MedMij:Vsuperdraft Ontwerpen: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Nieuwe pagina aangemaakt met '__NUMBEREDHEADINGS__ {{#customtitle:Ontwerpen MedMij|Functioneel Ontwerpen}} {{MedMij:Vdraft_Issuebox}} Bestand:MedMij2.png |link=https://www.medmij.nl/|rechts|N...')
 
(De pagina is leeggehaald)
 
Regel 1: Regel 1:
__NUMBEREDHEADINGS__
 
{{#customtitle:Ontwerpen MedMij|Functioneel Ontwerpen}}
 
{{MedMij:Vdraft_Issuebox}}
 
  
[[Bestand:MedMij2.png |link=https://www.medmij.nl/|rechts|Naar medmij.nl]]
 
<imagemap>Bestand:Leeswijzer-technisch-banner 02 white.png|center|400px|alt=Afspraken-Functioneel-Technisch 
 
circle 241 216 211 [https://www.medmij.nl/afsprakenstelsel Afsprakenstelsel]               
 
circle 1013 224 212 [[MedMij:Vdraft_Ontwerpen|Functioneel]]               
 
circle 1787 230 212 [[MedMij:Vdraft_FHIR_IG|Technisch]]               
 
desc none                   
 
</imagemap>
 
 
 
=Inleiding=
 
==Algemeen==
 
Hier vindt u informatie over de ''inhoud'' van de informatie die kan worden uitgewisseld in het [https://www.medmij.nl/afsprakenstelsel/ MedMij afsprakenstelstel].
 
 
Deze pagina beschrijft allereerst de algemeen geldende en overkoepelende informatie van de functionele ontwerpen voor MedMij en bevat vervolgens [[#Ontwerpen|verwijzingen]] naar specifieke functionele ontwerpen en technische specificaties voor die use cases die onderdeel zijn van het afsprakenstelsel.
 
 
==Doelgroep==
 
<section begin=Doelgroep />
 
De doelgroep voor deze pagina bestaat uit:
 
* Productmanagers, architecten,  ontwerpers, bouwers en testers van XIS- en PGO-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
 
* Vertegenwoordigers van patiënten, laboratoria en zorgverleners.<section end=Doelgroep />
 
 
==Kaders en uitgangspunten==
 
 
===Richtlijn===
 
====Zorginformatiebouwstenen en gegevenssets====
 
Het programma '[https://www.registratieaandebron.nl Registratie aan de bron]' heeft zorginformatiebouwstenen voor Nederland gedefinieerd. Een zorginformatiebouwsteen (zib) beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald onderwerp van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd. Zorginformatiebouwstenen zijn opgesteld vanuit de gedachte dat dezelfde informatie zowel voor artsen, verpleegkundigen, paramedici als patiënten relevant zijn, ieder met hun eigen invalshoek. MedMij-informatiestandaarden gebruiken zoveel als mogelijk de bestaande zibs voor de functionele definitie.
 
 
Elk individu heeft recht op inzage van persoonlijke gegevens die door zorgorganisaties zijn vastgelegd. MedMij is gestart met de [https://www.nictiz.nl/standaarden/basisgegevensset-zorg Basisgegevensset Zorg] om de uitwisseling van informatie tussen patiënt en professional op gang te brengen. Soms gebruikt de Basisgegevensset Zorg (BgZ) slechts een deel van een bepaalde zib. MedMij kiest ervoor om wél altijd de volledige zib te definiëren, zodat contextonafhankelijke implementatie mogelijk wordt. Dit zorgt er ook voor dat interoperabiliteit mogelijk wordt.
 
 
====Terminologie en vertalingen====
 
Richtinggevend aan de applicaties die MedMij standaarden implementeren is dat deze gebruik maken van Nederlandse termen. Dit wordt op de volgende wijze functioneel en technisch ondersteund.
 
 
'''Functioneel'''
 
 
De dataset van MedMij informatiestandaarden is zoveel als mogelijk samengesteld gebruikmakend van bestaande zibs, waarmee de functionele definitie voor het uitwisselen van zorggegevens in MedMij gevormd wordt. De zibs bevatten veel (eigen) waardelijsten. Bij deze waardelijsten wordt een Nederlandse vertaling gegeven.
 
 
Voor het verwerken en tonen van beschikbaargestelde waarden van terminologie- en codestelsels (zoals SNOMED CT en LOINC) in een PGO, kan het volgende uitgangspunt gehanteerd worden:
 
 
*Indien er een Nederlandse patiëntvertaling beschikbaar is, toon deze aan de PGO gebruiker.
 
*Indien een Nederlandse patiëntvertaling ontbreekt, maar er wel een Nederlandse zorgverlenervertaling beschikbaar is, toon deze aan de PGO gebruiker.
 
