Functioneel Ontwerp eAfspraak

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


eAfspraak
Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTecnicalAfspraken-Functioneel-Technisch

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Deze pagina beschrijft de use case waarbij een patiënt afspraken kan raadplegen met behulp van een persoonlijke gezondheidsomgeving. Algemene informatie betreffende deze use case kan gevonden worden op deze pagina.

1.2 Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina wijkt niet af van de algemene doelgroep van de MedMij functionele ontwerpen, die hier gevonden kan worden.

1.3 Kaders en uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn

Conform specificaties genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Toelichting op de zorginformatiebouwstenen: eAfspraak versie maakt gebruik van zib publicatie 2017.

1.3.2 Infrastructuur

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3.3 Geografische reikwijdte

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.4 Kwalificatie

1.4.1 Introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via de betreffende paragraaf op de kwalificatiepagina.

2 Use Cases

Deze sectie vervolgt met de volgende use case:

Buiten scope van deze use case vallen:

 • Abonnementsservice
 • Notificaties

2.1 Use case: Afspraak raadplegen door patiënt

2.1.1 Doel en relevantie

Inzicht in afspraken biedt patiënten overzicht en gebruiksgemak. Dit draagt bij aan meer grip op de eigen gezondheidsgegevens en daarmee ook meer regie over de eigen gezondheid.

2.1.2 Domein

Afspraken met zorggebruikers (patiënten / cliënten) in het domein van de zorg.

2.1.3 Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van afspraken vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

2.1.4 Informatie

De informatie-elementen die van toepassing zijn, zijn gedefinieerd in ART-DECOR.

2.1.4.1 Raadplegen afspraak

Het raadplegen van een afspraak gaat van een specifieke patiënt naar een specifieke organisatie in de zorg (bijvoorbeeld een zorgaanbieder).

Verdere informatie-elementen in de vraag om afspraken zijn:

 • periode (startdatum - einddatum) waarin de afspraak plaats heeft gehad / heeft / zal hebben

Dit betreft dus de filtermogelijkheden (query parameters) in de vraag om afspraken.

2.1.4.2 Beschikbaarstellen afspraak

Beschikbaarheid van afspraken wordt verwacht vanaf het moment van implementatie van de gegevensdienst door het XIS. Afspraakhistorie van voor dit moment mag ook beschikbaar worden gesteld. De beschikbaarheidsduur is afhankelijk van het door de zorgverlener bepaalde beleid (zie ook beschikbaarheids- en ontvankelijkheidsvoorwaarde onder architectuur, processen en informatie van het MedMij Afsprakenstelsel).

2.1.5 Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil afspraken raadplegen
Zorgaanbieder Stelt afspraken beschikbaar

Bedrijfsrollen afspraak inzien

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram afspraak raadplegen

Activiteitendiagram afspraak raadplegen

2.1.6 Procesbeschrijving

2.1.6.1 'Patient journey' - Thomas van Beek

Het verhaal van de 'patient journey' van Thomas vindt u hier.

Hieronder een aantal voor Thomas relevante situaties waarbij het raadplegen van afspraken een rol speelt.

Thomas heeft iedere drie maanden een controle in het ziekenhuis in verband met zijn Diabetes aandoening. De eerstkomende afspraak is op vrijdag 6 oktober 2017 om 10:30u met internist Janssen bij het Antonius Ziekenhuis in Rotterdam en duurt een uur. Het ziekenhuisinformatiesysteem heeft deze afspraak beschikbaar gemaakt voor de persoonlijke gezondheidsomgeving van Thomas. Thomas kan deze afspraak dan ook inzien via zijn persoonlijke gezondheidsomgeving.


Op 6 september belt de afdelingssecretaresse van het ziekenhuis. Zij heeft het verzoek aan Thomas of de afspraak verzet kan worden naar dinsdag 3 oktober om 16:00 uur. Dat komt hem prima uit, dus hij gaat akkoord. Het ziekenhuisinformatiesysteem maakt deze nieuwe afspraakinformatie beschikbaar voor de persoonlijke gezondheidsomgeving. Wanneer Thomas later die dag kijkt, ziet hij ook de bijgewerkte afspraakinformatie in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving. Wel zo makkelijk, want hij was het eerder die dag vergeten op te schrijven.

