Sjabloon:BITS-issue: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Add issues for Oktober 2021 release)
(Add issues for November 2021 release)
 
(8 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 
| [https://bits.nictiz.nl/browse/{{{1}}} {{{1}}}]
 
| [https://bits.nictiz.nl/browse/{{{1}}} {{{1}}}]
 
| {{#switch: {{{1}}}
 
| {{#switch: {{{1}}}
 +
|MM-1862 = XIS-kwalificatiescenario 1.3 voor de BgZ wordt verwijderd uit de FHIR-testmaterialen omdat deze geen functionele oorsprong kent.
 +
|MM-2165 = Added an Identifier to the technical qualification resources.
 +
|MM-2404 = Het functioneel ontwerp van Zelfmetingen verwijst nu naar de website van stichting Legio, waar de de eisen en mapping-specificaties omtrent ontvangen van zelfmetingen, gedownload kunnen worden.
 +
|MM-2430 = Er is een infographic gepubliceerd die de maandelijkse patchrelease uitlegt. Er wordt naar deze infographic verwezen vanaf de landingspagina voor MedMij en de landingspagina's voor publicatie 2020.01 en 2020.02.
 +
|MM-2432 = CapabilityStatements (client/server) are created for eAppointment.
 +
|MM-2439 = All TestScripts checking for an empty searchset Bundle have been edited to allow for an otherwise empty Bundle with an OperationOutcome present.
 +
|MM-2444 = De waarschuwingsbox voor de BgLZ is gewijzigd op de kwalificatiepagina, Functioneel Ontwerp en het Technisch Ontwerp om weer te geven dat de 2020.01 versie niet meer ondersteund wordt voor kwalificatie
 +
|MM-2451 = Op de kwalificatiepagina's van eAfspraak en Zelfmetingen is een downloadbaar overzicht geplaatst onder 'specifieke afspraken huisartssystemen'. Het overzicht bevat implementatie-advies vanuit OPEN/Legio en welke afwijkingen op het kwalificatiescenario zijn toegestaan voor DVZA/HIS combinaties.
 +
|MM-2462 = Added Condition resource to be supported in the Capability Statement of GGZ. 
 +
|MM-2463 = Link in paragraaf Richtlijn van het functioneel ontwerp BgLZ is verbeterd (was V2020.01, is nu V2020.02).
 +
|MM-2465 = In het beoordelingsformulier van BgGGZ Beschikbaarstellen v2020.01 is de FamilySituationChild uit de technische beoordeling verwijderd.
 +
|MM-2480 = Correctie en verduidelijking PDF/A wiki-pagina's raadplegen en beschikbaarstellen: De footnote in 4.4. is verder uitgewerkt en onjuistheden in de addenda zijn aangepast.
 +
|MM-2483 = Addendum BgZ is verduidelijkt door bij sectie 'Probleem' een notitie toe te voegen met uitleg waarom er in de test meerdere resources worden verwacht. 
 +
|MM-2488 = Addendum BgZ is verduidelijkt door bij sectie 'Procedure' een notitie toe te voegen met uitleg waarom er in de test meerdere resources worden verwacht. 
 +
|MM-2492 = Enkele kwalificatiescenario's van Zelfmetingen, use case Raadplegen, zijn gewijzigd. In Touchstone is de hartfrequentie toegevoegd aan scenario 1.6. Het kwalificatiescript en aanleverformat vermelden de hartfrequentie nu ook in scenario 1.7. Het script vermeldt nu ook dat de PGO geleegd moet worden na scenario 1.5. Tevens zijn de scenario's nu opgenomen in een nieuwe layout (tabel) om de toelichting te verbeteren.
