MedMij:Vprepub-2019.01 Kwalificatie: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Kwalificatiescripts)
Regel 54: Regel 54:
 
* [[Media: Aanleverformat - Raadplegen Laboratoriumresultaten.zip|3. Aanleverformat - Raadplegen Laboratoriumresultaten.zip]]
 
* [[Media: Aanleverformat - Raadplegen Laboratoriumresultaten.zip|3. Aanleverformat - Raadplegen Laboratoriumresultaten.zip]]
  
====Medicatieproces 9.0 - ''Medicatiegegevens''====
+
====Medicatieproces 9.0 ====
* [[Media:01 Kwalificatiescript Raadplegen medicatieafspraak907.pdf|1.1. Kwalificatiescript - Raadplegen medicatieafspraak907.pdf]]
+
:Een uitleg van medicatieproces voor PGO's die kwalificeren voor MedMij is beschikbaar in de vorm van:
* [[Media:04 Kwalificatiescript Raadplegen toedieningsafspraak907.pdf|1.2. Kwalificatiescript - Raadplegen toedieningsafspraak907.pdf]]
+
::*[[Media:PGOsessie OpnameOnline.mp4 |Bestand (met mp4 opname) van uitleg Medicatieproces]] met bijbehorende
* [[Media:07 Kwalificatiescript Raadplegen medicatiegebruik907.pdf|1.3. Kwalificatiescript - Raadplegen medicatiegebruik907.pdf]]
+
::*[[Media:PGOsessiesMedicatieproces_BijlageBijOnlineSessie.pdf|PowerPoint (in PDF)]].
* [[Media:10 Kwalificatiescript Raadplegen verstrekkingsverzoek907.pdf|1.4. Kwalificatiescript - Raadplegen verstrekkingsverzoek907.pdf]]
 
* [[Media:13 Kwalificatiescript Raadplegen medicatieverstrekking907.pdf|1.5. Kwalificatiescript - Raadplegen medicatieverstrekking907.pdf]]
 
* [[Media:16 Kwalificatiescript Raadplegen medicatiegegevens AlleBouwstenen907.pdf|1.6. Kwalificatiescript - Raadplegen medicatiegegevens AlleBouwstenen907.pdf]]
 
* [[MedMij:V1.0_MP9.0.7-KwalificatieAddendumMedicatieafspraken|2.1. Addenda - Raadplegen medicatieafspraak907]]
 
* [[MedMij:V1.0_MP9.0.7-KwalificatieAddendumToedieningsafspraken|2.2. Addenda - Raadplegen toedieningsafspraak907]]
 
* [[MedMij:V1.0_MP9.0.7-KwalificatieAddendumMedicatiegebruik|2.3. Addenda - Raadplegen medicatiegebruik907]]
 
* [[MedMij:V1.0_MP9.0.7-KwalificatieAddendumVerstrekkingsverzoeken|2.4. Addenda - Raadplegen verstrekkingsverzoek907]]
 
* [[MedMij:V1.0_MP9.0.7KwalificatieAddendumVerstrekkingen|2.5. Addenda - Raadplegen medicatieverstrekking907]]
 
* [[MedMij:V1.0_MP9.0.7-KwalificatieAddendumAlleBouwstenen|2.6. Addenda - Raadplegen medicatiegegevens AlleBouwstenen907]]
 
* [[Media:03 Kwalificatiemateriaal Leverancier Raadplegen medicatieafspraak907.docx|3.1. Aanleverformat - Raadplegen medicatieafspraak907.docx]]
 
* [[Media:06 Kwalificatiemateriaal Leverancier Raadplegen toedieningsafspraak907.docx|3.2. Aanleverformat - Raadplegen toedieningsafspraak907.docx]]
 
* [[Media:09 Kwalificatiemateriaal Leverancier Raadplegen medicatiegebruik907.docx|3.3. Aanleverformat - Raadplegen medicatiegebruik907.docx]]
 
* [[Media:12 Kwalificatiemateriaal Leverancier Raadplegen verstrekkingsverzoek907.docx|3.4. Aanleverformat - Raadplegen verstrekkingsverzoek907.docx]]
 
* [[Media:15 Kwalificatiemateriaal Leverancier Raadplegen medicatieverstrekking907.docx|3.5. Aanleverformat - Raadplegen medicatieverstrekking907.docx]]
 
* [[Media:18 Kwalificatiemateriaal Leverancier Raadplegen medicatiegegevens AlleBouwstenen907.docx|3.6. Aanleverformat - Raadplegen medicatiegegevens AlleBouwstenen907.docx]]
 
