte parameters.

Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin geen medicatieafspraak is opgenomen (scenario 1.10).

Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker.

Aantonen dat het systeem de ontvangen informatie juist toont (alle scenario's)

Het systeem ontvangt en toont het (gebrek aan)resultaat.

2.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving
1.1 Alle medicatieafspraken van de patiënt, zonder aanvullende filter criteria
1.2 Specifieke medicatieafspraken met hun identificaties als filter.
1.3 Medicatieafspraken met een filter op meerdere product codes
1.4 Medicatieafspraken met een filter op gebruiksperiode – ingangsdatum
1.5 Medicatieafspraken met een filter op gebruiksperiode – einddatum
1.6 Medicatieafspraken met een filter op gebruiksperiode – ingangsdatum én einddatum
1.7 Een specifieke medicatieafspraak met één identificatie als filter.
1.8 Medicatieafspraken met een specifieke medicamenteuze behandeling als filter.
1.9 Medicatieafspraken met een filter op één product code.
1.10 Een patiënt zonder medicatieafspraken.

3 Medicamenteuze behandeling

3.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een antwoord met daarin meer dan één medicatieafspraak -ieder in een eigen medicamenteuze behandeling (al getest in scenario 1.1).

Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker.

Aantonen dat het systeem kan omgaan met verschillende medicatieafspraken in dezelfde medicamenteuze behandeling, en deze in samenhang kan tonen (scenario 2.1). Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de

eindgebruiker.

3.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving
2.1 Patiënt met een medicamenteuze behandeling met 2 of meer medicatieafspraken: een gewijzigde medicamenteuze behandeling met ook een reden voor de wijziging (reden afspraak)

4 Stop-medicatieafspraken

4.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met stopmedicatieafspraken (scenario 3.1 en 3.1) Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker.Een medicatieafspraak die lang geleden gestopt is, hoeft niet ‘standaard’ getoond te worden. Wel kan de gebruiker deze vinden als die zelf ‘op zoek’ gaat,bijvoorbeeld door aanvullend te filteren op een periode lang(er) terug.
Aantonen dat het systeem correct omgaat met technische stop-medicatieafspraken als onderdeel van een wijziging (al getest in scenario 2.1) Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker: als een wijziging. De technische stopmedicatieafspraak wordt niet als zodanig getoond aan de eindgebruiker.
Aantonen dat het systeem correct omgaat met ‘tijdelijk onderbreken’ medicatieafspraken (scenario 3.1) Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker: het onderscheid tussen definitief staken en tijdelijk onderbreken moet duidelijk zijn.Tijdelijk onderbreken medicatieafspraken (die niet daarna definitief gestopt zijn) blijven actueel.


5 Documenthistorie

Versie Datum Omschrijving
1.0 15 november 2018 Eerste versie voor MP9.0.6
2.0 1 februari 2019 Update addenda link. Addenda gegevens update naar MP9.0.7