 +
|MM-2494 = The header 'MedMij-Request-ID' in TestScripts is now properly filled with a generated UUID without showing this process to the user.
 +
|MM-2504 = In the profiles zib-TreatmentDirective and zib-AdvanceDirective, guidance is added on how to possibly populate {{fhir|Consent.policy.url}}.
 +
|MM-2506 = In het package manifest van het Questionnaires-package is de dependency op het zib2017 aangepast van de NPM-notatie "^2.0" naar de beperktere FHIR-notatie "2.0.x".
 +
|MM-2510 = The profile zib-Respiration has been added to the Capability Statements (client/server) of SelfMeasurements.
 +
|MM-2517 = The vitals-signs profiles have been updated with an extra discriminator on {{fhir|.code.coding}}. {{fhir|system}} has been added as a discriminator.
 +
|MM-2518 = Het functioneel ontwerp van Zelfmetingen licht nu de zoekacties voor raadplegen beter toe (laatste meting, categorie) zodat het overeenkomt met het technisch ontwerp.
 +
|MM-2520 = De SNOMED CT codes uit het testscript zijn toegevoegd aan de volgende addenda-secties van de kwalificatie BgZ; uitslagen, verrichtingen, medisch hulpmiddel en contact.
 +
|MM-2527 = Replaced an unkown SNOMED code in BgGGZ qualification materials at GeneralMeasurement item 6.
 +
|MM-2543 = Op de wiki-landingspagina voor MedMij wordt vermeld dat publicatie 2019.01 in passief beheer is en 2020.* in actief beheer zijn, met korte uitleg over publicaties, informatiestandaarden en MedMij-catalogus. Op de landingspagina's voor deze MedMij-publicaties wordt vermeld dat ze in passief of actief beheer zijn, met verwijzing naar deze korte tekst.
 +
|MM-2544 = In het kwalificatiescript/scenario zijn bij FunctioneleOfMentaleStatus enkele StatusNaam display-waardes gewijzigd.
 +
|MM-2546 = Op het functioneel ontwerp van Medicatieproces is de systeemrolcode van use case verstrekkingvertalingen teruggezet van "9.A.7" naar "9.A.1".
 +
|MM-2552 = Voor de kwalificatie van Zelfmetingen, use case 'raadplegen', is in het kwalificatiescript en aanleverformat verduidelijkt dat het tonen van de persoongegevens wordt verwacht.
 +
|MM-2553 = In het Functioneel Ontwerp van Medicatieproces zijn links aangepast om te verwijzen naar de huidige versie van Art-Decor transacties
 +
|MM-2555 = In the qualification material of eAppointment we have added the ContactType at some resources. At Afspraak 3 we have changed the PatientInstructions to the right instructions of the Addendum.
 +
|MM-2561 = Some examples of zib-Problem have the value of {{fhir|.clinicalStatus.extension:ProblemStatusCodeList}} changed.
 +
|MM-2582 = A missing code has been added to the 'GlucoseMeetmomentenNhgtable45Codelijst' ValueSet.
 
