MedMij:Vwork Standards/Mappings/HWG610Prescription2CBB

Uit informatiestandaarden
< MedMij:Vwork Standards
Versie door Maarten Ligtvoet (overleg | bijdragen) op 21 feb 2017 om 14:58 (Copy of V1.0)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
HWG 6.10 Voorschrift to CBB Patient

HWG 6.10 Voorschrift specification in Dutch can be found here: https://www.nictiz.nl/Paginas/Informatiestandaard%20huisartswaarneming.aspx

Since the specification is in Dutch the MAPPING DESCRIPTION column in the table below is also in Dutch.

HWG 6.10 Voorschrift MAPPING DESCRIPTION Clinical Building Block
Type Concept Card Type Concept Card
Container.png PrimaryCareProvision/ subject/ Patient 1..1 Zib.png Patient 1 .. 1
PrimaryCareProvision/ subject/ Patient/ Person/ name 0..* De naam van de patiënt kan in versie 6.1x zowel in (gestructureerde) stukken als in (ongestructureerde) tekst worden meegegeven.

Het type van dit element kan dus zowel een 'groep' zijn, als een 'string'.

Container.png    Naamgegevens 1 .. 1
PQ.png PrimaryCareProvision/ subject/ Patient/ Person/ name/ given zonder een qualifier attribuut of met een qualifier attribuut dat de string 'BR' bevat. 0..* ST.png       Voornamen 0 .. 1
ST.png PrimaryCareProvision/ subject/ Patient/ Person/ name/ given[@qualifier='IN'] ST.png       Initialen 0 .. 1
ST.png PrimaryCareProvision/ subject/ Patient/ Person/ name/ given[@qualifier='CL'] 0..* ST.png       Roepnaam 0 .. 1
Het HL7-datatype voor PN (person name) bevat de namen in de volgorde van gewenste aanspreking. De opties van dit concept kunnen daarom afgeleid worden uit de volgorde waarin de eigen geslachtsnaam (met qualifier BR - Birth Record) en die van de partner (met qualifier SP - SPouse) worden aangetroffen in het bericht. CD.png       Naamgebruik 0 .. 1
- - - Container.png       Geslachtsnaam 0 .. 1
ST.png prefix[qualifier='VV'] behorende bij eigen achternaam 0..* - ST.png          Voorvoegsels 0 .. 1
ST.png PrimaryCareProvision/ subject/ Patient/ Person/ name/ family[@qualifier='BR' or not(@qualifier)] ST.png          Achternaam 1 .. 1
- - - Container.png       GeslachtsnaamPartner 0 .. 1
ST.png prefix[qualifier='VV'] behorende bij achternaam van de partner ST.png          VoorvoegselsPartner 0 .. 1
ST.png PrimaryCareProvision/ subject/ Patient/ Person/ name/ family[@qualifier='SP'] 0..* ST.png          AchternaamPartner 0 .. 1
II.png PrimaryCareProvision/ subject/ Patient/ id 1..* II.png    PatientIdentificatienummer 0 .. *
TS.png PrimaryCareProvision/ subject/ Patient/ Person/ birthTime 0..1 Precisie: alleen datum (dus geen tijd). TS.png    Geboortedatum 1 .. 1
CD.png PrimaryCareProvision/ subject/ Patient/ Person/ administrativeGenderCode 0..1 CD.png    Geslacht 1 .. 1
BL.png PrimaryCareProvision/ subject/ Patient/ Person/ multipleBirthInd 0..1 BL.png    MeerlingIndicator 0 .. 1
HWG 6.10 Voorschrift to CBB Medicamenteuze behandeling

HWG 6.10 Voorschrift specification in Dutch can be found here: https://www.nictiz.nl/Paginas/Informatiestandaard%20huisartswaarneming.aspx

Since the specification is in Dutch the MAPPING DESCRIPTION column in the table below is also in Dutch.

