Ontwerpen MedMij

Uit informatiestandaarden
< MedMij:Vprepub-2020.01
Versie door Pieter Edelman (overleg | bijdragen) op 26 jan 2021 om 09:05 (Release notes toevoegen voor KCR januari 2021)
Ga naar: navigatie, zoeken


Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch


1 Inleiding

1.1 Algemeen

Hier vindt u informatie over de inhoud van de informatie die kan worden uitgewisseld in het afsprakenstelsel.

Deze pagina beschrijft allereerst de algemeen geldende en overkoepelende informatie van de functionele ontwerpen voor MedMij en bevat vervolgens verwijzingen naar specifieke functionele ontwerpen en technische specificaties voor die use cases die onderdeel zijn van het afsprakenstelsel.

1.2 Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina bestaat uit:

 • Productmanagers, architecten, ontwerpers, bouwers en testers van XIS- en PGO-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
 • Vertegenwoordigers van patiënten, laboratoria en zorgverleners.

1.3 Kaders en uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn

1.3.1.1 Zorginformatiebouwstenen en gegevenssets

Het programma 'Registratie aan de bron' heeft zorginformatiebouwstenen voor Nederland gedefinieerd. Een zorginformatiebouwsteen (zib) beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald onderwerp van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd. Zorginformatiebouwstenen zijn opgesteld vanuit de gedachte dat dezelfde informatie relevant is voor artsen, verpleegkundigen, paramedici en patiënten, ieder met hun eigen invalshoek. MedMij-informatiestandaarden gebruiken zo veel als mogelijk bestaande zibs voor hun functionele definitie.

Elk individu heeft recht op inzage van persoonlijke gegevens die door zorgorganisaties zijn vastgelegd. MedMij is gestart met de Basisgegevensset Zorg om de uitwisseling van informatie tussen patiënt en professional op gang te brengen. Soms gebruikt de Basisgegevensset Zorg (BgZ) slechts een deel van een bepaalde zib. MedMij kiest er echter voor om wél altijd de volledige zib te definiëren zodat contextonafhankelijke implementatie mogelijk wordt. Dit zorgt er ook voor dat interoperabiliteit met zorginformatiesystemen mogelijk wordt.

1.3.1.2 Terminologie en vertalingen

Richtinggevend voor de applicaties die MedMij-standaarden implementeren is dat ze Nederlandse termen gebruiken. Dit wordt op de volgende wijze functioneel en technisch ondersteund.

Functioneel

De functionele definities van de MedMij-informatiestandaarden zijn zoveel mogelijk samengesteld uit bestaande zibs. De zibs bevatten veel (eigen) waardelijsten. Bij deze waardelijsten wordt een Nederlandse vertaling gegeven.

Voor het verwerken en tonen van waarden uit bestaande terminologie- en codestelsels (zoals SNOMED CT en LOINC) in een PGO, kan het volgende uitgangspunt gehanteerd worden:

 • Indien er een Nederlandse patiëntvertaling beschikbaar is, toon deze aan de PGO-gebruiker.
 • Indien een Nederlandse patiëntvertaling ontbreekt, maar er wel een Nederlandse zorgverlenervertaling beschikbaar is, toon deze aan de PGO-gebruiker.
 • Indien zowel een Nederlandse patiëntvertaling als een zorgverlenervertaling ontbreken in het terminologie- of codestelsel, volg de dataset, waarin voor uitgewerkte waardelijsten ook Nederlandse termen beschikbaar zijn.
 • Indien Nederlandse vertaling geheel ontbreekt, kan de Engelse term getoond worden.

Meer informatie over eventueel benodigde licentie en implementatie van terminologie- en codestelsels is te vinden in het standaarden overzicht van Nictiz

Ook wat betreft de omschrijving van informatie geniet het de voorkeur om ze veel mogelijk gebruik te maken van Nederlandse termen. De (omschrijvingen van de) conceptnamen die in zibs gehanteerd worden, kunnen gebruikt worden, evenals correcte Nederlandse synoniemen daarvan die mogelijk beter aansluiten op het persoonsdomein.

