MedMij:Vsuperdraft kw-MM-AIR-FHIR: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Superdraft aangemaakt kwalificatiepagina AllergieIntolerantie raadplegen)
 
Regel 115: Regel 115:
 
|}
 
|}
  
[[Categorie:Kwalificatie|A]]
+
<!-- [[Categorie:Kwalificatie|A]] -->

Versie van 4 dec 2019 om 12:36

{{#customtitle:AllergieIntolerantie - kwalificatie - AllergieIntolerantie raadplegend systeem}}

Inleiding

Dit document beschrijft het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol:

 • AllergieIntolerantieVertaling raadplegend systeem - medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling

De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. De kwalificatie wordt uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator. Deze kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van MedMij afsprakenstelsel.
 2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 3. Kennis en begrip van de aan de standaard gerelateerde zorginformatiebouwstenen (ZIB’s).
 4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardelijsten en andere referenties die de standaard gebruikt.
 5. Kennis en begrip en het naleven van de aandachtspunten.
 6. De kwalificatiedocumentatie bevat de gegevens die de kwalificerende partij zelf invoert. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum et cetera) leiden tot vertraging en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 7. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de PGO gebruiker. De (kandidaat)deelnemer levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 8. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

Uit te voeren stappen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

 1. Vraag de AllergieIntolerantieVertaling gegevens op voor een bepaalde persoon, zoals beschreven in de inhoudelijke gegevens.
 2. De kwalificatiesimulator zal de AllergieIntolerantieVertaling gegevens beschikbaarstellen. Deze gegevens komen overeen met de inhoudelijke gegevens.
 3. Ontvang en verwerk (gestructureerd opslaan in de database) de AllergieIntolerantieVertaling gegevens in het systeem.
 4. Maak schermafdrukken van de wijze waarop het PGO de AllergieIntolerantieVertaling gegevens toont, en leg deze vast in het Aanleverformat - Raadplegen medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling.

Op te leveren materialen

De op te leveren materialen bestaan voor alle scenario’s uit:

 1. de technische uitgaande berichten én
 2. schermafdrukken.

De schermafdrukken moeten duidelijk maken dat de medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling juist getoond worden aan de PGO gebruiker. De inhoud van de medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling is gespecificeerd in de inhoudelijke gegevens.

Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

 1. Doel en verwacht resultaat,
 2. Scenario’s.

Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

Hieronder volgen een aantal belangrijke aandachtspunten.

Persoonsgegevens

Het onderdeel ‘Persoonsgegevens’ bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). PGO’s mogen echter geen BSN verwerken. Een PGO behoort namelijk tot het persoonsdomein en valt daarom buiten wetgeving voor het zorgaanbiedersdomein. Een XIS mag ook geen BSN naar het persoonsdomein – en dus PGO’s - sturen. Er is wel een fBSN (fictief BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, zodat ook een XIS zich voor deze rol kan kwalificeren.

Specifieke gegevens

Deze paragraaf bevat specifieke gegevens die de leverancier moet meegeven als AllergieIntolerantieVertaling raadplegend systeem.

Gegevens AllergieIntolerantieVertaling

Het onderdeel ‘Gegevens AllergieIntolerantieVertaling’ bevat de gegevens van de AllergieIntolerantieVertaling voor de betreffende personen. Dit gaat om het verwachte resultaat van de raadpleging.

Algemeen

Om AllergieIntolerantieVertaling goed te kunnen implementeren is kennis en gebruik van het functioneel en technisch ontwerp vereist.

Raadplegend systeem

Dit gaat om het verwachte resultaat van de raadpleging. Het gaat er voor een raadplegend systeem (zoals een PGO) om dat alle functioneel relevante informatie in samenhang getoond wordt.

Hoe de gebruikersschermen van een raadplegend systeem, zoals een PGO, er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop PGO's moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden.

Medicatie codering en weergavenaam

Alleen de weergavenaam van het geneesmiddel of stof hoeft getoond te worden.

Datum T

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken. Als ergens staat T-100D betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

Raadplegen AllergieIntolerantieVertaling

Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem AllergieIntolerantieVertaling gegevens kan raadplegen (alle scenario's)

Het systeem genereert technisch correcte berichten.

Aantonen dat ontvangen AllergieIntolerantieVertaling gegevens correct worden getoond (scenario 1.1 en 1.2)

Het systeem ontvangt, verwerkt (gestructureerd opslaan in systeem) en toont de AllergieIntolerantieVertaling gegevens uit het retourbericht.

Aantonen dat het systeem kan omgaan met een uitvraag voor de persoon waarvoor geen AllergieIntolerantieVertaling gegevens bekend zijn (scenario 1.3)

Het systeem gaat hier correct mee om en maakt duidelijk dat er geen AllergieIntolerantieVertaling gegevens aanwezig zijn voor de persoon.

Scenario’s

Scenario Beschrijving
1.1 Alle AllergieIntolerantieVertaling gegevens van een persoon.
1.2 Alle AllergieIntolerantieVertaling gegevens van een persoon met de verschillende mogelijkheden voor AllergieIntolerantie status.
1.3 Een persoon zonder AllergieIntolerantieVertaling gegevens.
Uitgangspunt: Het raadplegen van een XIS van één specifieke zorgaanbieder waarmee verbinding is gemaakt.

Inhoudelijke gegevens

MedMij:V2019.01 CIO1.0-AddendaInhoudelijkeGegevens

MedMij:V2019.01 CIO1.0-AddendaInhoudelijkeGegevens

MedMij:V2019.01 CIO1.0-AddendaInhoudelijkeGegevens

Documenthistorie

Paginahistorie

Datum BITS issue Omschrijving
18 oktober 2019 -
 • Eerste versie voor AllergieIntolerantieVertaling
 • Het kwalificatiescript en addendum (inhoudelijke gegevens) zitten in één document