Sjabloon:BITS-issue: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Add issues for Oktober 2021 release)
(Release notes voor patchrelease april 2022)
 
(22 tussenliggende versies door 6 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 
| [https://bits.nictiz.nl/browse/{{{1}}} {{{1}}}]
 
| [https://bits.nictiz.nl/browse/{{{1}}} {{{1}}}]
 
| {{#switch: {{{1}}}
 
| {{#switch: {{{1}}}
 +
|MM-2714 = In the Implementation Guide from eAppointment, guidance is added on how to link an Organization to the appointment when a Location isn't supported.
 +
|MM-2972 = De Identifier veranderd van URL naar urn:oid in onze technisch kwalificatie materiaal.
 +
|MM-3012 = Added the custom SearchParameter on MedicationDispense.category as it was present in the FHIR package but absent in the BgZ FHIR IG and CapabilityStatements.
 +
|MM-3016 = Foutieve T-datums in DocumentReference- en DocumentManifest-fixtures zijn gecorrigeerd.
 +
|MM-3032 = In de kwalificatiematerialen wordt nu gecontroleerd of FHIR Identifiers zowel een .system (of eventueel een .type) en een .value bevatten.
 +
|MM-3033 = De foutieve assert op DocumentReference is aangepast naar DocumentManifest in de technische testscripts voor scenario 2.2.
 +
|MM-3034 = Er is een correctie uitgevoerd op 4 DVZA beoordelingsformulieren met betrekking tot het criterium van scenario 1.2 over het tonen van een waarschuwing dat er geen zorggegevens voor de patiënt beschikbaar zijn. Dit betrof een criterium voor de DVP/PGO en was onterecht. Deze is middels deze aanpassing verwijderd.
 +
|MM-3045 = Aan alle DVZA-testen voor succesvolle search operations op Touchstone is een assert toegevoegd die controleert of de self-link de gebruikte search parameters onderkent.
 +
|MM-3070 = Touchstone stuurde onterecht een gesloten episode zonder attentievlag mee bij het uitvoeren van PHR-tests. De fixture van deze episode is verwijderd en de TestScripts voor zowel PHR- als XIS-tests zijn aangepast zodat ze deze niet meer verwachten.
 +
|MM-3082 = Spelfouten en andere kleine foutjes opgelost.
 +
|MM-3093 = The MedicationDispense resource has been added as context at the MedicationUse-Duration extension.
 +
|MM-3096 = In the error handling examples on the FHIR IG, 'OperationOutcome.code' has been replaced by 'OperationOutcome.issue.code' in accordance with the FHIR specs.
 +
|MM-3134 = In de CCG zijn de concepten binnen de inclusie Contactgegevens aangepast naar rijen.
 +
|MM-3139 = In het Touchstone-testscript voor contactverslagen is een assert toegevoegd die erop toeziet dat de S- en O-regels niet worden opgeleverd door de DVZA.
 +
|MM-3151 = In het beoordelingsformulier van huisartsgegevens raadplegen is het criterium verwijderd dat er een onderscheid moet zijn tussen episodes met of zonder attentiewaarde.
 +
|MM-3195 = The announced deprecation date for the 2019.01 standards has been changed from May 1 to July 1, 2022.
 +
|MM-2973 = De assert die testte op aanwezigheid van .display of .text in elementen van type CodeableConcept ging er ten onrechte vanuit dat .text alleen aanwezig mag zijn als de gecodeerde waarde afwezig is. Dit is aangepast.
 +
|MM-2983 = Op iedere relevante wiki-pagina is een warning (melding) geplaatst, dat de betreffende informatiestandaard en/of usecases - met onderliggende documentatie (FO, TO en kwalificatiematerialen) - na 30 april niet meer gebruikt kan worden binnen het MedMij-netwerk.
 +
|MM-3024 = Een hyperlink op de BgZ raadplegen gerepareerd naar een bestaande pagina.
 +
|MM-2825 = In onze Kwalificatie fixtures werd in sommige Patient resources bij adres .use gebruikt. Dit is mag alleen bij uitzondering gebruikt worden.
 +
|MM-2757 = De medicatiefixtures (agreement en use) voor de BgZ zijn aangepast, zodat deze bij het addendum passen.
 +
|MM-3017 = The link on the page referring to the FHIR package has been changed to the general FHIR package link.
 +
|MM-3026 = Op de Kwalificatiepagina zijn voor de twee gegevensdiensten Allergie-intolerantie en Allergie-intolerantie gegevensvertaling een Conformiteitscheck Gegevensdienst (CCG) geplaatst.
 +
|MM-2712 = The eAppointment profile now supports the NHG-14 code system in ContactType.
 +
|MM-2747 = The definition of .participant has been clarified in the profile eAfspraak appointment
 +
|MM-3035 = Op de wikipagina voor kwalificatie van PDFA Beschikbaarstellen is een hyperlink naar de Inhoudelijke gegevens gecorrigeerd, deze verwees voorheen naar een niet bestaande pagina.
 +
|MM-3031 = Het opmerkingenveld in de CCG van PDFA is opengesteld waardoor gebruikers opmerkingen in het vrije veld kunnen vermelden.
 +
|MM-2968 = The CapabilityStatements for PDF/A now support POST searchIncludes
 +
|MM-3013 = De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:
 +
* Nummersoort aangepast (van 'privé' naar vaste telefoon)
 +
* Tekst bij onderdeel 'specialisme' toegevoegd (was alleen een code)
 +
* Pulsaties per minuut: is aangepast naar UCUM notatie: /min
 +
* Kleine visuele verbeteringen zijn doorgevoerd
 +
|MM-2909 = BehandelAanwijzing.VerificatieDatum is naar 6 dagen (T – 186D) later gezet
 +
|MM-3011 = The profile FreedomRestrictingMeasures has been removed from the TO page.
 +