Technisch

Voor de waardelijsten in de zibs zijn FHIR ValueSet-resources gemaakt. Deze bevatten gestructureerd de Nederlandse vertalingen van de zib-concepten en worden dus bij de standaard aangeboden. Leveranciers kunnen bij het weergeven van concepten uit deze ValueSets dan ook kiezen voor de Nederlandse vertaling.

De ValueSets zijn óf direct gekoppeld in de FHIR-profielen, of kunnen, indien dit niet mogelijk is, via een FHIR ConceptMap gerelateerd worden aan de waarden die binnen een profiel gebruikt worden. Zie hiervoor de specificaties in de FHIR-implementatiegids.

1.3.1.3 Referenties

MedMij informatiestandaarden gebruiken zoveel mogelijk bestaande zibs. Deze zibs verwijzen naar elkaar middels referenties. FHIR kent ook het concept van referenties. Via zo'n referentie kan bijvoorbeeld ook het specialisme van een zorgverlener bij een verrichting opgehaald worden. Het uitgangspunt is dat alle references 'resolvable' (opvraagbaar) moeten zijn, niet dat ze resolved worden. Een PGO zou er ook voor kunnen kiezen om een klikbare link te tonen, waarmee een gebruiker (de persoon) desgewenst zelf kan 'resolven', eventueel zelfs in een nieuwe sessie (na de initiële 15 minuten). Meer informatie over het gebruik van FHIR-references binnen MedMij is te vinden in de informatiestandaardoverstijgende principes in de FHIR-implementatiegids.

1.3.2 Infrastructuur

De berichten beschreven in deze informatiestandaard kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van de infrastructuur en het berichttransport is buiten scope van deze informatiestandaard.

MedMij kent wel een afsprakenstelsel met spelregels die zorgen dat de gegevensuitwisseling veilig is, privacy geborgd is en dat systemen aan juridische eisen voldoen.

1.3.3 Geografische reikwijdte

De geografische scope van alle ontwerpen van MedMij is Nederland.

1.4 Kwalificatie

1.4.1 Introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via de betreffende paragraaf op de kwalificatiepagina.

2 Wiki structuuroverzicht

Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de MedMij wiki pagina structuur. Het afsprakenstelsel verwijst naar de MedMij landingspagina die op zijn beurt verwijst naar de functionele en technische ontwerpen. Vanaf deze pagina, de hoofdpagina van de functionele ontwerpen, wordt verwezen naar de onderliggende functionele ontwerp pagina's middels de onderstaande 'patient journeys' en tabel overzicht. De functionele ontwerp beschrijvingen hebben een technische wiki pagina als tegenhanger. Vanuit de leeswijzer afbeelding, bestaande uit drie iconen, bovenaan de pagina is het mogelijk makkelijk door te linken naar de technische pagina's.

AfsprakenstelselMappingsFunctioneelTechnischMedMij Wiki structuur overzicht

3 Ontwerpen

Patient journeys beschrijven de mogelijkheden die MedMij biedt vanuit het perspectief van een fictieve patiënt. Deze paragraaf start met de Patient journeys die MedMij hanteert.

De paragraaf vervolgt met een index in tabelvorm gesplitst naar de use cases van het afsprakenstelsel:

3.1 Haal gegevens op uit XIS

3.1.1 Algemeen

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) haalt gegevens op bij een zorginformatiesystemen (XIS). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de use cases uit informatiestandaarden die van toepassing zijn voor het raadplegen van informatie.