  
====Medicatieproces 9.0 - ''Medicatieoverzicht''====
+
:'''''Medicatiegegevens'''''
* [[Media:19 Kwalificatiescript Raadplegen medicatieoverzicht907.pdf|1. Kwalificatiescript - Raadplegen medicatieoverzicht907.pdf]]
+
:* [[Media:1.1 Kwalificatiescript Raadplegen medicatieafspraak907 v3.pdf|1.1. Kwalificatiescript - Raadplegen medicatieafspraak907.pdf]]
* [[MedMij:V1.0_MP9.0.7-KwalificatieAddendumMedicatieoverzicht|2. Addenda - Raadplegen Raadplegen medicatieoverzicht907]]
+
:* [[Media:1.2 Kwalificatiescript Raadplegen toedieningsafspraak907 v3.pdf|1.2. Kwalificatiescript - Raadplegen toedieningsafspraak907.pdf]]
* [[Media:21 Kwalificatiemateriaal Leverancier Raadplegen medicatieoverzicht907.docx|3. Aanleverformat - Raadplegen medicatieoverzicht907.docx]]
+
:* [[Media:1.3 Kwalificatiescript Raadplegen medicatiegebruik907 v3.pdf|1.3. Kwalificatiescript - Raadplegen medicatiegebruik907.pdf]]
 +
:* [[Media:1.4 Kwalificatiescript Raadplegen verstrekkingsverzoek907 v3.pdf|1.4. Kwalificatiescript - Raadplegen verstrekkingsverzoek907.pdf]]
 +
:* [[Media:1.5 Kwalificatiescript Raadplegen medicatieverstrekking907 v3.pdf|1.5. Kwalificatiescript - Raadplegen medicatieverstrekking907.pdf]]
 +
:* [[Media:1.6 Kwalificatiescript Raadplegen medicatiegegevens AlleBouwstenen907 v3.pdf|1.6. Kwalificatiescript - Raadplegen medicatiegegevens AlleBouwstenen907.pdf]]
 +
:* [[MedMij:V1.0_MP9.0.7-KwalificatieAddendumMedicatieafspraken|2.1. Addenda - Raadplegen medicatieafspraak907]]
 +
:* [[MedMij:V1.0_MP9.0.7-KwalificatieAddendumToedieningsafspraken|2.2. Addenda - Raadplegen toedieningsafspraak907]]
 +
:* [[MedMij:V1.0_MP9.0.7-KwalificatieAddendumMedicatiegebruik|2.3. Addenda - Raadplegen medicatiegebruik907]]
 +
:* [[MedMij:V1.0_MP9.0.7-KwalificatieAddendumVerstrekkingsverzoeken|2.4. Addenda - Raadplegen verstrekkingsverzoek907]]
 +
:* [[MedMij:V1.0_MP9.0.7KwalificatieAddendumVerstrekkingen|2.5. Addenda - Raadplegen medicatieverstrekking907]]
 +
:* [[MedMij:V1.0_MP9.0.7-KwalificatieAddendumAlleBouwstenen|2.6. Addenda - Raadplegen medicatiegegevens AlleBouwstenen907]]
 +
:* [[Media:Aanleverformat_-_Raadplegen_Medicatieafspraak.zip|3.1. Aanleverformat - Raadplegen medicatieafspraak907.zip]]
 +
:* [[Media:Aanleverformat_-_Raadplegen_Toedieningsafspraak.zip|3.2. Aanleverformat - Raadplegen toedieningsafspraak907.zip]]
 +
:* [[Media:Aanleverformat_-_Raadplegen_Medicatiegebruik.zip|3.3. Aanleverformat - Raadplegen medicatiegebruik907.zip]]
 +
:* [[Media:Aanleverformat_-_Raadplegen_Verstrekkingsverzoek.zip|3.4. Aanleverformat - Raadplegen verstrekkingsverzoek907.zip]]
 +
:* [[Media:Aanleverformat_-_Raadplegen_Medicatieverstrekking.zip|3.5. Aanleverformat - Raadplegen medicatieverstrekking907.zip]]
 +
:* [[Media:Aanleverformat_-_Raadplegen_Medicatiegegevens.zip|3.6. Aanleverformat - Raadplegen medicatiegegevens AlleBouwstenen907.zip]]
  