*Indien Nederlandse patiëntvertaling en zorgverlenervertaling beide ontbreken in het terminologie- of codestelsel, volg de dataset, waarin voor uitgewerkte waardelijsten ook Nederlandse termen beschikbaar zijn.
 
*Indien Nederlandse vertaling geheel ontbreekt, kan de Engelse term getoond worden.
 
 
Meer informatie over eventueel benodigde licentie en implementatie van terminologie- en codestelsels is te vinden op het [https://www.nictiz.nl/overzicht-standaarden/ standaarden overzicht van Nictiz]
 
 
Naast het gebruik van Nederlandse termen bij het tonen van de inhoudelijke informatie in een PGO, geniet het ook de voorkeur zoveel mogelijk gebruik te maken van Nederlandse termen voor de omschrijving van informatie. De (omschrijvingen van de) conceptnamen zoals die bij zibs gehanteerd worden, kunnen gebruikt worden, evenals correcte Nederlandse synoniemen daarvan die mogelijk nog beter aansluiten op het persoonsdomein.
 
 
'''Technisch'''
 
 
Voor de waardelijsten in de zibs zijn FHIR ValueSet resources gemaakt, deze zijn óf direct gekoppeld in de FHIR profielen óf middels een FHIR ConceptMap. De FHIR ValueSet resources bevatten gestructureerd de Nederlandse vertaling bij een zib concept en worden dus bij de standaard aangeboden. Leveranciers kunnen bij het weergeven van concepten uit deze ValueSets dan ook kiezen voor de Nederlandse vertaling.
 
 
Echter niet alles is te vertalen, in dit geval dienen de [[MedMij:Vdraft_FHIR_IG#Use_of_coded_concepts|specificaties in de FHIR implementatiegids]] gevolgd te worden.
 
 
====Referenties====
 
MedMij informatiestandaarden gebruiken zoveel mogelijk bestaande zibs. Deze zibs verwijzen naar elkaar middels referenties. FHIR kent ook het concept van referenties. Via zo'n referentie kan bijvoorbeeld ook het specialisme van een zorgverlener bij een verrichting opgehaald worden. Het uitgangspunt is dat alle references 'resolvable' moeten zijn, niet ''dat'' ze resolved worden.  Een PGO zou er ook voor kunnen kiezen om een clickeable link te tonen, waarmee een gebruiker (de persoon) desgewenst zelf kan 'resolven', eventueel zelfs in een nieuwe sessie (na de initiële 15 minuten). Meer informatie over het gebruik van FHIR references binnen MedMij is te vinden in de informatiestandaard overstijgende principes op de [https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vdraft_FHIR_IG#Use_of_the_reference_datatype technische ontwerp pagina].
 
 
===Infrastructuur===
 
De berichten beschreven in deze informatiestandaard kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van de infrastructuur en het berichttransport is buiten scope van deze informatiestandaard.
 
 
MedMij kent wel een [http://www.medmij.nl/afsprakenstelsel/ afsprakenstelsel] met spelregels die zorgen dat de gegevensuitwisseling veilig is, privacy geborgd is en dat systemen aan juridische eisen voldoen.
 
 
===Geografische reikwijdte===
 
De geografische scope van alle ontwerpen van MedMij is Nederland.
 
 
==Kwalificatie==
 
===Introductie===
 
{{#lst:MedMij:Vdraft_Kwalificatie|medmij_kwalificatie_introductie}}
 
 
=Wiki structuuroverzicht=
 
Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de MedMij wiki pagina structuur. Het afsprakenstelsel verwijst naar de MedMij landingspagina die op zijn beurt verwijst naar de functionele en technische ontwerpen. Vanaf deze pagina, de hoofdpagina van de functionele ontwerpen, wordt verwezen naar de onderliggende functionele ontwerp pagina's middels de onderstaande 'patient journeys' en tabel overzicht. De functionele ontwerp beschrijvingen hebben een technische wiki pagina als tegenhanger. Vanuit de leeswijzer afbeelding, bestaande uit drie iconen, bovenaan de pagina is het mogelijk makkelijk door te linken naar de technische pagina's.
 
 
<imagemap>Bestand:MedMij_wiki_structuur_overzicht.png||650px|alt=MedMij Wiki structuur overzicht 
 
circle 344 894 333 [https://www.medmij.nl/afsprakenstelsel Afsprakenstelsel] 
 
rect 1017 1260 1517 1407 [[Landingspagina_MedMij#Mappings|Mappings]]           
 
rect 2123 3 2740 847 [[MedMij:Vdraft_Ontwerpen|Functioneel]]               
 
rect 2123 945 2740 1789 [[MedMij:Vdraft_FHIR_IG|Technisch]]               
 
desc none                   
 
</imagemap>
 
 
=Ontwerpen=
 
Patient journeys beschrijven de mogelijkheden die MedMij biedt vanuit het perspectief van een fictieve patiënt. Deze paragraaf start met de [[#Patient_journeys| Patient journeys]] die MedMij hanteert.
 