2.1.6.2 Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt de afspraak beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

2.1.6.2.1 Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van afspraken tussen het betreffende XIS en de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.

De patiënt wil afspraken inzien en de zorgaanbieder stelt dit ook beschikbaar. Een patiënt neemt steeds zelf het initiatief om zijn afspraken te raadplegen.

2.1.6.2.2 Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) vraagt om beschikbare afspraken bij een XIS.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) levert de afspraken op voor de patiënt.
 • Patiënt gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving om afspraken in te zien.
2.1.6.2.3 Post conditie

De patiënt heeft afspraken geraadpleegd via de persoonlijke gezondheidsomgeving.

2.1.7 Systemen & Systeemrollen

Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om de afspraken van zorgaanbieder naar de patiënt.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
PGO AfspraakRaadplegend EA--AFR-FHIR Raadplegen afspraak bij zorgaanbieder
XIS AfspraakBeschikbaarstellend EA--AFB-FHIR Beschikbaarstellen afspraak aan de patiënt

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram afspraak raadplegen

Componenten diagram afspraak raadplegen

2.1.8 Transacties, Transactiegroepen en systeemrollen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Systeem Bedrijfsrol Technisch
Afspraken (PULL) Raadplegen afspraak EA--AFR-FHIR PGO Patiënt eAfspraak in FHIR
Beschikbaarstellen afspraak EA--AFB-FHIR XIS Zorgaanbieder

2.1.9 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram afspraak raadplegen

Use case diagram afspraak raadplegen

3 Functionaliteit

-

4 Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

5 Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

6 Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

7 Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
AUTEUR(S) TITEL VERSIE DATUM BRON ORGANISATIE

Referenties

8 Release notes

In onderstaande tabel staan de wijzigingen voor deze informatiestandaard. Zie de Ontwerpen landingspagina voor wijzigingen die op alle informatiestandaarden van toepassing zijn.

Release Versie BITS issue Omschrijving
2020.01 - Augustus 2021 2.0.11 MM-2299 De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
2020.01 - Juli 2021 2.0.10 MM-2229 De ART-DECOR publicatie toont, conform de informatiestandaard versie 2.0, nu alleen de transactiegroep "Raadplegen Afspraak". Op het functioneel ontwerp is de nieuwe link naar deze publicatie opgenomen.
2020.01 - Juni 2021 2.0.9 MM-2060 Per informatiestandaard-versie van eAfspraak een eigen publicatie op ART-DECOR gemaakt. Op het functioneel ontwerp (wiki) is een iframe op genomen dat alleen de transactie beschikbaarstellen eAfspraak toont.
2020.01 - Mei 2021 2.0.8 MM-1775 De verwachting dat het XIS afspraken beschikbaar stelt vanaf het moment van implementatie, als toelichting ingevoegd op het functioneel ontwerp van eAfspraak (par. 2.1.4.2).
2020.01 - Maart 2021 2.0.3 MM-1895 De niet van toepassing zijnde basisoperaties 'maken', 'annuleren' en 'wijzigen' verwijderd uit het functioneel ontwerp.
2020.01 - Oktober 2020 2.0.2 MM-1399 In the eAfspraak Appointment profile, the mapping on Appointment.description is corrected. Also clarification has been added to Appointment.indication and Appointment.reason.
2020.01 - September 2020 2.0.1 MM-1383 Verwijderen van niet te gebruiken eAfspraak-scenario's afspraak maken, wijzigen en verwijderen.
MM-1285 In the ValueSet RedenMedicatieAfspraakCodelijst, replaced the custom ART-DECOR code with SNOMED for the .designation.use element.
2019.01 - Maart 2020 1.1.9 MM-979 The IG for eAfspraak incorrectly labeled the "$prefetch" operation as "$find", while the OperationDefinition filename and .id also incorrectly used "find" rather than "prefetch". This has been corrected.
2019.01 - Oktober MM-600 Added missing (but required) identifier to eAfspraak-Appointment example instance.
2019.01 - September 1.1.3 MM-214
 • URI van mapping naar eAfspraak dataset aangepast binnen eAfspraak-Appointment en eAfspraak-Slot FHIR profielen.
2019.01 1.1.0 MM-104 XIS kan wijzigingen en annuleringen niet naar PGO pushen. Scope van informatiestandaard aangepast.