Index raadplegen / beschikbaarstellen
Informatiestandaard Versie Use case Functioneel Technisch
Basissetgegevens Zorg Basisgegevensset Zorg Basisgegevensset Zorg, op basis van zibs release 2017 BgZ BgZ in FHIR
Labuitwisseling Labuitwisseling Laboratoriumresultaten Laboratoriumresultaten Laboratoriumresultaten in FHIR
Medicatie.png Medicatieproces Medicatieoverzicht Medicatieoverzicht Medicatieoverzicht in FHIR
Medicatiegegevens Medicatiegegevens Medicatiegegevens in FHIR
Verstrekkingenvertaling Verstrekkingenvertaling Verstrekkingenvertaling in FHIR
AllergieIntolerantie AllergieIntolerantie Allergie/intolerantie AllergieIntolerantie AllergieIntolerantie in FHIR
Allergie/intolerantie vertaling AllergieIntolerantieVertaling AllergieIntolerantieVertaling in FHIR
EAfspraak icoon zonder tekst.png eAfspraak Afspraken raadplegen eAfspraak eAfspraak in FHIR
Self-Measuements zonder tekst.png Zelfmetingen Zelfmetingen raadplegen Zelfmetingen Zelfmetingen in FHIR
PDF/A PDF/A PDF/A raadplegen PDF/A PDF/A in FHIR
Huisartsgegevens Huisartsgegevens Huisartsgegevens Huisartsgegevens GP data in FHIR
GGZ Basisgegevens GGZ Basisgegevens GGZ Basisgegevens GGZ GGZ data in FHIR
Basisgegevens Langdurige Zorg Basisgegevens Langdurige Zorg Basisgegevens Langdurige Zorg raadplegen BgLZ BgLZ in FHIR
Vragenlijsten Vragenlijsten Vragenlijsten Vragenlijsten Vragenlijsten in FHIR

3.1.2 What's new

Een PGO kan na een eerste raadpleging nieuwe of gewijzigde gegevens raadplegen middels een "what's new" uitvraag. Voordeel van deze functionaliteit is dat niet onnodig reeds bekende gegevens opnieuw beschikbaar gesteld hoeven te worden. Denk hierbij aan wederom raadplegen van een volledige gegevensset zoals de BgZ. PGO dient hiervoor de datum van eerdere raadpleging te bewaren, om te gebruiken in een nieuwe raadpleging. XIS dient deze datum te kunnen verwerken. Technische uitwerking staat in de "overarching principles" van het technisch ontwerp.

3.2 Stuur gegevens naar XIS

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) stuurt gegevens naar een zorginformatiesystemen (XIS). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de use cases uit informatiestandaarden die van toepassing zijn voor het sturen van informatie.

Index sturen / ontvangen
Informatiestandaard Versie Use case Functioneel Technisch
Zelfmetingen Zelfmetingen Zelfmetingen sturen Zelfmetingen Zelfmetingen in FHIR
PDF/A PDF/A PDF/A PDF/A PDF/A in FHIR
Beelden Beelden Beelden sturen Beelden Beelden in FHIR
Vragenlijsten Vragenlijsten Vragenlijsten Vragenlijsten Vragenlijsten in FHIR

3.3 Patient journeys

3.3.1 Thomas van Beek

De beschrijving van de casus van de fictieve patiënt Thomas van Beek vindt u hier.

Onderstaand een grafische weergave van de tijdlijn van Thomas. Het is mogelijk te klikken op de groene PGO-cirkels, deze linken - indien beschikbaar - naar ontwerpspecificaties.

eAfspraakMedicatieoverzichtBasisgegevensset ZorgBeeldenLaboratoriumresultatenLaboratoriumresultatenTijdlijn van Thomas. Het is mogelijk te klikken op de groene PGO-cirkels.

3.3.2 Roos Dalstra

De beschrijving van de casus van de fictieve patiënt Roos Dalstra vindt u hier.

Onderstaand een grafische weergave van de tijdlijn van Roos. Het is mogelijk te klikken op de groene PGO-cirkels, deze linken - indien beschikbaar - naar ontwerpspecificaties.

ZelfmetingenMedicatieoverzichtHuisartsgegevensAllergie intolerantieeAfspraakMedicatieLaboratoriumresultatenPDF/ATijdlijn van Roos Dalstra. Het is mogelijk te klikken op de groene PGO-cirkels.

4 Systeemrollen

De informatiestandaard kent altijd een formele beschrijving met ten minste de volgende metagegevens: De informatiestandaard (met een informatiestandaardnaam) bestaat uit een of meer transacties (met per transactie een transactienaam), met voor elk van de transacties een aanduiding van de bijbehorende systeemrollen en de bijbehorende bedrijfsrol (Patiëntbedrijfsrol of Zorgaanbiedersbedrijfsrol). Op basis van de systeemrol wordt door de MedMij autorisatieraad, het bestuur van Stichting MedMij, een systeemrolcode toegekend. Deze identificeert 1 versie van 1 systeemrol. Een versie van een systeemrol wordt geïdentificeerd door 1 Systeemrol-code. Deze metagegevens zijn van belang voor de definitie van de gegevensdiensten binnen het MedMij afsprakenstelsel. Nadere informatie over gegevensdiensten, zoals de geldigheidsperiode, vindt u in de Catalogus van het MedMij Afsprakenstelsel.