 
De paragraaf vervolgt met een index in tabelvorm gesplitst naar de use cases van het afsprakenstelsel:
 
* [[#Haal_gegevens_op_uit_XIS|Haal gegevens op uit XIS]]
 
* [[#Stuur_gegevens_naar_XIS|Stuur gegevens naar XIS]]
 
 
==Haal gegevens op uit XIS==
 
===Algemeen===
 
Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) haalt gegevens op bij een zorginformatiesystemen (XIS). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de use cases uit informatiestandaarden die van toepassing zijn voor het raadplegen van informatie.
 
 
{| class="wikitable"
 
| style="background-color: #4AB8A7;; color: white; font-weight: bold; text-align:center; border: 1px solid black;"  colspan="6" | Index raadplegen / beschikbaarstellen
 
|-style="background-color: #4AB8A7;; color: white; text-align:left; border: 1px solid black;"
 
|style="width:200px; border: 1px solid black;" colspan="2"| Informatiestandaard
 
|style="width:20px; border: 1px solid black;"| Versie
 
|style="width:600px; border: 1px solid black;"| Use case
 
|style="width:200px; border: 1px solid black;"| Functioneel
 
|style="width:200px; border: 1px solid black;"| Technisch
 
|-style="background-color: white;"
 
|[[Bestand:BGZ_icoon_zonder_tekst.png|link=https://www.nictiz.nl/standaarden/basisgegevensset-zorg|Basissetgegevens Zorg|49px]]||[https://www.nictiz.nl/standaarden/basisgegevensset-zorg Basisgegevensset Zorg]||||[https://www.nictiz.nl/standaarden/basisgegevensset-zorg Basisgegevensset Zorg], op basis van zibs release 2017||[[MedMij:Vdraft_OntwerpBGZ_2017#Use_case_1:_Raadplegen_Basisgegevensset_Zorg_in_persoonlijke_gezondheidsomgeving|BgZ]]||[[MedMij:Vdraft_FHIR_BGZ_2017|BgZ in FHIR]]
 
|-
 
|[[Bestand:Lab.png|link=https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/laboratoria|Labuitwisseling|49px]]||[https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/laboratoria Labuitwisseling]||||Laboratoriumresultaten ||[[MedMij:Vdraft_OntwerpLabresult#Use_case:_Raadplegen_laboratoriumresultaten_in_persoonlijke_gezondheidsomgeving|Laboratoriumresultaten]]||[[MedMij:Vdraft_FHIR_LaboratoryResults|Laboratoriumresultaten in FHIR]]
 
|-style="background-color: white;"
 
|rowspan="3"|[[Bestand:Medicatie.png|link=https://www.nictiz.nl/Paginas/Informatiestandaard-Medicatieproces.aspx|49px]]
 
|rowspan="3"|[https://www.nictiz.nl/Paginas/Informatiestandaard-Medicatieproces.aspx Medicatieproces]
 
|rowspan="3"|
 
||Medicatieoverzicht
 
||[[MedMij:Vdraft_OntwerpMedicatie#Use_case:_Raadplegen_medicatieoverzicht_in_persoonlijke_gezondheidsomgeving|Medicatieoverzicht]]
 
||[[MedMij:Vdraft_FHIR_MedicationProcess#Use_case:_retrieve_medication_overview |Medicatieoverzicht in FHIR]]
 
|-style="background-color: white;"
 
||Medicatiegegevens ||[[MedMij:Vdraft_OntwerpMedicatie#Use_case:_Raadplegen_medicatiegegevens_door_pati.C3.ABnt|Medicatiegegevens]]
 
||[[MedMij:Vdraft_FHIR_MedicationProcess#Use_case:_retrieve_medication_information |Medicatiegegevens in FHIR]]
 
|-style="background-color: white;"
 
||Verstrekkingenvertaling||[[MedMij:Vdraft_OntwerpMedicatie#Use_case:_Raadplegen_verstrekkingenvertaling_.28medicatieverstrekkingen_van_het_LSP.29_door_pati.C3.ABnt|Verstrekkingenvertaling]]
 
||[[MedMij:Vdraft_FHIR_MedicationProcess#Use_case:_retrieve_medication_information|Verstrekkingenvertaling in FHIR]]
 
|-
 
|rowspan="2"|[[Bestand:Allergie.png|link=MedMij:Vdraft_OntwerpAllergieIntolerantie| AllergieIntolerantie|49px]]
 
