Sjabloon:BITS-issue: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Release notes voor eOverdracht 4.0-RC-5 toegevoegd)
(Release notes voor patchrelease mei 2022)
 
(2 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 
| [https://bits.nictiz.nl/browse/{{{1}}} {{{1}}}]
 
| [https://bits.nictiz.nl/browse/{{{1}}} {{{1}}}]
 
| {{#switch: {{{1}}}
 
| {{#switch: {{{1}}}
 +
|MM-2230 = De datasetspecificaties (in ART-DECOR) zijn bijgewerkt zodat dit overeenkomt met het functioneel ontwerp en kwalificatiemateriaal van Zelfmetingen.
 +
|MM-2292 = In the zib-IllnessPerception profile, the redundant pattern on Observation.component:PatientIllnessInsight.code.coding has been removed.
 +
|MM-2574 = In de eAfspraak dataset (ART-DECOR), is de waardelijst "contactstatus" nu gekoppeld aan HL7 Appointmentstatus (alleen STU3 codes zijn gekoppeld)
 +
|MM-2800 = Guidance on the correct use of TimeInterval has been added to the zib-AdministrationAgreement and zib-MedicationAgreement profiles.
 +
|MM-2916 = Incorrect comments related to data elements not allowed to be present in the PDF/A profiles (DocumentReference, DocumentManifest and List) have been removed.
 +
|MM-2961 = A spelling mistake in the Fhirpath expression for SearchParameter "Careplan-medicaldevice" has been corrected.
 +
|MM-3054 = Reference.display is niet langer verplicht in de technische testscripts wanneer de NullFlavor- of data-absent-reason-extensie aanwezig is.
 +
|MM-3083 = De PratitionerRole-fixture in het kwalificatiemateriaal verwees niet naar een bestaande Practitioner-fixture. Dit is aangepast.
 +
|MM-3091 = The CapabilityStatements deviated in some ways from what the requirements in the implementation guide, this has been fixed.
 +
|MM-3128 = In het kwalificatiescript is voor de zib Patient - Contactgegevens TelecomType met waarde "Vast telefoonnummer" toegevoegd. Tevens is het TelecomType in de zib Zorgverlener aangepast naar de notatie als in zib 2017: Zakelijk telefoonnummer (waardelijst NummerSoortCodelijst zib2017).
 +
|MM-3184 = Op de kwalificatiepagina zijn de 'Conformiteitscheck Gegevensdienst'-documenten (CCGs) verwijderd.
 +
|MM-3185 = Er is een variant van de technische testscripts gemaakt voor partijen die de DocumentManifest-resource niet ondersteunen.
 +
|MM-3191 = The description for zib-Infusion profile deviated from the zib description, this has been adjusted.
 +
|MM-3198 = In het kwalificatiescript is voor de zib Zorgverlener - Contactgegevens het concept 'Geslacht' verwijderd.
 +
|MM-3199 = In het kwalificatiescript is voor de zib Patiënt - Adresgegevens het concept 'AdresSoort' met waarde 'Officieel adres' toegevoegd.
 +
|MM-3204 = In de Touchstone-handleiding is een waarschuwing geplaatst over het verwijderen van de USER_KEY of ORG_KEY in publieke plekken.
 +
|MM-3211 = De BgZ kwalificaties-fixtures zijn aangepast om ze overeen te laten komen met het functionele kwalificatiescript en de Implementation Guide.
 +
|MM-3214 = Kwalificatie-eisen aangepast voor specialistische centra zodat zij kunnen kwalificeren. Specialistische centra krijgen tijdelijke ontheffing van de minimale eis om 20 van 28 zibs of 14 van de 18 secties te behalen.
 +
|MM-2714 = In the Implementation Guide from eAppointment, guidance is added on how to link an Organization to the appointment when a Location isn't supported.
 +
|MM-2972 = De Identifier veranderd van URL naar urn:oid in onze technisch kwalificatie materiaal.
 +
|MM-3012 = Added the custom SearchParameter on MedicationDispense.category as it was present in the FHIR package but absent in the BgZ FHIR IG and CapabilityStatements.
 +
|MM-3016 = Foutieve T-datums in DocumentReference- en DocumentManifest-fixtures zijn gecorrigeerd.
 +
|MM-3032 = In de kwalificatiematerialen wordt nu gecontroleerd of FHIR Identifiers zowel een .system (of eventueel een .type) en een .value bevatten.
 +
|MM-3033 = De foutieve assert op DocumentReference is aangepast naar DocumentManifest in de technische testscripts voor scenario 2.2.
 +
|MM-3034 = Er is een correctie uitgevoerd op 4 DVZA beoordelingsformulieren met betrekking tot het criterium van scenario 1.2 over het tonen van een waarschuwing dat er geen zorggegevens voor de patiënt beschikbaar zijn. Dit betrof een criterium voor de DVP/PGO en was onterecht. Deze is middels deze aanpassing verwijderd.
 +
|MM-3045 = Aan alle DVZA-testen voor succesvolle search operations op Touchstone is een assert toegevoegd die controleert of de self-link de gebruikte search parameters onderkent.
 +
|MM-3070 = Touchstone stuurde onterecht een gesloten episode zonder attentievlag mee bij het uitvoeren van PHR-tests. De fixture van deze episode is verwijderd en de TestScripts voor zowel PHR- als XIS-tests zijn aangepast zodat ze deze niet meer verwachten.
 +
|MM-3082 = Spelfouten en andere kleine foutjes opgelost.
 +
|MM-3093 = The MedicationDispense resource has been added as context at the MedicationUse-Duration extension.
 +
|MM-3096 = In the error handling examples on the FHIR IG, 'OperationOutcome.code' has been replaced by 'OperationOutcome.issue.code' in accordance with the FHIR specs.
 +
|MM-3134 = In de CCG zijn de concepten binnen de inclusie Contactgegevens aangepast naar rijen.
 +
|MM-3139 = In het Touchstone-testscript voor contactverslagen is een assert toegevoegd die erop toeziet dat de S- en O-regels niet worden opgeleverd door de DVZA.
 +
|MM-3151 = In het beoordelingsformulier van huisartsgegevens raadplegen is het criterium verwijderd dat er een onderscheid moet zijn tussen episodes met of zonder attentiewaarde.
 +
|MM-3195 = The announced deprecation date for the 2019.01 standards has been changed from May 1 to July 1, 2022.
 
