Sjabloon:BITS-issue: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Release notes voor patchrelease juli 2022)
(Releasenotes toevoegen voor alfarelease ELZ)
 
(14 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 
| [https://bits.nictiz.nl/browse/{{{1}}} {{{1}}}]
 
| [https://bits.nictiz.nl/browse/{{{1}}} {{{1}}}]
 
| {{#switch: {{{1}}}
 
| {{#switch: {{{1}}}
 +
| ELZT-1 = Versie 0.1.0-alfa.1 van ELZ.
 +
| MM-3808 = A known issue has been added to the Vital Signs FHIR IG about using the LastN operation in combination with blood glucose observations. It is not possible to retrieve the last observation using LastN, because blood glucose observations use multiple categories.
 +
| MM-3800 = In extension zib-FreedomRestrictingIntervention-LegallyCapable, the slice legallyCapableComment is now only required if the patient is not capable.
 +
| MM-3792 = De tabellen met release notes per versie van de informatiestandaarden zijn opnieuw opgesteld zodat ze een completer beeld geven. De tabellen zijn daarnaast afgekapt op de laatste majorversie van de standaard.
 +
| MM-3780 = Versie 1.0.0-rc.1 van de informatiestandaard Vaccinatie-Immunisatie.
 +
| MM-3734 = Dossierwijzigingsverzoek Sturen, scenario 3 en 4, die testen op het invoeren van foutieve informatie, worden verwijderd uit kwalificatiescript ""Sturen Dossierwijzigingsverzoek"".
 +
| MM-3727 = The targetProfile element has been removed from element DeviceUseStatement.extension:reasonReference in zib-Respiration-AdministeredOxygen-AdministrationDevice, because it was invalid.
 +
| MM-3687 = In scenario 2.5 van PDF/A een Nictiz-interne assert aan de derde subtest toegevoegd, ervoor gezorgd dat niet-Nictiz-interne asserts worden uitgevoerd in default- en NoManifest-usecases, en OperationOutcome-gerelateerde asserts toegevoegd.
 +
| MM-3686 = Tekstuele verbeteringen en consistentere beschrijvingen aangebracht in scenario's 1.3/1.4/1.5/2.2/2.3/2.4 van PDF/A.
 +
| MM-3626 = Er is extra (uniek) testmateriaal ontwikkeld voor de Zelfmetingen-informatiestandaard,  dat uitgebreider is dan de huidige kwalificatiematerialen.
 +
| MM-3611 = Transactie toegevoegd in ART-DECOR voor ontvangstbevestiging Dossierwijzigingsverzoek.
 +
| MM-3541 = Zorgverleneridentificatienummer (UZI code) voor huisarts Van Partners is toegevoegd in sectie 18 van het BgZ functioneel kwalificatiescript en in het technische kwalificatiemateriaal. Daarnaast zijn de UZI-codes in het technische kwalificatiemateriaal voor twee andere zorgverleners toegevoegd.
 +
| MM-3444 = Tekstuele toevoeging aan de PDF/A-kwalificatiescripts op de wiki: vermelding gebruik verschillende documenten tijdens kwalificatie.
 +
| EOVDR-240 = Testpatiënten 1.5. tot en met 1.8 zijn toegevoegd aan TouchStone
 +
| EOVDR-236 = De FHIRpath voor het controleren van .input is gecorrigeerd, zodat deze meerdere .code.codings ondersteunt
 +
| EOVDR-225 = In the FHIR profile for the nursing handoff (Overdrachtsbericht), the cardinality for the Practitioner and PractitionerRole have been widened to 0..1 and 0..* respectively.
 +
| EOVDR-222 = In all of the Composition profiles, the wrong discriminator for Composition.section:generalPatientContext.section:lifeStance has been adjusted to 'profile/resolve()', in line with the other slices.
 +
| EOVDR-221 = In all of the Composition profiles, the fixed .section.code SNOMED/365867006 is added to the legalSituation slices.| EOVDR-208 = In de test- en kwalificatiescripts voor het verzendende XIS is profielvalidatie aangezet voor de Task en de documents die worden opgeleverd. In de test- en kwalificatiescripts voor het ontvangende XIS is profielvalidatie aangezet voor de Task-updates.
 +
| EOVDR-211 = In enkele fixtures van de testmaterialen (scenario 1.1b) is de onjuiste referentie naar de Patient-resource gecorrigeerd, waardoor ze met het authorisatie-token voor deze test kunnen worden opgevraagd.
 +