5 Release notes

Versie BITS issue Omschrijving
2020.01 - Januari 2021 MM-1675 In the error handling section of the general IG, the explanation for "no match" and the description for "known but unsupported parameter value" have been improved. "Unsupported search parameter" has been added as a link to the section on search.
MM-1651 In the FHIR IG section on handling errors, the status code for unauthorized requests has been adjusted from 401 to 403. In the introduction text, a reference to the FHIR security spec has been added.
MM-1593 A missing mapping for mobile phone numbers has been added to the mapping table in the nl-core-contactpoint profile, the Dutch HCIM translations have been removed from the mapping table to improve readability.
MM-1592 Updated the version numbers of 2 extensions, which had status 'active' and a version number starting with 0.x, to 1.0.0.
MM-1566 The IG page for error handling examples has been moved from the "MedMij" wiki namespace to the "FHIR" namespace, in accordance to the IG page itself.
MM-1465 De patient journey van Thomas van Beek bevatte het concept voor een gegevensdienst 'verwijzingen', die echter nooit doorontwikkeld is. Dit concept is verwijderd uit de visualisatie en de beschrijving.
MM-1385 In the Simplifier project view, the status badge for profiles has been changed from "active" to "prerelease" as a visual indication that profiles in this view do not align with the released profiles in the package.
MM-1292 There were no clear style guides for technical documentation. Guidance has been created for common situations and the IG is updated in accordance to these styles.
2020.01 - November 2020 MM-1557 Removed the permitted-value-conceptmap extension from ContactPoint.extension:TelecomType element in the nl-core-contactpoint profile. This extension is already used on the .system and ,use elements and therefore not needed on the aforementioned element.
MM-1542 Het onderscheid tussen het Register van Informatiestandaarden en de Medmij Catalogus is onnodig en niet goed verklaarbaar. Daarom is het Register onderdeel geworden van de Catalogus en zijn alle verwijzingen naar 'Register van Informatiestandaarden' aangepast naar 'MedMij Catalogus'.
MM-1522 All references to terminology resources and examples scattered throughout the FHIR IGs are focused around the references to the relevant packages and in the overarching FHIR IG.
MM-1517 In the FHIR IG, the section on the Reference datatype duplicated parts of the FHIR core spec. It has been rewritten to only provide additional guidance relevant to the use cases.
2020.01 - Oktober 2020 MM-1457 Created a new general FHIR IG based on the MedMij FHIR IG. The MedMij FHIR IG now includes this new, common FHIR IG.
MM-1454 In the FHIR IG, change the requirement for resource.id from SHALL to SHOULD for searchset Bundles, remove the requirement to use the UUID to populate the id field. Add extra guidance on this topic.
MM-1446 Op de MedMij-landingspagina ontbrak de verwijzing naar de kwalificatiepagina voor publicatie 2019.01, deze is toegevoegd.
MM-1441 De toelichting over tijdnotatie en tijdzone in Touchstone ontbrak op de pagina 'Kwalificatie aansluiten'. Deze is toegevoegd.
MM-1418 The publisher element, stating Nictiz as publisher, is added to FHIR profiles where it was missing.
MM-1386 Replaced incorrect links to the Simplifier project in the 'Terminology, NamingSystems, Mappings' section of IGs by references to the relevant published packages.
MM-1248 The reference on .extension:ConcernReference in the HCIM Alert profile is unconstrained, leading to unclarity on what resource types can be expected. A comment has been added to explain this.
MM-791 Several profiles missed the extension on .ValueSetReference with a reference to the corresponding ConceptMap, this has been corrected. In addition, the ConceptMap comments have been moved to the mapping.comment element.
2020.01 - September 2020 MM-1406 Tekstuele verbetering Toelichting kwalificatie (/Kwalificatie) paragraaf 4.2 om duidelijker te maken dat de leverancier de foutcode moet inbouwen
MM-1374 In the HCIM Procedure profile, corrected naming in the mappings from the old to the new HCIM.
MM-1358 Replaced
by in narratives of examples.
MM-1261 In the narratives of example files, removed the HTML link from references to other resources.
MM-1256 Various tweaks to example materials to fix minor bugs.
MM-1207 Added syntax highlighting to XML code on wiki pages.
MM-1116 Removed FHIR patch level version from file names and descriptions of qualification materials.
