MedMij:Vprepub-2019.01 Kwalificatie: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(MM-2366 - Verduidelijke beoordelingsformulieren Medicatieproces)
 
(54 tussenliggende versies door 19 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{{MedMij:V2019.01_Issuebox}}
+
__NOINDEX__
 +
{{MedMij:Vprepub-2019.01_Issuebox}}
 +
__NUMBEREDHEADINGS__
  
 
<!-- =================================================================================== -->
 
<!-- =================================================================================== -->
 
<!-- NB: deze sectie wordt geincludeerd in alle functionele ontwerpen van MedMij. Wees voorzichtig met aanpassingen -->
 
<!-- NB: deze sectie wordt geincludeerd in alle functionele ontwerpen van MedMij. Wees voorzichtig met aanpassingen -->
 
<!-- =================================================================================== -->
 
<!-- =================================================================================== -->
====Introductie====
+
 
 +
=Introductie=
 
<section begin=medmij_kwalificatie_introductie />
 
<section begin=medmij_kwalificatie_introductie />
'''Het Nictiz Kwalificatiecentrum voert kwalificaties uit voor MedMij. Voor het kwalificeren voor MedMij hanteren we een specifieke procedure. Gebruik de toolkit [http://www.nictiz.nl/kwalificeren-voor-medmij ‘Kwalificeren voor MedMij’] om je goed te informeren. In het stappenplan lees je welke stappen je moet doorlopen en vind je alle benodigde informatie en materialen om soepel door het kwalificatieproces heen te gaan. '''
+
Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing.  
 +
Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.  
  
Op deze pagina [[MedMij:V2019.01_Kwalificatiemateriaal_voor_MedMij|Kwalificatiemateriaal voor MedMij]] vind je al het benodigde kwalificatiemateriaal per use case:
+
Enkele systeemrollen vallen binnen de 'subsidieregeling voor PGO-leveranciers (dienstverlener persoon)' die in 2018 is opgesteld door de Dienst Uitvoering Subsidie voor Instellingen. Welke systeemrollen dat betreft vindt u in [[MedMij:Vprepub-2019.01_ToelichtingSubsidie| ToelichtingSubsidie]].
  
*  Addendum: beschrijft welke gegevens uitgewisseld moeten worden
+
Voor meer informatie, stuur een mail naar 'kwalificatie@medmij.nl'.
*  Kwalificatiescript: hierin staan de scenario’s die moeten worden uitgevoerd
 
*  Aanleverformat: in dit format vul je de testlinks van Touchstone in en vul je alle screenshots aan.
 
* Beoordelingsformulier: beschrijft op welke aspecten er wordt beoordeeld
 
  
'''Lees dit goed door:'''<br/>
+
Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via de betreffende paragraaf op de [[MedMij:Vprepub-2019.01_Kwalificatie#Kwalificatie_scripts|Kwalificatiepagina]].<section end=medmij_kwalificatie_introductie />
* Alle functionele data-elementen conform de dataset van de informatiestandaard moeten worden getoond aan de gebruiker. De voorbeelden van zorggegevens die zijn uitgewerkt in de verschillende addenda van de kwalificatiescripts bepalen niet  hoe  de gegevens moeten worden weergegeven en gesorteerd in een PGO tenzij dit specifiek beschreven staat.  
+
 
* In de addenda kunnen voorbeelden met data-elementen uitgewerkt zijn die via FHIR references resolved moeten worden. Voorbeeld: het specialisme van een zorgverlener bij een verrichting moet via PractitionerRole worden opgehaald. Als in addenda een voorbeeld staat uitgewerkt, zal bij de kwalificatie ook gecontroleerd worden of de referentie correct 'resolved' is.   
+
=Algemene voorwaarden voor kwalificatie=
* Het uitgangspunt is dat alle references resolved kunnen worden, niet  dát  ze resolved worden. Een PGO zou er ook voor kunnen kiezen om een link te tonen, waarmee een gebruiker (de persoon) desgewenst zelf kan 'resolven', eventueel zelfs in een nieuwe sessie als de vorige verlopen is. Meer informatie over het gebruik van FHIR references binnen MedMij is te vinden in de [[MedMij:V2019.01_FHIR_IG#Use_case_overarching_principles|informatiestandaard-overstijgende principes]] op de  technische ontwerppagina.<section end=medmij_kwalificatie_introductie />
+
Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:
<span id="Kwalificatiescripts"></span>
+
# Kennis en begrip van MedMij afsprakenstelsel.
<section begin=medmij_kwalificatiescripts />
+
# Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
====Basisgegevensset Zorg 2.1====
+
# Kennis en begrip van de betreffende MedMij informatiestandaard, zoals beschreven op de informatiestandaarden wiki van Nictiz.
 +
# Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardenlijsten en andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
 +
# Kennis en begrip en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in het document '''2. Addenda - Kwalificaties''' als bijlage bij de betreffende informatiestandaard.
 +
# Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 +
# '''Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.'''
 +
# Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.
 +
 
 +
=Uitgangspunten voor kwalificatie=
 +
In dit hoofdstuk worden de generieke uitgangspunten voor de kwalificatie per systeemrol uiteengezet. Per informatiestandaard kan het voorkomen dat er nog 'specifieke' uitgangspunten op van toepassing zijn, in dat geval, zijn deze opgenomen in een aparte paragraaf onder het hoofdstuk 'Kwalificatie' van het [[MedMij:Vprepub-2019.01_Ontwerpen#Algemeen_2 | functioneel ontwerp]] van de informatiestandaard.
 +
 
 +
==Systeemrol 'Raadplegen' (PGO)==
 +
Hieronder volgt het generieke uitgangspunt voor de kwalificatie van de systeemrol 'Raadplegen':
 +
<section begin=Uitganspunten_Systeemrol_Raadplegen />
 +
* Een PGO biedt de persoon inzicht in de ontvangen respons. Als er géén gegevens beschikbaar gesteld worden, kan dat zijn omdat er geen informatie beschikbaar is in het XIS of vanwege een technische foutmelding. Er volgt bijvoorbeeld een foutmelding indien de resource, een specifieke zib, niet wordt ondersteund in het XIS. Het is een belangrijk inzicht voor de persoon als gegevens technisch niet beschikbaar gesteld kunnen worden.<section end=Uitganspunten_Systeemrol_Raadplegen />
 +
 
 +
==Systeemrol 'Beschikbaarstellen' (XIS)==
 +
Hieronder volgen de generieke uitgangspunten voor de kwalificatie van de systeemrol 'Beschikbaarstellen':
 +
<section begin=Uitganspunten_Systeemrol_Beschikbaarstellen />
 +
* XIS geeft technisch correct antwoord op alle searches ongeacht of de gegevens in XIS beschikbaar zijn. XIS stelt alle gegevens beschikbaar voor zover aanwezig.   
 +
 