|rowspan="2"|[[MedMij:Vdraft_OntwerpAllergieIntolerantie | AllergieIntolerantie]]
 
|rowspan="2"|
 
||Allergie/intolerantie ||[[MedMij:Vdraft_OntwerpAllergieIntolerantie| AllergieIntolerantie]] ||[[MedMij:Vdraft_FHIR_AllergyIntolerance#Use_case:_Retrieve_AllergyIntolerance_information|AllergieIntolerantie in FHIR]]
 
|-
 
||Allergie/intolerantie vertaling ||[[MedMij:Vdraft_OntwerpAllergieIntolerantie#Use_case_2:_Raadplegen_medicatiegerelateerde_allergie-_en_intolerantiegegevensvertaling_door_pati.C3.ABnt| AllergieIntolerantieVertaling]] ||[[MedMij:Vdraft_FHIR_AllergyIntolerance#Use_case:_Retrieve_AllergyIntolerance612ToFHIRConversion|AllergieIntolerantieVertaling in FHIR]]
 
|-style="background-color: white;"
 
|[[Bestand:EAfspraak_icoon_zonder_tekst.png|link=MedMij:Vdraft_OntwerpeAfspraak|49px]]
 
||eAfspraak
 
||||Afspraken raadplegen
 
||[[MedMij:Vdraft_OntwerpeAfspraak#Use_case:_Afspraak_raadplegen_door_pati.C3.ABnt| eAfspraak]]
 
|| [[MedMij:Vdraft_FHIR_eAfspraak| eAfspraak in FHIR]]
 
|-
 
|[[Bestand:Self-Measuements_zonder_tekst.png|link=MedMij:Vdraft_OntwerpZelfmetingen|49px]]
 
||Zelfmetingen
 
||||Zelfmetingen raadplegen||[[MedMij:Vdraft_OntwerpZelfmetingen|Zelfmetingen]]||[[MedMij:Vdraft_FHIR_VitalSigns|Zelfmetingen in FHIR]]
 
|-style="background-color: white;"
 
|[[Bestand:PDF-A_icoon_zonder_tekst.png|PDF/A|49px]]
 
||PDF/A
 
||||PDF/A raadplegen ||[[MedMij:Vdraft_OntwerpPDFA| PDF/A]] ||[[MedMij:Vdraft_FHIR_PDFA|PDF/A in FHIR]]
 
|-
 
|[[Bestand:Huisartsgegevens-zonder-tekst-dun.png|link=MedMij:Vdraft_OntwerpHuisartsgegevens|49px|Huisartsgegevens]]||Huisartsgegevens|||| Huisartsgegevens || [[MedMij:Vdraft_OntwerpHuisartsgegevens|Huisartsgegevens]] ||[[MedMij:Vdraft_FHIR_GP_Data|GP data in FHIR]]
 
|-style="background-color: white;"
 
|[[Bestand:GGZ-59.-zondertekst.png|49px|GGZ]]
 
||Basisgegevens GGZ||||Basisgegevens GGZ|| [[MedMij:Vdraft_OntwerpGGZ|Basisgegevens GGZ]] ||[[MedMij:Vdraft_FHIR_GGZ|GGZ data in FHIR]]
 
|-
 
|[[Bestand:BgLZ-icon.png|link=MedMij:Vdraft_OntwerpLangdurigeZorg|49px|Basisgegevens Langdurige Zorg]]
 
||Basisgegevens Langdurige Zorg||||Basisgegevens Langdurige Zorg raadplegen|| [[MedMij:Vdraft_OntwerpLangdurigeZorg|BgLZ ]] ||[[MedMij:Vdraft_FHIR_BGLZ|BgLZ in FHIR]]
 
|-style="background-color: white;"
 
|[[Bestand:vragenlijstenIcoon.png|link=MedMij:Vdraft_OntwerpVragenlijsten|49px|Vragenlijsten]]
 
||Vragenlijsten||||Vragenlijsten|| [[MedMij:Vdraft_OntwerpVragenlijsten|Vragenlijsten]] ||[[MedMij:Vdraft_FHIR_Questionnaire_and_Questionnaire_Response_(Vragenlijsten)|Vragenlijsten in FHIR]]
 
|}
 
 
===What's new===
 
Een PGO kan na een eerste raadpleging nieuwe of gewijzigde gegevens raadplegen middels een "what's new" uitvraag. Voordeel van deze functionaliteit is dat niet onnodig reeds bekende gegevens opnieuw beschikbaar gesteld hoeven te worden. Denk hierbij aan wederom raadplegen van een volledige gegevensset zoals de BgZ. PGO dient hiervoor de datum van eerdere raadpleging te bewaren, om te gebruiken in een nieuwe raadpleging. XIS dient deze datum te kunnen verwerken. Technische uitwerking staat in de [https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vdraft_FHIR_IG#Use_case_overarching_principles "overarching principles" van het technisch ontwerp].
 