MM-267 Toevoegen notebox aan FO's om te verduidelijken dat de term "PGO" ook als ander soort eindgebruiker geïnterpreteerd kan worden.
2020.01 - Zomerrelease 2020 MM-1220 De leesbaarheid van de kwalificatiepagina is vergroot. Hierbij zijn de procedurele eisen opgeschreven en is de FAQ toegevoegd.
MM-1177 The information standard specific artifacts for MedicationProcess, eAfspraak, Images and BgZ have been split out from the main project/package and put into separate projects/packages.
MM-1165 To aid in a simpler HCIM mapping, the code-specification extensions on the .system and .use element in the nl-core-contactpoint profile where removed and replaced by one new extension: TelecomType. The usage of this extension and the corresponding mapping are added to the profile definition. Also changed the obsolete HCIM term 'TelecomSoort' in the profile and ConceptMaps to the now used 'TelecomType'.
MM-1119 De herleidbaarheid van gegevens (data-elementen) wordt expliciet benoemd en een expliciet onderdeel van kwalificatie.
MM-1118 All information standards contained sections about error handling without added value to the FHIR specification. This has been replaced with a reference to the Overarching Principles on the main FHIR IG page. The given information here has been deduplicated from the FHIR specification. Examples are given to provide added value by putting error handling in perspective to the use in the information standards.
MM-1090 The AD_use extension was incorrectly used on the .use element instead of the root of the profile. The extension was replaced by a custom extension named AddressType, for a simpler and more complete mapping mechanism for HCIM AddressInformation.
MM-1050 The FHIR specification on Resource.text is not completely clear and found multi interpretable. Therefore, additional explanation and guidance on this subject is added to the MedMij FHIR IG.
MM-1036 The code-specification extension was not used on all the required elements where it is required in the qualification material, this has been corrected.
MM-854 Add the requirement to the overarching IG that FHIR resources should adhere to the profiles listed in the IG's of the information standard.
MM-437 Updated search parameter related information on wiki pages for each standard and added chapter on search parameters to overarching principles.
MM-433 Many slicing definitions were incorrect or not working properly, especially slice definitions that are differentiated by bound ValueSets. These slice definitions are now fixed and improved, allowing validators to correctly validate instances.
MM-221 In Observation based profiles, where fixed values are used in .code slices and a value is expected to be present, changed the cardinality to 1..1.
2019.01 - Mei 2020 MM-1175 Added a comment in the nl-core-address profile at Address.use.extension:AD_use to signal a known issue.
MM-1169 Gezien BITS reeds goede naslag biedt voor wijzigingen in de MedMij-informatiestandaarden, is er voor gekozen om de sectie "Paginahistorie" (in functionele ontwerpen) en "History" (in FHIR IG's) te verwijderen.
MM-1167 Add a binding strength of "extensible" to maritalStatus in nl-core-patient.
MM-1155 In nl-core-address, changed the slicing logic to enable support for both GBA and ISO land codes.
MM-1095 Add guidance about the use of FHIR id's and Bundle fullUrl's in the different circumstances to the 'overarching principles' section of the MedMij IG.
MM-1083 Added mapping for zib FamilySituation concept MaritialStatus to the profile for nl-core-patient
MM-1081 Added meta.profile declaration to some examples where it was missing.
MM-1054 Changed the package dependency of the information standards from the patch level to the minor level, as all patch level packages are interchangable.
2019.01 - April 2020 MM-1053 Changed mapping name in nl-core-organization profile from 'HCIM Patient-v3.1.1(2017EN)' to the correct 'HealthcareProvider-v3.1.1(2017EN)' as it was incorrect and could lead to misunderstanding.
MM-1015 Added a generated narrative to all example instances.
MM-1002 In extension patient-nationality of the nl-core-patient profile, the binding on NationaleCodelijst has been moved from the root to the code slice.
MM-929 Added the code-specification extension to all examples where a ConceptMap is involved to clarify its use.
MM-770 Updated example materials of nl-core-contactpoint profile to include relevant extensions as required by the zib and fixed mistakes in mapping.
