Sjabloon:BITS-issue: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 1: Regel 1:
 
| [https://bits.nictiz.nl/browse/{{{1}}} {{{1}}}]
 
| [https://bits.nictiz.nl/browse/{{{1}}} {{{1}}}]
 
| {{#switch: {{{1}}}
 
| {{#switch: {{{1}}}
| MM-2197 = In het kwalificatiescript 'Beschikbaarstellen BgZ' is het concept 'Toelichting' verwijderd uit de geplande vaccinatie binnen het Zorgplan. Deze aanpassing zorgt ervoor dat het functionele kwalificatiemateriaal beter aansluit op het bijbehorende FHIR-profiel.;In het kwalificatiescript 'Beschikbaarstellen BgZ' is het concept 'Toelichting' verwijderd uit de geplande vaccinatie binnen het Zorgplan. Deze aanpassing zorgt ervoor dat het functionele kwalificatiemateriaal beter aansluit op het bijbehorende FHIR-profiel.
+
| MM-2197 = In het kwalificatiescript 'Beschikbaarstellen BgZ' is het concept 'Toelichting' verwijderd uit de geplande vaccinatie binnen het Zorgplan. Deze aanpassing zorgt ervoor dat het functionele kwalificatiemateriaal beter aansluit op het bijbehorende FHIR-profiel.
| MM-2856 = First release of the Nictiz FHIR IG R4.;De eerste release van de Nictiz FHIR IG R4.  
+
| MM-2856 = First release of the Nictiz FHIR IG R4.
| MM-3162 = Op Raadplegen kwalificatiescripts AllergieIntolerantie, PDF/A, eAfspraak, Zelfmetingen wordt nu toegelicht dat er in de kwalificatie geen extra raadpleging op patient wordt verwacht, wanneer in een scenario geen inhoudelijke gegevens beschikbaar zijn.;Op Raadplegen kwalificatiescripts AllergieIntolerantie, PDF/A, eAfspraak, Zelfmetingen wordt nu toegelicht dat er in de kwalificatie geen extra raadpleging op patient wordt verwacht, wanneer in een scenario geen inhoudelijke gegevens beschikbaar zijn.
+
| MM-3162 = Op Raadplegen kwalificatiescripts AllergieIntolerantie, PDF/A, eAfspraak, Zelfmetingen wordt nu toegelicht dat er in de kwalificatie geen extra raadpleging op patient wordt verwacht, wanneer in een scenario geen inhoudelijke gegevens beschikbaar zijn.
| MM-3231 = In het kwalificatiescript 'Beschikbaarstellen BgZ' is op de plekken waar zorgverlener G.Z.M. de Wit voorkomt het element Specialisme toegevoegd, zodat de rol van deze zorgverlener wordt verduidelijkt. Aanvullend is in de introductie toelichting gegeven over het gebruik van de zib BasisElementen in het kwalificatiemateriaal.;In het kwalificatiescript 'Beschikbaarstellen BgZ' is op de plekken waar zorgverlener G.Z.M. de Wit voorkomt het element Specialisme toegevoegd, zodat de rol van deze zorgverlener wordt verduidelijkt. Aanvullend is in de introductie toelichting gegeven over het gebruik van de zib BasisElementen in het kwalificatiemateriaal.
+
| MM-3231 = In het kwalificatiescript 'Beschikbaarstellen BgZ' is op de plekken waar zorgverlener G.Z.M. de Wit voorkomt het element Specialisme toegevoegd, zodat de rol van deze zorgverlener wordt verduidelijkt. Aanvullend is in de introductie toelichting gegeven over het gebruik van de zib BasisElementen in het kwalificatiemateriaal.
| MM-3247 = De testscripts van scenario 1.4 en 2.5 zijn in lijn gebracht met het kwalificatiescript en testen nu respectievelijk alleen oplevering via een Binary-resource en een normale HTTP-read. Daarnaast is de beschrijving van scenario 2.5 in het kwalificatiescript aangevuld met de autorisatietest die technisch uitgevoerd wordt.;De testscripts van scenario 1.4 en 2.5 zijn in lijn gebracht met het kwalificatiescript en testen nu respectievelijk alleen oplevering via een Binary-resource en een normale HTTP-read. Daarnaast is de beschrijving van scenario 2.5 in het kwalificatiescript aangevuld met de autorisatietest die technisch uitgevoerd wordt.
+
| MM-3247 = De testscripts van scenario 1.4 en 2.5 zijn in lijn gebracht met het kwalificatiescript en testen nu respectievelijk alleen oplevering via een Binary-resource en een normale HTTP-read. Daarnaast is de beschrijving van scenario 2.5 in het kwalificatiescript aangevuld met de autorisatietest die technisch uitgevoerd wordt.
| MM-3403 = In the zib-MedicalDeviceRequest profile two separate data type slices have been added on .code on which the appropriate mappings (to a HCIM concept) have been specified.;In het zib-MedicalDeviceRequest-profiel zijn twee slices op basis van datatype toegevoegd aan .code, waarbij elke slice de correcte mapping (naar een ZIB-concept) bevat.
+
| MM-3403 = In the zib-MedicalDeviceRequest profile two separate data type slices have been added on .code on which the appropriate mappings (to a HCIM concept) have been specified.
| MM-3407 = First release of the MedMij FHIR IG R4.;De eerste release van de MedMij FHIR IG R4.
+