| EOVDR-204 = De verouderde contactinformatie is aangepast in de profielen voor eOverdracht en de zib2020-preadopt-profielen.
 +
| EOVDR-202 = Aan het implementatieadvies rondom de notificatie is de opmerking toegevoegd dat het de verwachting is dat de request met authorisatie wordt uitgevoerd. Dit is ook geïmplementeerd in de notificatie binnen de Toucshstone-scripts.
 +
| EOVDR-201 = Omdat Touchstone niet om kan gaan met de variabele requests die kunnen volgen op het ophalen van de Composition-resources, is een workaround geïmplementeerd in de technische test- en kwalificatiescripts. Voor ontvangende XIS'en is er een versie zonder en met $document-operation, waarbij de versie zonder eerder stopt. Voor verzendende XIS'en zijn de scripts zodanig opgeknipt dat de vervolg-requests na de Composition buiten het script vallen.
 +
| EOVDR-196 = In de transacties van de technische TestScripts zijn de client en server gecorrigeerd. De resource requests en notificaties hebben nu de juiste oorsprong en het juiste endpoint.
 +
| EOVDR-190 = In de AdvanceNotice- en NursingHandoff-profielen is, in navolging van de functionele specificaties, de kardinaliteit van Composition.section voor de Legalsituation verruimd naar 1..*.
 +
| EOVDR-189 = De link bij het testscript van scenario 1.2 is gecorrigeerd, zodat de omschrijving bij het script nu te lezen is. 
 +
| EOVDR-171 = De niet-functionerende hyperlinks naar de SNOMED reference-sets op het functioneel ontwerp zijn weer werkend gemaakt, door de datum elementen uit de links te verwijderen
 +
| EOVDR-167 = In het technisch ontwerp is een implementatieadvies opgenomen over het uitwisselen van een PDF voor ongestructureerde informatie van de eOverdracht door middel van een extra .section in de eOverdracht-Compositions met daarin een .entry voor een enkele DocumentReference resource.
 +
| MM-3705 = De usecase Medicatieoverzichten is per 25 oktober 2022 buiten gebruik gesteld. Ook de gegevensdienst op het MedMij-netwerk is verlopen.
 +
| MM-3700 = De uitleg over het gebruik van tokens is als sectie opgenomen in de overkoepelende handleiding van Touchstone, de losse pagina is verwijderd.
 +
| MM-3685 = De ongebruikte Practitioner fixtures in de PDF/a-test- en kwalificatiematerialen zijn verwijderd.
 +
| MM-3675 = De uitleg over de T-datum in de handleiding Touchstone is aangepast om beter te beschrijven wat per rol van de leverancier verwacht wordt.
 +
| MM-3674 = In the profile zib-ProcedureRequest, the missing mappings to the zib have been added and the extension for laterality is added on .bodySite.
 +
| MM-3668 = The code (wrongly) stated in the category definition in the zib-MedicationAdministration profile has been changed, since that code is actually used to categorize the zib AdministrationAgreement.
 +
| MM-3666 = Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
 +
| MM-3664 = De QA-tooling is beschikbaar gemaakt voor Dossierwijzigingsverzoek. Op basis van de resulterende validatiemeldingen zijn ongebruikte mappings verwijderd uit het dwv-PatientCorrectionsCommunication-profiel en is een ongeldig (onzichtbaar) karakter weggehaald uit de OID's binnen de examples.
 +
| MM-3659 = De afhankelijkheid van Dossierwijzigingsverzoek op het zib2020 nl-core FHIR-package is bijgewerkt naar de laatst beschikbare versie: 0.6.0-beta.2.
 +
| MM-3654 = De PDF/A-TestScripts geven nu consistent alleen een waarschuwing als de testende partij de MasterIdentifier uit de test/kwalificatiematerialen gebruikt.
 +
| MM-3653 = Remnants of the incorrect association with the HCIM concept HealthProfessionalRole in the nl-core-practitionerrole profile have been removed (i.e. short and alias). Incorrect textual references to HealthCareProvider(Role) in the nl-core-practitioner and nl-core-practitionerrole profiles have been changed to HealthProfessional(Role).
 +
| MM-3652 = In de test/kwalificatiematerialen zijn titels en beschrijvingen voor de DocumentReference-fixtures consistent gemaakt.
