MedMij:Vprepub-2020.01/kw-MM-1.A-AIB-FHIR: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Copy of V2019.01)
(geen verschil)

Versie van 20 jul 2020 om 15:38


Inleiding

Dit document beschrijft het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol:

 • AllergieIntolerantieVertaling beschikbaarstellend systeem - medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling

De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. De kwalificatie wordt uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator. Deze kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van MedMij afsprakenstelsel.
 2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 3. Kennis en begrip van de aan de standaard gerelateerde zorginformatiebouwstenen (ZIB’s).
 4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardelijsten en andere referenties die de standaard gebruikt.
 5. Kennis en begrip en het naleven van de aandachtspunten.
 6. De kwalificatiedocumentatie bevat de gegevens die de kwalificerende partij zelf invoert. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum et cetera) leiden tot vertraging en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 7. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de PGO gebruiker. De (kandidaat)deelnemer levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 8. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

Uit te voeren stappen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

 1. Registreer in het XIS de patiëntgegevens voor de testpersonen zoals beschreven in de inhoudelijke gegevens.
 2. Maak in het XIS de AllergieIntolerantieVertaling voor deze personen aan, gebruik hiervoor de inhoudelijke gegevens.
 3. Maak schermafdrukken van de in het XIS ingevoerde gegevens en plaats deze in het Aanleverformat - Beschikbaarstellen medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling.
 4. Vanaf de kwalificatiesimulator (FHIR server) kan de uitvraag gegenereerd worden (door kwalificerende XIS zelf) conform de verschillende parameters (bijvoorbeeld voor een bepaalde persoon voor een bepaalde periode), zoals beschreven in de scenario’s.
 5. AllergieIntolerantieVertaling gegevens beschikbaarstellen conform de scenario’s.

Op te leveren materialen

De op te leveren materialen bestaan voor alle scenario’s uit:

 1. de technische uitgaande berichten én
 2. schermafdrukken.

De schermafdrukken moeten duidelijk maken dat de medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling juist getoond worden aan de PGO gebruiker. De inhoud van de medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling is gespecificeerd in de inhoudelijke gegevens.

Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

 1. Doel en verwacht resultaat,
 2. Scenario’s.

Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

Hieronder volgen een aantal belangrijke aandachtspunten.

Persoonsgegevens

Het onderdeel ‘Persoonsgegevens’ bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). PGO’s mogen echter geen BSN verwerken. Een PGO behoort namelijk tot het persoonsdomein en valt daarom buiten wetgeving voor het zorgaanbiedersdomein. Een XIS mag ook geen BSN naar het persoonsdomein – en dus PGO’s - sturen. Er is wel een fBSN (fictief BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, zodat ook een XIS zich voor deze rol kan kwalificeren.

Specifieke gegevens

Deze paragraaf bevat specifieke gegevens die de leverancier moet meegeven als AllergieIntolerantieVertaling beschikbaarstellend systeem.

Gegevens AllergieIntolerantieVertaling

Het onderdeel ‘Gegevens AllergieIntolerantieVertaling’ bevat de gegevens van de AllergieIntolerantieVertaling voor de betreffende personen. Dit gaat om het verwachte resultaat van de raadpleging.

Algemeen

Om AllergieIntolerantieVertaling goed te kunnen implementeren is kennis en gebruik van het functioneel en technisch ontwerp vereist.

MedMij:Vprepub/kw-MM-1.A-AIx-FHIR-OptioneleGegevens

Beschikbaarstellend systeem

Het beschikbaarstellend systeem voert de gegevens uit het addendum in het XIS in en levert de resulterende berichten op voor kwalificatie. Voor een beschikbaarstellend systeem geldt dat sommige gegevens door dit beschikbaarstellende systeem bepaald mogen worden:

 • Zorgverlener, zorgaanbieder. Dit mag een eigen (test)zorgverlener en organisatie zijn.
 • Identificatie van AllergieIntolerantie: verwacht wordt dat hier 'eigen' identificaties aan worden toegekend in een eigen identificatiesysteem (eigen OID).

Datum T

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken. Als ergens staat T-100D betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

Beschikbaarstellen AllergieIntolerantieVertaling

Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem AllergieIntolerantieVertaling gegevens kan beschikbaarstellen (alle scenario's) Het systeem genereert technisch correcte berichten.
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin meer dan één AllergieIntolerantieVertaling gegeven moet worden verstuurd (scenario 1.1 en 1.2) Het systeem stelt de AllergieIntolerantieVertaling gegevens beschikbaar.
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een uitvraag voor de persoon waarvoor géén AllergieIntolerantieVertaling gegevens bekend zijn (scenario 1.3) Het systeem maakt kenbaar dat er geen AllergieIntolerantieVertaling gegevens aanwezig zijn voor de persoon.

Scenario’s

Scenario Beschrijving
1.1 Alle AllergieIntolerantieVertaling gegevens van een persoon.
1.2 Alle AllergieIntolerantieVertaling gegevens van een persoon met de verschillende mogelijkheden AllergieIntolerantie status.
1.3 Een persoon zonder AllergieIntolerantieVertaling gegevens.

Inhoudelijke gegevens

MedMij:Vprepub/CIO1.0-AddendaInhoudelijkeGegevensAIV

MedMij:Vprepub/CIO1.0-AddendaInhoudelijkeGegevensAIV

MedMij:Vprepub/CIO1.0-AddendaInhoudelijkeGegevensAIV

Documenthistorie

Paginahistorie

Datum BITS issue Omschrijving
26 februari 2020

CIO-20

Paragraaf 2.3.2 Optionele gegevens toegevoegd.

21 januari 2020

CIO-14
CIO-17
CIO-18

Inhoudelijke gegevens van scenario 1.1 en 1.2:
Vanwege incompatibiliteit met medicatieproces 6.12 diverse contactgegevens verwijderd,
adressen specifiek gemaakt met huisnummertoevoeging, zorgverlenersrol verwijderd, contactpersoon/relatie verwijderd.

18 oktober 2019 -
 • Eerste versie voor AllergieIntolerantieVertaling
 • Het kwalificatiescript en addendum (inhoudelijke gegevens) zitten in één document