|MM-1238 = Correctie van de specificaties (in ART-DECOR). De twee raadplegen transacties bevatten nu alleen de query parameters conform de beschrijving op het functioneel ontwerp (filtermogelijkheden).
 +
|MM-3036 = De kwalificatiescripts voor BgLZ zijn aangepast op basis van het sjabloon 2022.
 +
|MM-3030 = Op de kwalificatiepagina zijn in de subparagrafen "Omschrijving scenario" van de paragraaf "Inhoudelijke gegevens" de teksten (die de PGO betreft) vervangen door een tekst die van toepassing is op het XIS.
 +
|MM-2889 = De layout van het Beelden-kwalificatiescript is geüpdated met het algemene template.
 +
|MM-2887 = Op de FAQ kwalificatiepagina is de term pre-kwalificatie vervangen door kwalificatie 1. Verder is het kwalificatieproces verduidelijkt.
 +
|MM-2886 = Added a textual known issue to the ValueSet ProbleemNaamCodelijst that an urn:oid is present where an url is expected.
 +
|MM-2882 = Op de kwalificatiewikipagina is explicieter aangegeven dat bij afwijkingen van het kwalificatiescript er een argumentatie noodzakelijk is dat vooraf moet worden gecommuniceerd.
 +
|MM-2880 = In the profiles nl-core-address and nl-core-contactpoint, the Markdown notation for the tables has been changed to an actual table instead of a code block.
 +
|MM-2879 = Het element .subscriberId is verwijderd van de "medmij-bgz-coverage-ts-02" fixture met betrekking tot de bankgegevens.
 +
|MM-2878 = In GGZ-kwalificatiefixture voor zib Wilsverklaring is de missende referentie naar de Aandoening opgenomen die gespecificeerd is in het addendum.
 +
|MM-2872 = Er is een leesvriendelijke tekst aan 2 links toegevoegd in de introductie op het algemene functioneel ontwerp
 +
|MM-2858 = De PGO-testscripts voeren geen uitgebreide checks meer uit op de FHIR-responses vanuit de testserver.
 +
|MM-2846 = In een van de technische PDFA-testscripts voor XIS-systemen die test op een JSON-response werd om een XML-response gevraagd. Dit is aangepast.
 +
|MM-2844 = The patch version number for nl-core-practitioner has been corrected.
 +
|MM-2834 = In various CapabilityStatements, searchParams that were present, but that were not shown in their respective TOs, were removed and incorrect searchIncludes have been corrected.
 +
|MM-2830 = - Het aanpassen van enkele tekstuele beschrijvingen op de addendum-wiki van de PDF/A-kwalificatie.
 +
- Het corrigeren van enkele typo's en inconsequente bewoordingen.
 +
|MM-2826 = De koptekst FunctioneleStatus is gewijzigd naar FunctioneleOfMentaleStatus
 +
|MM-2824 = Aan de kwalificatiepagina BgLZ beschikbaar stellen is toegevoegd dat de kwalificatie voor het opnemen van medische diagnoses optioneel is en wat dit betekent voor de inhoudelijke gegevens.
 +
|MM-2820 = In the package manifests for all packages, the incorrect entry "web" has been changed to "url". This change pertains the packages for zib2017, Questionnaires, BgZ, Images and eAfspraak.
 +
|MM-2814 = Het element category was onjuist gevuld in de AllergieIntolerantie fixture van het BgZ kwalificatiemateriaal en in de FHIR-voorbeelden, dit is aangepast. Ook is een code-specification extensie toegevoegd op het reaction.severity-element.
 +
|MM-2802 = De BgZ fixture 'medmij-bgz-condition-ts-01' aangepast om in `.code` een codesysteem te bevatten dat in de relevante waardelijst voorkomt.
 +
|MM-2799 = De fixture medmij-bgz-medicationagreement-ts-01 was niet juist conform de zib. valuePeriod.end is verwijderd.
 +
|MM-2792 = De code systeem ICPC is toegevoegd bij elke EpisodeOfCare referentie URL in de testscripts. 
 +
|MM-2787 = In de technische TestScripts wordt gecontroleerd of .system én .code altijd samen aanwezig zijn en of er geen ValueSet-uri gebruikt wordt als .system.
 +
|MM-2777 = Aan de GGZ-fixture voor de overkoepelende AlgemeneMeting zijn verwijzingen naar deelmetingen verrijkt met de qualifier "has-member".
 +
|MM-2776 = In een van de GGZ-fixtures voor zib GeneralMeasurement is de missende code-specification extension toegevoegd op Observation.status.
 +
|MM-2774 = De adresgegevens in de zorgverlener- en zorgaanbieder-fixtures van GGZ zijn aangepast zodat deze overeen komen met het addendum.
 +
|MM-2770 = Op de kwalificatiewikipagina's is additionele informatie toegevoegd dat verduidelijkt op welke systeemomgeving gekwalificeerd dient te worden.
 +
|MM-2742 = Het FO vermeldde ten onrechte dat het VIPP InZicht programma ook de module Medicatieoverdracht bevat. Dit is gecorrigeerd.
 +
|MM-2721 = De generieke uitgangspunten van de systeemrol 'Sturen' is toegevoegd en de systeemrol 'Ontvangen' is uitgebreider beschreven op de kwalificatiepagina 2020.01.
 +
|MM-2691 = De technische TestScripts gebruiken nu de "Prefer: return=representation" header bij het sturen van informatie om te garanderen dat de response de aangemaakte resources bevat.
 +
|MM-2663 = In de gezamenlijke basis voor de Touchstone-testen zijn de MedMij-asserts uitgesplitst van de niet-MedMij-asserts. Hierdoor is de volgorde van asserts in veel Touchstone-testscripts veranderd.
 +
|MM-2659 = Een aantal overlappende testen in de technische TestScripts van verschillende standaarden zijn generaliseerd naar een algemene basis. Sommige TestScripts voeren daardoor completere controles uit.
 +