HWG 6.10 Voorschrift MAPPING DESCRIPTION Clinical Building Block
Type Concept Card Type Concept Card
Niet aanwezig in 6.1x prescription Zib.png Medicamenteuze behandeling 1 .. 1
- - - II.png    Identificatie 1 .. 1
Container.png PrimaryCareProvision/ component1/ encounter/ component/ Prescription of PrimaryCareProvision/ component2/ Prescription 0..* De velden die hieronder zijn opgenomen voor de Hwg standaard horen in 'Prescription', tenzij anders is aangegeven (met andere woorden: het pad naar Prescription wordt niet steeds herhaald. Container.png    Medicatieafspraak 0 .. *
II.png id 1..1 M II.png       Identificatie 1 .. 1
TS.png author/ time 1..1 M - TS.png       Afspraakdatum 0 .. 1
TS.png directTarget/ prescribedMedication/ therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ / *[@xsi:type='IVL_TS']/ low/ @value 0..1 Het gaat hier om een element effectiveTime of effectiveTime/ comp met het attribuut @xsi:type = IVL_TS.

Hiervan mag er maar één zijn en deze bevat de therapeutische gebruiksperiode. Zie verder de specificaties.

TS.png       IngangsDatum 0 .. 1
PQ.png directTarget/ prescribedMedication/ therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ / *[@xsi:type='IVL_TS']/ width 0..1 Het gaat hier om een element effectiveTime of effectiveTime/ comp met het attribuut @xsi:type = IVL_TS.

Hiervan mag er maar één zijn en deze bevat de therapeutische gebruiksperiode. Zie verder de specificaties.

PQ.png       Gebruiksduur 0 .. 1
TS.png directTarget/ prescribedMedication/ therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ / *[@xsi:type='IVL_TS']/ high/ @value 0..1 Het gaat hier om een element effectiveTime of effectiveTime/ comp met het attribuut @xsi:type = IVL_TS. Hiervan mag er maar één zijn en deze bevat de therapeutische gebruiksperiode. Zie verder de specificaties. TS.png       EindDatum 0 .. 1
- - - BL.png       Geannuleerd Indicator 0 .. 1
- - - CD.png       Stoptype 0 .. 1
- - - Container.png       Voorgaande medicatieafspraak 0 .. 1
- - - II.png          Identificatie 1 .. 1
Container.png author 1..1 Container.png       Voorschrijver 1 .. 1
Container.png author/ AssignedPerson 1..1 Container.png          Zorgverlener 1 .. 1
II.png author/ AssignedPerson/ id 1..* M De identificatie van de voorschrijver gebeurt afhankelijk van de situatie:
  • De toegestane identificatiemethoden zijn:
    • UZI-nummer (OID 2.16.528.1.1007.3.1)
    • AGB-Z nummer (OID 2.16.840.1.113883.2.4.6.1)
  • Bij een nieuw verzonden medicatievoorschrift moet in ieder geval een UZI-nummer aanwezig zijn. Secundair mag een AGB-Z nummer.
  • Bij een opgevraagd medicatievoorschrift is het voldoende als alleen een AGB-Z nummer aanwezig is. Een UZI-nummer mag eveneens. De reden voor de minder strenge eis bij opgevraagde voorschriften is dat hier ook historische voorschriften bij kunnen zitten die zijn voorgeschreven op een moment dat de voorschrijvend arts nog geen UZI-nummer had.
II.png             ZorgverlenerIdentificatieNummer 0 .. *
Container.png author/ AssignedPerson/ assignee/ assigneePerson 1..1 Container.png             ZorgverlenerNaam 1 .. 1
author/ AssignedPerson/ assignee/ assigneePerson/ name 0..* De naam kan in versie 6.1x zowel in (gestructureerde) stukken als in (ongestructureerde) tekst worden meegegeven.

Het type van dit element kan dus zowel een 'groep' zijn, als een 'string'.


Container.png                Naamgegevens 1 .. 1
ST.png author/ AssignedPerson/ assignee/ assigneePerson/ name/ given zonder een qualifier attribuut of met een qualifier attribuut dat de string 'BR' bevat. 0..* 'BR' staat voor 'Birth Record' en representeert de officiële voornaam zoals geregistreerd in de Burger Registratie Personen.

Concateneer de inhoud van de 'first' elementen die van toepassing zijn met een spatie ertussen. Zie verder de specificaties.

