Sjabloon:BITS-issue: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
k
(Release notes voor patchrelease april 2022)
 
(9 tussenliggende versies door 5 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 
| [https://bits.nictiz.nl/browse/{{{1}}} {{{1}}}]
 
| [https://bits.nictiz.nl/browse/{{{1}}} {{{1}}}]
 
| {{#switch: {{{1}}}
 
| {{#switch: {{{1}}}
 +
|MM-2714 = In the Implementation Guide from eAppointment, guidance is added on how to link an Organization to the appointment when a Location isn't supported.
 +
|MM-2972 = De Identifier veranderd van URL naar urn:oid in onze technisch kwalificatie materiaal.
 +
|MM-3012 = Added the custom SearchParameter on MedicationDispense.category as it was present in the FHIR package but absent in the BgZ FHIR IG and CapabilityStatements.
 +
|MM-3016 = Foutieve T-datums in DocumentReference- en DocumentManifest-fixtures zijn gecorrigeerd.
 +
|MM-3032 = In de kwalificatiematerialen wordt nu gecontroleerd of FHIR Identifiers zowel een .system (of eventueel een .type) en een .value bevatten.
 +
|MM-3033 = De foutieve assert op DocumentReference is aangepast naar DocumentManifest in de technische testscripts voor scenario 2.2.
 +
|MM-3034 = Er is een correctie uitgevoerd op 4 DVZA beoordelingsformulieren met betrekking tot het criterium van scenario 1.2 over het tonen van een waarschuwing dat er geen zorggegevens voor de patiënt beschikbaar zijn. Dit betrof een criterium voor de DVP/PGO en was onterecht. Deze is middels deze aanpassing verwijderd.
 +
|MM-3045 = Aan alle DVZA-testen voor succesvolle search operations op Touchstone is een assert toegevoegd die controleert of de self-link de gebruikte search parameters onderkent.
 +
|MM-3070 = Touchstone stuurde onterecht een gesloten episode zonder attentievlag mee bij het uitvoeren van PHR-tests. De fixture van deze episode is verwijderd en de TestScripts voor zowel PHR- als XIS-tests zijn aangepast zodat ze deze niet meer verwachten.
 +
|MM-3082 = Spelfouten en andere kleine foutjes opgelost.
 +
|MM-3093 = The MedicationDispense resource has been added as context at the MedicationUse-Duration extension.
 +
|MM-3096 = In the error handling examples on the FHIR IG, 'OperationOutcome.code' has been replaced by 'OperationOutcome.issue.code' in accordance with the FHIR specs.
 +
|MM-3134 = In de CCG zijn de concepten binnen de inclusie Contactgegevens aangepast naar rijen.
 +
|MM-3139 = In het Touchstone-testscript voor contactverslagen is een assert toegevoegd die erop toeziet dat de S- en O-regels niet worden opgeleverd door de DVZA.
 +
|MM-3151 = In het beoordelingsformulier van huisartsgegevens raadplegen is het criterium verwijderd dat er een onderscheid moet zijn tussen episodes met of zonder attentiewaarde.
 +
|MM-3195 = The announced deprecation date for the 2019.01 standards has been changed from May 1 to July 1, 2022.
 +
|MM-2973 = De assert die testte op aanwezigheid van .display of .text in elementen van type CodeableConcept ging er ten onrechte vanuit dat .text alleen aanwezig mag zijn als de gecodeerde waarde afwezig is. Dit is aangepast.
 +
|MM-2983 = Op iedere relevante wiki-pagina is een warning (melding) geplaatst, dat de betreffende informatiestandaard en/of usecases - met onderliggende documentatie (FO, TO en kwalificatiematerialen) - na 30 april niet meer gebruikt kan worden binnen het MedMij-netwerk.
 +
|MM-3024 = Een hyperlink op de BgZ raadplegen gerepareerd naar een bestaande pagina.
 +
|MM-2825 = In onze Kwalificatie fixtures werd in sommige Patient resources bij adres .use gebruikt. Dit is mag alleen bij uitzondering gebruikt worden.
 +
|MM-2757 = De medicatiefixtures (agreement en use) voor de BgZ zijn aangepast, zodat deze bij het addendum passen.
 +
|MM-3017 = The link on the page referring to the FHIR package has been changed to the general FHIR package link.