 +
* Mochten gegevens niet beschikbaar gesteld kunnen worden, dan is uit de respons voor de persoon te herleiden waardoor dit veroorzaakt wordt:
 +
**veroorzaakt door het ontbreken van de informatie
 +
**veroorzaakt doordat het XIS dit technisch niet kan leveren.
 +
 
 +
* In het geval dat een vraag om gegevens goed wordt verwerkt door het XIS, volgt een respons met daarin 0 tot * FHIR resources die matchen aan de vraag. Als er dus 0 resources in zitten mag de persoon ervan uitgaan dat het XIS deze gegevens niet heeft, maar de vraag wel goed begrepen heeft.
 +
 
 +
* Als er technisch iets niet goed gaat, stuurt het XIS conform de specificaties een foutcode terug samen met een OperationOutcome, waarin de oorzaak wordt getoond. Bijvoorbeeld dat de resource, een specifieke zib, niet wordt ondersteund in het XIS. Deze moet ingebouwd worden door het XIS. Hierop wordt het XIS ook gekwalificeerd.<section end=Uitganspunten_Systeemrol_Beschikbaarstellen />
 +
 
 +
=Kwalificatie aansluiten op de kwalificatieomgeving=
 +
MedMij biedt leveranciers de mogelijkheid hun producten en diensten te laten testen op correcte implementatie van informatiestandaarden.
 +
Documentatie over hoe aan te sluiten is te vinden op: [[MedMij:Vprepub-2019.01_Kwalificatie_aansluiten]]
 +
 
 +
=Gebruik van de simulator=
 +
 
 +
==Authorization tokens==
 +
Voor uitleg over gebruik van de simulator en tokens, zie [[MedMij:Vprepub-2019.01_Qualification]]<section end=medmij_kwalificatie_introductie />
 +
<span id="Kwalificatiescripts"></span><section begin=medmij_kwalificatiescripts />
 +
 
 +
==Variable T datum==
 +
Voor veel, straks alle, kwalificaties wordt er gebruik gemaakt van een variabele datum. Dit is de zogenoemde T datum welke is opgenomen in de functionele testscripts, met name in de addenda, en in de technische testscripts op Touchstone. Deze variabele datum wordt gebruikt om zo dicht mogelijk tegen een productiewaardig scenario te testen en te kwalificeren. Middels de variabele datum kunnen de testgegevens actueel blijven. Deze T datum komt op twee plekken terug, namelijk in de datumvelden van de testgegevens en in de datumparameters in de search URL's. In de volgende twee paragrafen wordt dit toegelicht.
 +
 
 +
===Kwalificatie test gegevens===
 +
De functionele testscripts beschrijven in de addenda testgegevens waarin datum velden staan op basis van een T datum. Als ergens staat T – 100D betekent dit: 100 dagen eerder dan de datum die voor T geldt. Deze testgegevens uit de addenda worden vervolgens gebruikt om ofwel de Nictiz WildFHIR server te vullen of door kandidaat deelnemers om de testgegevens in het systeem te registreren.
 +
 
 +
Het vullen van de Nictiz WildFHIR server kon in het verleden door kandidaatdeelnemers gebeuren door het draaien van het 'load script' op basis van een op te geven variable T. Dit is nu in beheer genomen door het kwalificatie team.
 +
 
 +
'''Elke maandag wordt de Nictiz WildFHIR server geschoond en opnieuw gevuld met een testgegevens op basis van een T datum gelijk aan de datum van die maandag.'''
 +
 
 +
Bijvoorbeeld in 2019 is T datum in week 46 gelijk aan 11 november 2019.
 +
 
 +
===Parameters in de request URL's===
 +
Bij sommige testscenario's wordt een datumfilter gebruikt. Deze datumfilters zijn ook op basis van de variabele T datum. Bij het uitvoeren van het testscript in Touchstone is het mogelijk om bij de setupfase de variabele T datum te geven. Deze T datum staat in relatie tot de testgegevens die op de Nictiz WildFHIR server of het eigen bronsysteem staan. De T datum die hier gebruikt dient te worden, is gelijk aan de datum van de maandag (waarop de gegevens geladen zijn).
 +
 
 +
Wanneer een andere T datum wordt gebruikt kan het voorkomen dat er geen of te weinig testgegevens terugkomen op de uitgevoerde test. Dit kan er toe leiden dat de test niet slaagt.
 +
 
 +
===Tijdnotatie===
 +
Het meegeven van de tijd is bij de gestructureerde einddatum/tijd (dus niet de Resource.text, maar de velden met alleen de datum/tijd) verplicht in de standaard om eventuele verwarring tussen de precieze betekenis van "tot" en "tot en met" te voorkomen.
 +
 
 +
In de FHIR datatypes ''dateTime'' (indien uren en minuten worden gebruikt) en ''instant'' is de tijdzone verplicht. De tijdzone kan daarom niet worden weglaten uit de testgegevens.
 +
 
 +
Touchstone heeft helaas een beperking dat de Nederlandse tijdzone niet berekend kan worden bij een variabele datum. De tijdzone die nu in onze testgegevens staat, was een Nederlandse tijdzone bij de eerste keer invullen van dit scenario met concrete datums. Dit komt niet per definitie overeen met de geldende tijdzone in Nederland voor de (in een test-executie gebruikte, uiteindelijke) datum. In productie moet gerekend worden op een juiste tijdzone en het is dan ook juist om deze tijdzone gewoon te interpreteren, dit betekent dat de gegevens mogelijk soms een uur later of vroeger zijn dan in het addendum staat. Dit is geen reden voor afkeuren in kwalificatie.
 +
 
 +
=Kwalificatiescripts=
 +
==Basisgegevensset Zorg 2.1==
 
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen BgZ.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen BgZ.pdf]]
 
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen BgZ.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen BgZ.pdf]]
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen BGZ.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen BGZ.pdf]]
+
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen BgZ.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen BgZ.pdf]]
 
* [[Media:2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen BgZ.pdf|2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen BgZ.pdf]]
 
* [[Media:2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen BgZ.pdf|2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen BgZ.pdf]]
 
* [[Media:2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen BgZ.pdf|2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen BgZ.pdf]]
 
* [[Media:2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen BgZ.pdf|2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen BgZ.pdf]]
* [[Media: Aanleverformat - Beschikbaarstellen_BgZ.zip|3. Aanleverformat - Beschikbaarstellen_BgZ.zip]]
+
* [[Media: Aanleverformat_-_Beschikbaarstellen_BgZ_20210324_2019.01.pptx.zip|3. Aanleverformat - Beschikbaarstellen BgZ.zip]]
* [[Media: Aanleverformat - Raadplegen BgZ.zip|3. Aanleverformat - Raadplegen BgZ.zip]]
+
* [[Media: Aanleverformat_-_Raadplegen_BgZ_20210324_2019.01.pptx.zip|3. Aanleverformat - Raadplegen BgZ.zip]]
 +
 
 +
===Uitgebreide gegevensset===
 +
Nota bene: onderstaande kwalificatiescripts bevatten een uitgebreidere gegevens set voor de BgZ. Deze worden nu '''niet''' gebruikt voor kwalificatie. Op termijn zullen deze kwalificatiescripts de huidige vervangen.
  