|EOVDR-40 = ART-DECOR publicatie - Container Gezondheidstoestand verwijderd uit Zorgresultaat.UitkomstVanZorg in transacties Sturen Overdrachtsbericht volwassenen, Sturen Overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar en Sturen Overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar
 
|EOVDR-40 = ART-DECOR publicatie - Container Gezondheidstoestand verwijderd uit Zorgresultaat.UitkomstVanZorg in transacties Sturen Overdrachtsbericht volwassenen, Sturen Overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar en Sturen Overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar
 
|EOVDR-41 = ART-DECOR publicatie - In alle transactiespecificaties in Art-Decor, benaming rollen gelijk gemaakt aan benaming  systeemrollen zoals gebruikt in functioneel ontwerp
 
|EOVDR-41 = ART-DECOR publicatie - In alle transactiespecificaties in Art-Decor, benaming rollen gelijk gemaakt aan benaming  systeemrollen zoals gebruikt in functioneel ontwerp
Regel 200: Regel 231:
 
|MM-1881 = Created a ConceptMap for the ValueSet OrderStatusCodelijst (in HCIM ProcedureRequest) to RequestStatus and added it to the HCIM ProcedureRequest FHIR profile.
 
|MM-1881 = Created a ConceptMap for the ValueSet OrderStatusCodelijst (in HCIM ProcedureRequest) to RequestStatus and added it to the HCIM ProcedureRequest FHIR profile.
 
|MM-1882 = The Handling errors section in the STU3 FHIR IG is supplemented with information on HTTP 401 and what is the expected response when unauthorized. Also an example of a FHIR OperationOutcome for this scenario is added.
 
|MM-1882 = The Handling errors section in the STU3 FHIR IG is supplemented with information on HTTP 401 and what is the expected response when unauthorized. Also an example of a FHIR OperationOutcome for this scenario is added.
 +
|MM-1886 = Op de MedMij-kwalificatiepagina's op de wiki is informatie toegevoegd over het gebruik van Touchstone, zodat het voor leveranciers makkelijker is om hier gebruik van te maken.
 
|MM-1895 = De niet van toepassing zijnde basisoperaties 'maken', 'annuleren' en 'wijzigen' verwijderd uit het functioneel ontwerp.
 
|MM-1895 = De niet van toepassing zijnde basisoperaties 'maken', 'annuleren' en 'wijzigen' verwijderd uit het functioneel ontwerp.
 
|MM-1899 = Publication of several new FHIR profiles (and matching examples) for zibs used within the eOverdracht programme, leading to a new minor version of the zib2017 FHIR package.
 
|MM-1899 = Publication of several new FHIR profiles (and matching examples) for zibs used within the eOverdracht programme, leading to a new minor version of the zib2017 FHIR package.
Regel 254: Regel 286:
 
|MM-2104 = Voor de kwalificatiefixtures van GGZ patient Bals is de waarde van Patient.contact.address.use aangepast naar PHYS zodat deze waarde overeenkomt met het addendum.
 
|MM-2104 = Voor de kwalificatiefixtures van GGZ patient Bals is de waarde van Patient.contact.address.use aangepast naar PHYS zodat deze waarde overeenkomt met het addendum.
 
|MM-2124 = In het aanleverformat voor de kwalificatie van Huisartsgegevens is duidelijker aangegeven dat de link naar de Touchstone-executie verwacht wordt.
 
|MM-2124 = In het aanleverformat voor de kwalificatie van Huisartsgegevens is duidelijker aangegeven dat de link naar de Touchstone-executie verwacht wordt.
 +
|MM-213 = The nl-core-location profile lacked mappings on some elements from the eAfspraak dataset, those mappings have been added.
 
|MM-2132 = Het kwalificatiemateriaal voor BgZ 3.x bevatte een verkerde waarde voor het element medicationReference.display in de fixture medmij-bgz-medicationagreement-ts-01. Deze is gewijzigd van "20 mg" naar "10 mg".
 
|MM-2132 = Het kwalificatiemateriaal voor BgZ 3.x bevatte een verkerde waarde voor het element medicationReference.display in de fixture medmij-bgz-medicationagreement-ts-01. Deze is gewijzigd van "20 mg" naar "10 mg".
 
|MM-2136 = In the the "Current medication" request in the GP Data FHIR IG, it has been clarified that the phrase "this [periodOfUse] may or may not be populated" refers to the source data, not the request parameter.
 
|MM-2136 = In the the "Current medication" request in the GP Data FHIR IG, it has been clarified that the phrase "this [periodOfUse] may or may not be populated" refers to the source data, not the request parameter.
Regel 259: Regel 292:
 
|MM-2148 = In de beide kwalificatiescripts van BgLZ is in de lijst met scenario's een "Let op!"-notitie toegevoegd met uitleg waarom de scripts voor scenario's 1.4 en 1.5 op de kwalificatiesimulator (Touchstone) ontbreken.
 
|MM-2148 = In de beide kwalificatiescripts van BgLZ is in de lijst met scenario's een "Let op!"-notitie toegevoegd met uitleg waarom de scripts voor scenario's 1.4 en 1.5 op de kwalificatiesimulator (Touchstone) ontbreken.
 
