Vragenlijsten - kwalificatie - Raadplegen Vragenlijstverwijzing

Uit informatiestandaarden
< MedMij:Vprepub-2020.01
Versie door Mariëtte Lenselink (overleg | bijdragen) op 28 jan 2022 om 13:33 (MM-2734 herleidbaarheid)
Ga naar: navigatie, zoeken


1 Versiebeheer

Datum BITS Omschrijving
31-08-2021 MM-2304 Kwalificatiematerialen van documenten naar wiki-pagina omgezet
01-06-2021 MM-2040 IHE MDH verwijderd uit algemene voorwaarden kwalificatie vragenlijsten
04-02-2021 MM-1587 Toelichting dat 'Vragenlijst Raadplegen' momenteel buiten MedMij-netwerk valt
15-01-2021 MM-1634 Scenario 1.4 en 2.4 verwijderd, geldt niet voor PGO
15-01-2021 MM-1541 Opknippen “raadplegen en sturen” naar 2 documenten
19-10-2020 MM-1263 Gebruikte testpatiënten gewijzigd naar testpatiënten vanuit officiële SBV-Z lijst
19-10-2020 MM-1119 In script 'Vragenlijstverwijzing Raadplegen' scenario 1.7 toegevoegd
01-04-2020 - Publicatie Informatiestandaard Vragenlijsten

2 Doelgroep

De doelgroep van dit document is de PGO leverancier die wil kwalificeren op de systeemrol ‘Raadplegen Vragenlijstverwijzing’ binnen het MedMij afsprakenstelsel.

3 Begrippenlijst

Er zijn geen specifieke begrippen van toepassing.

4 Inleiding

Deze kwalificatiescripts zijn opgesteld ten behoeve van MedMij. Bij het opstellen van de scripts is uitgegaan van het Functioneel Ontwerp Vragenlijsten waarvan de actuele versie via de Ontwerpen MedMij te bereiken is. De op te vragen onderdelen die in het functioneel ontwerp besloten liggen, zijn waar mogelijk gekoppeld aan zorginformatiebouwstenen.

Deze bladzijde bevat het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrollen ‘Raadplegen Vragenlijstverwijzing’ binnen het MedMij afsprakenstelsel en ‘Raadplegen Vragenlijst’. Het doel is aan te tonen dat het systeem (PGO) succesvol:

 • een vragenlijstverwijzing bij een zorgaanbieder (XIS) kan raadplegen, door middel van de transactie (via Task) ‘Raadplegen Vragenlijstverwijzing’
 • met de verwijzing een vragenlijst kan ophalen naar het systeem, door middel van de transactie ‘Raadplegen Vragenlijst’
 • de vragenlijst aan de gebruiker kan tonen

De kwalificatie wordt door de (kandidaat)deelnemer uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator, die is ingericht op een HL7 FHIR server. De kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen. Voor de berichten wordt gebruik gemaakt van de inhoudelijke gegevens. Er wordt gebruik gemaakt van testpatiënten met fictieve BSN's.

4.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van MedMij Afsprakenstelsel.
 2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
 3. Kennis en begrip van de betreffende MedMij informatiestandaard, zoals beschreven op de informatiestandaarden wiki van Nictiz.
 4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardenlijsten andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
 5. Kennis en begrip, en het naleven van de aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens zoals op deze pagina is beschreven
 6. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 7. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk gemaakt worden voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op ten behoeve van controle.

Het testen van infrastructurele eisen maakt geen onderdeel uit van deze kwalificatie.

4.2 Specifieke voorwaarden voor kwalificatie

Voor deze informatiestandaard gelden de volgende specifieke voorwaarden:

 1. Het raadplegen van de vragenlijstverwijzing, vragenlijst en het sturen van de antwoorden zijn 3 use cases die nadrukkelijk bij elkaar horen. Het is daarom wenselijk dat ze gezamenlijk worden gekwalificeerd.

4.3 Uitgangspunten scripts

 • De persoon is ingelogd in de PGO en wil gegevens raadplegen. Daarvoor moet de PGO eerst verbinding maken met een zorginformatiesysteem (XIS). In dit kwalificatiescript gaan we er vanuit dat de verbinding reeds succesvol is gemaakt.
 • Daarnaast is het uitgangspunt dat 1 bronsysteem (XIS) bevraagd wordt.

5 Script Raadplegen Vragenlijstverwijzing

5.1 Op te leveren kwalificatiemateriaal

 1. De berichten worden verstuurd vanuit de PGO. Verstuur de inhoudelijke gegevens van de kwalificatiescenario's naar de simulator (FHIR-server).
 2. Schermafdrukken van de kwalificatiescenario's, zoals aangegeven onder "Uit te voeren stappen". Stuur dit materiaal op in het Aanleverformat - Raadplegen Vragenlijsten.