 
==Stuur gegevens naar XIS==
 
Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) stuurt gegevens naar een zorginformatiesystemen (XIS). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de use cases uit informatiestandaarden die van toepassing zijn voor het sturen van informatie.
 
 
{| class="wikitable"
 
| style="background-color: #4AB8A7;; color: white; font-weight: bold; text-align:center; border: 1px solid black;"  colspan="6" | Index sturen / ontvangen
 
|-style="background-color: #4AB8A7;; color: white; text-align:left; border: 1px solid black;"
 
|style="width:200px; border: 1px solid black;" colspan="2"| Informatiestandaard
 
|style="width:20px; border: 1px solid black;"| Versie
 
|style="width:600px; border: 1px solid black;"| Use case
 
|style="width:200px; border: 1px solid black;"| Functioneel
 
|style="width:200px; border: 1px solid black;"| Technisch
 
|-
 
<!-- |-
 
|[[Bestand:Medicatie.png|link=https://www.nictiz.nl/Paginas/Informatiestandaard-Medicatieproces.aspx|Medicatieproces|50px]]||[https://www.nictiz.nl/Paginas/Informatiestandaard-Medicatieproces.aspx Medicatieproces]||||Medicatiegebruik |||| -->
 
|-style="background-color: white;"
 
|[[Bestand:Self-Measuements_zonder_tekst.png|link=|50px|Zelfmetingen]]||Zelfmetingen||||Zelfmetingen sturen||[[MedMij:Vdraft_OntwerpZelfmetingen#Use_case:_Sturen_zelfmetingen_van_de_vitale_functies_door_pati.C3.ABnt|Zelfmetingen]]||[[MedMij:Vdraft_FHIR_VitalSigns|Zelfmetingen in FHIR]]
 
|-
 
|rowspan="3"|[[Bestand:EAfspraak_icoon_zonder_tekst.png|link=MedMij:Vdraft_OntwerpeAfspraak|50px|eAfspraak]]
 
|rowspan="3"|eAfspraak
 
|rowspan="3"|
 
||Afspraak maken
 
||[[MedMij:Vdraft_OntwerpeAfspraak#Use_case:_Afspraak_maken_door_pati.C3.ABnt| eAfspraak maken]]
 
||[[MedMij:Vdraft_FHIR_eAfspraak#Use_case:_book_an_appointment| eAfspraak maken in FHIR]]
 
|-
 
|Afspraak annuleren
 
||[[MedMij:Vdraft_OntwerpeAfspraak#Use_case:_Afspraak_annuleren_door_pati.C3.ABnt| eAfspraak annuleren]]
 
||[[MedMij:Vdraft_FHIR_eAfspraak#Use_case:_cancel.2Freschedule_an_appointment| eAfspraak annuleren in FHIR]]
 
|-
 
|Afspraak wijzigen
 
||[[MedMij:Vdraft_OntwerpeAfspraak#Use_case:_Afspraak_wijzigen_door_pati.C3.ABnt| eAfspraak wijzigen]]
 
||[[MedMij:Vdraft_FHIR_eAfspraak#Use_case:_cancel.2Freschedule_an_appointment| eAfspraak wijzigen in FHIR]]
 
|-style="background-color: white;"
 
|[[Bestand:PDF-A_icoon_zonder_tekst.png|link=|50px|PDF/A]]||PDF/A||||PDF/A|||[[MedMij:Vdraft_OntwerpPDFA#Use_case:_Sturen_medische_gegevens_in_PDF.2FA_door_pati.C3.ABnt| PDF/A]]||[[MedMij:Vdraft_FHIR_PDFA|PDF/A in FHIR]]
 
|-
 
|[[Bestand:Beelden.png|link=|50px|Beelden]]||Beelden||||Beelden sturen|||[[MedMij:Vdraft_OntwerpBeelden|Beelden]] || [[MedMij:Vdraft_FHIR_Images|Beelden in FHIR]]
 
|-style="background-color: white;"
 
|[[Bestand:vragenlijstenIcoon.png|link=MedMij:Vdraft_OntwerpVragenlijsten|50px|Vragenlijsten]]
 
||Vragenlijsten||||Vragenlijsten|| [[MedMij:Vdraft_OntwerpVragenlijsten|Vragenlijsten]] ||[[MedMij:Vdraft_FHIR_Questionnaire_and_Questionnaire_Response_(Vragenlijsten)|Vragenlijsten in FHIR]]
 
|}
 
 
==Patient journeys==
 
===Thomas van Beek===
 
De beschrijving van de casus van de fictieve patiënt Thomas van Beek vindt u [https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/2018/05/Casus_Thomas_van_Beek_MedMij.pdf hier].
 