|MM-2560 = In our Example resources we have added an Identifier.
 +
|MM-2507 = The link to NutritionAdvice at the Context value in HCIM NutritionAdvice Explanation profile has been corrected.
 +
|MM-2375 = De aansluitpagina voor Touchstone is veralgemeniseerd zodat deze multi-inzetbaar. Op de MedMij-wikipagina staat nu deze algemene informatie samen met MedMij-specifieke informatie.
 +
|MM-2788 = Voor Vragenlijsten is het aanleverformat Sturen geïntegreerd in het aanleverformat Raadplegen.
 +
|MM-2764 = In de meest recente beoordelingsformulieren is de volledigheidsbeoordeling uitgebreid met specifiekere technische criteria. Tevens is de achterhaalde term '(pre)' van '(pre)kwalificatie' verwijderd uit de beoordelingsformulieren en wikipagina's.
 +
|MM-2739 = Bij de Aandachtspunten bij inhoudelijke gegevens is een known issue met betrekking tot Scenario 1.1 toegevoegd.
 +
|MM-2734 = Er is nu een pagina met informatie over het toepassen van herleidbaarheid in PGO en XIS. Hiernaar wordt naar verwezen vanuit het algemeen functioneel ontwerp en alle kwalificatiescripts voor de rollen raadplegen en ontvangen. 
 +
|MM-2732 = The FHIR profile of HCIM SNAQrcScore had a defaultValueString with value "MISSING", this was not in line with other profiles and has been corrected, the value has been replaced for "Short Nutritional Questionnaire for residential care".
 +
|MM-2718 = Toelichting op kwalificatie (scenario 3.4) verbeterd: verwachting is dat ook aan de PGO-gebruiker duidelijk wordt gemaakt, dat de ontvanger geen lege vragenlijst accepteert.
 +
|MM-2711 = De 'conformiteitscheck gegevensdienst'-documenten (CCG) zijn toegevoegd op de kwalificatiepagina voor alle gegevensdiensten waarvoor deze beschikbaar zijn.
 +
|MM-2695 = Het functioneel ontwerp en de FHIR IG van Zelfmetingen bevatten nog geen informatie over identificatie van opgestuurde metingen, dit is toegevoegd. Systemen worden nu aangemoedigd om een identifier toe te voegen bij het insturen van metingen, in lijn met de algemene FHIR IG van MedMij.
 +
|MM-2682 = The display value for LOINC code 14743-9 in the qualification resources of SelfMeasurements was incorrect, this has been changed to the correct value "Glucose [mol/volume] in capillair bloed d.m.v. glucometer".
 +
|MM-2677 = De onterechte waarschuwing dat dit een werkpagina zou zijn is verwijderd op de kwalificatiepagina van BgLZ.
 +
|MM-2664 = Locatie van Documentreferentie 3 en Document 3 bleken onjuist, dit is gecorrigeerd. Er wordt nu terecht verwezen naar een niet bestaand document met een foutieve ID.
 +
|MM-2660 = The CapabilityStatements for BgGGZ contained more searchParams then the TO expected implementers to support. These searchParams have been removed. Several searchInclude values have been updated following the TO in the format [resource]:[search param].
 +
|MM-2658 = In het kwalificatiescript voor beschikbaarstellen BgZ zijn bij 6.1.14 en 6.1.15 de juiste SNOMED-codes toegevoegd, de FHIR-kwalificatiematerialen zijn ook bijgewerkt.
 +
|MM-2655 = The references to the FHIR profiles for nl-core-practitionerrole and nl-core-location were missing on the eAfspraak FHIR IG, they have been added to the list of profiles.
 +
|MM-2636 = Added an identifier to the bundle scenarios and equalize the bundle contents for scenario 2.1 with the resources from scenario 1.x for SelfMeasurements.
 +
|MM-2607 = A known issue is added to the BodyWeight and BloodGlucose profiles: some ValueSets contain more codes than is expected from a functional perspective, therefore use of these specific codes is discouraged.
 +
|MM-2598 = Voor DVZA's is de kwalificatie voor MeerlingIndicator en de voornamen van de zorgverlener optioneel, dit is toegevoegd aan de kwalificatiepagina van BgLZ.
 +
|MM-2564 = Er is een relatie naar de MedicatieAfspraak uit scenario 2.3 toegevoegd in scenario 3.3 op de wiki. Deze relatie is ook opgenomen in het FHIR-bericht op Touchstone.
 +
|MM-2562 = In HCIM PressureUlcer, corrected the .bodySite extension (laterality) with the proper ValueSet.
 +
|MM-2531 = De ontbrekende uitleg over het gebruik en invoeren van de variabele T-datum is toegevoegd aan de sectie Configureren simulator op de kwalificatiepagina.
 +
|MM-2525 = De fixture medmij-bgz-location-ts-01 in het BgZ-kwalificatiemateriaal was niet conform het addendum, om dit recht te trekken is het .name-element (OrganisatieLocatie) nu gevuld met "West vleugel" en is er een referentie toegevoegd op het element .managingOrganization naar de organisatie "Test Medisch Centrum" (OrganisatieNaam).
 +
|MM-2515 = Aan de kwalificatie-eisen is uitleg toegevoegd in welke omstandigheden een Touchstone-uitvoer gefaalde tests mag bevatten.
 +
|MM-2461 = In the zib2017 FHIR package, the missing terminology bindings in profiles zib-AllergyIntolerance and zib-BodyHeight have been restored.
 +
|MM-2324 = All LoadResources scripts for the qualification materials are bundled per main folder (MedMij-20XX.0X-Test/Cert), leading to less overhead in the montly update cycle.
 +
|MM-1862 = XIS-kwalificatiescenario 1.3 voor de BgZ wordt verwijderd uit de FHIR-testmaterialen omdat deze geen functionele oorsprong kent.
 +
|MM-2165 = Added an Identifier to the technical qualification resources.