5.2 Uit te voeren stappen

 1. Registreer in de PGO de patiëntgegevens voor de testpersonen en zorgverlener zoals opgenomen in Inhoudelijke gegevens scenario's.
 2. Haal via raadpleeg (Task) bij XIS de vragenlijstverwijzing voor elk scenario op.
 3. Maak een schermafdruk van de vragenlijstverwijzing

5.3 Overzicht scenario's Vragenlijstverwijzing

De te gebruiken data voor kwalificatie is te vinden aan het eind van deze pagina, onder het hoofdstuk inhoudelijke gegevens. De scenario's gaan uit van een PULL vanuit PGO naar XIS van 1 specifieke Zorgaanbieder waarmee verbinding is gemaakt.

 • Scenario 1.1: Vragenlijstverwijzing ontvangen aan persoon 1 voor vragenlijst “Intake nieuwe patiënt”
 • Scenario 1.2: Vragenlijstverwijzing ontvangen aan persoon 1 voor vragenlijst “Patient Health Questionnaire (PHQ-9)”
 • Scenario 1.3: Vragenlijstverwijzing ontvangen aan persoon 2 voor vragenlijst “Intake nieuwe patiënt”
 • Scenario 1.4: geen kwalificatiescript
 • Scenario 1.5: Vragenlijstverwijzing ontvangen aan persoon 3 voor vragenlijst die geen correcte vindbare locatie kent
 • Scenario 1.6: Vragenlijstverwijzing ontvangen aan persoon 3 voor vragenlijst die elementen/definities bevat die niet worden ondersteund
 • Scenario 1.7: De herleidbaarheid van een inhoudelijk data-element van persoon 1
Doel Verwacht resultaat
Correcte vragenlijstverwijzing wordt met behulp van Task (QuestionnaireReferenceTask) geraadpleegd bij XIS.
(scenario 1.1 t/m 1.6)
Kopie / schermafdruk Task geraadpleegde vragenlijstverwijzing(en).
Aantonen dat het systeem de herleidbaarheid van gegevens kan aantonen(scenario 1.7) Het systeem toont de bron en datum en tijdstip van raadpleging door de PGO

6 Script Raadplegen Vragenlijst

6.1 Op te leveren kwalificatiemateriaal

 1. De berichten die worden verstuurd vanuit de PGO. Verstuur de inhoudelijke gegevens van de kwalificatiescenario's naar de simulator (FHIR-server).
 2. Schermafdrukken van de kwalificatiescenario's, zoals aangegeven onder "Uit te voeren stappen". Stuur dit materiaal op in het Aanleverformat - Raadplegen Vragenlijsten.

6.2 Uit te voeren stappen

 1. Gebruik de administratieve gegevens die je al voor het script 'Raadplegen vragenlijstverwijzing' in de PGO hebt geregistreerd
 2. Haal via vragenlijstverwijzing de juiste Vragenlijst op en bouw deze volgens juiste de definities correct op in systeem
 3. Toon de vragenlijst aan de gebruiker (maak een schermafdruk)

6.3 Overzicht scenario's Vragenlijst

De te gebruiken data voor kwalificatie is te vinden aan het eind van deze pagina, onder het hoofdstuk inhoudelijke gegevens. De scenario's gaan uit van een PULL vanuit PGO naar XIS van 1 specifieke Zorgaanbieder waarmee verbinding is gemaakt.

 • Scenario 2.1: Vragenlijst tonen “Intake nieuwe patiënt” aan persoon 1
 • Scenario 2.2: Vragenlijst tonen “Patient Health Questionnaire (PHQ-9)” aan persoon 1
 • Scenario 2.3: Vragenlijst tonen “Intake nieuwe patiënt” aan persoon 2
 • Scenario 2.4: geen kwalificatiescript
 • Scenario 2.5: Vragenlijst verstuurd aan persoon 3 is niet vindbaar
 • Scenario 2.6: Vragenlijst verstuurd aan persoon 3 wordt niet ondersteund
Doel Verwacht resultaat
Ophalen juiste vragenlijst en correct tonen
(scenario’s 2.1, 2.2 en 2.3)
Systeem haalt te juiste vragenlijst op, bouwt deze volgens de definities correct op in het systeem en toont deze aan gebruiker.
Vragenlijstverwijzing naar niet correcte locatie van vragenlijst
(scenario 2.5)
XIS levert een vragenlijstverwijzing goed aan, maar de verwijzing gaat naar onbekende foute locatie (url).
Systeem zal vragenlijst niet kunnen vinden.
XIS genereert een technisch correct bericht indien vragenlijstverwijzing wordt aangeroepen.
Vragenlijstverwijzing leidt naar een vragenlijst met elementen/definities die niet worden ondersteund
(scenario 2.6)
XIS levert een vragenlijstverwijzing goed aan, maar de verwijzing gaat naar vragenlijst met elementen/definities die niet worden ondersteund.
Systeem kan vragenlijst niet correct opbouwen (renderen). Systeem genereert een technisch correct bericht naar XIS.
XIS genereert een technisch correct bericht naar systeem ter bevestiging ontvangst.

7 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

7.1 Persoonsgegevens

In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat de BSN door de PGO niet gebruikt mag worden om het XIS te bevragen, aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein. Evenmin mag een BSN door het XIS geretourneerd worden naar het persoonsdomein.
Er is wel een fBSN (fictieve BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, aangezien het beschikbaarstellende systeem (XIS) deze nodig kan hebben.