 +
| MM-3641 = In een van de CarePlan-fixtures voor de test/kwalificatiematerialen is de PractitionerRole-extensie toegevoegd aan .performer conform het functionele script.
 +
| MM-3618 = In een van de medicatiegebruik-fixtures was MedicationStatement.status ten onrechte gevuld met de extensie voor data-absent-reason. Dit is aangepast naar een geldige status-waarde.
 +
| MM-3607 = In het testscript van scenario 2.5 van PDF/A is de read-operatie vervangen door een get-operatie, en het dummy-resourceType verwijderd.
 +
| MM-3606 = In het test/kwalificatiemateriaal voor Dossierwijzigingverzoek zijn de scenario's verwijderd die het sturen van foutieve FHIR-berichten testten.
 +
| MM-3575 = In het BgZ kwalificatiescript is verduidelijking toegevoegd dat scenario 1.2 gaat over de afwezigheid van zorginhoudelijke gegevens, niet over gegevens in het algemeen.
 +
| MM-3556 = In het BgZ-kwalificatiescript is de LaboratoriumTest-container toegevoegd aan de tabel met LaboratoriumUitslagen zodat ze in de juiste hiërarchie worden weergegeven.
 +
| MM-3548 = In het BgZ-kwalificatiescript is de EindDatumTijd van de verzekering op het einde van het jaar gezet zodat het beter aansluit bij de praktijk.
 +
| MM-3498 = DocumentReferentie 3, die een ongeldige verwijzing bevat, is verwijderd uit de test/kwalificatiematerialen voor PDF/A beschikbaarstellen.
 +
| MM-3296 = The custom SearchParameter for references to MedicalDevices from CarePlan has been corrected, so it aligns with the implementation guide.
 +
| MM-2845 = De kwalificatiematerialen van Medicatieproces 9.0.7, zowel fixtures als wiki, zijn geüpdatet zodat ze met elkaar en met de technische eisen overeenkomen. Dit omvat:<br/>- Doseerinstructie-omschrijving aangepast, zodat exacte timing en stoptype worden weergegeven<br />- Resource-id's en fullUrls binnen Bundles kloppen met elkaar, ook bij het gebruik van OIDs als fullUrl<br />- Extra spaties rondom codes wordt beter afgehandeld<br />- Instantiaties van zib-Probleem worden geïncludeerd in Bundles waar nodig<br />- Verbeterde weergave van Doseerinsturctie, Gebruiksduur, Zorgaanbieder en Zorgverlener elementen op de wiki-pagina's.
 +
| MM-3503 = Versie 1.0.0 van de informatiestandaard Dossierwijzigingsverzoek.
 +
| MM-3248 = In het kwalificatiescript Beschikbaarstellen BgZ is de Betaler conform de zib opgesplitst in twee Betalers: BetalerPersoon en Verzekeraar.
 +
| MM-3354 = In de fixture voor de zorgverlener is de ontbrekende telecom-informatie toegevoegd.
 +
| MM-3357 = The test and qualification scripts that test the communication with the XIS in JSON format now also use JSON when information is sent, and not only when it is requested.
 +
| MM-3379 = In het kwalificatiescript Beschikbaarstellen BgZ is het Contact conform de zib opgesplitst in twee Contacten. In Contact 1 wordt er een Probleem gevraagd. In Contact 2 wort er een Verrichting gevraagd.
 +
| MM-3450 = Er zijn opmerkingen geplaatst in het functioneel ontwerp en het technisch ontwerp dat GezinssituatieKind geen onderdeel is van de VIPPGGZ-regeling en niet hoeft te worden ingebouwd
 +
| MM-3499 = In profile zib-LaboratoryTestResult, the missing mapping to the root of zib LaboratoryTestResult has been added.
 +
| MM-3500 = A known issue has been added to the IG of PDF/A to indicate that the Bundle and List profiles are not used within the information standard. Moreover several typos have been corrected.
 +
| MM-3522 = In het kwalificatiescript Beschikbaarstellen BgZ is de beschreven ProbleemNaam 'Neavus wang' opgesplitst naar twee losse elementen; ProbleemNaam en AnatomischeLocatie.
 +
| MM-3540 = In het kwalificatiescript van 'Beschikbaarstellen PDF/A' is zijn Persoonsgegevens verwijderd uit het 'Verwacht functioneel resultaat'. Daarnaast zijn enkele typo's gecorrigeerd.
 +