 +
|MM-2404 = Het functioneel ontwerp van Zelfmetingen verwijst nu naar de website van stichting Legio, waar de de eisen en mapping-specificaties omtrent ontvangen van zelfmetingen, gedownload kunnen worden.
 +
|MM-2430 = Er is een infographic gepubliceerd die de maandelijkse patchrelease uitlegt. Er wordt naar deze infographic verwezen vanaf de landingspagina voor MedMij en de landingspagina's voor publicatie 2020.01 en 2020.02.
 +
|MM-2432 = CapabilityStatements (client/server) are created for eAppointment.
 +
|MM-2439 = All TestScripts checking for an empty searchset Bundle have been edited to allow for an otherwise empty Bundle with an OperationOutcome present.
 +
|MM-2444 = De waarschuwingsbox voor de BgLZ is gewijzigd op de kwalificatiepagina, Functioneel Ontwerp en het Technisch Ontwerp om weer te geven dat de 2020.01 versie niet meer ondersteund wordt voor kwalificatie
 +
|MM-2451 = Op de kwalificatiepagina's van eAfspraak en Zelfmetingen is een downloadbaar overzicht geplaatst onder 'specifieke afspraken huisartssystemen'. Het overzicht bevat implementatie-advies vanuit OPEN/Legio en welke afwijkingen op het kwalificatiescenario zijn toegestaan voor DVZA/HIS combinaties.
 +
|MM-2462 = Added Condition resource to be supported in the Capability Statement of GGZ. 
 +
|MM-2463 = Link in paragraaf Richtlijn van het functioneel ontwerp BgLZ is verbeterd (was V2020.01, is nu V2020.02).
 +
|MM-2465 = In het beoordelingsformulier van BgGGZ Beschikbaarstellen v2020.01 is de FamilySituationChild uit de technische beoordeling verwijderd.
 +
|MM-2480 = Correctie en verduidelijking PDF/A wiki-pagina's raadplegen en beschikbaarstellen: De footnote in 4.4. is verder uitgewerkt en onjuistheden in de addenda zijn aangepast.
 +
|MM-2483 = Addendum BgZ is verduidelijkt door bij sectie 'Probleem' een notitie toe te voegen met uitleg waarom er in de test meerdere resources worden verwacht. 
 +
|MM-2488 = Addendum BgZ is verduidelijkt door bij sectie 'Procedure' een notitie toe te voegen met uitleg waarom er in de test meerdere resources worden verwacht. 
 +
|MM-2492 = Enkele kwalificatiescenario's van Zelfmetingen, use case Raadplegen, zijn gewijzigd. In Touchstone is de hartfrequentie toegevoegd aan scenario 1.6. Het kwalificatiescript en aanleverformat vermelden de hartfrequentie nu ook in scenario 1.7. Het script vermeldt nu ook dat de PGO geleegd moet worden na scenario 1.5. Tevens zijn de scenario's nu opgenomen in een nieuwe layout (tabel) om de toelichting te verbeteren.
 +
|MM-2494 = The header 'MedMij-Request-ID' in TestScripts is now properly filled with a generated UUID without showing this process to the user.
 +
|MM-2504 = In the profiles zib-TreatmentDirective and zib-AdvanceDirective, guidance is added on how to possibly populate {{fhir|Consent.policy.url}}.
 +
|MM-2506 = In het package manifest van het Questionnaires-package is de dependency op het zib2017 aangepast van de NPM-notatie "^2.0" naar de beperktere FHIR-notatie "2.0.x".
 +
|MM-2510 = The profile zib-Respiration has been added to the Capability Statements (client/server) of SelfMeasurements.
 +
|MM-2517 = The vitals-signs profiles have been updated with an extra discriminator on {{fhir|.code.coding}}. {{fhir|system}} has been added as a discriminator.
 +
|MM-2518 = Het functioneel ontwerp van Zelfmetingen licht nu de zoekacties voor raadplegen beter toe (laatste meting, categorie) zodat het overeenkomt met het technisch ontwerp.
 +
|MM-2520 = De SNOMED CT codes uit het testscript zijn toegevoegd aan de volgende addenda-secties van de kwalificatie BgZ; uitslagen, verrichtingen, medisch hulpmiddel en contact.
 +
|MM-2527 = Replaced an unkown SNOMED code in BgGGZ qualification materials at GeneralMeasurement item 6.
 +
|MM-2543 = Op de wiki-landingspagina voor MedMij wordt vermeld dat publicatie 2019.01 in passief beheer is en 2020.* in actief beheer zijn, met korte uitleg over publicaties, informatiestandaarden en MedMij-catalogus. Op de landingspagina's voor deze MedMij-publicaties wordt vermeld dat ze in passief of actief beheer zijn, met verwijzing naar deze korte tekst.
 +
|MM-2544 = In het kwalificatiescript/scenario zijn bij FunctioneleOfMentaleStatus enkele StatusNaam display-waardes gewijzigd.
 +
|MM-2546 = Op het functioneel ontwerp van Medicatieproces is de systeemrolcode van use case verstrekkingvertalingen teruggezet van "9.A.7" naar "9.A.1".
 +
|MM-2552 = Voor de kwalificatie van Zelfmetingen, use case 'raadplegen', is in het kwalificatiescript en aanleverformat verduidelijkt dat het tonen van de persoongegevens wordt verwacht.
 +
|MM-2553 = In het Functioneel Ontwerp van Medicatieproces zijn links aangepast om te verwijzen naar de huidige versie van Art-Decor transacties
 +
|MM-2555 = In the qualification material of eAppointment we have added the ContactType at some resources. At Afspraak 3 we have changed the PatientInstructions to the right instructions of the Addendum.
 +
|MM-2561 = Some examples of zib-Problem have the value of {{fhir|.clinicalStatus.extension:ProblemStatusCodeList}} changed.
 +
|MM-2582 = A missing code has been added to the 'GlucoseMeetmomentenNhgtable45Codelijst' ValueSet.
 
