Paramedische zorg: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 69: Regel 69:
 
|}
 
|}
  
=II Model Directe Toegang Fysiotherapeut(FYS→HA)=
+
=II Model Directe Toegang Fysiotherapeut (FYS→HA)=
  
 
===Systemen & Systeemrollen===
 
===Systemen & Systeemrollen===
Regel 92: Regel 92:
 
! Bedrijfsrollen
 
! Bedrijfsrollen
 
|-
 
|-
| Consultsvraag/verwijzing/extra of aanvullende informatie(HA→FYS)
+
| Directe Toegang Fysiotherapeut Sturend (FYS→HA)
| Consultsvraag/verwijzing/extra of aanvullende informatie huisarts (PUSH)
+
| Directe Toegang Fysiotherapeut Sturend huisarts (PUSH)
| Consultsvraag/verwijzing/extra of aanvullende informatie Sturend Systeem
+
| Directe Toegang Fysiotherapeut Sturend Systeem
| PMZ-CAS
+
| PMZ-DTS
 +
| FIS
 +
| Fysiotherapeut
 +
|-
 +
| Directe Toegang Fysiotherapeut Sturend (FYS→HA)
 +
| Directe Toegang Fysiotherapeut Sturend huisarts (PUSH)
 +
| Directe Toegang Fysiotherapeut Ontvangend
 +
| PMZ-CAO
 
| HIS
 
| HIS
 
| Huisarts
 
| Huisarts
|-
 
| Consultsvraag/verwijzing/extra of aanvullende informatie(HA→FYS)
 
| Consultsvraag/verwijzing/extra of aanvullende informatie huisarts (PUSH)
 
| Raadplegen Professionele Samenvatting voor waarnemer
 
| PMZ-CAO
 
| FIS
 
| Fysiotherapeut
 
 
|}
 
|}
 
==Doelgroep==
 
 
De doelgroepen van dit functionele ontwerp zijn:
 
* Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, regio-organisaties en [https://www.nictiz.nl/ Nictiz];
 
* Vertegenwoordigers van zorgverleners.
 
 
==Kaders & uitgangspunten==
 
 
===Richtlijn===
 
 
De [https://www.nhg.org/themas/publicaties/richtlijn-informatie-uitwisseling-huisarts-en-fysiotherapeut Richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut] geeft de berichten- en gegevenssets die nodig zijn om de informatievoorziening binnen het waarneemproces te ondersteunen. Dit vormt de basis voor de [https://www.nictiz.nl/Paginas/Informatiestandaard-paramedische-zorg.aspx Informatiestandaard paramedische zorg].
 
 
===Infrastructuur===
 
De berichten, die beschreven zijn in deze informatiestandaard, kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van deze infrastructuur valt buiten de scope van deze informatiestandaard.
 
  
 
=[https://nl.wikipedia.org/wiki/Use_case Use Cases]=
 
=[https://nl.wikipedia.org/wiki/Use_case Use Cases]=

Versie van 5 jan 2018 om 11:43

Inleiding

Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard Paramedische zorg.

Het Huisartswaarnemingsproces, dat deze informatiestandaard omvat, is beschreven in de Richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut.


In dit proces zijn de bedrijfsrollen van de zorgverleners:

 • Huisarts;
 • Fysiotherapeut.

Deze bedrijfsrollen maken respectievelijk gebruik van de (informatie)systemen:

 • Huisartseninformatiesysteem (HIS);
 • Fysiotherapie-informatiesysteem (FIS).

Use Cases

De standaard Paramedische zorg automatiseert drie vormen van gegevensuitwisseling:

I Model Consultsvraag/verwijzing/extra of aanvullende informatie;

II Model directe toegang fysiotherapeut (DTF);

III Model Verslag fysiotherapeut.


Deze kunnen worden onderverdeeld in 18 informatie uitwisselingsmomenten

Momenten voor informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut.png

Figuur: Momenten voor informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut
Bron: Richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut

I Model Consultsvraag/verwijzing/extra of aanvullende informatie(HA→FYS)

Systemen & Systeemrollen

Zowel de huisarts als de fysiotherapeut maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Huisartseninformatiesysteem (HIS), Fysiotherapie-informatiesysteem (FIS). Deze systemen kennen verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de spoedmelding mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het HIS vervult de systeemrol:

 • PMZ Proces - Consultsvraag/verwijzing/extra of aanvullende informatie Sturend Systeem [PMZ-CAS]

Het FIS vervult de systeemrol:

 • PMZ Proces - Consultsvraag/verwijzing/extra of aanvullende informatie Ontvangend Systeem [PMZ-CAO]

Transacties & Transactiegroepen

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Consultsvraag/verwijzing/extra of aanvullende informatie(HA→FYS) Consultsvraag/verwijzing/extra of aanvullende informatie huisarts (PUSH) Consultsvraag/verwijzing/extra of aanvullende informatie Sturend Systeem PMZ-CAS HIS Huisarts
Consultsvraag/verwijzing/extra of aanvullende informatie(HA→FYS) Consultsvraag/verwijzing/extra of aanvullende informatie huisarts (PUSH) Consultsvraag/verwijzing/extra of aanvullende informatie Ontvangend Systeem PMZ-CAO FIS Fysiotherapeut

II Model Directe Toegang Fysiotherapeut (FYS→HA)

Systemen & Systeemrollen

Zowel de huisarts als de fysiotherapeut maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Huisartseninformatiesysteem (HIS), Fysiotherapie-informatiesysteem (FIS). Deze systemen kennen verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de spoedmelding mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het FIS vervult de systeemrol:

 • PMZ Proces - Directe Toegang Fysiotherapeut Sturend Systeem [PMZ-DTS]

Het HIS vervult de systeemrol:

 • PMZ Proces - Directe Toegang Fysiotherapeut Ontvangend Systeem [PMZ-DTO]

Transacties & Transactiegroepen

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Use Case(s) (Scenario's) Transactiegroep Transacties Systeemrol(len) Systemen Bedrijfsrollen
Directe Toegang Fysiotherapeut Sturend (FYS→HA) Directe Toegang Fysiotherapeut Sturend huisarts (PUSH) Directe Toegang Fysiotherapeut Sturend Systeem PMZ-DTS FIS Fysiotherapeut
Directe Toegang Fysiotherapeut Sturend (FYS→HA) Directe Toegang Fysiotherapeut Sturend huisarts (PUSH) Directe Toegang Fysiotherapeut Ontvangend PMZ-CAO HIS Huisarts

Use Cases

De standaard paramedische zorg ondersteunt bij de volgende processen de gegevensuitwisseling:

 1. Eenmalig consult bij de fysiotherapeut;
 2. Verwijzing naar de fysiotherapeut;
 3. Directe toegang tot de fysiotherapie (DTF);
 4. Verwijzing door de specialist.

Kwalificatie

Op deze informatiestandaard is een NICTIZ kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. Voor meer informatie zie de websitepagina over NICTIZ kwalificaties.