| MM-3549 = A known issue has been added to the implementation guide about using internal references in combination with a batch operation, which isn't allowed according to the FHIR specifications.
 +
| MM-3561 = The outdated comments in the zib-TobaccoUse profile have been removed.
 +
| MM-3565 = In the zib-Encounter profile the (incorrect) binding on .class is edited. The code-specification extension and ConceptMap that were added to this element are deleted.
 +
| MM-3569 = The default .display value for the profile zib-Pregnancy-Gravidity is corrected.
 +
| MM-3571 = Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
 +
| MM-3586 = Enkele gedupliceerde en ongebruikte bestanden in het kwalificatiemateriaal van PDF/A zijn verwijderd.
 +
| MM-3595 = The outdated contact information in the profiles has been updated.
 +
| MM-3600 = The missing mapping of zib UrineCatheter has been added to the profile zib-UrineCatheter
 +
| MM-2197 = In het kwalificatiescript 'Beschikbaarstellen BgZ' is het concept 'Toelichting' verwijderd uit de geplande vaccinatie binnen het Zorgplan. Deze aanpassing zorgt ervoor dat het functionele kwalificatiemateriaal beter aansluit op het bijbehorende FHIR-profiel.
 +
| MM-2856 = First release of the Nictiz FHIR IG R4.
 +
| MM-3162 = Op Raadplegen kwalificatiescripts AllergieIntolerantie, PDF/A, eAfspraak, Zelfmetingen wordt nu toegelicht dat er in de kwalificatie geen extra raadpleging op patient wordt verwacht, wanneer in een scenario geen inhoudelijke gegevens beschikbaar zijn.
 +
| MM-3231 = In het kwalificatiescript 'Beschikbaarstellen BgZ' is op de plekken waar zorgverlener G.Z.M. de Wit voorkomt het element Specialisme toegevoegd, zodat de rol van deze zorgverlener wordt verduidelijkt. Aanvullend is in de introductie toelichting gegeven over het gebruik van de zib BasisElementen in het kwalificatiemateriaal.
 +
| MM-3247 = De testscripts van scenario 1.4 en 2.5 zijn in lijn gebracht met het kwalificatiescript en testen nu respectievelijk alleen oplevering via een Binary-resource en een normale HTTP-read. Daarnaast is de beschrijving van scenario 2.5 in het kwalificatiescript aangevuld met de autorisatietest die technisch uitgevoerd wordt.
 +
| MM-3403 = In the zib-MedicalDeviceRequest profile two separate data type slices have been added on .code on which the appropriate mappings (to a HCIM concept) have been specified.
 +
| MM-3407 = First release of the MedMij FHIR IG R4.
 +
| MM-3408 = Versie 1.0.0 van het MedMij functioneel ontwerp.
 +
| MM-3411 = Versie 1.0.0 van de MedMij-kwalificatiepagina.
 +
| MM-3437 = In FHIR profile zib-Alert, guidance has been added on Flag.code on the use of NullFlavor/OTH when a reference to zib Problem is used.
 +
| MM-3456 = In het kwalificatiescript 'Beschikbaarstellen BgZ' zijn de persoonsgegevens van 'Vaste Huisarts 1' aangepast naar de realistische persoonsgegevens van huisarts 'Marcha van Partners'. De relevante informatie zichtbaar in sectie 18 Zorgverleners en sectie 12 Vaccinaties is hierop aangepast.
 +
| MM-3467 = Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
 +
| MM-3475 = The incorrect HTTP status code in the error handling example related to a syntactically incorrect request has been fixed. Moreover several typos and inconsistencies have been corrected on the 'Error handling examples' page.
 +
| MM-3476 = De automatische assert gerelateerd aan de HTTP-code in scenario 1.3 is aangepast zodat deze alleen slaagt wanneer code 400 wordt gebruikt. Verder zijn scenario 1.3 en 1.5 meer met elkaar in lijn gebracht.
 +
| MM-3479 = A template has been made for use in the development of testscripts (wiki pages)
 +
| MM-3487 = In the technical design for eAfspraak, section "Actors involved", references to the CapabilityStatements have been added for both the client and the server. The table has also been expanded with descriptions of the actors.
 +
| MM-3493 = De uitleg over het gebruik van het CCG-formulier is aangepast naar de huidige werkwijze.
 
