Sjabloon:BITS-issue: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Release notes voor eOverdracht release juli 2022)
(Re-added the lost release note of MM-3503)
 
(6 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 
| [https://bits.nictiz.nl/browse/{{{1}}} {{{1}}}]
 
| [https://bits.nictiz.nl/browse/{{{1}}} {{{1}}}]
 
| {{#switch: {{{1}}}
 
| {{#switch: {{{1}}}
 +
| MM-3503 = Versie 1.0.0 van de informatiestandaard Dossierwijzigingsverzoek.
 +
| MM-2197 = In het kwalificatiescript 'Beschikbaarstellen BgZ' is het concept 'Toelichting' verwijderd uit de geplande vaccinatie binnen het Zorgplan. Deze aanpassing zorgt ervoor dat het functionele kwalificatiemateriaal beter aansluit op het bijbehorende FHIR-profiel.
 +
| MM-2856 = First release of the Nictiz FHIR IG R4.
 +
| MM-3162 = Op Raadplegen kwalificatiescripts AllergieIntolerantie, PDF/A, eAfspraak, Zelfmetingen wordt nu toegelicht dat er in de kwalificatie geen extra raadpleging op patient wordt verwacht, wanneer in een scenario geen inhoudelijke gegevens beschikbaar zijn.
 +
| MM-3231 = In het kwalificatiescript 'Beschikbaarstellen BgZ' is op de plekken waar zorgverlener G.Z.M. de Wit voorkomt het element Specialisme toegevoegd, zodat de rol van deze zorgverlener wordt verduidelijkt. Aanvullend is in de introductie toelichting gegeven over het gebruik van de zib BasisElementen in het kwalificatiemateriaal.
 +
| MM-3247 = De testscripts van scenario 1.4 en 2.5 zijn in lijn gebracht met het kwalificatiescript en testen nu respectievelijk alleen oplevering via een Binary-resource en een normale HTTP-read. Daarnaast is de beschrijving van scenario 2.5 in het kwalificatiescript aangevuld met de autorisatietest die technisch uitgevoerd wordt.
 +
| MM-3403 = In the zib-MedicalDeviceRequest profile two separate data type slices have been added on .code on which the appropriate mappings (to a HCIM concept) have been specified.
 +
| MM-3407 = First release of the MedMij FHIR IG R4.
 +
| MM-3408 = Versie 1.0.0 van het MedMij functioneel ontwerp.
 +
| MM-3411 = Versie 1.0.0 van de MedMij-kwalificatiepagina.
 +
| MM-3437 = In FHIR profile zib-Alert, guidance has been added on Flag.code on the use of NullFlavor/OTH when a reference to zib Problem is used.
 +
| MM-3456 = In het kwalificatiescript 'Beschikbaarstellen BgZ' zijn de persoonsgegevens van 'Vaste Huisarts 1' aangepast naar de realistische persoonsgegevens van huisarts 'Marcha van Partners'. De relevante informatie zichtbaar in sectie 18 Zorgverleners en sectie 12 Vaccinaties is hierop aangepast.
 +
| MM-3467 = Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
 +
| MM-3475 = The incorrect HTTP status code in the error handling example related to a syntactically incorrect request has been fixed. Moreover several typos and inconsistencies have been corrected on the 'Error handling examples' page.
 +
| MM-3476 = De automatische assert gerelateerd aan de HTTP-code in scenario 1.3 is aangepast zodat deze alleen slaagt wanneer code 400 wordt gebruikt. Verder zijn scenario 1.3 en 1.5 meer met elkaar in lijn gebracht.
 +
| MM-3479 = A template has been made for use in the development of testscripts (wiki pages)
 +
| MM-3487 = In the technical design for eAfspraak, section "Actors involved", references to the CapabilityStatements have been added for both the client and the server. The table has also been expanded with descriptions of the actors.
 +
| MM-3493 = De uitleg over het gebruik van het CCG-formulier is aangepast naar de huidige werkwijze.
 +
| MM-3418 = In de kwalificatiefixtures is voor zowel de .patient.telecom als de .patient.contact.telecom de telecomType-extensie toegevoegd.
 +
| MM-3404 = The missing zib MaritalStatus has been added to the list of profiles in the FHIR IG for BgZ.
 +
| MM-3391 = De onterecht verwijderde sectie "inhoudelijke gegevens" voor het scenario van een ongestructureerd zorgplan is teruggeplaatst in het kwalificatiescript Raadplegen Basisgegevens Langdurige Zorg.
 +
| MM-3390 = In het kwalificatiescript beschikbaarstellen BgZ is element EmailSoort (met waarde 'Primary Home' (code 'HP')) toegevoegd aan kwalificatiescript in sectie 6.1.1 Demografie en identificatie.
 +
| MM-3382 = Er is een waarschuwing geplaatst op een aantal pagina's voor Medicatieproces (MedMij), dat er geen kwalificatie mogelijk is op 'beschikbaarstellen medicatieoverzicht' (als DVZA).
 +
| MM-3367 = Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
 +
| MM-3361 = Datatabellen voor hartfrequentie en bloedglucose zijn toegevoegd aan het kwalificatiescript Zelfmetingen Beschikbaarstellen. Het scenario overzicht is verbeterd en nieuwe pagina layout toegepast.
 +
| MM-3360 = De titels van de voorbeelddocumenten zijn gecorrigeerd in het kwalificatiemateriaal en bij de documentinhoud in het kwalificatiescript.
 +
| MM-3355 = Een toelichting dat het BSN niet uitgewisseld mag worden met PGO's is toegevoegd aan het algemeen functioneel ontwerp.
 +
| MM-3351 = In het kwalficatiemateriaal bevatte het element DocumentManifest.author de waarde van de ontvanger van de documenten (A. Janssen). Dit is aangepast naar de naam van de patiënt (Helene XXX_Ellens).
 +
| MM-3338 = De git-repository's "Nictiz-STU3-testscripts" en "Nictiz-STU3-testscripts-src" zijn samengevoegd en verhuisd naar een nieuw repository met de naam "Nictiz-testscripts".
 +
| MM-3337 = De TestScript-resources voor test- en kwalificatiedoeleinden op TouchStone zijn gemigreerd naar FHIR R4.
 +
| MM-3336 = In de kwalificatiefixtures voor de Wilsverklaring van de BgLZ is het datumformaat aangepast van YYYY-MM-DD HH:MM naar YYYY-MM-DD.
 +
| MM-3319 = In het kwalificatiescript beschikbaarstellen BgZ is in de sectie over financiële informatie de verwijzing naar "patiëntgegevens" gelinkt naar de relevante sectie.
 +
| MM-3308 = In the FHIR STU3 IG, the link to "paging" the FHIR spec has been corrected.
 +
| MM-3306 = In sectie 6.1.7 van het kwalificatiescript beschikbaarstellen BgZ is de hoeveelheid tabakgebruik '2 pakjes per week' vervangen door '40 sigaretten per week'
 +
| MM-3305 = In het kwalificatiescript beschikbaarstellen BgZ is in sectie 6.1.3 verduidelijking aangebracht m.b.t. gerelateerde zibs aan de BehandelAanwijzing.
 +
| MM-3304 = In het kwalificatiescript beschikbaarstellen BgZ is in de introductie toelichting gegeven over het gebruik van identificatienummers. Een link naar de zib BasisElementen en de FHIR Implementation Guide zijn toegevoegd voor de nodige achtergrondinformatie.
 +
| MM-3303 = In het kwalificatiescript beschikbaarstellen BgZ is zowel in de introductie als binnen de desbetreffende secties een opmerking geplaatst m.b.t. het gebruik van organisatienamen die voorhanden zijn binnen het zorgproces, en dus afwijken van de organisaties binnen het addendum.
 +
| MM-3300 = In the MedMij FHIR IG, the link to "MedMij consultaties" has been corrected.
 +
| MM-3289 = In het kwalificatiescript beschikbaarstellen BgZ zijn de nederlandse termen voor VerrichtingType en ProductType toegevoegd.
 +
| MM-3222 = In the zib-BodyHeight profile the binding strength on the element .code has been added explicitly.
 +
| MM-3136 = Het technisch kwalificatiemateriaal voor AllergieIntolerantie komt weer overeen met het kwalificatiescript.
 