 +
|MM-3026 = Op de Kwalificatiepagina zijn voor de twee gegevensdiensten Allergie-intolerantie en Allergie-intolerantie gegevensvertaling een Conformiteitscheck Gegevensdienst (CCG) geplaatst.
 +
|MM-2712 = The eAppointment profile now supports the NHG-14 code system in ContactType.
 +
|MM-2747 = The definition of .participant has been clarified in the profile eAfspraak appointment
 +
|MM-3035 = Op de wikipagina voor kwalificatie van PDFA Beschikbaarstellen is een hyperlink naar de Inhoudelijke gegevens gecorrigeerd, deze verwees voorheen naar een niet bestaande pagina.
 +
|MM-3031 = Het opmerkingenveld in de CCG van PDFA is opengesteld waardoor gebruikers opmerkingen in het vrije veld kunnen vermelden.
 +
|MM-2968 = The CapabilityStatements for PDF/A now support POST searchIncludes
 +
|MM-3013 = De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:
 +
* Nummersoort aangepast (van 'privé' naar vaste telefoon)
 +
* Tekst bij onderdeel 'specialisme' toegevoegd (was alleen een code)
 +
* Pulsaties per minuut: is aangepast naar UCUM notatie: /min
 +
* Kleine visuele verbeteringen zijn doorgevoerd
 +
|MM-2909 = BehandelAanwijzing.VerificatieDatum is naar 6 dagen (T – 186D) later gezet
 +
|MM-3011 = The profile FreedomRestrictingMeasures has been removed from the TO page.
 +
|MM-1238 = Correctie van de specificaties (in ART-DECOR). De twee raadplegen transacties bevatten nu alleen de query parameters conform de beschrijving op het functioneel ontwerp (filtermogelijkheden).
 +
|MM-3036 = De kwalificatiescripts voor BgLZ zijn aangepast op basis van het sjabloon 2022.
 +
|MM-3030 = Op de kwalificatiepagina zijn in de subparagrafen "Omschrijving scenario" van de paragraaf "Inhoudelijke gegevens" de teksten (die de PGO betreft) vervangen door een tekst die van toepassing is op het XIS.
 +
|MM-2889 = De layout van het Beelden-kwalificatiescript is geüpdated met het algemene template.
 +
|MM-2887 = Op de FAQ kwalificatiepagina is de term pre-kwalificatie vervangen door kwalificatie 1. Verder is het kwalificatieproces verduidelijkt.
 +
|MM-2886 = Added a textual known issue to the ValueSet ProbleemNaamCodelijst that an urn:oid is present where an url is expected.
 +
|MM-2882 = Op de kwalificatiewikipagina is explicieter aangegeven dat bij afwijkingen van het kwalificatiescript er een argumentatie noodzakelijk is dat vooraf moet worden gecommuniceerd.
 +
|MM-2880 = In the profiles nl-core-address and nl-core-contactpoint, the Markdown notation for the tables has been changed to an actual table instead of a code block.
 +
|MM-2879 = Het element .subscriberId is verwijderd van de "medmij-bgz-coverage-ts-02" fixture met betrekking tot de bankgegevens.
 +
|MM-2878 = In GGZ-kwalificatiefixture voor zib Wilsverklaring is de missende referentie naar de Aandoening opgenomen die gespecificeerd is in het addendum.
 +
|MM-2872 = Er is een leesvriendelijke tekst aan 2 links toegevoegd in de introductie op het algemene functioneel ontwerp
 +
|MM-2858 = De PGO-testscripts voeren geen uitgebreide checks meer uit op de FHIR-responses vanuit de testserver.
 +
|MM-2846 = In een van de technische PDFA-testscripts voor XIS-systemen die test op een JSON-response werd om een XML-response gevraagd. Dit is aangepast.
 +
|MM-2844 = The patch version number for nl-core-practitioner has been corrected.
 +
|MM-2834 = In various CapabilityStatements, searchParams that were present, but that were not shown in their respective TOs, were removed and incorrect searchIncludes have been corrected.
 +
|MM-2830 = - Het aanpassen van enkele tekstuele beschrijvingen op de addendum-wiki van de PDF/A-kwalificatie.
 +
- Het corrigeren van enkele typo's en inconsequente bewoordingen.
 +
|MM-2826 = De koptekst FunctioneleStatus is gewijzigd naar FunctioneleOfMentaleStatus
 +