|EOVDR-40 = ART-DECOR publicatie - Container Gezondheidstoestand verwijderd uit Zorgresultaat.UitkomstVanZorg in transacties Sturen Overdrachtsbericht volwassenen, Sturen Overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar en Sturen Overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar
 
|EOVDR-40 = ART-DECOR publicatie - Container Gezondheidstoestand verwijderd uit Zorgresultaat.UitkomstVanZorg in transacties Sturen Overdrachtsbericht volwassenen, Sturen Overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar en Sturen Overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar
 
|EOVDR-41 = ART-DECOR publicatie - In alle transactiespecificaties in Art-Decor, benaming rollen gelijk gemaakt aan benaming  systeemrollen zoals gebruikt in functioneel ontwerp
 
|EOVDR-41 = ART-DECOR publicatie - In alle transactiespecificaties in Art-Decor, benaming rollen gelijk gemaakt aan benaming  systeemrollen zoals gebruikt in functioneel ontwerp
Regel 24: Regel 151:
 
|EOVDR-63 = Functioneel ontwerp - pagina opbouw eOverdracht algemeen: links naar (documentatie over) de referentiesets in de voetnoten vervangen door links naar de referentiesets zelf in de internationale SNOMED browser.
 
|EOVDR-63 = Functioneel ontwerp - pagina opbouw eOverdracht algemeen: links naar (documentatie over) de referentiesets in de voetnoten vervangen door links naar de referentiesets zelf in de internationale SNOMED browser.
 
|EOVDR-64 = Kwalificatiemateriaal - kwalificatiepagina (met link vanaf landingspagina) en testscripts toegevoegd voor de Overdracht transacties (volledig en overlap BgZ)
 