 
Onderstaand een grafische weergave van de tijdlijn van Thomas. Het is mogelijk te klikken op de groene PGO-cirkels, deze linken - indien beschikbaar - naar ontwerpspecificaties.
 
<imagemap>Bestand:journey-02.png|alt=Tijdlijn van Thomas. Het is mogelijk te klikken op de groene PGO-cirkels. | 1100px   
 
               
 
circle 553 322 90 [[MedMij:Vdraft_OntwerpeAfspraak|eAfspraak]]               
 
circle 1151 120 91 [[MedMij:Verwijzingen|Verwijzingen]]               
 
circle 1941 155 91 [[MedMij:Vdraft_OntwerpMedicatie#Use_case:_Raadplegen_medicatieoverzicht_door_pati.C3.ABnt|Medicatieoverzicht]]               
 
circle 1644 1296 91 [[MedMij:Vdraft_OntwerpBGZ_2017#Use_case_1:_Raadplegen_Basisgegevensset_Zorg_in_persoonlijke_gezondheidsomgeving|Basisgegevensset Zorg]]               
 
circle 1302 1273 91 [[MedMij:Vdraft_OntwerpBeelden|Beelden]]               
 
circle 930 1161 91 [[MedMij:Vdraft_OntwerpLabresult#Use_case:_Raadplegen_laboratoriumresultaten_in_persoonlijke_gezondheidsomgeving|Laboratoriumresultaten]]               
 
circle 629 1320 91 [[MedMij:Vdraft_OntwerpLabresult#Use_case:_Raadplegen_laboratoriumresultaten_in_persoonlijke_gezondheidsomgeving|Laboratoriumresultaten]]               
 
desc none                   
 
</imagemap>
 
 
===Roos Dalstra===
 
De beschrijving van de casus van de fictieve patiënt Roos Dalstra vindt u [https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/2018/05/Casus_Roos_Dalstra_MedMij.pdf hier].
 
 
Onderstaand een grafische weergave van de tijdlijn van Roos. Het is mogelijk te klikken op de groene PGO-cirkels, deze linken - indien beschikbaar - naar ontwerpspecificaties.
 
 
<imagemap>Bestand:Patient Journey - Roos Dalstra_20180109_2000.png|alt=Tijdlijn van Roos Dalstra. Het is mogelijk te klikken op de groene PGO-cirkels. | 1100px   
 
               
 
circle 608 380 73 [[MedMij:Vdraft_OntwerpZelfmetingen|Zelfmetingen]]               
 
circle 952 235 73 [[MedMij:Vdraft_OntwerpMedicatie#Use_case:_Raadplegen_medicatieoverzicht_door_pati.C3.ABnt|Medicatieoverzicht]]               
 
circle 1237 422 74 [[MedMij:Vdraft_OntwerpHuisartsgegevens|Huisartsgegevens]]               
 
circle 1605 111 74 [[MedMij:Vdraft_OntwerpAllergieIntolerantie|Allergie intolerantie]]               
 
circle 707 912 74 [[MedMij:Vdraft_OntwerpeAfspraak|eAfspraak]]               
 
circle 1195 1141 74 [[MedMij:Vdraft_OntwerpMedicatie|Medicatie]]               
 
circle 1412 1139 74 [[MedMij:Vdraft_OntwerpLabresult|Laboratoriumresultaten]]               
 
circle 1692 1074 74 [[MedMij:Vdraft_OntwerpPDFA|PDF/A]]               
 
desc none 
 
</imagemap>
 
 
=Systeemrollen=
 
De informatiestandaard kent altijd een formele beschrijving met ten minste de volgende metagegevens: De informatiestandaard (met een informatiestandaardnaam) bestaat uit een of meer transacties (met per transactie een transactienaam), met voor elk van de transacties een aanduiding van de bijbehorende systeemrollen en de bijbehorende bedrijfsrol (Patiëntbedrijfsrol of Zorgaanbiedersbedrijfsrol). Op basis van de systeemrol wordt door de MedMij autorisatieraad, het bestuur van Stichting MedMij, een systeemrolcode toegekend. Deze identificeert 1 versie van 1 systeemrol. Een versie van een systeemrol wordt geïdentificeerd door 1 Systeemrol-code. Deze metagegevens zijn van belang voor de definitie van de gegevensdiensten binnen het MedMij afsprakenstelsel. Nadere informatie over gegevensdiensten, zoals de geldigheidsperiode, vindt u in de Catalogus van het MedMij Afsprakenstelsel: https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/PUBLIC/Catalogus
 
 
In het '''[https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Register_van_informatiestandaarden register van informatiestandaarden]''' zijn alle systeemrollen opgenomen die van toepassing zijn in de MedMij use cases.
 