====Medicatieproces 9.0 - ''Verstrekkingenvertaling''====
+
:'''''Medicatieoverzicht'''''
* [[Media:22 Kwalificatiescript Raadplegen verstrekkingenvertaling907.pdf|1. Kwalificatiescript - Raadplegen verstrekkingenvertaling907.pdf]]
+
:* [[Media:Kwalificatiescript_Raadplegen_medicatieoverzicht907_v2.1.pdf|1. Kwalificatiescript - Raadplegen medicatieoverzicht907.pdf]]
* [[Media:25 Kwalificatiescript Beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling907.pdf|1. Kwalificatiescript - Beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling907.pdf]]
+
:* [[MedMij:V1.0_MP9.0.7-KwalificatieAddendumMedicatieoverzicht|2. Addenda - Raadplegen Raadplegen medicatieoverzicht907.pdf]]
* [[MedMij:V1.0_MP9.A.0-AddendaInhoudelijkeGegevens|2. Addenda - Verstrekkingenvertaling907]]
+
:* [[Media:Aanleverformat_-_Raadplegen_Medicatieoverzicht.zip|3. Aanleverformat - Raadplegen medicatieoverzicht907.zip]]
* [[Media:24 Kwalificatiemateriaal Leverancier Raadplegen verstrekkingenvertaling907.docx|3. Aanleverformat - Verstrekkingenvertaling907.docx]]
+
 
 +
:'''''Verstrekkingenvertaling'''''
 +
:* [[Media:Kwalificatiescript_Raadplegen_verstrekkingenvertaling907_v1.2.pdf|1. Kwalificatiescript - Raadplegen verstrekkingenvertaling907.pdf]]
 +
:* [[Media:Kwalificatiescript_Beschikbaarstellen_verstrekkingenvertaling907_v1.2.pdf|1. Kwalificatiescript - Beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling907.pdf]]
 +
:* [[MedMij:V1.0_MP9.A.0-AddendaInhoudelijkeGegevens|2. Addenda - Verstrekkingenvertaling907]]
 +
:* [[Media:Aanleverformat_-_Raadplegen_Verstrekkingenvertaling.zip |3. Aanleverformat - Raadplegen Verstrekkingenvertaling907.zip]]
 +
:* [[Media:Aanleverformat_-_Beschikbaarstellen_Verstrekkingenvertaling.zip |3. Aanleverformat - Beschikbaarstellen Verstrekkingenvertaling907.zip]]
  
 
====AllergieIntolerantie 1.1====
 
====AllergieIntolerantie 1.1====

Versie van 30 sep 2019 om 09:59


1 Introductie


2 Kwalificatie introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Enkele systeemrollen vallen binnen de 'subsidieregeling voor PGO-leveranciers (dienstverlener persoon)' die in 2018 is opgesteld door de Dienst Uitvoering Subsidie voor Instellingen. Welke systeemrollen dat betreft vindt u in ToelichtingSubsidie.

Voor meer informatie, stuur een mail naar 'kwalificatie@medmij.nl'.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via de betreffende paragraaf op de Kwalificatiepagina.

3 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  1. Kennis en begrip van MedMij afsprakenstelsel.
  2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
  3. Kennis en begrip van de betreffende MedMij informatiestandaard, zoals beschreven op de informatiestandaarden wiki van Nictiz.
  4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardenlijsten en andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
  5. Kennis en begrip en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in het document 2. Addenda - Kwalificaties als bijlage bij de betreffende informatiestandaard.
  6. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
  7. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
  8. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

4 Kwalificatie aansluiten op de kwalificatieomgeving

MedMij biedt leveranciers de mogelijkheid hun producten en diensten te laten testen op correcte implementatie van informatiestandaarden. Documentatie over hoe aan te sluiten is te vinden op: MedMij:V2019.01_Kwalificatie_aansluiten

5 Gebruik van de simulator en tokens

Voor uitleg over gebruik van de simulator en tokens, zie MedMij:V2019.01_Qualification

6 Kwalificatiescripts

6.1 Basisgegevensset Zorg 2.1

6.2 Labuitwisseling 1.1

6.3 Medicatieproces 9.0

Een uitleg van medicatieproces voor PGO's die kwalificeren voor MedMij is beschikbaar in de vorm van:
Medicatiegegevens
Medicatieoverzicht
Verstrekkingenvertaling

6.4 AllergieIntolerantie 1.1

6.5 eAfspraak 1.1

6.6 Zelfmetingen 1.2

6.7 PDF/A 1.2

6.8 Huisartsgegevens 1.1

6.9 Basisgegevens GGZ 1.1

6.10 Beelden 1.0

6.11 Basisgegevens Langdurige Zorg 1.0