|EOVDR-64 = Kwalificatiemateriaal - kwalificatiepagina (met link vanaf landingspagina) en testscripts toegevoegd voor de Overdracht transacties (volledig en overlap BgZ)
 +
|EOVDR-67 = In all three Nursing Handoff profiles, the coding for the "Skin" section has been corrected to SNOMED code 106076001
 +
|EOVDR-68 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.3: 2e voorkomen van Betaler toegevoegd; Verzekeraar verwijderd uit 1e voorkomen.
 +
|EOVDR-69 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: in VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik.VerpleegkundigeInterventie, Interval vervangen door Frequentie.
 +
|EOVDR-70 = Het notified pull-mechanisme voor de eOverdracht is aangepast. De notificatie dient nu de resource.id van de Task te bevatten, en de pull bestaat niet langer uit een search maar uit een directe read gebaseerd op deze resource.id.
 +
|EOVDR-74 = (Pre-)kwalificatiemateriaal  Testscenario's 1.3 en 1.4 hernoemd in 1.3b en 1.4b (suffix b = alleen geschikt voor (pre)kwalificatie overlap BgZ)
 +
|EOVDR-75 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.2b, 1.3(b) en 1.4(b) : typfout in Medische Diagnose.Probleemnaam hersteld
 +
|EOVDR-78 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1b: inhoud voor Mentale Status toegevoegd
 +
|EOVDR-79 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: HorenHulpmiddel::MedischHulpmiddel.ProductID tekst "GTIN voorbeeld" vervangen door een voorbeeld van een GTIN code
 +
|EOVDR-80 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Blaasfunctie.Incontinentiemateriaal: Product ID vervangen door Product type
 +
|EOVDR-81 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Mobiliteit.MedischHelpmiddel.ProductType SNOMED code vervangen door SNOMED term
 +
|EOVDR-82 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: tweede voorkomen van VermogenTotVerpleegtechnischHandelen opgenomen
 +
|EOVDR-84 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Dekking Darmfunctie compleet gemaakt door Frequentie, FaecesContinentie en Incontinentiemateriaal toe te voegen aan Testscenario 1.8
 +
|EOVDR-85 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.3(b) en 1.4(b): niet-verplichte inhoud verwijderd
 +
|EOVDR-86 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.3(b), 1.4(b): Niet-verplichte velden in Behandelaar verwijderd
 +
|EOVDR-87 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - In test- en kwalificatiescripts, aandachtspunt toegevoegd voor bijlagen (Wilsverklaring.WilsverklaringDocument en Wond.Wondfoto).
 +
|EOVDR-88 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - In test- en kwalificatiescripts, aandachtspunt toegevoegd voor bijlagen (Wilsverklaring.WilsverklaringDocument en Wond.Wondfoto).
 +
|EOVDR-89 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Contactgegevens patiënt toegevoegd aan Testscenario 1.2
 +
|EOVDR-90 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Tweede voorkomen Taalvaardigheid toegevoegd
 +
|EOVDR-91 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1b: tweede voorkomen van Rol toegevoegd aan Contactpersoon
 +
|EOVDR-94 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Tweede voorkomen MedischHulpmiddel toegevoegd aan Mobiliteit 
 +
|EOVDR-96 = ART-DECOR publicatie - Lateraliteit en AnatomischeLocatie van Sondesysteem.MedischHulpmiddel verwijderd uit de Overdracht transacties.
 +
|EOVDR-97 = ART-DECOR publicatie - Verwijzing naar Behandelaar::Zorgverlener toegevoegd aan Darmfunctie.Incontinentiemateriaal::MedischHulpmiddel en Stoma.Stomamateriaal::MedischHulpmiddel in de overdracht transacties.
 +
|EOVDR-98 = ART-DECOR publicatie - Lateraliteit en AnatomischeLocatie toegevoegd aan VermogenTotMondverzorging.MedischHulpmiddel in de de transacties Sturen overdrachtsbericht volwassenen en Sturen Overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar. 
 +
|EOVDR-99 = ART-DECOR publicatie - Dataset: tijdstempelprecisie Darmfunctie.Incontinentiemateriaal::MedischHulpmiddel.Begindatum gecorrigeerd van "alleen jaar" naar "tenminste jaar".
 +
|EOVDR-100 = Added zib-AllergyIntolerance profile to the list of profiles in the FHIR Implementation Guide.
 +
|EOVDR-101 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Alle scenario's: ABG codes voor ZorgaanbiederIdentificatienummer en ZorgverlenerIdentificatienummer gecorrigeerd conform conventie AGB codes (eerste twee cijfers geven het specialisme aan).
 +
|EOVDR-102 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.2b: tweede telefoonnummer en e-mail adres toegevoegd aan Sturende Organisatie.Zorgverlener.Contactgegevens. Foutief e-mail adres gecorrigeerd in Ontvangende Organisatie.Zorgaanbieder.Contactgegevens.
 +
|EOVDR-103 = ART-DECOR publicatie - Kardinaliteiten van VermogenTotDrinken, -Eten, -ZichWassen en -ZichKleden in de overdracht transacties aangepast van 0..1 naar 0..{*}.{*} Binnen deze zibs, de kardinaliteiten van DrinkBeperking, EetBeperking, TeWassenLichaamsdeel en TeKledenLichaamsdeel teruggebracht van 0.. naar 0..1. Testscenario 1.1 aangepast.
 +
FHIR-profielen voor Nursing Handoff aangepast.
 +
|EOVDR-104 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Taalvaardigheid.CommunicatieTaal: onjuiste code (is 3 posities moet 2 posities zijn) en ontbrekende weergavenaam gecorrigeerd
 +
|EOVDR-105 = Functioneel ontwerp - In procesbeschrijving verpleegkundige aanmelding, bij bullets over het annuleren van het aanmeldbericht en het annuleren van een antwoordbericht vermeld dat dit toekomstige functionaliteit betreft. 
 +
|EOVDR-107 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.1 en 1.1b: Land verwijderd uit adresgegevens Ontvangende organisatie::Zorgaanbieder en Behandelaar.Zorgaanbieder