|MM-2973 = De assert die testte op aanwezigheid van .display of .text in elementen van type CodeableConcept ging er ten onrechte vanuit dat .text alleen aanwezig mag zijn als de gecodeerde waarde afwezig is. Dit is aangepast.
 
|MM-2973 = De assert die testte op aanwezigheid van .display of .text in elementen van type CodeableConcept ging er ten onrechte vanuit dat .text alleen aanwezig mag zijn als de gecodeerde waarde afwezig is. Dit is aangepast.
 
|MM-2983 = Op iedere relevante wiki-pagina is een warning (melding) geplaatst, dat de betreffende informatiestandaard en/of usecases - met onderliggende documentatie (FO, TO en kwalificatiematerialen) - na 30 april niet meer gebruikt kan worden binnen het MedMij-netwerk.
 
|MM-2983 = Op iedere relevante wiki-pagina is een warning (melding) geplaatst, dat de betreffende informatiestandaard en/of usecases - met onderliggende documentatie (FO, TO en kwalificatiematerialen) - na 30 april niet meer gebruikt kan worden binnen het MedMij-netwerk.
Regel 190: Regel 224:
 
|EOVDR-137 = Art-Decor publicatie: kardinaliteit Voedingsadvies binnen Specificatie Gezondheidstoestand.Voeding/Vocht verhoogd van 0..1 naar 0..*. FHIR profiel: kardinaliteit van NutritionAdvice verhoogd van 0..1 naar 0..*. Test en Kwalificatiemateriaal: aantal voorbeelden van Voedingsadvies verhoogd van 1 naar 2.
 
|EOVDR-137 = Art-Decor publicatie: kardinaliteit Voedingsadvies binnen Specificatie Gezondheidstoestand.Voeding/Vocht verhoogd van 0..1 naar 0..*. FHIR profiel: kardinaliteit van NutritionAdvice verhoogd van 0..1 naar 0..*. Test en Kwalificatiemateriaal: aantal voorbeelden van Voedingsadvies verhoogd van 1 naar 2.
 
|EOVDR-140 = Art-Decor publicatie: in transacties Overdracht kind 0-1 jaar en Overdracht kind 1-18 jaar, Probleem.Lateraliteit en Probleem.AnatomischeLocatie verwijderd uit Mentale Status.Probleem
 
|EOVDR-140 = Art-Decor publicatie: in transacties Overdracht kind 0-1 jaar en Overdracht kind 1-18 jaar, Probleem.Lateraliteit en Probleem.AnatomischeLocatie verwijderd uit Mentale Status.Probleem
|EOVDR-143 = Tekst van de kwalificatie aanpassen volgens voorstel. Link naar het voorstel is opgenomen in Abstract van dit issue.
+
|EOVDR-143 = Beschrijving van het kwalificatieproces opgenomen in nieuwe paragraaf "Kwalificatieproces" op de kwalificatiepagina
 
|EOVDR-150 = Test en kwalificatiemateriaal (Wiki en Touchstone): voorbeelden MentaleStatus aangepast, aantal voorbeelden uitgebreid van 1 naar 2.
 
|EOVDR-150 = Test en kwalificatiemateriaal (Wiki en Touchstone): voorbeelden MentaleStatus aangepast, aantal voorbeelden uitgebreid van 1 naar 2.
 
|EOVDR-152 = Paragraaf "op te leveren materialen" in de kwalificatiescripts:  aanwijzigingen toegevoegd over link(s) naar de executie op de kwalificatiesimulator (Touchstone) en het gebruik van het aanleverformat.
 
|EOVDR-152 = Paragraaf "op te leveren materialen" in de kwalificatiescripts:  aanwijzigingen toegevoegd over link(s) naar de executie op de kwalificatiesimulator (Touchstone) en het gebruik van het aanleverformat.

Huidige versie van 31 mei 2022 om 07:47

| {{{1}}} |

Doel

Bij elke release worden de release notes van het desbetreffende issue in een tabel op de wiki geplaatst. Dit sjabloon is bedoeld om de release notes per issue op een centrale plek te beheren, en om ze te vertalen naar een geformatteerde tabel-rij.

Gebruik

Het sjabloon kan op pagina's ingezet worden met:

{{BITS-issue|<issue-nummer>}}

Dit wordt vertaald naar een tabelrij met twee cellen, waarbij de eerste de link naar het issue bevat en de tweede de release note.

Onderhoud release notes

Het sjabloon haalt de release notes niet zelf op uit BITS, ze moeten handmatig in de switch toegevoegd worden. Deze is te zien bij het bewerken van de pagina. Voor het toevoegen van een nieuw issue, moet een regel worden toegevoegd:

| <issue-nummer> = <release notes>