MedMij:Vprepub-2019.01 Kwalificatie: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Medicatieproces 9.0)
(kwalificatiemateriaal voor usecase MAIGV toegevoegd)
Regel 89: Regel 89:
 
:* [[Media:Aanleverformat_-_Beschikbaarstellen_Verstrekkingenvertaling.zip |3. Aanleverformat - Beschikbaarstellen Verstrekkingenvertaling907.zip]]
 
:* [[Media:Aanleverformat_-_Beschikbaarstellen_Verstrekkingenvertaling.zip |3. Aanleverformat - Beschikbaarstellen Verstrekkingenvertaling907.zip]]
  
==AllergieIntolerantie 1.1==
+
==AllergieIntolerantie 2.0==
 +
 
 +
===AllergieIntolerantie===
 
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie gegevens.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie gegevens.pdf]]
 
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie gegevens.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie gegevens.pdf]]
 
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen AllergieIntolerantie gegevens.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen AllergieIntolerantie gegevens.pdf]]
 
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen AllergieIntolerantie gegevens.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen AllergieIntolerantie gegevens.pdf]]
Regel 96: Regel 98:
 
* [[Media: Aanleverformat - Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie.zip|3. Aanleverformat - Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie.zip]]
 
* [[Media: Aanleverformat - Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie.zip|3. Aanleverformat - Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie.zip]]
 
* [[Media: Aanleverformat - Raadplegen AllergieIntolerantie.zip|3. Aanleverformat - Raadplegen AllergieIntolerantie.zip]]
 
* [[Media: Aanleverformat - Raadplegen AllergieIntolerantie.zip|3. Aanleverformat - Raadplegen AllergieIntolerantie.zip]]
 +
 +
===AllergieIntolerantieVertaling===
 +
* [[MedMij:V2019.01_kw-MM-1.A-AIB-FHIR|1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling]]
 +
* [[MedMij:2019.01_kw-MM-1.A-AIR-FHIR|1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling]]
 +
* [[Media: Aanleverformat - Beschikbaarstellen AllergieIntolerantieVertaling.zip|3. Aanleverformat - Beschikbaarstellen medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling.zip]]
 +
* [[Media: Aanleverformat - Raadplegen AllergieIntolerantieVertaling.zip|3. Aanleverformat - Raadplegen medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling.zip]]
  
 
==eAfspraak 1.1==
 
==eAfspraak 1.1==

Versie van 18 okt 2019 om 14:48


1 Introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Enkele systeemrollen vallen binnen de 'subsidieregeling voor PGO-leveranciers (dienstverlener persoon)' die in 2018 is opgesteld door de Dienst Uitvoering Subsidie voor Instellingen. Welke systeemrollen dat betreft vindt u in ToelichtingSubsidie.

Voor meer informatie, stuur een mail naar 'kwalificatie@medmij.nl'.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via de betreffende paragraaf op de Kwalificatiepagina.

2 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  1. Kennis en begrip van MedMij afsprakenstelsel.
  2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
  3. Kennis en begrip van de betreffende MedMij informatiestandaard, zoals beschreven op de informatiestandaarden wiki van Nictiz.
  4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardenlijsten en andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
  5. Kennis en begrip en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in het document 2. Addenda - Kwalificaties als bijlage bij de betreffende informatiestandaard.
  6. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
  7. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
  8. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

3 Kwalificatie aansluiten op de kwalificatieomgeving

MedMij biedt leveranciers de mogelijkheid hun producten en diensten te laten testen op correcte implementatie van informatiestandaarden. Documentatie over hoe aan te sluiten is te vinden op: MedMij:V2019.01_Kwalificatie_aansluiten

4 Gebruik van de simulator en tokens

Voor uitleg over gebruik van de simulator en tokens, zie MedMij:V2019.01_Qualification

5 Kwalificatiescripts

5.1 Basisgegevensset Zorg 2.1

5.2 Labuitwisseling 1.1

5.3 Medicatieproces 9.0

Een uitleg van medicatieproces voor PGO's die kwalificeren voor MedMij is beschikbaar in de vorm van:

5.3.1 Medicatiegegevens

5.3.2 Medicatieoverzicht

5.3.3 Verstrekkingenvertaling

5.4 AllergieIntolerantie 2.0

5.4.1 AllergieIntolerantie

5.4.2 AllergieIntolerantieVertaling

5.5 eAfspraak 1.1

5.6 Zelfmetingen 1.2

5.7 PDF/A 2.0

5.8 Huisartsgegevens 1.1

5.9 Basisgegevens GGZ 1.1

5.10 Beelden 1.0

5.11 Basisgegevens Langdurige Zorg 1.0