 +
|EOVDR-109 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.1 en 1.1b: Woonplaats en AdresSoort toegevoegd aan Behandelaar#2::Zorgverlener.Zorgaanbieder
 +
|EOVDR-111 = ART-DECOR publicatie - Kardinaliteit Behandelaar::Zorgverlener.Zorgaanbieder.Adresgegevens.AdresSoort aangepast van 0..1 naar 1..1 conform zib definitie. AdresSoort toegevoegd aan 2e voorkomens Behandelaar::Zorgverlener.Zorgaanbieder in testscenario's 1.1 en 1.1b.
 +
|EOVDR-112 = Functioneel Ontwerp - Op https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen bij Mentale Status.Probleem: Probleemtype Bevinding vervangen door type Symptoom
 +
|EOVDR-113 = ART-DECOR publicatie - Dataset: waardenlijst bij Mentale Status.Probleem.ProbleemType ingeperkt tot alleen Symptoom. ProbleemType ook toegevoegd aan Mentale Status.Probleem in Testscenario's 1.1(b). Voetnoot bij Mentale Status.Probleem op https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen uitgebreid.
 +
|EOVDR-114 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - RedenContactTekst toegevoegd aan AfsprakenPatient.Contact
 +
|EOVDR-115 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.1(b): in ContactMet::Zorgverlener.Specialisme, UZI codering van Ergotherapeut vervangen door AGB codering 
 +
|EOVDR-117 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Alle testscenario's, alle voorkomens van Naamgegevens: Initialen gelijk gemaakt aan eerste letters van de Voornamen  
 +
|EOVDR-118 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Naam en Contactgegevens toegevoegd aan Uitvoerder.Verzorger::Contactpersoon in Verpleegkundige Interventie bij Patiëntprobleem #04.
 +
|EOVDR-119 = Functioneel ontwerp - Inperkingen van waardenlijsten voor Diagnoses.Probleem.ProbleemNaam en ProbleemStatus, Voorgeschiedenis.Probleem.ProbleemNaam en MentaleStatus.Probleem.ProbleemType vermeld in voetnoten op https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen.
 +
|EOVDR-120 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Kwalificatiescript en scenario 1.1b toegevoegd voor 14 met BgZ overlappende zibs
 +
|EOVDR-121 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.5 tot en met 1.11 toegevoegd voor pre-kwalificatie
 +
|EOVDR-122 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - 2 testscripts voor Aanmeldfase toegevoegd
 +
|EOVDR-123 = In the Nursing Handoff profiles, the cardinality's for zib Stoma and zib AdvanceDirective have been adjusted from 0..1 to 0..* to align with the changes in the dataset.
 +
|EOVDR-124 = Add <code>ge</code> prefix to <code>_lastUpdated</code> search parameter in Task search invocation.
 +
|EOVDR-130 = Art-Decor publicatie: kardinaliteit secties "Algemene Patiënten Context" en "Verpleegkundige context: specificatie gezondheidstoestand" verlaagd van 1..1 naar 0..1 in ALLE transacties van eOverdracht. Deze aanpassing ook gedaan voor de secties generalPatientContext en healthState in de FHIR profielen.
 +
|EOVDR-131 = Op de wiki pagina https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_aanmeldbericht is de zib JuridischeStatus verplaatst van de sectie Medische context naar Algemene Patienten Context.
 +
|EOVDR-132 = In Kwalificatiescripts - overdracht ontvangend systeem - overdrachtsbericht overlappend met BgZ en overdracht sturend systeem - overdrachtsbericht overlappend met BgZ, downloadable Aanleverformat voor screenhots toegevoegd aan scenariotabel in paragraaf "Scenario's". Hiernaar verwezen vanuit paragraaf "Op te leveren materialen".
 +
|EOVDR-133 = Art Decor publicatie: In MentaleStatus.Probleem: waardenlijst bij ProbleemType aangepast van {symptoom} naar {symptoom, klacht, functionele beperking, complicatie}. Test en kwalificatiemateriaal (Wiki en Touchstone): voorbeelden MentaleStatus aangepast.
 +
|EOVDR-134 = De term pre-kwalificatie wordt niet meer gebruikt door Nictiz. 'Pre-kwalificatie' is vervangen door 'test'.
 +
|EOVDR-135 = Testscenario 1.1b is gepubliceerd op Touchstone. Voor informatie over Touchstone binnen de eOverdracht-context is een handleiding gepubliceerd. Een verwijzing hiernaar is op de kwalificatiepagina opgenomen.
 +
|EOVDR-136 = De wiki pagina's https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_aanmeldbericht en https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen bevatten links naar een verouderde Art-Decor publicatie. Uit oogpunt van onderhoud zijn deze vervangen door een verwijzing naar de landingspagina
 +
|EOVDR-137 = Art-Decor publicatie: kardinaliteit Voedingsadvies binnen Specificatie Gezondheidstoestand.Voeding/Vocht verhoogd van 0..1 naar 0..*. FHIR profiel: kardinaliteit van NutritionAdvice verhoogd van 0..1 naar 0..*. Test en Kwalificatiemateriaal: aantal voorbeelden van Voedingsadvies verhoogd van 1 naar 2.
 +
|EOVDR-140 = Art-Decor publicatie: in transacties Overdracht kind 0-1 jaar en Overdracht kind 1-18 jaar, Probleem.Lateraliteit en Probleem.AnatomischeLocatie verwijderd uit Mentale Status.Probleem
 +
|EOVDR-143 = Beschrijving van het kwalificatieproces opgenomen in nieuwe paragraaf "Kwalificatieproces" op de kwalificatiepagina
 +
|EOVDR-150 = Test en kwalificatiemateriaal (Wiki en Touchstone): voorbeelden MentaleStatus aangepast, aantal voorbeelden uitgebreid van 1 naar 2.
 +
|EOVDR-152 = Paragraaf "op te leveren materialen" in de kwalificatiescripts:  aanwijzigingen toegevoegd over link(s) naar de executie op de kwalificatiesimulator (Touchstone) en het gebruik van het aanleverformat.
 +
|EOVDR-154 = Op de landingspagina is het release candidate nummer van de laatste publicatie van eOverdracht gewijzigd, dus 4.0-RC5 bij FO, TO en Kwalificatiepagina. Ook op de betreffende pagina's worden de wijzigingen aangebracht in de titel. De URL blijft gelijk.
 