|MM-2824 = Aan de kwalificatiepagina BgLZ beschikbaar stellen is toegevoegd dat de kwalificatie voor het opnemen van medische diagnoses optioneel is en wat dit betekent voor de inhoudelijke gegevens.
 +
|MM-2820 = In the package manifests for all packages, the incorrect entry "web" has been changed to "url". This change pertains the packages for zib2017, Questionnaires, BgZ, Images and eAfspraak.
 +
|MM-2814 = Het element category was onjuist gevuld in de AllergieIntolerantie fixture van het BgZ kwalificatiemateriaal en in de FHIR-voorbeelden, dit is aangepast. Ook is een code-specification extensie toegevoegd op het reaction.severity-element.
 +
|MM-2802 = De BgZ fixture 'medmij-bgz-condition-ts-01' aangepast om in `.code` een codesysteem te bevatten dat in de relevante waardelijst voorkomt.
 +
|MM-2799 = De fixture medmij-bgz-medicationagreement-ts-01 was niet juist conform de zib. valuePeriod.end is verwijderd.
 +
|MM-2792 = De code systeem ICPC is toegevoegd bij elke EpisodeOfCare referentie URL in de testscripts. 
 +
|MM-2787 = In de technische TestScripts wordt gecontroleerd of .system én .code altijd samen aanwezig zijn en of er geen ValueSet-uri gebruikt wordt als .system.
 +
|MM-2777 = Aan de GGZ-fixture voor de overkoepelende AlgemeneMeting zijn verwijzingen naar deelmetingen verrijkt met de qualifier "has-member".
 +
|MM-2776 = In een van de GGZ-fixtures voor zib GeneralMeasurement is de missende code-specification extension toegevoegd op Observation.status.
 +
|MM-2774 = De adresgegevens in de zorgverlener- en zorgaanbieder-fixtures van GGZ zijn aangepast zodat deze overeen komen met het addendum.
 +
|MM-2770 = Op de kwalificatiewikipagina's is additionele informatie toegevoegd dat verduidelijkt op welke systeemomgeving gekwalificeerd dient te worden.
 +
|MM-2742 = Het FO vermeldde ten onrechte dat het VIPP InZicht programma ook de module Medicatieoverdracht bevat. Dit is gecorrigeerd.
 +
|MM-2721 = De generieke uitgangspunten van de systeemrol 'Sturen' is toegevoegd en de systeemrol 'Ontvangen' is uitgebreider beschreven op de kwalificatiepagina 2020.01.
 +
|MM-2691 = De technische TestScripts gebruiken nu de "Prefer: return=representation" header bij het sturen van informatie om te garanderen dat de response de aangemaakte resources bevat.
 +
|MM-2663 = In de gezamenlijke basis voor de Touchstone-testen zijn de MedMij-asserts uitgesplitst van de niet-MedMij-asserts. Hierdoor is de volgorde van asserts in veel Touchstone-testscripts veranderd.
 +
|MM-2659 = Een aantal overlappende testen in de technische TestScripts van verschillende standaarden zijn generaliseerd naar een algemene basis. Sommige TestScripts voeren daardoor completere controles uit.
 +
|MM-2560 = In our Example resources we have added an Identifier.
 +
|MM-2507 = The link to NutritionAdvice at the Context value in HCIM NutritionAdvice Explanation profile has been corrected.
 +
|MM-2375 = De aansluitpagina voor Touchstone is veralgemeniseerd zodat deze multi-inzetbaar. Op de MedMij-wikipagina staat nu deze algemene informatie samen met MedMij-specifieke informatie.
 +
|MM-2788 = Voor Vragenlijsten is het aanleverformat Sturen geïntegreerd in het aanleverformat Raadplegen.
 +
|MM-2764 = In de meest recente beoordelingsformulieren is de volledigheidsbeoordeling uitgebreid met specifiekere technische criteria. Tevens is de achterhaalde term '(pre)' van '(pre)kwalificatie' verwijderd uit de beoordelingsformulieren en wikipagina's.
 +
|MM-2739 = Bij de Aandachtspunten bij inhoudelijke gegevens is een known issue met betrekking tot Scenario 1.1 toegevoegd.
 +
|MM-2734 = Er is nu een pagina met informatie over het toepassen van herleidbaarheid in PGO en XIS. Hiernaar wordt naar verwezen vanuit het algemeen functioneel ontwerp en alle kwalificatiescripts voor de rollen raadplegen en ontvangen. 
 +