|MM-2155 = In the FHIR examples of zib-FeedingTubeSystem we have corrected the textual instructions for HCIM element Comment (.note.text).
 
|MM-2155 = In the FHIR examples of zib-FeedingTubeSystem we have corrected the textual instructions for HCIM element Comment (.note.text).
 +
|MM-2157 = In de aanleverformats van BgGGZ 2020.01 (DVP en DVZA) wordt de slide "3.4 - Vrijheidsbeperkende maatregelen" verwijderd omdat deze zib buiten scope is geplaatst voor kwalificatie.
 
|MM-2166 = Kwalificatiematerialen van BgLZ in de 2019.01 en 2020.01 map zijn verwijderd omdat op deze versies niet meer gekwalificeerd kan worden. Vanaf nu zijn kwalificatiematerialen voor BgLZ alleen nog maar beschikbaar in MedMij-publicatie 2020.02.
 
|MM-2166 = Kwalificatiematerialen van BgLZ in de 2019.01 en 2020.01 map zijn verwijderd omdat op deze versies niet meer gekwalificeerd kan worden. Vanaf nu zijn kwalificatiematerialen voor BgLZ alleen nog maar beschikbaar in MedMij-publicatie 2020.02.
 
|MM-2168 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.  Daarnaast is de naamgeving van de begrippen geharmoniseerd, zijn de addenda verder uitgewerkt en is uiteengezet wat er per scenario wordt getoetst.
 
|MM-2168 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.  Daarnaast is de naamgeving van de begrippen geharmoniseerd, zijn de addenda verder uitgewerkt en is uiteengezet wat er per scenario wordt getoetst.
Regel 265: Regel 299:
 
|MM-219 = MedicationUse niet compleet na een resave in Forge.
 
|MM-219 = MedicationUse niet compleet na een resave in Forge.
 
|MM-2196 = Tekstuele correctie op onjuiste leestekens in de tekst.
 
|MM-2196 = Tekstuele correctie op onjuiste leestekens in de tekst.
 +
|MM-2201 = Advice on implementation of task updates within MedMij information services (gegevensdiensten) has been added to the Questionnaires FHIR IG. An introduction on task use has been included on the functional design.
 
|MM-2205 = Het was niet duidelijk hoe een server moest reageren op Zelfmetingen (Observation-resources) die niet ondersteund worden (bijvoorbeeld vanwege business rules). Er is in de MedMij FHIR IG duiding toegevoegd bij het onderdeel "Error handling", ook is er een voorbeeld toegevoegd. Vanuit zowel het functioneel ontwerp als het technisch ontwerp van Zelfmetingen wordt verwezen naar dit stukje uitleg.
 
|MM-2205 = Het was niet duidelijk hoe een server moest reageren op Zelfmetingen (Observation-resources) die niet ondersteund worden (bijvoorbeeld vanwege business rules). Er is in de MedMij FHIR IG duiding toegevoegd bij het onderdeel "Error handling", ook is er een voorbeeld toegevoegd. Vanuit zowel het functioneel ontwerp als het technisch ontwerp van Zelfmetingen wordt verwezen naar dit stukje uitleg.
 
|MM-221 = In Observation based profiles, where fixed values are used in .code slices and a value is expected to be present, changed the cardinality to 1..1.
 
|MM-221 = In Observation based profiles, where fixed values are used in .code slices and a value is expected to be present, changed the cardinality to 1..1.
Regel 270: Regel 305:
 
|MM-2229 = De ART-DECOR publicatie toont, conform de informatiestandaard versie 2.0, nu alleen de transactiegroep "Raadplegen Afspraak". Op het functioneel ontwerp is de nieuwe link naar deze publicatie opgenomen.
 
