MedMij:Vkickstart/OntwerpMedicatie: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Algemeen)
Regel 5: Regel 5:
 
{{DISPLAYTITLE:Functioneel Ontwerp Medicatieproces 9 versie 2.0 {{VersieInfo|mp|release=V9.2}} voor patient use cases}}
 
{{DISPLAYTITLE:Functioneel Ontwerp Medicatieproces 9 versie 2.0 {{VersieInfo|mp|release=V9.2}} voor patient use cases}}
  
{{NoteBox|Deze pagina beschrijft de Medicatieproces 9 versie 2.0 standaard voor patient use cases. Deze versie is momenteel niet in gebruik bij MedMij. Zie voor de actuele versie de verwijzingen op de [https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/Landingspagina_Medicatieproces landingspagina van Medicatieproces]}}.
+
{{NoteBox|Deze versie zal worden getoetst in een ''proof of concept'' (PoC) en is niet geschikt voor gebruik buiten deze PoC. Zie voor de actuele versie de verwijzingen op de [https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/Landingspagina_Medicatieproces landingspagina] van Medicatieproces}}
  
 
=Inleiding=
 
=Inleiding=

Versie van 16 jun 2022 om 08:391 Inleiding

1.1 Algemeen

Deze pagina beschrijft use cases voor de patiënt in relatie tot de informatiestandaard Medicatieproces (MP). Deze use cases zijn gebaseerd op MP9 versie 2.0. Het doel van deze pagina is om de verschillende uitwisselingsscenario's van medicatiegegevens met de patiënt toe te voegen.

De technische (FHIR-)representatie van deze informatiestandaard is te vinden in het technisch ontwerp.

1.2 Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina bestaat uit:

 • Productmanagers, architecten, ontwerpers, bouwers en testers van XIS- en PGO-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
 • Vertegenwoordigers van patiënten, laboratoria en zorgverleners.

1.3 Kaders en uitgangspunten

De kaders en uitgangspunten zoals beschreven in de functionle overkoepelende hoofdpagina van MedMij zijn van toepassing op deze pagina.

1.3.1 Richtlijn

Geen nadere specificatie, anders dan in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3.2 Infrastructuur

Geen nadere specificatie, anders dan in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3.3 Geografische reikwijdte

Geen nadere specificatie, anders dan in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.4 Kwalificatie

1.4.1 Introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via de kwalificatie paragraaf op de medicatieproces landingspagina.

2 Use Cases

2.1 Use case: Raadplegen medicatiegegevens door patiënt

2.1.1 Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door inzicht te geven in medicatiegegevens die over henzelf gaan.

2.1.2 Domein

Medicatiegegevens in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

2.1.3 Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van een medicatiegegevens vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

2.1.4 Informatie

De informatie-elementen die van toepassing zijn, zijn gedefinieerd in de informatiestandaard voor Medicatieproces.

2.1.4.1 Raadplegen medicatiegegevens

Informatie-elementen in de vraag om medicatiegegevens staan hieronder. Om deze informatie in een nieuwe tab te openen, klik hier.

Dit betreft de filtermogelijkheden (query paramaters) in de vraag om medicatiegegevens.

2.1.4.2 Beschikbaarstellen medicatiegegevens

Informatie-elementen in medicatiegegevens staan hieronder. Om deze informatie in een nieuwe tab te openen, klik hier.

Dit betreft de inhoud van de transactie met medicatiegegevens.

2.1.5 Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil medicatiegegevens raadplegen
Zorgaanbieder Stelt medicatiegegevens beschikbaar

Bedrijfsrollen Medicatiegegevens

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram Raadplegen Medicatiegegevens

Activiteitendiagram Raadplegen Medicatiegegevens

2.1.6 Procesbeschrijving

2.1.6.1 'Patient journey' - Roos Dalstra

Het verhaal van de 'patient journey' van Roos Dalstra vindt u hier.

Hieronder een voor Roos relevante situatie waarbij het raadplegen van een medicatiegegevens een rol speelt.

Roos heeft de afgelopen tijd in verband met haar hartfalen en diabetes diverse wijzigingen in haar medicatie gehad. Dit is soms gedaan door de specialist en soms door de huisarts. De apotheker paste dan daarna ook soms de doseerinstructies aan, omdat er een ander product geleverd moest worden dan voorgeschreven was. Eigenlijk is Roos het overzicht een beetje kwijtgeraakt. Gelukkig heeft haar PGO wel de mogelijkheid om bij al haar zorgverleners medicatiegegevens op te vragen. Haar PGO kan dit aan haar presenteren in een overzichtelijk geheel. Roos kan nu controleren of ze al haar medicatie inneemt conform de laatste afspraken die hierover zijn gemaakt. Dit is voor Roos heel geruststellend.

2.1.6.2 Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt een medicatiegegevens beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

2.1.6.2.1 Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van medicatiegegevens tussen het betreffende XIS en de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.

De patiënt wil medicatiegegevens inzien en de zorgaanbieder stelt dit ook beschikbaar.

Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om een medicatiegegevens op te halen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de beschrijving van deze use case geen verschil.
2.1.6.2.2 Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) vraagt om beschikbare medicatiegegevens bij een XIS.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) levert medicatiegegevens op voor de patiënt.
 • Patiënt gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving om medicatiegegevens in te zien.
2.1.6.2.3 Post conditie

De patiënt kan medicatiegegevens inzien via de persoonlijke gezondheidsomgeving.

2.1.7 Systemen & Systeemrollen

Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om de medicatiegegevens van zorgaanbieder naar de patiënt.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
PGO MedicatiegegevensRaadplegend MP9-MGR-2.0.0-FHIR Raadplegen medicatiegegevens bij zorgaanbieder
XIS Medicatiegegevenseschikbaarstellend MP9-MGB-2.0.0-FHIR Beschikbaarstellen medicatiegegevens aan de patiënt

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

Componenten diagram


De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

2.1.8 Transacties, Transactiegroepen en systeemrollen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Systeem Bedrijfsrol Link naar technische specificatie
Medicatiegegevens (PULL) Raadplegen medicatiegegevens MP9-MGR-2.0.0-FHIR PGO Patiënt Medicatiegegevens in FHIR
Beschikbaarstellen medicatiegegevens MP9-MGB-2.0.0-FHIR XIS Zorgaanbieder

3 Functionaliteit

Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.

4 Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

5 Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

6 Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

7 Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
AUTEUR(S) TITEL VERSIE DATUM BRON ORGANISATIE

Referenties

8 Release notes

In onderstaande tabel staan de wijzigingen voor deze informatiestandaard. Zie de Ontwerpen landingspagina voor wijzigingen die op alle informatiestandaarden van toepassing zijn.

Release Versie BITS issue Omschrijving