Oud vanaf nu niet meer in gebruik
+
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen BgZ extended.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen BgZ extended.pdf]]
* [[Media:3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - Kwalificatie MedMij Beschikbaarstellen BgZ.docx|3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - Kwalificatie MedMij Beschikbaarstellen BgZ.docx]]
+
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen BGZ extended.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen BgZ extended.pdf]]
* [[Media:3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - Kwalificatie MedMij Raadplegen BgZ.docx|3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - Kwalificatie MedMij Raadplegen BgZ.docx]]
+
* [[Media:2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen BgZ Extended.pdf|2.Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen BgZ Extended.pdf]]
 +
* [[Media:2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen BgZ Extended.pdf|2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen BgZ Extended.pdf]]
  
====Labuitwisseling 1.1====
+
==Labuitwisseling 1.1==
 
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen Laboratoriumresultaten.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen Laboratoriumresultaten.pdf]]
 
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen Laboratoriumresultaten.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen Laboratoriumresultaten.pdf]]
 
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen Laboratoriumresultaten.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen Laboratoriumresultaten.pdf]]
 
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen Laboratoriumresultaten.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen Laboratoriumresultaten.pdf]]
 
* [[Media:2. Addenda - Kwalificatiescript – MedMij Raadplegen Laboratoriumresultaten.pdf|2. Addenda - Kwalificatiescript – MedMij Raadplegen Laboratoriumresultaten.pdf]]
 
* [[Media:2. Addenda - Kwalificatiescript – MedMij Raadplegen Laboratoriumresultaten.pdf|2. Addenda - Kwalificatiescript – MedMij Raadplegen Laboratoriumresultaten.pdf]]
 
* [[Media:2. Addenda - Kwalificatiescript – MedMij Beschikbaarstellen Laboratoriumresultaten.pdf|2. Addenda - Kwalificatiescript – MedMij Beschikbaarstellen Laboratoriumresultaten.pdf]]
 
* [[Media:2. Addenda - Kwalificatiescript – MedMij Beschikbaarstellen Laboratoriumresultaten.pdf|2. Addenda - Kwalificatiescript – MedMij Beschikbaarstellen Laboratoriumresultaten.pdf]]
* [[Media: Aanleverformat - Beschikbaarstellen Laboratoriumresultaten.zip|3. Aanleverformat - Beschikbaarstellen Laboratoriumresultaten.zip]]
+
* [[Media: Aanleverformat_-_Beschikbaarstellen_Laboratoriumresultaten_20210324_2019.01.pptx.zip|3. Aanleverformat - Beschikbaarstellen Laboratoriumresultaten.zip]]
* [[Media: Aanleverformat - Raadplegen Laboratoriumresultaten.zip|3. Aanleverformat - Raadplegen Laboratoriumresultaten.zip]]
+
* [[Media: Aanleverformat_-_Raadplegen_Laboratoriumresultaten_20210324_2019.01.pptx.zip|3. Aanleverformat - Raadplegen Laboratoriumresultaten.zip]]
 +
 
 +
==Medicatieproces 9.0 ==
 +
:Een uitleg van medicatieproces voor PGO's die kwalificeren voor MedMij is beschikbaar in de vorm van:
 +
::*[[Media:PGOsessie OpnameOnline.mp4 |Bestand (met mp4 opname) van uitleg Medicatieproces]] met bijbehorende
 +
::*[[Media:PGOsessiesMedicatieproces_BijlageBijOnlineSessie.pdf|PowerPoint (in PDF)]].
 +
 
 +
:Diverse medicatieproces kwalificatiescripts zijn van toepassing voor zowel zorgverlener-patiënt (MedMij) als zorgverlener-zorgverlener gegevensuitwisseling. Deze kwalificatiescripts worden op één plek onderhouden en gepubliceerd. Via deze MedMij pagina wordt direct naar het betreffende kwalificatiescript verwezen (via de link).
 +
 
 +
===Medicatiegegevens===
 +
:* [[Media:1.1 Kwalificatiescript Raadplegen medicatieafspraak907 v3.pdf|1.1. Kwalificatiescript - Raadplegen medicatieafspraak907.pdf]]
 +
:* [[mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_beschikbaarstellen_MA|1.1. Kwalificatiescript & Addenda - Beschikbaarstellen medicatieafspraak907]]
 +
:* [[Media:1.2 Kwalificatiescript Raadplegen toedieningsafspraak907 v3.pdf|1.2. Kwalificatiescript - Raadplegen toedieningsafspraak907.pdf]]
 +
:* [[Media:1.3 Kwalificatiescript Raadplegen medicatiegebruik907 v3.pdf|1.3. Kwalificatiescript - Raadplegen medicatiegebruik907.pdf]]
 +
:* [[Media:1.4 Kwalificatiescript Raadplegen verstrekkingsverzoek907 v3.pdf|1.4. Kwalificatiescript - Raadplegen verstrekkingsverzoek907.pdf]]
 +
:* [[mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatiegegevens_beschikbaarstellen_VV|1.4. Kwalificatiescript & Addenda - Beschikbaarstellen verstrekkingsverzoek907]]
 +
:* [[Media:1.5 Kwalificatiescript Raadplegen medicatieverstrekking907 v3.pdf|1.5. Kwalificatiescript - Raadplegen medicatieverstrekking907.pdf]]
 +
:* [[Media:1.6 Kwalificatiescript Raadplegen medicatiegegevens AlleBouwstenen907 v3.pdf|1.6. Kwalificatiescript - Raadplegen medicatiegegevens AlleBouwstenen907.pdf]]
 +
:* [[MedMij:V1.0_MP9.0.7-KwalificatieAddendumMedicatieafspraken|2.1. Addenda - Raadplegen medicatieafspraak907]]
 +
:* [[MedMij:V1.0_MP9.0.7-KwalificatieAddendumToedieningsafspraken|2.2. Addenda - Raadplegen toedieningsafspraak907]]
 +
:* [[MedMij:V1.0_MP9.0.7-KwalificatieAddendumMedicatiegebruik|2.3. Addenda - Raadplegen medicatiegebruik907]]
 +
:* [[MedMij:V1.0_MP9.0.7-KwalificatieAddendumVerstrekkingsverzoeken|2.4. Addenda - Raadplegen verstrekkingsverzoek907]]
 +
:* [[MedMij:V1.0_MP9.0.7KwalificatieAddendumVerstrekkingen|2.5. Addenda - Raadplegen medicatieverstrekking907]]
 +
:* [[MedMij:V1.0_MP9.0.7-KwalificatieAddendumAlleBouwstenen|2.6. Addenda - Raadplegen medicatiegegevens AlleBouwstenen907]]
 +
:* [[Media:Aanleverformat_-_Raadplegen_Medicatieafspraak.zip|3.1. Aanleverformat - Raadplegen medicatieafspraak907.zip]]
 +
:* [[Media:Aanleverformat_-_Beschikbaarstellen_Medicatieafspraak.zip|3.1. Aanleverformat - Beschikbaarstellen medicatieafspraak907.zip]]
 +
:* [[Media:Aanleverformat_-_Raadplegen_Toedieningsafspraak.zip|3.2. Aanleverformat - Raadplegen toedieningsafspraak907.zip]]
 +
:* [[Media:Aanleverformat_-_Raadplegen_Medicatiegebruik.zip|3.3. Aanleverformat - Raadplegen medicatiegebruik907.zip]]
 +
:* [[Media:Aanleverformat_-_Raadplegen_Verstrekkingsverzoek.zip|3.4. Aanleverformat - Raadplegen verstrekkingsverzoek907.zip]]
 +
:* [[Media:Aanleverformat_-_Beschikbaarstellen_Verstrekkingsverzoek.zip|3.4. Aanleverformat - Beschikbaarstellen verstrekkingsverzoek907.zip]]
 +
:* [[Media:Aanleverformat_-_Raadplegen_Medicatieverstrekking.zip|3.5. Aanleverformat - Raadplegen medicatieverstrekking907.zip]]
 +
:* [[Media:Aanleverformat_-_Raadplegen_Medicatiegegevens.zip|3.6. Aanleverformat - Raadplegen medicatiegegevens AlleBouwstenen907.zip]]
 +
:* [[Media: Beoordelingsformulier_Medicatiegegevens_Raadplegen_24-09-2021.pdf|4. Beoordelingsformulier - Medicatiegegevens Raadplegen.pdf]]
 +
:* [[Media: Beoordelingsformulier_Medicatiegegevens_Beschikbaarstellen_24-09-2021.pdf ‎|4. Beoordelingsformulier - Medicatiegegevens Beschikbaarstellen.pdf]]
 +
 