 
=Release Notes=
 
 
{| class="wikitable" "cellpadding="10"
 
!style="text-align:left;"|Versie
 
!style="text-align:left;"|BITS issue
 
!style="width:850px; text-align:left;"|Omschrijving
 
|-
 
| rowspan = 10; style="background-color: white;"| 2019.01 - Januari 2020
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-800 MM-800]
 
| style="background-color: white;"| The contact info of the ValueSets included the invalid url "<nowiki>https://www.zibs.nl</nowiki>". This has been changed to the valid url "<nowiki>https://zibs.nl</nowiki>".
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-780 MM-780]
 
| style="background-color: white;"| Changed equivalence type from specializes to subsumes for 2 concept mappings in ConceptMap TelecomSoortCodelijst-to-ContactPointSystem.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-778 MM-778]
 
| style="background-color: white;"| Added bi-directional extension to each ConceptMap and set to true if bidirectional or false if not bidirectional. Secondly added the code.specification extension to the FHIR-profiles where the extension was not added yet: zib-AllergyIntolerance, zib-Encounter, zib-Problem, nl-core-contactpoint.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-738 MM-738]
 
| style="background-color: white;"|  Changed required binding for extensible on Patient.maritalStatus ValueSet reference in nl-core-patient FHIR-profile.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-659 MM-659]
 
| style="background-color: white;"| Improved searchInclude element in all CapabilityStatements based on [resource]:[search param].
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-636 MM-636]
 
| style="background-color: white;"|  Changed the mandatory nature of the display element in coded concepts from SHALL to SHOULD.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-632 MM-632]
 
| style="background-color: white;"|  Restructured, renamed and optimized FHIR-examples.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-619 MM-619]
 
| style="background-color: white;"| In the LanguageProficiency extension for nl-core-patient:
 
* Added description on how to use the extension in the nl-core-patient profile in relation to HCIM LanguageProficiency
 
* Swapped type and level
 
* Changed display values to more descriptive terms
 
* Restricted cardinality of both type and level to 1..1
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-563 MM-563]
 
| style="background-color: white;"| Removed unnecessary constraint on Humanname.extension:humannameassemblyOrder extension in nl-core-humanname FHIR profile.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-296 MM-296]
 
| style="background-color: white;"| Added explanation for the use of ConceptMaps and mappings to the FHIR IG.
 
|-
 
| rowspan = 1; style="background-color: white;"| 2019.01 - November
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-734 MM-734]
 
| style="background-color: white;"| Remove old ValueSet files that still lingered in the package after they were re-exported under a different file name.
 
|-
 
| rowspan = 2; style="background-color: white;"| 2019.01 - Oktober
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-580 MM-580]
 
| style="background-color: white;"| Some ValueSet files used a notation that is not used anymore in newer exports from ART-DECOR. The ValueSet files in the repository and package are re-exported from ART-DECOR. ValueSet files that are not used anymore are removed from the repository and package.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-229 MM-229]
 
| style="background-color: white;"| Added base profile nl-core-observation to FHIR profiles based on core resource Observation.
 
|-
 
| rowspan = 6; style="background-color: white;"| 2019.01 - September
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-570 MM-570]
 
| style="background-color: white;"|
 
Removed duplicate files on Simplifier with the following id's:
 
* MediaContentTypeCodelijst
 
* careplan-activity-goal
 
* careplan-medicaldevice
 
Adjusted duplicate id's in examples.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-461 MM-461]
 
| style="background-color: white;"| De Richtlijn paragraaf was toegespitst op BgZ. Tekst is generiek herschreven met minder nadruk op BgZ.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-441 MM-441]
 
| style="background-color: white;"| Verbeteren richtlijn omtrent gebruik Nederlandse vertalingen.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-438 MM-438]
 
| style="background-color: white;"| Toevoegen nl-core-contactpoint.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-409 MM-409]
 
| style="background-color: white;"| Toevoegen ontbrekende ConceptMaps en Zib FHIR ValueSets.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-401 MM-401]
 
| style="background-color: white;"| Nadere toelichting ten aanzien van gebruik Nederlandse termen bij omschrijving van informatie (labels) in PGO.
 
|-
 
| rowspan = 3; style="background-color: white;"| 2019.01 - April
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-222 MM-222]
 
| style="background-color: white;"| Update verouderde tekst van richtlijn paragraaf op FO Ontwerp pagina.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-220 MM-220]
 
| style="background-color: white;"| Nadere toelichting ten aanzien van FHIR references.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-219 MM-219]
 
| style="background-color: white;"| MedicationUse niet compleet na een resave in Forge.
 