| EOVDR-184 = Origin element en destination element toevoegen aan het testscript die zorg voor het klaarzetten van een Task resource.  
 
| EOVDR-184 = Origin element en destination element toevoegen aan het testscript die zorg voor het klaarzetten van een Task resource.  
 
| EOVDR-169 = Toevoegen technische scripts voor testscenario 1.1 op Touchstone
 
| EOVDR-169 = Toevoegen technische scripts voor testscenario 1.1 op Touchstone

Huidige versie van 28 sep 2022 om 14:29

| {{{1}}} |

Doel

Bij elke release worden de release notes van het desbetreffende issue in een tabel op de wiki geplaatst. Dit sjabloon is bedoeld om de release notes per issue op een centrale plek te beheren, en om ze te vertalen naar een geformatteerde tabel-rij.

Gebruik

Het sjabloon kan op pagina's ingezet worden met:

{{BITS-issue|<issue-nummer>}}

Dit wordt vertaald naar een tabelrij met twee cellen, waarbij de eerste de link naar het issue bevat en de tweede de release note.

Onderhoud release notes

Het sjabloon haalt de release notes niet zelf op uit BITS, ze moeten handmatig in de switch toegevoegd worden. Deze is te zien bij het bewerken van de pagina. Voor het toevoegen van een nieuw issue, moet een regel worden toegevoegd:

| <issue-nummer> = <release notes>