 +
===Medicatieoverzicht===
 +
:* [[Media:Kwalificatiescript_Raadplegen_medicatieoverzicht907_v2.1.pdf|1. Kwalificatiescript - Raadplegen medicatieoverzicht907.pdf]]
 +
:* [[mp:V9.0.7_kwalificatie_medicatieoverzicht_beschikbaarstellen_MA_BEPERKT|1. Kwalificatiescript & Addenda - Beschikbaarstellen medicatieoverzicht907 BEPERKT (alléén voor VIPP GGZ)]]
 +
:* [[MedMij:V1.0_MP9.0.7-KwalificatieAddendumMedicatieoverzicht|2. Addenda - Raadplegen medicatieoverzicht907]]
 +
:* [[Media:Aanleverformat_-_Raadplegen_Medicatieoverzicht.zip|3. Aanleverformat - Raadplegen medicatieoverzicht907.zip]]
 +
:* [[Media:Aanleverformat_-_Beschikbaarstellen_Medicatieoverzicht.zip|3. Aanleverformat - Beschikbaarstellen medicatieoverzicht907 BEPERKT (alléén voor VIPP GGZ).zip]]
 +
:* [[Media: Beoordelingsformulier_Medicatieoverzicht_Raadplegen_14-09-2021.pdf|4. Beoordelingsformulier - Medicatieoverzicht Raadplegen.pdf]]
 +
:* [[Media: Beoordelingformulier_Medicatieoverzicht_Beschikbaarstellen_14-09-2021.pdf|4. Beoordelingsformulier - Medicatieoverzicht Beschikbaarstellen.pdf]]
  
Oud vanaf nu niet meer in gebruik
+
===Verstrekkingenvertaling===
* [[Media:3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - MedMij Raadplegen Laboratoriumresultaten.docx|3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - MedMij Raadplegen Laboratoriumresultaten.docx]]
+
:* [[Media:Kwalificatiescript_Raadplegen_verstrekkingenvertaling907_v1.2.pdf|1. Kwalificatiescript - Raadplegen verstrekkingenvertaling907.pdf]]
* [[Media:3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - MedMij Beschikbaarstellen Laboratoriumresultaten.docx|3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - MedMij Beschikbaarstellen Laboratoriumresultaten.docx]]
+
:* [[Media:Kwalificatiescript_Beschikbaarstellen_verstrekkingenvertaling907_v1.2.pdf|1. Kwalificatiescript - Beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling907.pdf]]
 +
:* [[MedMij:V1.0_MP9.A.0-AddendaInhoudelijkeGegevens|2. Addenda - Verstrekkingenvertaling907]]
 +
:* [[Media:Aanleverformat_-_Raadplegen_Verstrekkingenvertaling.zip |3. Aanleverformat - Raadplegen Verstrekkingenvertaling907.zip]]
 +
:* [[Media:Aanleverformat_-_Beschikbaarstellen_Verstrekkingenvertaling.zip |3. Aanleverformat - Beschikbaarstellen Verstrekkingenvertaling907.zip]]
 +
:* [[Media: Beoordelingsformulier_Verstrekkingenvertaling_Raadplegen_24-09-2021.pdf|4. Beoordelingsformulier - Verstrekkingenvertaling Raadplegen.pdf]]
 +
:* [[Media: Beoordelingsformulier_Verstrekkingenvertaling_Beschikbaarstellen_24-09-2021.pdf|4. Beoordelingsformulier - Verstrekkingenvertaling Beschikbaarstellen.pdf]]
  
====Medicatieproces 9.0====
+
==AllergieIntolerantie 2.0==
=====''Medicatiegegevens''=====
 
* [[Media:01 Kwalificatiescript Raadplegen medicatieafspraak907.pdf|1.1. Kwalificatiescript - Raadplegen medicatieafspraak907.pdf]]
 
* [[Media:04 Kwalificatiescript Raadplegen toedieningsafspraak907.pdf|1.2. Kwalificatiescript - Raadplegen toedieningsafspraak907.pdf]]
 
* [[Media:07 Kwalificatiescript Raadplegen medicatiegebruik907.pdf|1.3. Kwalificatiescript - Raadplegen medicatiegebruik907.pdf]]
 
* [[Media:10 Kwalificatiescript Raadplegen verstrekkingsverzoek907.pdf|1.4. Kwalificatiescript - Raadplegen verstrekkingsverzoek907.pdf]]
 
* [[Media:13 Kwalificatiescript Raadplegen medicatieverstrekking907.pdf|1.5. Kwalificatiescript - Raadplegen medicatieverstrekking907.pdf]]
 
* [[Media:16 Kwalificatiescript Raadplegen medicatiegegevens AlleBouwstenen907.pdf|1.6. Kwalificatiescript - Raadplegen medicatiegegevens AlleBouwstenen907.pdf]]
 
* [[MedMij:V1.0_MP9.0.7-KwalificatieAddendumMedicatieafspraken|2.1. Addenda - Raadplegen medicatieafspraak907]]
 
* [[MedMij:V1.0_MP9.0.7-KwalificatieAddendumToedieningsafspraken|2.2. Addenda - Raadplegen toedieningsafspraak907.pdf]]
 