MM-672 Er werden verouderde en verschillende schrijfwijzen gehanteerd van de term zib en zibs (afkorting van zorginformatiebouwstenen), dit is gecorrigeerd in de MedMij standaarden
MM-513 In the nl-core-organization examples, added Organization.partOf for the aid of interpreting what an organization with multiple locations looks like.
2019.01 - Maart 2020 MM-969 Updated irrelevant value of address.city & address.district in all examples.
MM-947 Extension code-specification is in use under Address.country, but this context was not yet declared as valid in this extension.
MM-943 Updated coding.display names in extension-comment extension and in example instance (zib-Stoma-01) to match the display name in LOINC.
MM-942 References to XML Schematron have been removed from example instances. These do not serve any implementation purpose and are not permitted by the Java validator.
MM-938 For a number of profiles, the StructureDefinition.id in now matches the final part of StructureDefinition.url. This improves predictability of handling the profile set in various reference frameworks.
MM-930 .description and .id were absent in all ConceptMap recources. These two values have been added, with .id containing the final part of the canonical url.
MM-894 In zib-FamilySituation, zib-FamilySituationChild and zib-BodyHeight profiles, remove additional reference types from subject element.
MM-888 Een hoofdstuk toegevoegd aan de kwalificatiepagina met uitgangspunten voor kwalificatie.
MM-815 Tekstuele harmonisatie en verduidelijking rondom het concept "systeemrolcodes" doorgevoerd en bijbehorende tabellen aangevuld en gecorrigeerd in de MedMij standaarden in paragraaf/paragrafen Systeem & Systeemrollen.
MM-751 Upped fhirVersion in FHIR profiles from "3.0.1" to "3.0.2.", changed Simplifier package dependency from "Simplifier.Core.STU3 3.0.3" to "hl7.fhir.r3.core 3.0.2".
2019.01 - Februari 2020 MM-913 Verschillende functionele-ontwerppagina's verwezen nog naar een oude versie van het MedMij-afsprakenstel. Deze links zijn aangepast naar de huidige versie.
MM-857 Some FHIR example instances don't contain a narrative. Removed the unnecessary text.status values at these examples.
MM-831 Add documentation on the BSN format in the Patient.identifier:BSN slice of the nl-core-patient profile.
MM-827 We have added a small text about the published examples on Simplifier at the IG-pages from every information standards (except Medication).
2019.01 - Januari 2020 MM-800 The contact info of the ValueSets included the invalid url "https://www.zibs.nl". This has been changed to the valid url "https://zibs.nl".
MM-780 Changed equivalence type from specializes to subsumes for 2 concept mappings in ConceptMap TelecomSoortCodelijst-to-ContactPointSystem.
MM-778 Added bi-directional extension to each ConceptMap and set to true if bidirectional or false if not bidirectional. Secondly added the code.specification extension to the FHIR-profiles where the extension was not added yet: zib-AllergyIntolerance, zib-Encounter, zib-Problem, nl-core-contactpoint.
MM-738 Changed required binding for extensible on Patient.maritalStatus ValueSet reference in nl-core-patient FHIR-profile.
MM-659 Improved searchInclude element in all CapabilityStatements based on [resource]:[search param].
MM-636 Changed the mandatory nature of the display element in coded concepts from SHALL to SHOULD.
MM-632 Restructured, renamed and optimized FHIR-examples.
MM-619 In the LanguageProficiency extension for nl-core-patient:
 • Added description on how to use the extension in the nl-core-patient profile in relation to HCIM LanguageProficiency
 • Swapped type and level
 • Changed display values to more descriptive terms
 • Restricted cardinality of both type and level to 1..1
MM-563 Removed unnecessary constraint on Humanname.extension:humannameassemblyOrder extension in nl-core-humanname FHIR profile.
MM-296 Added explanation for the use of ConceptMaps and mappings to the FHIR IG.
2019.01 - November MM-734 Remove old ValueSet files that still lingered in the package after they were re-exported under a different file name.
2019.01 - Oktober MM-580 Some ValueSet files used a notation that is not used anymore in newer exports from ART-DECOR. The ValueSet files in the repository and package are re-exported from ART-DECOR. ValueSet files that are not used anymore are removed from the repository and package.
MM-229 Added base profile nl-core-observation to FHIR profiles based on core resource Observation.
2019.01 - September MM-570