|MM-2229 = De ART-DECOR publicatie toont, conform de informatiestandaard versie 2.0, nu alleen de transactiegroep "Raadplegen Afspraak". Op het functioneel ontwerp is de nieuwe link naar deze publicatie opgenomen.
 
|MM-2237 = The STU3 FHIR IG lacked some guidance on the population of {{fhir|meta.profile}}, this has been added to chapter 2.5.
 
|MM-2237 = The STU3 FHIR IG lacked some guidance on the population of {{fhir|meta.profile}}, this has been added to chapter 2.5.
 +
|MM-2264 = Notitie in het PDF/A DVP kwalificatiescript onder sectie 2.3 gezet die verduidelijking geeft over de PDF die niet binnen het zelfde domein opgehaald kan worden. 
 
|MM-2276 = The IG for SelfMeasurements is now using the right canonical urls to the nl-core profiles at Simplifier.
 
|MM-2276 = The IG for SelfMeasurements is now using the right canonical urls to the nl-core profiles at Simplifier.
 
|MM-2288 = Created a ConceptMap for the PositieCodelijst from SNOMED to LOINC and added it to the FHIR profiles (HCIM BodyHeight & VitalSigns BodyHeight).
 
|MM-2288 = Created a ConceptMap for the PositieCodelijst from SNOMED to LOINC and added it to the FHIR profiles (HCIM BodyHeight & VitalSigns BodyHeight).
Regel 285: Regel 321:
 
|MM-2304 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
 
|MM-2304 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
 
|MM-2305 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
 
|MM-2305 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
 +
|MM-2310 = Edited the PDF/A qualification script for scenario 2.5 to be able to check both a Binary and a direct PDF download. Edited the PDF used in internal materials to a Nicitz document.
 
|MM-2316 = De kwalificatiescripts en addenda zijn van pdf naar wiki-pagina’s omgezet. Hiervoor zijn de verwijzingen op deze pagina aangepast naar de nieuwe wikipagina's.
 
|MM-2316 = De kwalificatiescripts en addenda zijn van pdf naar wiki-pagina’s omgezet. Hiervoor zijn de verwijzingen op deze pagina aangepast naar de nieuwe wikipagina's.
 
|MM-2325 = De Release notes zijn niet bijgewerkt op het Algemene FO van 2020.02. Dit is tijdens het KCR is dit over het hoofd gezien en daarom worden de release notes tabel bij het algemene FO van 2020.02 wordt weer gelijkgetrokken met 2020.01
 
|MM-2325 = De Release notes zijn niet bijgewerkt op het Algemene FO van 2020.02. Dit is tijdens het KCR is dit over het hoofd gezien en daarom worden de release notes tabel bij het algemene FO van 2020.02 wordt weer gelijkgetrokken met 2020.01
 
|MM-2328 = Datum T toegevoegd aan de fixtures voor GGZ en BgLZ waar nog een vaste datum stond, zodat alle datumvelden uit de fixtures nu overeenkomen met het addendum.
 
|MM-2328 = Datum T toegevoegd aan de fixtures voor GGZ en BgLZ waar nog een vaste datum stond, zodat alle datumvelden uit de fixtures nu overeenkomen met het addendum.
 +
|MM-2335 = De tekst uit de Toelichting kwalificaties BgLZ is toegevoegd aan "Specifieke voorwaarden voor kwalificatie" in de Kwalificatiescripts raadplegen en beschikbaarstellen om voortaan daar onderhouden te worden. 
 +
|MM-2337 = De tekst uit de Toelichting kwalificaties BgGGZ is toegevoegd aan "Specifieke voorwaarden voor kwalificatie" in de kwalificatiescripts raadplegen en beschikbaarstellen om voortaan daar onderhouden te worden.
 
|MM-2339 = Added a known issue to conceptmap MateVanKritiekZijnCodelijst-to-allergy-intolerance-criticality which explains why concept that should not be included, are included in the conceptmap and cannot be removed.
 