* [[MedMij:V1.0_MP9.0.7-KwalificatieAddendumMedicatiegebruik|2.3. Addenda - Raadplegen medicatiegebruik907.pdf]]
 
* [[MedMij:V1.0_MP9.0.7-KwalificatieAddendumVerstrekkingsverzoeken|2.4. Addenda - Raadplegen verstrekkingsverzoek907.pdf]]
 
* [[MedMij:V1.0_MP9.0.7KwalificatieAddendumVerstrekkingen|2.5. Addenda - Raadplegen medicatieverstrekking907.pdf]]
 
* [[MedMij:V1.0_MP9.0.7-KwalificatieAddendumAlleBouwstenen|2.6. Addenda - Raadplegen medicatiegegevens AlleBouwstenen907.pdf]]
 
* [[Media:03 Kwalificatiemateriaal Leverancier Raadplegen medicatieafspraak907.docx|3.1. Aanleverformat - Raadplegen medicatieafspraak907.docx]]
 
* [[Media:06 Kwalificatiemateriaal Leverancier Raadplegen toedieningsafspraak907.docx|3.2. Aanleverformat - Raadplegen toedieningsafspraak907.docx]]
 
* [[Media:09 Kwalificatiemateriaal Leverancier Raadplegen medicatiegebruik907.docx|3.3. Aanleverformat - Raadplegen medicatiegebruik907.docx]]
 
* [[Media:12 Kwalificatiemateriaal Leverancier Raadplegen verstrekkingsverzoek907.docx|3.4. Aanleverformat - Raadplegen verstrekkingsverzoek907.docx]]
 
* [[Media:15 Kwalificatiemateriaal Leverancier Raadplegen medicatieverstrekking907.docx|3.5. Aanleverformat - Raadplegen medicatieverstrekking907.docx]]
 
* [[Media:18 Kwalificatiemateriaal Leverancier Raadplegen medicatiegegevens AlleBouwstenen907.docx|3.6. Aanleverformat - Raadplegen medicatiegegevens AlleBouwstenen907.docx]]
 
=====''Medicatieoverzicht''=====
 
* [[Media:19 Kwalificatiescript Raadplegen medicatieoverzicht907.pdf|1. Kwalificatiescript - Raadplegen medicatieoverzicht907.pdf]]
 
* [[MedMij:V1.0_MP9.0.7-KwalificatieAddendumMedicatieoverzicht|2. Addenda - Raadplegen Raadplegen medicatieoverzicht907.pdf]]
 
* [[Media:21 Kwalificatiemateriaal Leverancier Raadplegen medicatieoverzicht907.docx|3. Aanleverformat - Raadplegen medicatieoverzicht907.docx]]
 
=====''Verstrekkingenvertaling''=====
 
* [[Media:22 Kwalificatiescript Raadplegen verstrekkingenvertaling907.pdf|1. Kwalificatiescript - Raadplegen verstrekkingenvertaling907.pdf]]
 
* [[Media:25 Kwalificatiescript Beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling907.pdf|1. Kwalificatiescript - Beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling907.pdf]]
 
* [[MedMij:V1.0_MP9.A.0-AddendaInhoudelijkeGegevens|2. Addenda - Verstrekkingenvertaling907.pdf]]
 
* [[Media:24 Kwalificatiemateriaal Leverancier Raadplegen verstrekkingenvertaling907.docx|3. Aanleverformat - Verstrekkingenvertaling907.docx]]
 
  
====AllergieIntolerantie 1.1====
+
===AllergieIntolerantie===
 
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie gegevens.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie gegevens.pdf]]
 
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie gegevens.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie gegevens.pdf]]
 
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen AllergieIntolerantie gegevens.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen AllergieIntolerantie gegevens.pdf]]
 
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen AllergieIntolerantie gegevens.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen AllergieIntolerantie gegevens.pdf]]
* [[Media:2. Addenda - MedMij Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie gegevens.pdf|2. Addenda - MedMij Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie gegevens.pdf]]
+
* [[Media:2. Addenda - MedMij Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie gegevens_20201124.pdf|2. Addenda - MedMij Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie gegevens.pdf]]
* [[Media:2. Addenda - MedMij Raadplegen AllergieIntolerantie gegevens.pdf|2. Addenda - MedMij Raadplegen AllergieIntolerantie gegevens.pdf]]
+
* [[Media:2. Addenda - MedMij Raadplegen AllergieIntolerantie gegevens_20201124.pdf|2. Addenda - MedMij Raadplegen AllergieIntolerantie gegevens.pdf]]
* [[Media: Aanleverformat - Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie.zip|3. Aanleverformat - Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie.zip]]
+
* [[Media: Aanleverformat_-_Beschikbaarstellen_AllergieIntolerantie_20210324_2019.01.pptx.zip|3. Aanleverformat - Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie.zip]]
* [[Media: Aanleverformat - Raadplegen AllergieIntolerantie.zip|3. Aanleverformat - Raadplegen AllergieIntolerantie.zip]]
+
* [[Media: Aanleverformat_-_Raadplegen_AllergieIntolerantie_20210324_2019.01.pptx.zip|3. Aanleverformat - Raadplegen AllergieIntolerantie.zip]]
  
Oud vanaf nu niet meer in gebruik
+
===AllergieIntolerantieVertaling===
* [[Media:3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - MedMij Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie.docx|3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - MedMij Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie.docx]]
+
* [[MedMij:Vprepub-2019.01_kw-MM-1.A-AIB-FHIR|1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling]]
* [[Media:3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - MedMij Raadplegen AllergieIntolerantie.docx|3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - MedMij Raadplegen AllergieIntolerantie.docx]]
+
* [[MedMij:Vprepub-2019.01_kw-MM-1.A-AIR-FHIR|1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling]]
 +
* [[Media: Aanleverformat - Beschikbaarstellen AllergieIntolerantieVertaling.zip|3. Aanleverformat - Beschikbaarstellen medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling.zip]]
 +
* [[Media: Aanleverformat - Raadplegen AllergieIntolerantieVertaling.zip|3. Aanleverformat - Raadplegen medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling.zip]]
  
====eAfspraak 1.1====
+
==eAfspraak 1.1==
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen eAfspraak.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen eAfspraak.pdf]]
+
{{NoteBox|1= Deze versie is buiten gebruik voor MedMij per 11-08-2021.}}
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen eAfspraak.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen eAfspraak.pdf]]
 
* [[Media:2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen eAfspraak.pdf|2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen eAfspraak.pdf]]
 
* [[Media:2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen eAfspraak.pdf|2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen eAfspraak.pdf]]
 
* [[Media:3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - Kwalificatie MedMij Raadplegen eAfspraak.docx|3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - Kwalificatie MedMij Raadplegen eAfspraak.docx]]
 
* [[Media:3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - Kwalificatie MedMij Beschikbaarstellen eAfspraak.docx|3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - Kwalificatie MedMij Beschikbaarstellen eAfspraak.docx]]
 