| MM-3407 = First release of the MedMij FHIR IG R4.
| MM-3408 = Versie 1.0.0 van het MedMij functioneel ontwerp.;Versie 1.0.0 van het MedMij functioneel ontwerp.
+
| MM-3408 = Versie 1.0.0 van het MedMij functioneel ontwerp.
| MM-3411 = Versie 1.0.0 van de MedMij-kwalificatiepagina.;Versie 1.0.0 van de MedMij-kwalificatiepagina.
+
| MM-3411 = Versie 1.0.0 van de MedMij-kwalificatiepagina.
| MM-3437 = In FHIR profile zib-Alert, guidance has been added on Flag.code on the use of NullFlavor/OTH when a reference to zib Problem is used.;In het FHIR-profiel zib-Alert is op element Flag.code uitleg toegevoegd over het gebruik van NullFlavor/OTH wanneer een referentie naar zib Probleem wordt gebruikt.
+
| MM-3437 = In FHIR profile zib-Alert, guidance has been added on Flag.code on the use of NullFlavor/OTH when a reference to zib Problem is used.
| MM-3456 = In het kwalificatiescript 'Beschikbaarstellen BgZ' zijn de persoonsgegevens van 'Vaste Huisarts 1' aangepast naar de realistische persoonsgegevens van huisarts 'Marcha van Partners'. De relevante informatie zichtbaar in sectie 18 Zorgverleners en sectie 12 Vaccinaties is hierop aangepast.;In het kwalificatiescript 'Beschikbaarstellen BgZ' zijn de persoonsgegevens van 'Vaste Huisarts 1' aangepast naar de realistische persoonsgegevens van huisarts 'Marcha van Partners'. De relevante informatie zichtbaar in sectie 18 Zorgverleners en sectie 12 Vaccinaties is hierop aangepast.
+
| MM-3456 = In het kwalificatiescript 'Beschikbaarstellen BgZ' zijn de persoonsgegevens van 'Vaste Huisarts 1' aangepast naar de realistische persoonsgegevens van huisarts 'Marcha van Partners'. De relevante informatie zichtbaar in sectie 18 Zorgverleners en sectie 12 Vaccinaties is hierop aangepast.
| MM-3467 = Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.;Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
+
| MM-3467 = Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
| MM-3475 = The incorrect HTTP status code in the error handling example related to a syntactically incorrect request has been fixed. Moreover several typos and inconsistencies have been corrected on the 'Error handling examples' page.;De incorrecte HTTP-code in het voorbeeld van een syntactisch incorrecte request is gecorrigeerd. Verder zijn enkele typfouten en inconsistenties op de pagina 'Error handling examples' aangepast.
+
| MM-3475 = The incorrect HTTP status code in the error handling example related to a syntactically incorrect request has been fixed. Moreover several typos and inconsistencies have been corrected on the 'Error handling examples' page.
| MM-3476 = De automatische assert gerelateerd aan de HTTP-code in scenario 1.3 is aangepast zodat deze alleen slaagt wanneer code 400 wordt gebruikt. Verder zijn scenario 1.3 en 1.5 meer met elkaar in lijn gebracht.;De automatische assert gerelateerd aan de HTTP-code in scenario 1.3 is aangepast zodat deze alleen slaagt wanneer code 400 wordt gebruikt. Verder zijn scenario 1.3 en 1.5 meer met elkaar in lijn gebracht.
+
| MM-3476 = De automatische assert gerelateerd aan de HTTP-code in scenario 1.3 is aangepast zodat deze alleen slaagt wanneer code 400 wordt gebruikt. Verder zijn scenario 1.3 en 1.5 meer met elkaar in lijn gebracht.
| MM-3479 = A template has been made for use in the development of testscripts (wiki pages);Er is een sjabloon gemaakt voor gebruik in de ontwikkeling van testscripts (wiki pagina's)
+
| MM-3479 = A template has been made for use in the development of testscripts (wiki pages)
| MM-3487 = In the technical design for eAfspraak, section "Actors involved", references to the CapabilityStatements have been added for both the client and the server. The table has also been expanded with descriptions of the actors.;In het technische ontwerp voor eAfspraak zijn aan de sectie "Actors involved" referenties naar de CapabilityStatements toegevoegd voor zowel de client als de server. Daarnaast zijn beschrijvingen toegevoegd van de verschillende actoren.
+
| MM-3487 = In the technical design for eAfspraak, section "Actors involved", references to the CapabilityStatements have been added for both the client and the server. The table has also been expanded with descriptions of the actors.
| MM-3493 = De uitleg over het gebruik van het CCG-formulier is aangepast naar de huidige werkwijze.;De uitleg over het gebruik van het CCG-formulier is aangepast naar de huidige werkwijze.
+
| MM-3493 = De uitleg over het gebruik van het CCG-formulier is aangepast naar de huidige werkwijze.
| MM-3503 = Versie 1.0.0 van de informatiestandaard Dossierwijzigingsverzoek.
 