| MM-3418 = In de kwalificatiefixtures is voor zowel de .patient.telecom als de .patient.contact.telecom de telecomType-extensie toegevoegd.  
 
| MM-3418 = In de kwalificatiefixtures is voor zowel de .patient.telecom als de .patient.contact.telecom de telecomType-extensie toegevoegd.  
 
| MM-3404 = The missing zib MaritalStatus has been added to the list of profiles in the FHIR IG for BgZ.
 
| MM-3404 = The missing zib MaritalStatus has been added to the list of profiles in the FHIR IG for BgZ.
Regel 21: Regel 105:
 
| MM-3303 = In het kwalificatiescript beschikbaarstellen BgZ is zowel in de introductie als binnen de desbetreffende secties een opmerking geplaatst m.b.t. het gebruik van organisatienamen die voorhanden zijn binnen het zorgproces, en dus afwijken van de organisaties binnen het addendum.
 
| MM-3303 = In het kwalificatiescript beschikbaarstellen BgZ is zowel in de introductie als binnen de desbetreffende secties een opmerking geplaatst m.b.t. het gebruik van organisatienamen die voorhanden zijn binnen het zorgproces, en dus afwijken van de organisaties binnen het addendum.
 
| MM-3300 = In the MedMij FHIR IG, the link to "MedMij consultaties" has been corrected.
 
| MM-3300 = In the MedMij FHIR IG, the link to "MedMij consultaties" has been corrected.
| MM-3289 =  
+
| MM-3289 = In het kwalificatiescript beschikbaarstellen BgZ zijn de nederlandse termen voor VerrichtingType en ProductType toegevoegd.
 
| MM-3222 = In the zib-BodyHeight profile the binding strength on the element .code has been added explicitly.
 
| MM-3222 = In the zib-BodyHeight profile the binding strength on the element .code has been added explicitly.
 
| MM-3136 = Het technisch kwalificatiemateriaal voor AllergieIntolerantie komt weer overeen met het kwalificatiescript.
 
| MM-3136 = Het technisch kwalificatiemateriaal voor AllergieIntolerantie komt weer overeen met het kwalificatiescript.

Huidige versie van 1 dec 2022 om 10:16

| {{{1}}} |

Doel

Bij elke release worden de release notes van het desbetreffende issue in een tabel op de wiki geplaatst. Dit sjabloon is bedoeld om de release notes per issue op een centrale plek te beheren, en om ze te vertalen naar een geformatteerde tabel-rij.

Gebruik

Het sjabloon kan op pagina's ingezet worden met:

{{BITS-issue|<issue-nummer>}}

Dit wordt vertaald naar een tabelrij met twee cellen, waarbij de eerste de link naar het issue bevat en de tweede de release note.

Onderhoud release notes

Het sjabloon haalt de release notes niet zelf op uit BITS, ze moeten handmatig in de switch toegevoegd worden. Deze is te zien bij het bewerken van de pagina. Voor het toevoegen van een nieuw issue, moet een regel worden toegevoegd:

| <issue-nummer> = <release notes>