  
====Zelfmetingen 1.2====
+
==Zelfmetingen 1.2==
 
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen en Ontvangen Zelfmetingen.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen en Ontvangen Zelfmetingen.pdf]]
 
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen en Ontvangen Zelfmetingen.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen en Ontvangen Zelfmetingen.pdf]]
 
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen en Sturen Zelfmetingen.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen en Sturen Zelfmetingen.pdf]]
 
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen en Sturen Zelfmetingen.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen en Sturen Zelfmetingen.pdf]]
 
* [[Media:2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen en Ontvangen Zelfmetingen.pdf|2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen en Ontvangen Zelfmetingen.pdf]]
 
* [[Media:2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen en Ontvangen Zelfmetingen.pdf|2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen en Ontvangen Zelfmetingen.pdf]]
 
* [[Media:2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen en Sturen Zelfmetingen.pdf|2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen en Sturen Zelfmetingen.pdf]]
 
* [[Media:2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen en Sturen Zelfmetingen.pdf|2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen en Sturen Zelfmetingen.pdf]]
* [[Media: Aanleverformat - Beschikbaarstellen en Ontvangen Zelfmetingen.zip|3. Aanleverformat - Beschikbaarstellen en Ontvangen Zelfmetingen.zip]]
+
* [[Media: Aanleverformat_-_Beschikbaarstellen_en_Ontvangen_Zelfmetingen_20210324_2019.01.pptx.zip|3. Aanleverformat - Beschikbaarstellen en Ontvangen Zelfmetingen.zip]]
* [[Media: Aanleverformat - Raadplegen en Sturen Zelfmetingen.zip|3. Aanleverformat - Raadplegen en Sturen Zelfmetingen.zip]]
+
* [[Media: Aanleverformat_-_Raadplegen_en_Sturen_Zelfmetingen_20210324_2019.01.pptx.zip|3. Aanleverformat - Raadplegen en Sturen Zelfmetingen.zip]]
 
 
Oud vanaf nu niet meer in gebruik
 
* [[Media:3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - MedMij Beschikbaarstellen en Ontvangen Zelfmetingen.docx|3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - MedMij Beschikbaarstellen en Ontvangen Zelfmetingen.docx]]
 
* [[Media:3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - MedMij Raadplegen en Sturen Zelfmetingen.docx|3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - MedMij Raadplegen en Sturen Zelfmetingen.docx]]
 
 
 
====PDF/A 1.2====
 
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen PDFA.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen PDFA.pdf]]
 
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen PDFA.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen PDFA.pdf]]
 
* [[Media:2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen PDFA.pdf|2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen PDFA.pdf]]
 
* [[Media:2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen PDFA.pdf|2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen PDFA.pdf]]
 
* [[Media: Aanleverformat - Beschikbaarstellen PDFA.zip|3. Aanleverformat - Beschikbaarstellen PDFA.zip]]
 
* [[Media: Aanleverformat - Raadplegen PDFA.zip|3. Aanleverformat - Raadplegen PDFA.zip]]
 
  
Oud vanaf nu niet meer in gebruik
+
==PDF/A 2.0==
* [[Media:3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - Kwalificatie MedMij Beschikbaarstellen PDFA.docx|3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - Kwalificatie MedMij Beschikbaarstellen PDFA.docx]]
+
* [[Media:1._Kwalificatiescript_-_MedMij_Beschikbaarstellen_en_Ontvangen_PDFA_20210126.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen en Ontvangen PDFA.pdf]]
* [[Media:3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - Kwalificatie MedMij Raadplegen PDFA.docx|3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - Kwalificatie MedMij Raadplegen PDFA.docx]]
+
* [[Media:1._Kwalificatiescript_-_MedMij_Raadplegen_en_Sturen_PDFA.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen en Sturen PDFA.pdf]]
 +
* [[Media:2._Addenda_-_Kwalificatiescript_-_MedMij_Beschikbaarstellen_en_Ontvangen_PDFA.pdf|2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen en Ontvangen PDFA.pdf]]
 +
* [[Media:2._Addenda_-_Kwalificatiescript_-_MedMij_Raadplegen_en_Sturen_PDFA.pdf|2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen en Sturen PDFA.pdf]]
 +
* [[Media:3._Aanleverformat_-_Beschikbaarstellen_en_Ontvangen_PDFA_20210519_2019.01.zip|3. Aanleverformat - Beschikbaarstellen en Ontvangen PDFA.zip]]
 +
* [[Media:3._Aanleverformat_-_Raadplegen_en_Sturen_PDFA_20210519_2019.01.zip|3. Aanleverformat - Raadplegen en Sturen PDFA.zip]]
  
====Huisartsgegevens 1.1====
+
==Huisartsgegevens 1.1==
 
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen Huisartsgegevens.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen Huisartsgegevens.pdf]]
 
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen Huisartsgegevens.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen Huisartsgegevens.pdf]]
 
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen Huisartsgegevens.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen Huisartsgegevens.pdf]]
 
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen Huisartsgegevens.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen Huisartsgegevens.pdf]]
 
* [[Media:2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen Huisartsgegevens.pdf|2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen Huisartsgegevens.pdf]]
 
* [[Media:2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen Huisartsgegevens.pdf|2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen Huisartsgegevens.pdf]]
 
* [[Media:2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen Huisartsgegevens.pdf|2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen Huisartsgegevens.pdf]]
 
* [[Media:2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen Huisartsgegevens.pdf|2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen Huisartsgegevens.pdf]]
* [[Media: Aanleverformat - Beschikbaarstellen huisartsgegevens.zip|3. Aanleverformat - Beschikbaarstellen huisartsgegevens.zip]]
+
* [[Media: Aanleverformat_Beschikbaarstellen_Huisartsgegevens_v2019.01_20210528.zip|3. Aanleverformat - Beschikbaarstellen huisartsgegevens.zip]]
* [[Media: Aanleverformat - Raadplegen huisartsgegevens.zip|3. Aanleverformat - Raadplegen huisartsgegevens.zip]]
+
* [[Media: Aanleverformat_Raadplegen_Huisartsgegevens_v2019.01_20210528.zip|3. Aanleverformat - Raadplegen huisartsgegevens.zip]]
 
 
Oud vanaf nu niet meer in gebruik
 
* [[Media:3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - MedMij Beschikbaarstellen Huisartsgegevens.docx|3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - MedMij Beschikbaarstellen Huisartsgegevens.docx]]
 
* [[Media:3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - MedMij Raadplegen Huisartsgegevens.docx|3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - MedMij Raadplegen Huisartsgegevens.docx]]
 
  
====Basisgegevens GGZ 1.1====
+
==Basisgegevens GGZ 1.1==
 
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen Basisgegevens GGZ.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen Basisgegevens GGZ.pdf]]
 
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen Basisgegevens GGZ.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen Basisgegevens GGZ.pdf]]
 
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen Basisgegevens GGZ.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen Basisgegevens GGZ.pdf]]
 
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen Basisgegevens GGZ.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen Basisgegevens GGZ.pdf]]
 