ST.png                   Voornamen 0 .. 1
ST.png author/ AssignedPerson/ assignee/ assigneePerson/ name/ given[@qualifier='IN'] 0..* ST.png                   Initialen 0 .. 1
- - - Container.png                   Geslachtsnaam 1 .. 1
ST.png author/ AssignedPerson/ assignee/ assigneePerson/ name/ prefix[qualifier='VV'] behorende bij eigen achternaam 0..* ST.png                      Voorvoegsels 0 .. 1
ST.png author/ AssignedPerson/ assignee/ assigneePerson/ name/ family 0..* alleen de eigen achternaam ST.png                      Achternaam 1 .. 1
CD.png author/ AssignedPerson/ code 0..1 wanneer specialisme is uitgedrukt in uzi (oid 2.16.840.1.113883.2.4.15.111) of agb (oid 2.16.840.1.113883.2.4.6.7) past deze in de zib, anders niet mappen CD.png             Specialisme 1 .. 1
Container.png indien bestaat: author/ AssignedPerson/ Organization,

anders, indien bestaat: PrimaryCareProvision/ author/ AssignedEntity/ Organization

anders moet de organisatie uit de ControlActWrapper gebruikt worden:  QUPC_IN990002NL/ ControlActProcess/ authorOrPerformer/ participant/ AssignedDevice/ Organization

Cardinality: Alleen de organisatie in de ControlActWrapper is echt verplicht. De rest is 0..1. Container.png             Zorgaanbieder 1 .. 1
zie bij bovenliggende groep "Zorgaanbieder" - - Container.png                Zorgaanbieder 1 .. 1
II.png Organization/ id 1..* II.png                   ZorgaanbiederIdentificatieNummer 1 .. *
ST.png Organization/ name (zie bij Zorgaanbieder) of author/ AssignedOrganization/ name 1..1 ST.png                   OrganisatieNaam 1 .. 1
- - - CD.png       Reden afspraak 0 .. 1
Container.png reason 0..1 Container.png       RedenVanVoorschrijven 0 .. 1
Container.png reason/ diagnosisEvent 1..1 Container.png          Probleem 1 .. 1
CD.png reason/ diagnosisEvent/ value 1..1 Er kan zowel een gecodeerde of niet gecodeerde reden in het bericht zitten.Bij niet gecodeerde reden bevat reason/ diagnosisEvent/ value de nullFlavor OTH en reason/ diagnosisEvent/ value/ originalText de tekstuele beschrijving van de reden van voorschijven. CD.png             ProbleemNaam 1 .. 1
Container.png directTarget/ prescribedMedication 1..1 - Container.png       Afgesproken geneesmiddel 1 .. 1
Container.png MedicationKind 1..1 Container.png          Product 1 .. 1
CD.png code[not(@nullFlavor)] 0..1 Ofwel gecodeerd ofwel niet gecodeerd - met @nullFlavor - is aanwezig).

Let op, @displayName is een verplicht attribuut

CD.png             ProductCode 0 .. 1
- 0..1 Alleen van toepassing voor niet gecodeerde medicatie of medicatie met verschillende (gecodeerde) ingrediënten Container.png             ProductSpecificatie 0 .. 1
ST.png code[@nullFlavor='OTH']/ originalText 0..1 Als er geen gecodeerde medicatie is. ST.png                ProductNaam 1 .. 1
ST.png desc 0..1 - ST.png                Omschrijving 1 .. 1
CD.png formCode 0..1 - CD.png                FarmaceutischeVorm 0 .. 1
Container.png activeIngredientofotherIngredient 0..* De ZIB maakt geen onderscheid tussen werkzame en hulpstoffen. Container.png                Ingredient 1 .. *
Container.png quantity 0..1 - Container.png                   Sterkte 1 .. 1
Container.png activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ numerator 1..1 - Container.png                      Hoeveelheid ingrediënt 1 .. 1
REAL activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ numerator/ @value 1..1 PQ.png                         Waarde 1 .. 1
ST.png indien aanwezig: activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ numerator/ translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @unit

anders: activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ numerator/ @unit

1..1 activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ numerator/ @unit bevat UCUM eenheid.

