MedMij:Vprepub-2019.01 Kwalificatie

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Het Nictiz Kwalificatiecentrum voert kwalificaties uit voor MedMij. Voor het kwalificeren voor MedMij hanteren we een specifieke procedure. Gebruik de toolkit ‘Kwalificeren voor MedMij’ om je goed te informeren. In het stappenplan lees je welke stappen je moet doorlopen en vind je alle benodigde informatie en materialen om soepel door het kwalificatieproces heen te gaan.


Op deze wikipagina vind je al het benodigde kwalificatiemateriaal per use case:

- Addendum: beschrijft welke gegevens uitgewisseld moeten worden

- Kwalificatiescript: hierin staan de scenario’s die moeten worden uitgevoerd

- Aanleverformat: in dit format vul je de testlinks van Touchstone in en vul je alle screenshots aan.

- Beoordelingsformulier: beschrijft op welke aspecten er wordt beoordeeld


Lees dit goed door:

- Alle functionele data-elementen conform de dataset van de informatiestandaard moeten worden getoond aan de gebruiker. De voorbeelden van zorggegevens die zijn uitgewerkt in de verschillende addenda van de kwalificatiescripts bepalen niet hoe de gegevens moeten worden weergegeven en gesorteerd in een PGO. Tenzij dit specifiek beschreven staat.

- In de addenda kunnen voorbeelden met data-elementen uitgewerkt zijn die via FHIR references resolved moeten worden. Voorbeeld: het specialisme van een zorgverlener bij een verrichting moet via PractitionerRole worden opgehaald. Als in het addenda een voorbeeld staat uitgewerkt, zal bij de kwalificatie ook gecontroleerd worden of de referentie correct 'resolved' is.

- Het uitgangspunt is dat alle references resolvable moeten zijn, niet dat ze resolved worden. Een PGO zou er ook voor kunnen kiezen om een clickeable link te tonen, waarmee een gebruiker (de persoon) desgewenst zelf kan 'resolven', eventueel zelfs in een nieuwe sessie (na de initiële 15 minuten). Meer informatie over het gebruik van FHIR references binnen MedMij is te vinden in de informatiestandaard overstijgende principes op de technische ontwerp pagina.

Basisgegevensset Zorg 2.1

Oud vanaf nu niet meer in gebruik


Labuitwisseling 1.1

Oud vanaf nu niet meer in gebruik


Medicatieproces 9.0


AllergieIntolerantie 1.1

Oud vanaf nu niet meer in gebruik


eAfspraak 1.1


Zelfmetingen 1.2

Oud vanaf nu niet meer in gebruik


PDF/A 1.2

Oud vanaf nu niet meer in gebruik


Huisartsgegevens 1.1

Oud vanaf nu niet meer in gebruik


Basisgegevens GGZ 1.1

Oud vanaf nu niet meer in gebruik