7.2 Datum T

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen/ afspreken. Als ergens staat T-100 betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

7.3 Raadplegen Vragenlijsten

Voor het script ‘Raadplegen Vragenlijsten’ geldt dat deze uitwisseling op dit moment niet via het MedMij Afsprakenstelsel / het MedMij-netwerk kan plaatsvinden. Derhalve kan hier ook niet op gekwalificeerd worden. De transactie is wel essentieel voor uitwisselingsketen. De scenario's en gegevens kunnen worden beschouwd als testmateriaal voor partijen die deze stap in de standaard inbouwen.

8 Inhoudelijke gegevens scenario’s

Dit hoofdstuk bevat de inhoudelijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de kwalificatie.

8.1 Persoonsgegevens

Persoon 1
Achternaam XXX_Vink
Voornaam Eduard
Geslacht Man
Geboortedatum 18-08-1954
Persoon 2
Achternaam XXX_Repscher
Voornaam Frederique
Geslacht Vrouw
Geboortedatum 19-08-1954
Persoon 3
Achternaam XXX_Boumann
Voornaam Frits
Geslacht Man
Geboortedatum 20-08-1954

8.2 Scenario's script Raadplegen Vragenlijstverwijzing

8.2.1 Scenario 1.1

Vragenlijstverwijzing ontvangen aan persoon 1 voor vragenlijst “Intake nieuwe patiënt”.
Persoonsgegevens: Gebruik de gegevens van Persoon 1

Verwijzing 1
Vragenlijst “Intake nieuwe patiënt”
Aanvrager Frans Lijster
Datum aanvraag T – 1 om 10.00 uur

8.2.2 Scenario 1.2

Vragenlijstverwijzing ontvangen aan persoon 1 voor vragenlijst “Patient Health Questionnaire (PHQ-9)”.
Persoonsgegevens: Gebruik de gegevens van Persoon 1

Verwijzing 2
Vragenlijst “Patient Health Questionnaire (PHQ-9)”
Aanvrager Frans Lijster
Datum aanvraag T – 2 om 10.00 uur

8.2.3 Scenario 1.3

Vragenlijstverwijzing ontvangen aan persoon 2 voor vragenlijst “Intake nieuwe patiënt”.
Persoonsgegevens: Gebruik de gegevens van Persoon 2

Verwijzing 1
Vragenlijst “Intake nieuwe patiënt”
Aanvrager Frans Lijster
Datum aanvraag T – 4 om 13.00 uur

8.2.4 Scenario 1.4

In het script is dit scenario is niet van toepassing voor een PGO.


8.2.5 Scenario 1.5

Vragenlijstverwijzing ontvangen aan persoon 3 voor vragenlijst die geen correcte vindbare locatie kent.
Persoonsgegevens: Gebruik de gegevens van Persoon 3

Verwijzing 3
Vragenlijst “Vragenlijst 3” (Verwijzing gaat naar onbekende locatie)
Aanvrager Frans Lijster
Datum aanvraag T – 16 om 16.00 uur

8.2.6 Scenario 1.6

Vragenlijstverwijzing verstuurd aan persoon 3 voor vragenlijst die elementen/definities bevat die niet worden ondersteund.
Persoonsgegevens: Gebruik de gegevens van Persoon 3

Verwijzing 4
Vragenlijst “Vragenlijst 4”
Aanvrager Frans Lijster
Datum aanvraag T– 32 om 13.00 uur

8.2.7 Scenario 1.7

In scenario 1.7 wordt gevraagd om de herleidbaarheid van een inhoudelijk data-element van persoon 1 te tonen. Het verwachte resultaat is de bron en datum en tijdstip van raadpleging door de PGO van een zelfgekozen inhoudelijk data-element (vragenlijst) zoals beschreven in scenario 1.1 t/m 1.2.

8.3 Scenario's script Raadplegen Vragenlijst

8.3.1 Scenario 2.1

Vragenlijst tonen “Intake nieuwe patiënt” aan persoon 1
Persoonsgegevens: Gebruik de gegevens van Persoon 1


8.3.2 Scenario 2.2

Vragenlijst tonen “Patient Health Questionnaire (PHQ-9)” aan persoon 1
Persoonsgegevens: Gebruik de gegevens van Persoon 1


8.3.3 Scenario 2.3

Vragenlijst tonen “Intake nieuwe patiënt” aan persoon 2
Persoonsgegevens: Gebruik de gegevens van Persoon 2


8.3.4 Scenario 2.4

In het script is dit scenario is niet van toepassing voor een PGO.


8.3.5 Scenario 2.5

Vragenlijst verstuurd aan persoon 3 is niet vindbaar.
Persoonsgegevens: Gebruik de gegevens van Persoon 3
Verwijzing: Gebruik Verwijzing 3 uit scenario 1.5


8.3.6 Scenario 2.6

Vragenlijst verstuurd aan persoon 3 wordt niet ondersteund.
Persoonsgegevens: Gebruik de gegevens van Persoon 3
Verwijzing: Gebruik Verwijzing 4 uit scenario 1.6