|MM-2732 = The FHIR profile of HCIM SNAQrcScore had a defaultValueString with value "MISSING", this was not in line with other profiles and has been corrected, the value has been replaced for "Short Nutritional Questionnaire for residential care".
 +
|MM-2718 = Toelichting op kwalificatie (scenario 3.4) verbeterd: verwachting is dat ook aan de PGO-gebruiker duidelijk wordt gemaakt, dat de ontvanger geen lege vragenlijst accepteert.
 +
|MM-2711 = De 'conformiteitscheck gegevensdienst'-documenten (CCG) zijn toegevoegd op de kwalificatiepagina voor alle gegevensdiensten waarvoor deze beschikbaar zijn.
 +
|MM-2695 = Het functioneel ontwerp en de FHIR IG van Zelfmetingen bevatten nog geen informatie over identificatie van opgestuurde metingen, dit is toegevoegd. Systemen worden nu aangemoedigd om een identifier toe te voegen bij het insturen van metingen, in lijn met de algemene FHIR IG van MedMij.
 +
|MM-2682 = The display value for LOINC code 14743-9 in the qualification resources of SelfMeasurements was incorrect, this has been changed to the correct value "Glucose [mol/volume] in capillair bloed d.m.v. glucometer".
 +
|MM-2677 = De onterechte waarschuwing dat dit een werkpagina zou zijn is verwijderd op de kwalificatiepagina van BgLZ.
 +
|MM-2664 = Locatie van Documentreferentie 3 en Document 3 bleken onjuist, dit is gecorrigeerd. Er wordt nu terecht verwezen naar een niet bestaand document met een foutieve ID.
 +
|MM-2660 = The CapabilityStatements for BgGGZ contained more searchParams then the TO expected implementers to support. These searchParams have been removed. Several searchInclude values have been updated following the TO in the format [resource]:[search param].
 +
|MM-2658 = In het kwalificatiescript voor beschikbaarstellen BgZ zijn bij 6.1.14 en 6.1.15 de juiste SNOMED-codes toegevoegd, de FHIR-kwalificatiematerialen zijn ook bijgewerkt.
 +
|MM-2655 = The references to the FHIR profiles for nl-core-practitionerrole and nl-core-location were missing on the eAfspraak FHIR IG, they have been added to the list of profiles.
 +
|MM-2636 = Added an identifier to the bundle scenarios and equalize the bundle contents for scenario 2.1 with the resources from scenario 1.x for SelfMeasurements.
 +
|MM-2607 = A known issue is added to the BodyWeight and BloodGlucose profiles: some ValueSets contain more codes than is expected from a functional perspective, therefore use of these specific codes is discouraged.
 +
|MM-2598 = Voor DVZA's is de kwalificatie voor MeerlingIndicator en de voornamen van de zorgverlener optioneel, dit is toegevoegd aan de kwalificatiepagina van BgLZ.
 +
|MM-2564 = Er is een relatie naar de MedicatieAfspraak uit scenario 2.3 toegevoegd in scenario 3.3 op de wiki. Deze relatie is ook opgenomen in het FHIR-bericht op Touchstone.
 +
|MM-2562 = In HCIM PressureUlcer, corrected the .bodySite extension (laterality) with the proper ValueSet.
 +
|MM-2531 = De ontbrekende uitleg over het gebruik en invoeren van de variabele T-datum is toegevoegd aan de sectie Configureren simulator op de kwalificatiepagina.
 +
|MM-2525 = De fixture medmij-bgz-location-ts-01 in het BgZ-kwalificatiemateriaal was niet conform het addendum, om dit recht te trekken is het .name-element (OrganisatieLocatie) nu gevuld met "West vleugel" en is er een referentie toegevoegd op het element .managingOrganization naar de organisatie "Test Medisch Centrum" (OrganisatieNaam).
 +
|MM-2515 = Aan de kwalificatie-eisen is uitleg toegevoegd in welke omstandigheden een Touchstone-uitvoer gefaalde tests mag bevatten.
 +
|MM-2461 = In the zib2017 FHIR package, the missing terminology bindings in profiles zib-AllergyIntolerance and zib-BodyHeight have been restored.
 +
|MM-2324 = All LoadResources scripts for the qualification materials are bundled per main folder (MedMij-20XX.0X-Test/Cert), leading to less overhead in the montly update cycle.
 