* [[Media:2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen Basisgegevens GGZ.pdf|2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen Basisgegevens GGZ.pdf]]
 
* [[Media:2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen Basisgegevens GGZ.pdf|2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen Basisgegevens GGZ.pdf]]
 
* [[Media:2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen Basisgegevens GGZ.pdf|2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen Basisgegevens GGZ.pdf]]
 
* [[Media:2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen Basisgegevens GGZ.pdf|2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen Basisgegevens GGZ.pdf]]
* [[Media: Aanleverformat - Beschikbaarstellen Basisgegevens GGZ.zip|3. Aanleverformat - Beschikbaarstellen Basisgegevens GGZ.zip]]
+
* [[Media: Aanleverformat_-_Beschikbaarstellen_Basisgegevens_GGZ_20210324_2019.01.pptx.zip|3. Aanleverformat - Beschikbaarstellen Basisgegevens GGZ.zip]]
* [[Media: Aanleverformat - Raadplegen Basisgegevens GGZ.zip|3. Aanleverformat - Raadplegen Basisgegevens GGZ.zip]]
+
* [[Media: Aanleverformat_-_Raadplegen_Basisgegevens_GGZ_20210324_2019.01.pptx.zip|3. Aanleverformat - Raadplegen Basisgegevens GGZ.zip]]
 +
 
 +
==Beelden 1.0==
 +
{{NoteBox|1= Deze versie is buiten gebruik voor MedMij per 11-08-2021.}}
 +
 
 +
==Basisgegevens Langdurige Zorg 1.0==
 +
{{NoteBox|1= Meld je bij het Nictiz kwalificatiecentrum (via [mailto:kwalificatie@medmij.nl kwalificatie@medmij.nl]) wanneer je voor de Basisgegevens Langdurige Zorg wilt kwalificeren.}}
 +
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg.pdf]]
 +
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen Basisgegevens Langdurige Zorg.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen Basisgegevens Langdurige Zorg.pdf]]
 +
* [[MedMij:V1.0_BgLZ1.0.0-KwalificatieAddendumScenario1.1|2. Addenda voor inhoudelijke gegevens Beschikbaarstellen/Raadplegen Basisgegevens Langdurige Zorg - scenario 1.1]]
 +
* [[MedMij:V1.0_BgLZ1.0.0-KwalificatieAddendumScenario1.2|2. Addenda voor inhoudelijke gegevens Beschikbaarstellen/Raadplegen Basisgegevens Langdurige Zorg - scenario 1.2]]
 +
* [[MedMij:V1.0_BgLZ1.0.0-KwalificatieAddendumScenario1.3|2. Addenda voor inhoudelijke gegevens Beschikbaarstellen/Raadplegen Basisgegevens Langdurige Zorg - scenario 1.3]]
 +
* [[Media:3. Aanleverformat_-_Beschikbaarstellen_Basisgegevens_Langdurige_Zorg_20210324_2019.01.pptx.zip|3. Aanleverformat - Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg.zip]]
 +
* [[Media: Aanleverformat_-_Raadplegen_Basisgegevens_Langdurige_Zorg_20210324_2019.01.pptx.zip|3. Aanleverformat - Raadplegen Basisgegevens Langdurige Zorg.zip]]
 +
 
 +
==Vragenlijsten 1.0==
 +
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen en Ontvangen Vragenlijsten_20210223.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen en Ontvangen Vragenlijsten.pdf]]
 +
* [[Media:1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen en Sturen Vragenlijsten_20210223.pdf|1. Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen en Sturen Vragenlijsten.pdf]]
 +
* [[Media:2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen en Ontvangen Vragenlijsten_20210223.pdf|2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen en Ontvangen Vragenlijsten.pdf]]
 +
* [[Media:2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen en Sturen Vragenlijsten_20210223.pdf|2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Raadplegen en Sturen Vragenlijsten.pdf]]
 +
* [[Media: Aanleverformat_-_Beschikbaarstellen_en_Ontvangen_vragenlijsten_20210324_2019.01.pptx.zip|3. Aanleverformat - Beschikbaarstellen en Ontvangen vragenlijsten.zip]]
 +
* [[Media: Aanleverformat_-_Raadplegen_en_sturen_vragenlijsten_20210324_2019.01.pptx.zip|3. Aanleverformat - Raadplegen en sturen vragenlijsten.zip]]
  
Oud vanaf nu niet meer in gebruik
 
* [[Media:3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - Kwalificatie MedMij Beschikbaarstellen Basisgegevens GGZ.docx|3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - Kwalificatie MedMij Beschikbaarstellen Basisgegevens GGZ.docx]]
 
* [[Media:3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - Kwalificatie MedMij Raadplegen Basisgegevens GGZ.docx|3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - Kwalificatie MedMij Raadplegen Basisgegevens GGZ.docx]]
 
 
<section end=medmij_kwalificatiescripts />
 
<section end=medmij_kwalificatiescripts />
  
 
[[Categorie:Kwalificatie]]
 
[[Categorie:Kwalificatie]]

Huidige versie van 15 okt 2021 om 06:51



1 Introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Enkele systeemrollen vallen binnen de 'subsidieregeling voor PGO-leveranciers (dienstverlener persoon)' die in 2018 is opgesteld door de Dienst Uitvoering Subsidie voor Instellingen. Welke systeemrollen dat betreft vindt u in ToelichtingSubsidie.

Voor meer informatie, stuur een mail naar 'kwalificatie@medmij.nl'.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via de betreffende paragraaf op de Kwalificatiepagina.

2 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van MedMij afsprakenstelsel.
 2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
 3. Kennis en begrip van de betreffende MedMij informatiestandaard, zoals beschreven op de informatiestandaarden wiki van Nictiz.
 4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardenlijsten en andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
 5. Kennis en begrip en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in het document 2. Addenda - Kwalificaties als bijlage bij de betreffende informatiestandaard.
 6. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 7. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 8. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

3 Uitgangspunten voor kwalificatie

In dit hoofdstuk worden de generieke uitgangspunten voor de kwalificatie per systeemrol uiteengezet. Per informatiestandaard kan het voorkomen dat er nog 'specifieke' uitgangspunten op van toepassing zijn, in dat geval, zijn deze opgenomen in een aparte paragraaf onder het hoofdstuk 'Kwalificatie' van het functioneel ontwerp van de informatiestandaard.

3.1 Systeemrol 'Raadplegen' (PGO)

Hieronder volgt het generieke uitgangspunt voor de kwalificatie van de systeemrol 'Raadplegen':

 • Een PGO biedt de persoon inzicht in de ontvangen respons. Als er géén gegevens beschikbaar gesteld worden, kan dat zijn omdat er geen informatie beschikbaar is in het XIS of vanwege een technische foutmelding. Er volgt bijvoorbeeld een foutmelding indien de resource, een specifieke zib, niet wordt ondersteund in het XIS. Het is een belangrijk inzicht voor de persoon als gegevens technisch niet beschikbaar gesteld kunnen worden.