Removed duplicate files on Simplifier with the following id's:

 • MediaContentTypeCodelijst
 • careplan-activity-goal
 • careplan-medicaldevice

Adjusted duplicate id's in examples.

MM-461 De Richtlijn paragraaf was toegespitst op BgZ. Tekst is generiek herschreven met minder nadruk op BgZ.
MM-441 Verbeteren richtlijn omtrent gebruik Nederlandse vertalingen.
MM-438 Toevoegen nl-core-contactpoint.
MM-409 Toevoegen ontbrekende ConceptMaps en zib FHIR ValueSets.
MM-401 Nadere toelichting ten aanzien van gebruik Nederlandse termen bij omschrijving van informatie (labels) in PGO.
2019.01 - April MM-222 Update verouderde tekst van richtlijn paragraaf op FO Ontwerp pagina.
MM-220 Nadere toelichting ten aanzien van FHIR references.
MM-219 MedicationUse niet compleet na een resave in Forge.
2019.01 - Maart MM-200 Verloren wijzigingen d.m.v. foutieve commit goed zetten.
MM-198 PractitionerRole extensie ontbreekt bij Patient.generalPractitioner.
MM-189 Concept PractitionerRole wijkt af van FHIR core.
2019.01 MM-180 Toelichting functionele definitie via zibs, inclusief Nederlandse termen zorggegevens.
MM-149 Patient.gender mist ConceptMap voor GeslachtCodelijst.
MM-139
MM-133
PractitionerRole reference extensie toegevoegd aan elementen die naar Practitioner verwijzen.
MM-122 ConceptMaps benoemen + aanmaken.
MM-89 Consistentie referenties naar (zib) profielen of base resources voor niet-zib concepten.
MM-88 Mapping BasisElementen ontbreekt.
MM-72 Added concept name to all profile mappings from HCIMs or datasets.
MM-70 Updated links in technical design pages for profiles so they have less maintenance.
MM-65 Generic guidance on references added.
2018.06 MM-136 Payer.PayerPerson.PayerName is a String but simplifier says it is a nl-core-humanname.
MM-83 Tegenstellende definities van land tussen de Nictiz zib wiki en de FHIR standaarden.
MM-81 Gebruik van AddressType in AddresInformation zib.
MM-77 Ambiguïteit bij HouseNumberAddition/HouseNumberLetter.
MM-76 Wat hoort er thuis in het FirstNames veld in de NameInformation zib?
MM-47 Suggestion: require display or text on codes.

6 Releases

Versie Datum Omschrijving
2020.01 2020-08-11 Zomerrelease met wijzigingen voor MedMij-standaarden
2019.01 2019-10-18 Use case medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling toegevoegd
2019.01 2019-10-02 Use case PDF/A Sturen toegevoegd
2019.01 2019-03-11 Alle MedMij-standaarden
2018.06 2018-10-29 Basisgegevens GGZ
2018.05 2018-09-24 Basisgegevens GGZ voor openbare consultatie
2018.04 2018-09-02 eAfspraak fase 2
2018.03 2018-05-07 BgZ 2017 en Huisartsgegevens
2018.02 2018-03-29 BgZ 2017 voor openbare consultatie
2018.01 2018-02-21 Huisartsgegevens voor openbare consultatie
2017.04 2017-12-18 Medicatie, Laboratoriumresultaten, Allergie/intolerantie, Zelfmetingen
2017.03 2017-11-07 PDF/A
2017.02 2017-10-11 eAfspraak
2017.01 2017-10-02 BgZ 2015