De ZIB vraagt eenheid in G-Standaard bestand 902 Thesaurus 2.

TODO: conversie van meest gebruikte UCUM eenheden naar G-standaard.

CD.png                         Eenheid 1 .. 1
Container.png activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ denominator 1..1 - Container.png                      Hoeveelheid product 1 .. 1
ST.png indien aanwezig: activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ denominator/ translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @value

anders: activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ numerator/ @value

1..1 activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ denominator/ @unit bevat UCUM eenheid.

De ZIB vraagt eenheid in G-Standaard bestand 902 Thesaurus 2.

TODO: conversie van meest gebruikte UCUM eenheden naar G-standaard.

PQ.png                         Waarde 1 .. 1
ST.png indien aanwezig: activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ denominator/ translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @unit

anders: activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ numerator/ @unit

1..1 activeIngredient of otherIngredient/ quantity/ denominator/ @unit bevat UCUM eenheid.

De ZIB vraagt eenheid in G-Standaard bestand 902 Thesaurus 2.

TODO: conversie van meest gebruikte UCUM eenheden naar G-standaard.

CD.png                         Eenheid 1 .. 1
CD.png activeIngredient of otherIngredient/ activeIngredientMaterialKind of ingredientMaterialKind/ code 1..1 @displayName is verplicht bij gecodeerde ingrediënten (code[@code])

Bij niet gecodeerde ingrediënten is er nullFlavor OTH en staat de beschrijving in code[@nullFlavor]/ originalText

CD.png                   IngredientCode 0 .. 1
Container.png directTarget/ prescribedMedication/ therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest 0..1 Container.png       Gebruiksinstructie 1 .. 1
ST.png directTarget/ prescribedMedication/ therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ text 1..1 ST.png          Omschrijving 1 .. 1
CD.png directTarget/ prescribedMedication/ therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ routeCode 0..1 ISSUE: verplicht in ZIB maar niet in HWG 6.10 (of MP 6.12). Indien niet aanwezig, kan de toedieningsweg gevonden worden via de G-standaard. CD.png          Toedieningsweg 1 .. 1
CD.png directTarget/ prescribedMedication/ therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ support2/ medicationAdministrationInstruction/ code 0..* Cardinality: support2 is het herhalende element).

Algemeen: Kan gecodeerd of ongecodeerd (code[nullFlavor='OTH']/ originalText) in het bericht zitten.