|MM-2339 = Added a known issue to conceptmap MateVanKritiekZijnCodelijst-to-allergy-intolerance-criticality which explains why concept that should not be included, are included in the conceptmap and cannot be removed.
 
|MM-2344 = The BgGGZ technical qualification material was missing at the Procedure resource two references to the Location and the Requester.
 
|MM-2344 = The BgGGZ technical qualification material was missing at the Procedure resource two references to the Location and the Requester.
Regel 293: Regel 332:
 
|MM-2361 = Inhoudelijke finetuning van de PDF/A wiki-pagina's: De begrippen zijn verder uitgewerkt en onjuistheden in de addenda zijn aangepast.
 
|MM-2361 = Inhoudelijke finetuning van de PDF/A wiki-pagina's: De begrippen zijn verder uitgewerkt en onjuistheden in de addenda zijn aangepast.
 
|MM-2365 = Aangepaste kwalificatie beoordelingsformulieren voor v2020.01 en v2020.02 toegevoegd op de wiki, met hierin een verwijderde Quickscan, een meer gedetailleerde Functionele beoordeling (format geen inhoud) en enkele semantische aanpassingen.
 
|MM-2365 = Aangepaste kwalificatie beoordelingsformulieren voor v2020.01 en v2020.02 toegevoegd op de wiki, met hierin een verwijderde Quickscan, een meer gedetailleerde Functionele beoordeling (format geen inhoud) en enkele semantische aanpassingen.
 +
|MM-2366 = Aangepaste MedicatieProces-beoordelingsformulieren voor MedMij 2019.01 toegevoegd op de wiki, met hierin een meer gedetailleerde Functionele beoordeling (format geen inhoud) en enkele semantische aanpassingen.
 
|MM-2369 = De 1.x versie van eAfspraak en Beelden is buiten gebruik gesteld voor MedMij. Op de relevante wiki pagina's is dit aangegeven met een waarschuwing. Het kwalificatiemateriaal voor deze versie is niet meer toegankelijk.
 
|MM-2369 = De 1.x versie van eAfspraak en Beelden is buiten gebruik gesteld voor MedMij. Op de relevante wiki pagina's is dit aangegeven met een waarschuwing. Het kwalificatiemateriaal voor deze versie is niet meer toegankelijk.
 
|MM-2381 = In scenario 1 van BgGGZ beschikbaarstellen is bij Contactpersoon: relatie de waarde "Echtgenoot" vervangen door "Echtgenote".
 
|MM-2381 = In scenario 1 van BgGGZ beschikbaarstellen is bij Contactpersoon: relatie de waarde "Echtgenoot" vervangen door "Echtgenote".
 
|MM-2383 = The comment on the root of AllergyIntolerance, the comment on {{fhir|.verificationStatus}} and {{fhir|verificationStatus.extension}} have been removed because the proposed solution was illegal but does not cause backwards incompatability problems.
 
|MM-2383 = The comment on the root of AllergyIntolerance, the comment on {{fhir|.verificationStatus}} and {{fhir|verificationStatus.extension}} have been removed because the proposed solution was illegal but does not cause backwards incompatability problems.
 
|MM-2384 = In alle technische kwalificatiematerialen is de asserts die het type reference controleert verbeterd zodat deze correct om kan gaan met {{fhir|Reference.reference}}.
 
