MedMij:Vprepub-2019.01 Kwalificatie: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 45: Regel 45:
 
* [[Media:3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - MedMij Beschikbaarstellen Laboratoriumresultaten.docx|3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - MedMij Beschikbaarstellen Laboratoriumresultaten.docx]]
 
* [[Media:3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - MedMij Beschikbaarstellen Laboratoriumresultaten.docx|3. Kwalificatiemateriaal Leverancier - MedMij Beschikbaarstellen Laboratoriumresultaten.docx]]
  
====Medicatieproces 9.0====
+
 
=====''Medicatiegegevens''=====
+
====Medicatieproces 9.0 - ''Medicatiegegevens''====
 
* [[Media:01 Kwalificatiescript Raadplegen medicatieafspraak907.pdf|1.1. Kwalificatiescript - Raadplegen medicatieafspraak907.pdf]]
 
* [[Media:01 Kwalificatiescript Raadplegen medicatieafspraak907.pdf|1.1. Kwalificatiescript - Raadplegen medicatieafspraak907.pdf]]
 
* [[Media:04 Kwalificatiescript Raadplegen toedieningsafspraak907.pdf|1.2. Kwalificatiescript - Raadplegen toedieningsafspraak907.pdf]]
 
* [[Media:04 Kwalificatiescript Raadplegen toedieningsafspraak907.pdf|1.2. Kwalificatiescript - Raadplegen toedieningsafspraak907.pdf]]
Regel 65: Regel 65:
 
* [[Media:15 Kwalificatiemateriaal Leverancier Raadplegen medicatieverstrekking907.docx|3.5. Aanleverformat - Raadplegen medicatieverstrekking907.docx]]
 
* [[Media:15 Kwalificatiemateriaal Leverancier Raadplegen medicatieverstrekking907.docx|3.5. Aanleverformat - Raadplegen medicatieverstrekking907.docx]]
 
* [[Media:18 Kwalificatiemateriaal Leverancier Raadplegen medicatiegegevens AlleBouwstenen907.docx|3.6. Aanleverformat - Raadplegen medicatiegegevens AlleBouwstenen907.docx]]
 
* [[Media:18 Kwalificatiemateriaal Leverancier Raadplegen medicatiegegevens AlleBouwstenen907.docx|3.6. Aanleverformat - Raadplegen medicatiegegevens AlleBouwstenen907.docx]]
=====''Medicatieoverzicht''=====
+
====Medicatieproces 9.0 - ''Medicatieoverzicht''====
 
* [[Media:19 Kwalificatiescript Raadplegen medicatieoverzicht907.pdf|1. Kwalificatiescript - Raadplegen medicatieoverzicht907.pdf]]
 
* [[Media:19 Kwalificatiescript Raadplegen medicatieoverzicht907.pdf|1. Kwalificatiescript - Raadplegen medicatieoverzicht907.pdf]]
 
* [[MedMij:V1.0_MP9.0.7-KwalificatieAddendumMedicatieoverzicht|2. Addenda - Raadplegen Raadplegen medicatieoverzicht907.pdf]]
 
* [[MedMij:V1.0_MP9.0.7-KwalificatieAddendumMedicatieoverzicht|2. Addenda - Raadplegen Raadplegen medicatieoverzicht907.pdf]]
 
* [[Media:21 Kwalificatiemateriaal Leverancier Raadplegen medicatieoverzicht907.docx|3. Aanleverformat - Raadplegen medicatieoverzicht907.docx]]
 
* [[Media:21 Kwalificatiemateriaal Leverancier Raadplegen medicatieoverzicht907.docx|3. Aanleverformat - Raadplegen medicatieoverzicht907.docx]]
=====''Verstrekkingenvertaling''=====
+
====Medicatieproces 9.0 - ''Verstrekkingenvertaling''====
 
* [[Media:22 Kwalificatiescript Raadplegen verstrekkingenvertaling907.pdf|1. Kwalificatiescript - Raadplegen verstrekkingenvertaling907.pdf]]
 
* [[Media:22 Kwalificatiescript Raadplegen verstrekkingenvertaling907.pdf|1. Kwalificatiescript - Raadplegen verstrekkingenvertaling907.pdf]]
 
* [[Media:25 Kwalificatiescript Beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling907.pdf|1. Kwalificatiescript - Beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling907.pdf]]
 
* [[Media:25 Kwalificatiescript Beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling907.pdf|1. Kwalificatiescript - Beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling907.pdf]]

Versie van 29 aug 2019 om 08:18


Introductie

Het Nictiz Kwalificatiecentrum voert kwalificaties uit voor MedMij. Voor het kwalificeren voor MedMij hanteren we een specifieke procedure. Gebruik de toolkit ‘Kwalificeren voor MedMij’ om je goed te informeren. In het stappenplan lees je welke stappen je moet doorlopen en vind je alle benodigde informatie en materialen om soepel door het kwalificatieproces heen te gaan.

Op deze pagina Kwalificatiemateriaal voor MedMij vind je al het benodigde kwalificatiemateriaal per use case:

  •  Addendum: beschrijft welke gegevens uitgewisseld moeten worden
  •  Kwalificatiescript: hierin staan de scenario’s die moeten worden uitgevoerd
  •  Aanleverformat: in dit format vul je de testlinks van Touchstone in en vul je alle screenshots aan.
  • Beoordelingsformulier: beschrijft op welke aspecten er wordt beoordeeld

Lees dit goed door:

  • Alle functionele data-elementen conform de dataset van de informatiestandaard moeten worden getoond aan de gebruiker. De voorbeelden van zorggegevens die zijn uitgewerkt in de verschillende addenda van de kwalificatiescripts bepalen niet  hoe  de gegevens moeten worden weergegeven en gesorteerd in een PGO tenzij dit specifiek beschreven staat.
  • In de addenda kunnen voorbeelden met data-elementen uitgewerkt zijn die via FHIR references resolved moeten worden. Voorbeeld: het specialisme van een zorgverlener bij een verrichting moet via PractitionerRole worden opgehaald. Als in addenda een voorbeeld staat uitgewerkt, zal bij de kwalificatie ook gecontroleerd worden of de referentie correct 'resolved' is.
  • Het uitgangspunt is dat alle references resolved kunnen worden, niet  dát  ze resolved worden. Een PGO zou er ook voor kunnen kiezen om een link te tonen, waarmee een gebruiker (de persoon) desgewenst zelf kan 'resolven', eventueel zelfs in een nieuwe sessie als de vorige verlopen is. Meer informatie over het gebruik van FHIR references binnen MedMij is te vinden in de informatiestandaard-overstijgende principes op de  technische ontwerppagina.

Basisgegevensset Zorg 2.1

Oud vanaf nu niet meer in gebruik

Labuitwisseling 1.1

Oud vanaf nu niet meer in gebruik


Medicatieproces 9.0 - Medicatiegegevens

Medicatieproces 9.0 - Medicatieoverzicht

Medicatieproces 9.0 - Verstrekkingenvertaling

AllergieIntolerantie 1.1

Oud vanaf nu niet meer in gebruik

eAfspraak 1.1

Zelfmetingen 1.2

Oud vanaf nu niet meer in gebruik

PDF/A 1.2

Oud vanaf nu niet meer in gebruik

Huisartsgegevens 1.1

Oud vanaf nu niet meer in gebruik

Basisgegevens GGZ 1.1

Oud vanaf nu niet meer in gebruik