ST.png          Aanvullende instructie 0 .. *
PQ.png ./ / *[@xsi:type='PIVL_TS'][phase/ width]/ period 0..1 PQ.png          Herhaalperiode 0 .. 1
- - - Container.png          Doseerinstructie 0 .. *
- - Moet in 6.10/ 6.12 achterhaald worden door therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ effectiveTime[@xsi:type='IVL_TS']/ low in chronologische volgorde te zetten INT.png             Volgnummer 0 .. 1
PQ.png ./ / *[@xsi:type='IVL_TS']/ width (of het verschil tussen high en low) 0..1 - PQ.png             Doseerduur 0 .. 1
Container.png directTarget/ prescribedMedication/ therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest 0..* Cardinality: therapeuticAgentOf kan herhalen Container.png             Dosering 0 .. *
Container.png directTarget/ prescribedMedication/ therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ doseQuantity/ / translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2'] 0..1 Er staat UCUM in de doseQuantity met een verplichte vertaling (translation element) naar G-standaard eenheden tabel (codeSystem OID 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2) Container.png                Keerdosis 0 .. 1
- - - Container.png                   Aantal 0 .. 1
REAL directTarget/ prescribedMedication/ therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ doseQuantity/ min/ translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @value 0..1 - INT.png                      min 0 .. 1
REAL directTarget/ prescribedMedication/ therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ doseQuantity/ center/ translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @value of directTarget/ prescribedMedication/ therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ doseQuantity/ translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @value 0..1 - INT.png                      vaste waarde 0 .. 1
REAL directTarget/ prescribedMedication/ therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ doseQuantity/ max/ translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @value 0..1 - INT.png                      max 0 .. 1
ST.png directTarget/ prescribedMedication/ therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ doseQuantity/ */ @unit (of doseQuantity/ @unit) 0..1 CD.png                   Eenheid 0 .. 1
- - - Container.png                Toedieningsschema 0 .. 1
Container.png //*/ [not(therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ precondition)]/ therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ / *[@xsi:type='PIVL_TS'] 0..* Container.png                   Frequentie 0 .. 1
Er is onderscheid tussen een frequentie met een vaste waarde (bijvoorbeeld: 1 maal per dag) en een variabele frequentie met een min en een max (bijvoorbeeld 1 à 2 maal per dag).Versie 6.1x drukt een variabele frequentie uit door:
  • één medicationAdministrationRequest met de vaste frequentie (1 maal per dag) en
  • een tweede medicationAdministrationRequest met de 'zo nodig' frequentie (1 maal per dag zo nodig)
Container.png                      Aantal 0 .. 1
REAL //*/[therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ precondition]therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ [not(precondition)]/ / *[@xsi:type='PIVL_TS'][not(phase/ width)]/ period/ @value Zie bij aantal INT.png                         min 0 .. 1
REAL //*/ [not(therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ precondition)]/ therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ / *[@xsi:type='PIVL_TS']/.[not(phase/width)]/period / @value Er is een vaste tijdsfrequentie (met andere woorden: er bestaat geen 6.12 medicationAdministrationRequest met een zo nodig) INT.png                         vaste waarde 0 .. 1
REAL //*/[therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ precondition]therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ [not(precondition)]/ / *[@xsi:type='PIVL_TS'][not(phase/ width)]/ period/ @valueen tel hierbij op de waarde bij min het gaat hier om de frequentie bij de zo nodig instructie + de vaste frequentie INT.png                         max 0 .. 1
ST.png //*/ [not(therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ precondition)]/ therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ / *[@xsi:type='PIVL_TS']/.[not(phase/width)]/period / @unit CD.png                      Tijdseenheid 0 .. 1
Dit is hetzelfde als frequentie/vaste waarde (in de 6.1x standaard was er geen onderscheid tussen frequentie en interval). Kan daarom niet echt gekoppeld worden aan het concept 'interval' in de zorginformatiebouwsteen. PQ.png                   Interval 0 .. 1
TS.png //*/therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest// *[@xsi:type='PIVL_TS']/ phase/ center /@value TS.png                   Toedientijd 0 .. 1
Niet ondersteund op gestructureerde manier in 6.1x, kan alleen overkomen via vrije tekst. CD.png                   Weekdagen 0 .. 1
Niet ondersteund op gestructureerde manier in 6.1x, kan alleen overkomen via vrije tekst. CD.png                   Dagdeel 0 .. 1
Container.png //therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ Container.png                Zo nodig 0 .. 1
Container.png //therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ precondition 0..* Container.png                   Criterium 0 .. 1
CD.png //therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ precondition / code[not(@nullFlavor)] CD.png                      Code 0 .. 1
ST.png //therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ precondition / code[@code]/ @displayName 

of  //therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ precondition / codecode[@nullFlavor]/ originalText