|MM-1862 = XIS-kwalificatiescenario 1.3 voor de BgZ wordt verwijderd uit de FHIR-testmaterialen omdat deze geen functionele oorsprong kent.
 
|MM-1862 = XIS-kwalificatiescenario 1.3 voor de BgZ wordt verwijderd uit de FHIR-testmaterialen omdat deze geen functionele oorsprong kent.
 
|MM-2165 = Added an Identifier to the technical qualification resources.
 
|MM-2165 = Added an Identifier to the technical qualification resources.
Regel 58: Regel 154:
 
|EOVDR-68 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.3: 2e voorkomen van Betaler toegevoegd; Verzekeraar verwijderd uit 1e voorkomen.
 
|EOVDR-68 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.3: 2e voorkomen van Betaler toegevoegd; Verzekeraar verwijderd uit 1e voorkomen.
 
|EOVDR-69 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: in VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik.VerpleegkundigeInterventie, Interval vervangen door Frequentie.
 
|EOVDR-69 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: in VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik.VerpleegkundigeInterventie, Interval vervangen door Frequentie.
 +
|EOVDR-70 = Het notified pull-mechanisme voor de eOverdracht is aangepast. De notificatie dient nu de resource.id van de Task te bevatten, en de pull bestaat niet langer uit een search maar uit een directe read gebaseerd op deze resource.id.
 
|EOVDR-74 = (Pre-)kwalificatiemateriaal  Testscenario's 1.3 en 1.4 hernoemd in 1.3b en 1.4b (suffix b = alleen geschikt voor (pre)kwalificatie overlap BgZ)
 
|EOVDR-74 = (Pre-)kwalificatiemateriaal  Testscenario's 1.3 en 1.4 hernoemd in 1.3b en 1.4b (suffix b = alleen geschikt voor (pre)kwalificatie overlap BgZ)
 
|EOVDR-75 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.2b, 1.3(b) en 1.4(b) : typfout in Medische Diagnose.Probleemnaam hersteld
 
|EOVDR-75 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.2b, 1.3(b) en 1.4(b) : typfout in Medische Diagnose.Probleemnaam hersteld
Regel 100: Regel 197:
 
|EOVDR-123 = In the Nursing Handoff profiles, the cardinality's for zib Stoma and zib AdvanceDirective have been adjusted from 0..1 to 0..* to align with the changes in the dataset.
 
|EOVDR-123 = In the Nursing Handoff profiles, the cardinality's for zib Stoma and zib AdvanceDirective have been adjusted from 0..1 to 0..* to align with the changes in the dataset.
 
|EOVDR-124 = Add <code>ge</code> prefix to <code>_lastUpdated</code> search parameter in Task search invocation.
 