3.2 Systeemrol 'Beschikbaarstellen' (XIS)

Hieronder volgen de generieke uitgangspunten voor de kwalificatie van de systeemrol 'Beschikbaarstellen':

 • XIS geeft technisch correct antwoord op alle searches ongeacht of de gegevens in XIS beschikbaar zijn. XIS stelt alle gegevens beschikbaar voor zover aanwezig.
 • Mochten gegevens niet beschikbaar gesteld kunnen worden, dan is uit de respons voor de persoon te herleiden waardoor dit veroorzaakt wordt:
  • veroorzaakt door het ontbreken van de informatie
  • veroorzaakt doordat het XIS dit technisch niet kan leveren.
 • In het geval dat een vraag om gegevens goed wordt verwerkt door het XIS, volgt een respons met daarin 0 tot * FHIR resources die matchen aan de vraag. Als er dus 0 resources in zitten mag de persoon ervan uitgaan dat het XIS deze gegevens niet heeft, maar de vraag wel goed begrepen heeft.
 • Als er technisch iets niet goed gaat, stuurt het XIS conform de specificaties een foutcode terug samen met een OperationOutcome, waarin de oorzaak wordt getoond. Bijvoorbeeld dat de resource, een specifieke zib, niet wordt ondersteund in het XIS. Deze moet ingebouwd worden door het XIS. Hierop wordt het XIS ook gekwalificeerd.

4 Kwalificatie aansluiten op de kwalificatieomgeving

MedMij biedt leveranciers de mogelijkheid hun producten en diensten te laten testen op correcte implementatie van informatiestandaarden. Documentatie over hoe aan te sluiten is te vinden op: MedMij:Vprepub-2019.01_Kwalificatie_aansluiten

5 Gebruik van de simulator

5.1 Authorization tokens

Voor uitleg over gebruik van de simulator en tokens, zie MedMij:Vprepub-2019.01_Qualification

5.2 Variable T datum

Voor veel, straks alle, kwalificaties wordt er gebruik gemaakt van een variabele datum. Dit is de zogenoemde T datum welke is opgenomen in de functionele testscripts, met name in de addenda, en in de technische testscripts op Touchstone. Deze variabele datum wordt gebruikt om zo dicht mogelijk tegen een productiewaardig scenario te testen en te kwalificeren. Middels de variabele datum kunnen de testgegevens actueel blijven. Deze T datum komt op twee plekken terug, namelijk in de datumvelden van de testgegevens en in de datumparameters in de search URL's. In de volgende twee paragrafen wordt dit toegelicht.

5.2.1 Kwalificatie test gegevens

De functionele testscripts beschrijven in de addenda testgegevens waarin datum velden staan op basis van een T datum. Als ergens staat T – 100D betekent dit: 100 dagen eerder dan de datum die voor T geldt. Deze testgegevens uit de addenda worden vervolgens gebruikt om ofwel de Nictiz WildFHIR server te vullen of door kandidaat deelnemers om de testgegevens in het systeem te registreren.

Het vullen van de Nictiz WildFHIR server kon in het verleden door kandidaatdeelnemers gebeuren door het draaien van het 'load script' op basis van een op te geven variable T. Dit is nu in beheer genomen door het kwalificatie team.

Elke maandag wordt de Nictiz WildFHIR server geschoond en opnieuw gevuld met een testgegevens op basis van een T datum gelijk aan de datum van die maandag.

Bijvoorbeeld in 2019 is T datum in week 46 gelijk aan 11 november 2019.

5.2.2 Parameters in de request URL's

Bij sommige testscenario's wordt een datumfilter gebruikt. Deze datumfilters zijn ook op basis van de variabele T datum. Bij het uitvoeren van het testscript in Touchstone is het mogelijk om bij de setupfase de variabele T datum te geven. Deze T datum staat in relatie tot de testgegevens die op de Nictiz WildFHIR server of het eigen bronsysteem staan. De T datum die hier gebruikt dient te worden, is gelijk aan de datum van de maandag (waarop de gegevens geladen zijn).

Wanneer een andere T datum wordt gebruikt kan het voorkomen dat er geen of te weinig testgegevens terugkomen op de uitgevoerde test. Dit kan er toe leiden dat de test niet slaagt.

5.2.3 Tijdnotatie

Het meegeven van de tijd is bij de gestructureerde einddatum/tijd (dus niet de Resource.text, maar de velden met alleen de datum/tijd) verplicht in de standaard om eventuele verwarring tussen de precieze betekenis van "tot" en "tot en met" te voorkomen.

In de FHIR datatypes dateTime (indien uren en minuten worden gebruikt) en instant is de tijdzone verplicht. De tijdzone kan daarom niet worden weglaten uit de testgegevens.

Touchstone heeft helaas een beperking dat de Nederlandse tijdzone niet berekend kan worden bij een variabele datum. De tijdzone die nu in onze testgegevens staat, was een Nederlandse tijdzone bij de eerste keer invullen van dit scenario met concrete datums. Dit komt niet per definitie overeen met de geldende tijdzone in Nederland voor de (in een test-executie gebruikte, uiteindelijke) datum. In productie moet gerekend worden op een juiste tijdzone en het is dan ook juist om deze tijdzone gewoon te interpreteren, dit betekent dat de gegevens mogelijk soms een uur later of vroeger zijn dan in het addendum staat. Dit is geen reden voor afkeuren in kwalificatie.

6 Kwalificatiescripts

6.1 Basisgegevensset Zorg 2.1

6.1.1 Uitgebreide gegevensset

Nota bene: onderstaande kwalificatiescripts bevatten een uitgebreidere gegevens set voor de BgZ. Deze worden nu niet gebruikt voor kwalificatie. Op termijn zullen deze kwalificatiescripts de huidige vervangen.

6.2 Labuitwisseling 1.1

6.3 Medicatieproces 9.0

Een uitleg van medicatieproces voor PGO's die kwalificeren voor MedMij is beschikbaar in de vorm van:
Diverse medicatieproces kwalificatiescripts zijn van toepassing voor zowel zorgverlener-patiënt (MedMij) als zorgverlener-zorgverlener gegevensuitwisseling. Deze kwalificatiescripts worden op één plek onderhouden en gepubliceerd. Via deze MedMij pagina wordt direct naar het betreffende kwalificatiescript verwezen (via de link).

6.3.1 Medicatiegegevens

6.3.2 Medicatieoverzicht

6.3.3 Verstrekkingenvertaling

6.4 AllergieIntolerantie 2.0

6.4.1 AllergieIntolerantie

6.4.2 AllergieIntolerantieVertaling

6.5 eAfspraak 1.1

6.6 Zelfmetingen 1.2

6.7 PDF/A 2.0

6.8 Huisartsgegevens 1.1

6.9 Basisgegevens GGZ 1.1

6.10 Beelden 1.0

6.11 Basisgegevens Langdurige Zorg 1.0

6.12 Vragenlijsten 1.0