|MM-2384 = In alle technische kwalificatiematerialen is de asserts die het type reference controleert verbeterd zodat deze correct om kan gaan met {{fhir|Reference.reference}}.
 +
|MM-2390 = The minimally required zibs (HCIMs) are now listed on both FHIR IG and functional design of Vital Signs. Respiration has been added to the Vital Signs FHIR IG.
 +
|MM-2392 = Provided clarification on the use of the PractitionerRole reference and display value in section 5.3 "Use of the reference datatype" of the MedMij FHIR IG.
 +
|MM-2395 = In the Vital Signs IG, it has been clarified that a batch transaction is required when sending Observations to a server.
 +
|MM-2397 = Guidance has been added to the FHIR IG to explain that <code>.entry.request.method</code> is required for ''all'' resources that are sent as part of batch/transaction Bundle, even for resources that are not actually to be created.
 +
|MM-2414 = In de addenda voor beschikbaarstellen PDF/A is de juiste zorgverlener aan de DocumentReferentie2 toegevoegd.
 +
|MM-2415 = Guidance has been added to the FHIR IG on working with "secondary" resources (Patient, Practitioner) which are referred from a resource that's being created by a client on a server.
 +
|MM-2417 = Medicatie fixtures zijn vernieuwd, waaronder toevoeging ontbrekende Patient fixtures, toevoegen Datum T, narrative update en nieuwe id's die duplicate id's voorkomen.
 +
|MM-2422 = In alle technische kwalificatiematerialen voor MedMij 2019.01 zijn de asserts die het type reference controleert verbeterd zodat deze correct om kan gaan met Reference.reference.
 +
|MM-2431 = Aan de vaccinatie-fixture in het BgZ-kwalificatiemateriaal is een .reference toegevoegd naar de Practitioner. Tevens is het addendum aangepast zodat verwezen wordt naar een bestaande huisarts in de BgZ.
 +
|MM-2435 = De kwalificatiescripts voor Huisartsgegevens 2020.01 zijn aangepast zodat het voor leveranciers duidelijker is welke stappen zij moeten doorlopen voor kwalificatie.
 +
|MM-2436 = The MedMij FHIR IG contained a link to the FHIR R4 specification on logical references, this is incorrect and has been changed to the correct page on the FHIR STU3 specification.
 +
|MM-2442 = Op het functioneel ontwerp van BgGGZ is Kolom G (Conditie) in de gebubliceerde tabel/transactie zichtbaar gemaakt.
 +
|MM-2443 = De aanleverformats van PDF/A zijn aangepast zodat deze overeenkomen met de verwachte functionele resultaten per scenario in de PDF/A kwalificatiescripts.
 +
|MM-2446 = In de paragraaf "Specifieke voorwaarden voor kwalificatie"van de kwalificatiescripts BgZ raadplegen en beschikbaarstellen zijn teksten die corresponderen met teksten uit de BgZ en BgGGZ met de betreffende teksten gelijkgetrokken.
 +
|MM-2450 = On the general FHIR IG for MedMij 2019.01, the links to eAfspraak and Images have been changed to the "deprecated information services" landing page, and a deprecation notebox has been added.
 
|MM-248 = Fixed typo in sliceName 'medicationTreament' --> 'medicationTreatment'.
 
|MM-248 = Fixed typo in sliceName 'medicationTreament' --> 'medicationTreatment'.
 
|MM-258 = HCIM PharmaceuticalProduct: Added ValueSet 'IngredientCodeGTINCodeLijst' + correct reference url to ValueSet.
 
|MM-258 = HCIM PharmaceuticalProduct: Added ValueSet 'IngredientCodeGTINCodeLijst' + correct reference url to ValueSet.

Huidige versie van 29 nov 2021 om 19:41

| {{{1}}} |

Doel

Bij elke release worden de release notes van het desbetreffende issue in een tabel op de wiki geplaatst. Dit sjabloon is bedoeld om de release notes per issue op een centrale plek te beheren, en om ze te vertalen naar een geformatteerde tabel-rij.

Gebruik

Het sjabloon kan op pagina's ingezet worden met:

{{BITS-issue|<issue-nummer>}}

Dit wordt vertaald naar een tabelrij met twee cellen, waarbij de eerste de link naar het issue bevat en de tweede de release note.

Onderhoud release notes

Het sjabloon haalt de release notes niet zelf op uit BITS, ze moeten handmatig in de switch toegevoegd worden. Deze is te zien bij het bewerken van de pagina. Voor het toevoegen van een nieuw issue, moet een regel worden toegevoegd:

| <issue-nummer> = <release notes>