|EOVDR-124 = Add <code>ge</code> prefix to <code>_lastUpdated</code> search parameter in Task search invocation.
 +
|EOVDR-130 = Art-Decor publicatie: kardinaliteit secties "Algemene Patiënten Context" en "Verpleegkundige context: specificatie gezondheidstoestand" verlaagd van 1..1 naar 0..1 in ALLE transacties van eOverdracht. Deze aanpassing ook gedaan voor de secties generalPatientContext en healthState in de FHIR profielen.
 +
|EOVDR-131 = Op de wiki pagina https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_aanmeldbericht is de zib JuridischeStatus verplaatst van de sectie Medische context naar Algemene Patienten Context.
 +
|EOVDR-132 = In Kwalificatiescripts - overdracht ontvangend systeem - overdrachtsbericht overlappend met BgZ en overdracht sturend systeem - overdrachtsbericht overlappend met BgZ, downloadable Aanleverformat voor screenhots toegevoegd aan scenariotabel in paragraaf "Scenario's". Hiernaar verwezen vanuit paragraaf "Op te leveren materialen".
 +
|EOVDR-133 = Art Decor publicatie: In MentaleStatus.Probleem: waardenlijst bij ProbleemType aangepast van {symptoom} naar {symptoom, klacht, functionele beperking, complicatie}. Test en kwalificatiemateriaal (Wiki en Touchstone): voorbeelden MentaleStatus aangepast.
 +
|EOVDR-134 = De term pre-kwalificatie wordt niet meer gebruikt door Nictiz. 'Pre-kwalificatie' is vervangen door 'test'.
 +
|EOVDR-135 = Testscenario 1.1b is gepubliceerd op Touchstone. Voor informatie over Touchstone binnen de eOverdracht-context is een handleiding gepubliceerd. Een verwijzing hiernaar is op de kwalificatiepagina opgenomen.
 +
|EOVDR-136 = De wiki pagina's https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_aanmeldbericht en https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen bevatten links naar een verouderde Art-Decor publicatie. Uit oogpunt van onderhoud zijn deze vervangen door een verwijzing naar de landingspagina
 +
|EOVDR-137 = Art-Decor publicatie: kardinaliteit Voedingsadvies binnen Specificatie Gezondheidstoestand.Voeding/Vocht verhoogd van 0..1 naar 0..*. FHIR profiel: kardinaliteit van NutritionAdvice verhoogd van 0..1 naar 0..*. Test en Kwalificatiemateriaal: aantal voorbeelden van Voedingsadvies verhoogd van 1 naar 2.
 +
|EOVDR-140 = Art-Decor publicatie: in transacties Overdracht kind 0-1 jaar en Overdracht kind 1-18 jaar, Probleem.Lateraliteit en Probleem.AnatomischeLocatie verwijderd uit Mentale Status.Probleem
 +
|EOVDR-143 = Beschrijving van het kwalificatieproces opgenomen in nieuwe paragraaf "Kwalificatieproces" op de kwalificatiepagina
 +
|EOVDR-150 = Test en kwalificatiemateriaal (Wiki en Touchstone): voorbeelden MentaleStatus aangepast, aantal voorbeelden uitgebreid van 1 naar 2.
 +
|EOVDR-152 = Paragraaf "op te leveren materialen" in de kwalificatiescripts:  aanwijzigingen toegevoegd over link(s) naar de executie op de kwalificatiesimulator (Touchstone) en het gebruik van het aanleverformat.
 +
|EOVDR-154 = Op de landingspagina is het release candidate nummer van de laatste publicatie van eOverdracht gewijzigd, dus 4.0-RC5 bij FO, TO en Kwalificatiepagina. Ook op de betreffende pagina's worden de wijzigingen aangebracht in de titel. De URL blijft gelijk.
 
|MM-100 = Mapping CBV naar SNOMED codes.
 
|MM-100 = Mapping CBV naar SNOMED codes.
 
|MM-1002 = In extension patient-nationality of the nl-core-patient profile, the binding on NationaleCodelijst has been moved from the root to the code slice.
 
|MM-1002 = In extension patient-nationality of the nl-core-patient profile, the binding on NationaleCodelijst has been moved from the root to the code slice.

Huidige versie van 3 mei 2022 om 08:44

| {{{1}}} |

Doel

Bij elke release worden de release notes van het desbetreffende issue in een tabel op de wiki geplaatst. Dit sjabloon is bedoeld om de release notes per issue op een centrale plek te beheren, en om ze te vertalen naar een geformatteerde tabel-rij.

Gebruik

Het sjabloon kan op pagina's ingezet worden met:

{{BITS-issue|<issue-nummer>}}

Dit wordt vertaald naar een tabelrij met twee cellen, waarbij de eerste de link naar het issue bevat en de tweede de release note.

Onderhoud release notes

Het sjabloon haalt de release notes niet zelf op uit BITS, ze moeten handmatig in de switch toegevoegd worden. Deze is te zien bij het bewerken van de pagina. Voor het toevoegen van een nieuw issue, moet een regel worden toegevoegd:

| <issue-nummer> = <release notes>