MedMij - Vragenlijsten - kwalificatie - Antwoorden op vragenlijst sturend systeem

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


1 Inleiding

Dit document beschrijft het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol:

 • Antwoorden op vragenlijst sturend systeem

De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren.

De kwalificatie wordt uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator. Deze kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen. Voor meer informatie over het testen vanuit MedMij (simulator vanuit Touchstone) zie: de MedMij pagina voor kwalificatie.

2 Uit te voeren stappen

Voer – voor ieder uit te voeren scenario (zie Scenario's) – de volgende stappen uit:

 1. Voor de gegevens voor de persoon uit het addendum in in de te kwalificeren applicatie.
 2. Zorg ervoor dat de juiste vragenlijst is opgehaald in het systeem en dat deze vragenlijst beantwoord is conform het scenario.
 3. Stuur een "antwoord op vragenlijst"- bericht naar de Nictiz kwalificatiesimulator.

3 Op te leveren materialen

De op te leveren materialen bestaan voor alle scenario's uit het op te leveren bericht met de antwoorden op de vragenlijst.


4 Bijzonderheden

De informatiestandaard Vragenlijsten bevat zeer veel mogelijkheden voor allerlei (complexe) ondersteuning voor vragenlijsten. De kwalificatie omvat nog niet alle mogelijkheden die de informatiestandaard biedt. Wat wel getoetst wordt:

 1. vragenlijst met verschillende typen vragen / antwoorden:
  • verschillende datatypen als antwoord:
   • string (vrije tekst - bij een open vraag)
   • boolean (ja/nee)
   • datum
   • datum/tijd
   • tijd
   • decimaal getal
   • integer (geheel getal)
   • 'physical quantity' (hoeveelheid met eenheid, bijvoorbeeld 500 ml)
  • multiple choice
  • multi-select
  • combinatie: multiple choice of vrije tekst
  • combinatie: multi-select en/of vrije tekst
  • meetschalen ('slider')

5 Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

 • Doel en verwacht resultaat,
 • Scenario’s.

6 Inhoudelijke controle Antwoorden op vragenlijst

6.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem antwoorden op een vragenlijst juist kan sturen Het systeem genereert technisch en functioneel correcte berichten met inhoudelijk de juiste gegevens en kan deze goed versturen.


6.2 Scenario's

De inhoudelijke gegevens van de scenario's zijn opgenomen in het addendum.

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken, bijvoorbeeld 1 januari 2019. Als ergens staat T – 100 dagen betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum.

Scenario Beschrijving
1 Antwoorden op vragenlijst met verschillende typen antwoorden