 
| MM-3418 = In de kwalificatiefixtures is voor zowel de .patient.telecom als de .patient.contact.telecom de telecomType-extensie toegevoegd.  
 
| MM-3418 = In de kwalificatiefixtures is voor zowel de .patient.telecom als de .patient.contact.telecom de telecomType-extensie toegevoegd.  
 
| MM-3404 = The missing zib MaritalStatus has been added to the list of profiles in the FHIR IG for BgZ.
 
| MM-3404 = The missing zib MaritalStatus has been added to the list of profiles in the FHIR IG for BgZ.

Versie van 12 sep 2022 om 14:41

| {{{1}}} |

Doel

Bij elke release worden de release notes van het desbetreffende issue in een tabel op de wiki geplaatst. Dit sjabloon is bedoeld om de release notes per issue op een centrale plek te beheren, en om ze te vertalen naar een geformatteerde tabel-rij.

Gebruik

Het sjabloon kan op pagina's ingezet worden met:

{{BITS-issue|<issue-nummer>}}

Dit wordt vertaald naar een tabelrij met twee cellen, waarbij de eerste de link naar het issue bevat en de tweede de release note.

Onderhoud release notes

Het sjabloon haalt de release notes niet zelf op uit BITS, ze moeten handmatig in de switch toegevoegd worden. Deze is te zien bij het bewerken van de pagina. Voor het toevoegen van een nieuw issue, moet een regel worden toegevoegd:

| <issue-nummer> = <release notes>