ST.png                      Omschrijving 0 .. 1
Container.png //therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ maxDoseQuantity  Container.png                   Maximale dosering 0 .. 1
REAL //therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ maxDoseQuantity / numerator/ translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2'] / @value PQ.png                      Aantal 0 .. 1
ST.png //therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ maxDoseQuantity / numerator/ translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2'] / @unit De G-standaard tabel 2 staat in de translation zoals bij Concept aangegeven. Direct in de numerator staat hetzelfde in UCUM. CD.png                      Eenheid 0 .. 1
ST.png //therapeuticAgentOf/ medicationAdministrationRequest/ maxDoseQuantity / denominator CD.png                      Tijdseenheid 0 .. 1
Niet gedefinieerd in 6.1x prescription (het HL7 schema staat wel toe het mee te geven in rateQuantity, maar dit is geen onderdeel van de NL standaard). Container.png                Toedieningssnelheid 0 .. 1
- - - Container.png                   Waarde 0 .. 1
- - - INT.png                      min 0 .. 1
- - - INT.png                      vaste waarde 0 .. 1
- - - INT.png                      max 0 .. 1
- - - CD.png                   Eenheid 0 .. 1
- - - CD.png                   Tijdseenheid 0 .. 1
- PQ.png                Toedieningsduur 0 .. 1
Niet aanwezig in 6.1x prescription Container.png       Lichaamslengte 0 .. 1
- - - PQ.png          LengteWaarde 1 .. 1
- - - TS.png          LengteDatumTijd 0 .. 1
Niet aanwezig in 6.1x prescription Container.png       Lichaamsgewicht 0 .. 1
- - - PQ.png          GewichtWaarde 1 .. 1
- - - TS.png          GewichtDatumTijd 0 .. 1
Niet aanwezig in 6.1x prescription text       Toelichting 0 .. 1
Container.png prescription/ prescribedMedication/ productOf/ medicationDispenseRequest Container.png    Verstrekkingsverzoek 0 .. 1
- - - II.png       Identificatie 1 .. 1
TS.png prescription/author/time 1..1 In versie 6.1x is geen onderscheid tussen datum van de medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek. Er is één datum voor het voorschrift. Deze datum wordt daarom gemapt naar zowel medicatieafspraak.afspraakdatum als verstrekkingsverzoek.datum. TS.png       Datum 1 .. 1
Container.png prescription/author 1..1 In versie 6.1x is geen onderscheid tussen auteur van de medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek. Er is één auteur voor het voorschrift. Deze auteur wordt daarom gemapt naar zowel medicatieafspraak.voorschrijver als verstrekkingsverzoek.auteur. Container.png       Auteur 0 .. 1
Container.png prescription/author/AssignedPerson 1..1 Container.png          Zorgverlener 1 .. 1
II.png prescription/author/AssignedPerson/id 1..* II.png             ZorgverlenerIdentificatieNummer 1 .. 1
Container.png prescription/ author/ AssignedPerson/ assignee/ assigneePerson 1..1 Container.png             ZorgverlenerNaam 1 .. 1
author/ AssignedPerson/ assignee/ assigneePerson/ name 0..* De naam kan in versie 6.1x zowel in (gestructureerde) stukken als in (ongestructureerde) tekst worden meegegeven.

Het type van dit element kan dus zowel een 'groep' zijn, als een 'string'.


Container.png                Naamgegevens 1 .. 1
ST.png author/ AssignedPerson/ assignee/ assigneePerson/ name/ given zonder een qualifier attribuut of met een qualifier attribuut dat de string 'BR' bevat. 0..* 'BR' staat voor 'Birth Record' en representeert de officiële voornaam zoals geregistreerd in de Burger Registratie Personen.

Concateneer de inhoud van de 'first' elementen die van toepassing zijn met een spatie ertussen.

Zie verder de specificaties.

ST.png                   Voornamen 0 .. 1
ST.png author/ AssignedPerson/ assignee/ assigneePerson/ name/ given[@qualifier='IN'] 0..* ST.png                   Initialen 0 .. 1
- - - Container.png                   Geslachtsnaam 0 .. 1
ST.png author/ AssignedPerson/ assignee/ assigneePerson/ name/ prefix[qualifier='VV'] behorende bij eigen achternaam 0..* ST.png                      Voorvoegsels 0 .. 1
ST.png author/ AssignedPerson/ assignee/ assigneePerson/ name/ family[@qualifier='BR' or not(@qualifier)] 0..* Alleen de eigen achternaam, dus die met family/@qualifier='BR' of zonder qualifier (dus niet die met qualifier='SP'). ST.png                      Achternaam 0 .. 1
CD.png author/ AssignedPerson/ code 0..1 wanneer specialisme is uitgedrukt in uzi (oid 2.16.840.1.113883.2.4.15.111) of agb (oid 2.16.840.1.113883.2.4.6.7) past deze in de zib, anders niet mappen CD.png             Specialisme 0 .. 1
Container.png indien bestaat: author/ AssignedPerson/ Organization,

anders, indien bestaat: PrimaryCareProvision/ author/ AssignedEntity/ Organization anders moet de organisatie uit de ControlActWrapper gebruikt worden:  QUPC_IN990002NL/ ControlActProcess/ authorOrPerformer/ participant/ AssignedDevice/ Organization

