Paramedische zorg

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Icoon Nictiz Cirkel Informatie Oranje.svg

Dit ontwerp is verouderd. De informatiestandaard Paramedische zorg maakt gebruik van het ontwerp Eerstelijnszorg. Zie ook de website voor meer informatie.


1 Inleiding

1.1 Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard Paramedische zorg.

Het Paramedisch zorgproces, dat deze informatiestandaard omvat, is beschreven in de Richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut.

In dit proces zijn de bedrijfsrollen van de zorgverleners:

 • Huisarts;
 • Specialist;
 • Patiënt;
 • Fysiotherapeut.

Deze bedrijfsrollen maken respectievelijk gebruik van de (informatie)systemen:

 • Huisartseninformatiesysteem (HIS);
 • Ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS);
 • Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO);
 • Fysiotherapie-informatiesysteem (FIS).

1.2 Doelgroep

De doelgroepen van dit functionele ontwerp zijn:

 • Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
 • Vertegenwoordigers van zorgverleners.

1.3 Kaders & uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn

De Richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut geeft de berichten- en gegevenssets die nodig zijn om de informatievoorziening binnen het waarneemproces te ondersteunen. Dit vormt de basis voor de Informatiestandaard paramedische zorg.

1.3.2 Infrastructuur

De berichten, die beschreven zijn in deze informatiestandaard, kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van deze infrastructuur valt buiten de scope van deze informatiestandaard.

2 Use Cases

De standaard Paramedische zorg automatiseert drie vormen van gegevensuitwisseling:

I Model Consultsvraag/verwijzing/extra of aanvullende informatie;

II Model directe toegang fysiotherapeut (DTF);

III Model Verslag fysiotherapeut.


Deze kunnen worden onderverdeeld in 18 informatie uitwisselingsmomenten

Momenten voor informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut.png

Figuur: Momenten voor informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut
Bron: Richtlijn Informatie-uitwisseling huisarts en fysiotherapeut

2.1 Consultsvraag/verwijzing/extra of aanvullende informatie(HA→FYS)

2.1.1 Systemen & Systeemrollen

Zowel de huisarts als de fysiotherapeut maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Huisartseninformatiesysteem (HIS), Fysiotherapie-informatiesysteem (FIS). Deze systemen kennen verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de spoedmelding mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het HIS vervult de systeemrol:

 • PMZ Proces - Consultsvraag/verwijzing/extra of aanvullende informatie Sturend Systeem [PMZ-CAS]

Het FIS vervult de systeemrol:

 • PMZ Proces - Consultsvraag/verwijzing/extra of aanvullende informatie Ontvangend Systeem [PMZ-CAO]

2.1.2 Transacties & Transactiegroepen

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol
Consultsvraag/verwijzing/extra of aanvullende informatie (PUSH) Consultsvraag/verwijzing/extra of aanvullende informatie Sturend Systeem PMZ-CAS HIS Huisarts
Consultsvraag/verwijzing/extra of aanvullende informatie Ontvangend Systeem PMZ-CAO FIS Fysiotherapeut

Tabel Consultsvraag/verwijzing/extra of aanvullende informatie(HA→FYS)

2.2 Directe Toegang Fysiotherapeut (FYS→HA)

2.2.1 Systemen & Systeemrollen

Zowel de huisarts als de fysiotherapeut maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Huisartseninformatiesysteem (HIS), Fysiotherapie-informatiesysteem (FIS). Deze systemen kennen verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de spoedmelding mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het FIS vervult de systeemrol:

 • PMZ Proces - Directe Toegang Fysiotherapeut Sturend Systeem [PMZ-DTS]

Het HIS vervult de systeemrol:

 • PMZ Proces - Directe Toegang Fysiotherapeut Ontvangend Systeem [PMZ-DTO]

2.2.2 Transacties & Transactiegroepen

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol
Directe Toegang Fysiotherapeut Sturend (PUSH) Directe Toegang Fysiotherapeut Sturend Systeem PMZ-DTS FIS Fysiotherapeut
Directe Toegang Fysiotherapeut Ontvangend Systeem PMZ-DTO HIS Huisarts

Tabel Directe Toegang Fysiotherapeut (FYS→HA)

2.3 Verslag fysiotherapeut (FYS→HA/SP/PT)

2.3.1 Systemen & Systeemrollen

Zowel de huisarts als de fysiotherapeut maken ieder gebruik van een informatiesysteem, respectievelijk Huisartseninformatiesysteem (HIS), Fysiotherapie-informatiesysteem (FIS). Deze systemen kennen verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen in het kader van de spoedmelding mogelijk maken. In ART-DECOR worden de systeemrollen als Actor beschreven.

Het FIS vervult de systeemrol:

 • PMZ Proces - Verslag fysiotherapeut Sturend Systeem [PMZ-VFS]

Het HIS vervult de systeemrol:

 • PMZ Proces - Verslag Ontvangend Systeem [PMZ-VFO]

2.3.2 Transacties & Transactiegroepen

De onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste use cases (scenario’s), transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR of ander document. Indien de link er is, dan is de beschrijving van de transactie(groepen) beschikbaar.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol
Verslag Fysiotherapeut Sturend (PUSH) Verslag Fysiotherapeut Sturend Systeem PMZ-VFS FIS Fysiotherapeut
Verslag Fysiotherapeut Ontvangend Systeem PMZ-VFO HIS Huisarts
ZIS Specialist*
PGO Patiënt*

Tabel: Verslag Fysiotherapeut (FYS→HA/SP/PT)

 • De standaard is in eerste instantie opgezet vanuit de eerste lijn. Het berichtenverkeer richting de tweede lijn en de patiënten is daardoor minder uitgebreid uitgewerkt. Het streven zal zijn om zodanig te modelleren dat er is sprake is van maximale interoperabiliteit.