|-
 
| rowspan = 3; style="background-color: white;"| 2019.01 - Maart
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-200 MM-200]
 
| style="background-color: white;"| Verloren wijzigingen d.m.v. foutieve commit goed zetten.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-198 MM-198]
 
| style="background-color: white;"| PractitionerRole extensie ontbreekt bij Patient.generalPractitioner.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-189 MM-189]
 
| style="background-color: white;"| Concept PractitionerRole wijkt af van FHIR core.
 
|-
 
| rowspan = 9; style="background-color: white;"| 2019.01
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-180 MM-180]
 
| style="background-color: white;"| Toelichting functionele definitie via zibs, inclusief Nederlandse termen zorggegevens.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-149 MM-149]
 
| style="background-color: white;"| Patient.gender mist ConceptMap voor GeslachtCodelijst.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-139 MM-139]<br/>[https://bits.nictiz.nl/browse/MM-133 MM-133]
 
| style="background-color: white;"| PractitionerRole reference extensie toegevoegd aan elementen die naar Practitioner verwijzen.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-122 MM-122]
 
| style="background-color: white;"| ConceptMaps benoemen + aanmaken.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-89 MM-89]
 
| style="background-color: white;"| Consistentie referenties naar (zib) profielen of base resources voor niet-zib concepten.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-88 MM-88]
 
| style="background-color: white;"| Mapping BasisElementen ontbreekt.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-72 MM-72]
 
| style="background-color: white;"| Added concept name to all profile mappings from HCIMs or datasets.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-70 MM-70]
 
| style="background-color: white;"| Updated links in technical design pages for profiles so they have less maintenance.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-65 MM-65]
 
| style="background-color: white;"| Generic guidance on references added.
 
|-
 
| rowspan = 6; style="background-color: white;"| 2018.06
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-136 MM-136]
 
| style="background-color: white;"| Payer.PayerPerson.PayerName is a String but simplifier says it is a nl-core-humanname.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-83 MM-83]
 
| style="background-color: white;"| Tegenstellende definities van land tussen de Nictiz Zib wiki en de FHIR standaarden.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-81 MM-81]
 
| style="background-color: white;"| Gebruik van AddressType in AddresInformation ZIB.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-77 MM-77]
 
| style="background-color: white;"| Ambiguïteit bij HouseNumberAddition/HouseNumberLetter.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-76 MM-76]
 
| style="background-color: white;"| Wat hoort er thuis in het FirstNames veld in de NameInformation Zib?
 
|-
 
| style="background-color: white;"| [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-47 MM-47]
 
| style="background-color: white;"| Suggestion: require display or text on codes.
 
|}
 
 
=Releases=
 
{| class="wikitable"
 
! Versie !! Datum !! Omschrijving
 
|-
 
| [[MedMij:V2019.01_Ontwerpen|2019.01]] || 2019-10-18 || Use case medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling toegevoegd
 
|-
 
| [[MedMij:V2019.01_Ontwerpen|2019.01]] || 2019-10-02 || Use case PDF/A Sturen toegevoegd
 
|-
 
| [[MedMij:V2019.01_Ontwerpen|2019.01]] || 2019-03-11 || Alle MedMij-standaarden
 
|-
 
| [[MedMij:V2018.06_Ontwerpen|2018.06]] || 2018-10-29 || Basisgegevens GGZ
 
|-
 
| [[MedMij:V2018.05_Ontwerpen|2018.05]] || 2018-09-24 || Basisgegevens GGZ voor openbare consultatie
 
|-
 
| [[MedMij:V2018.04_Ontwerpen|2018.04]] || 2018-09-02 || eAfspraak fase 2
 
|-
 
| [[MedMij:V2018.03_Ontwerpen|2018.03]] || 2018-05-07 || BgZ 2017 en Huisartsgegevens
 
|-
 
| [[MedMij:V2018.02_Ontwerpen|2018.02]] || 2018-03-29 || BgZ 2017 voor openbare consultatie
 
|-
 
| [[MedMij:V2018.01_Ontwerpen|2018.01]] || 2018-02-21 || Huisartsgegevens voor openbare consultatie
 
|-
 
| [[MedMij:V2017.04_Ontwerpen|2017.04]] || 2017-12-18 || Medicatie, Laboratoriumresultaten, Allergie/intolerantie, Zelfmetingen
 
|-
 
| [[MedMij:V2017.03_Ontwerpen|2017.03]] || 2017-11-07 || PDF/A
 
|-
 
| [[MedMij:V2017.02_Ontwerpen|2017.02]] || 2017-10-11 || eAfspraak
 
|-
 
| [[MedMij:V2017.01_Ontwerpen|2017.01]] || 2017-10-02 || BgZ 2015
 
|}
 

Huidige versie van 11 feb 2020 om 10:15