Cardinality: Alleen de organisatie in de ControlActWrapper is echt verplicht. De rest is 0..1. Container.png             Zorgaanbieder 1 .. 1
zie bij bovenliggende groep "Zorgaanbieder" - - Container.png                Zorgaanbieder 1 .. 1
II.png Organization/ id 1..* II.png                   ZorgaanbiederIdentificatieNummer 1 .. *
ST.png Organization/ name (zie bij Zorgaanbieder) of author/ AssignedOrganization/ name 1..1 ST.png                   OrganisatieNaam 1 .. 1
PQ.png prescribedMedication/ productOf/ medicationDispenseRequest/ quantity / translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2'] 1..1 De hoeveelheid met G-standaard eenheden staat in translation met het genoemde codeSystem (zie Concept). Direct in quantity staat de hoeveelheid uitgedrukt in UCUM. Container.png       Te verstrekken hoeveelheid 1 .. 1
REAL prescribedMedication/ productOf/ medicationDispenseRequest/ quantity / translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2'] /@value 1..1 PQ.png          Aantal 1 .. 1
ST.png prescribedMedication/ productOf/ medicationDispenseRequest/ quantity / translation[@codeSystem='2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2']/ @unit 1..1 CD.png          Eenheid 1 .. 1
INT.png prescribedMedication/ productOf/ medicationDispenseRequest/ repeatNumber RepeatNumber = Aantal herhalingen + 1 INT.png       Aantal herhalingen 0 .. 1
Hetzelfde geneesmiddel als bij de Medicatieafspraak.Afgesproken geneesmiddel. De mapping is ook hetzelfde. Container.png       Te verstrekken geneesmiddel 1 .. 1
- - - Container.png          Product 1 .. 1
- - - CD.png             ProductCode 0 .. 1
- - - Container.png             ProductSpecificatie 0 .. 1
- - - ST.png                ProductNaam 1 .. 1
- - - ST.png                Omschrijving 1 .. 1
- - - CD.png                FarmaceutischeVorm 0 .. 1
- - - Container.png                Ingredient 0 .. *
- - - Container.png                   Sterkte 1 .. 1
- - - Container.png                      Hoeveelheid ingrediënt 1 .. 1
- - - PQ.png                         Waarde 1 .. 1
- - - CD.png                         Eenheid 1 .. 1
- - - Container.png                      Hoeveelheid product 1 .. 1
- - - PQ.png                         Waarde 1 .. 1
- - - CD.png                         Eenheid 1 .. 1
- - - CD.png                   IngredientCode 0 .. 1
Niet aanwezig in 6.1x prescription Container.png       Verbruiksperiode 0 .. 1
- - - TS.png          Ingangsdatum 0 .. 1
- - - duration          Duur 0 .. 1
- - - TS.png          Einddatum 0 .. 1
Container.png prescribedMedication/ productOf/ medicationDispenseRequest/ performer/ assignedPerson Container.png       BeoogdVerstrekker 0 .. 1
Container.png prescribedMedication/ productOf/ medicationDispenseRequest/ performer/ assignedPerson / representedOrganisation Container.png          Zorgaanbieder 1 .. 1
II.png prescribedMedication/ productOf/ medicationDispenseRequest/ performer/ assignedPerson/ representedOrganisation/ id 1..1 In versie 6.1x bevat deze altijd de URA identificatie II.png             ZorgaanbiederIdentificatieNummer 1 .. 1
ST.png prescribedMedication/ productOf/ medicationDispenseRequest/ performer/ assignedPerson / representedOrganisation/ name 0..1 ST.png             OrganisatieNaam 1 .. 1
- - Deze is geen onderdeel van Hwg 6.10. Deze is wel beschikbaar in Medicatieproces 6.12.3: prescribedMedication/ productOf/ medicationDispenseRequest/ destination. text       Afleverlocatie 0 .. 1
- - - text       Toelichting 0 .. 1