|MM-100 = Mapping CBV naar SNOMED codes.
 
|MM-100 = Mapping CBV naar SNOMED codes.
 
|MM-1002 = In extension patient-nationality of the nl-core-patient profile, the binding on NationaleCodelijst has been moved from the root to the code slice.
 
|MM-1002 = In extension patient-nationality of the nl-core-patient profile, the binding on NationaleCodelijst has been moved from the root to the code slice.
Regel 200: Regel 386:
 
|MM-1881 = Created a ConceptMap for the ValueSet OrderStatusCodelijst (in HCIM ProcedureRequest) to RequestStatus and added it to the HCIM ProcedureRequest FHIR profile.
 
|MM-1881 = Created a ConceptMap for the ValueSet OrderStatusCodelijst (in HCIM ProcedureRequest) to RequestStatus and added it to the HCIM ProcedureRequest FHIR profile.
 
|MM-1882 = The Handling errors section in the STU3 FHIR IG is supplemented with information on HTTP 401 and what is the expected response when unauthorized. Also an example of a FHIR OperationOutcome for this scenario is added.
 
|MM-1882 = The Handling errors section in the STU3 FHIR IG is supplemented with information on HTTP 401 and what is the expected response when unauthorized. Also an example of a FHIR OperationOutcome for this scenario is added.
 +
|MM-1886 = Op de MedMij-kwalificatiepagina's op de wiki is informatie toegevoegd over het gebruik van Touchstone, zodat het voor leveranciers makkelijker is om hier gebruik van te maken.
 
|MM-1895 = De niet van toepassing zijnde basisoperaties 'maken', 'annuleren' en 'wijzigen' verwijderd uit het functioneel ontwerp.
 
|MM-1895 = De niet van toepassing zijnde basisoperaties 'maken', 'annuleren' en 'wijzigen' verwijderd uit het functioneel ontwerp.
 
|MM-1899 = Publication of several new FHIR profiles (and matching examples) for zibs used within the eOverdracht programme, leading to a new minor version of the zib2017 FHIR package.
 
|MM-1899 = Publication of several new FHIR profiles (and matching examples) for zibs used within the eOverdracht programme, leading to a new minor version of the zib2017 FHIR package.
Regel 254: Regel 441:
 
|MM-2104 = Voor de kwalificatiefixtures van GGZ patient Bals is de waarde van Patient.contact.address.use aangepast naar PHYS zodat deze waarde overeenkomt met het addendum.
 
|MM-2104 = Voor de kwalificatiefixtures van GGZ patient Bals is de waarde van Patient.contact.address.use aangepast naar PHYS zodat deze waarde overeenkomt met het addendum.
 
|MM-2124 = In het aanleverformat voor de kwalificatie van Huisartsgegevens is duidelijker aangegeven dat de link naar de Touchstone-executie verwacht wordt.
 
|MM-2124 = In het aanleverformat voor de kwalificatie van Huisartsgegevens is duidelijker aangegeven dat de link naar de Touchstone-executie verwacht wordt.
 +
|MM-213 = The nl-core-location profile lacked mappings on some elements from the eAfspraak dataset, those mappings have been added.
 
|MM-2132 = Het kwalificatiemateriaal voor BgZ 3.x bevatte een verkerde waarde voor het element medicationReference.display in de fixture medmij-bgz-medicationagreement-ts-01. Deze is gewijzigd van "20 mg" naar "10 mg".
 
|MM-2132 = Het kwalificatiemateriaal voor BgZ 3.x bevatte een verkerde waarde voor het element medicationReference.display in de fixture medmij-bgz-medicationagreement-ts-01. Deze is gewijzigd van "20 mg" naar "10 mg".
 
|MM-2136 = In the the "Current medication" request in the GP Data FHIR IG, it has been clarified that the phrase "this [periodOfUse] may or may not be populated" refers to the source data, not the request parameter.
 
|MM-2136 = In the the "Current medication" request in the GP Data FHIR IG, it has been clarified that the phrase "this [periodOfUse] may or may not be populated" refers to the source data, not the request parameter.
Regel 259: Regel 447:
 
|MM-2148 = In de beide kwalificatiescripts van BgLZ is in de lijst met scenario's een "Let op!"-notitie toegevoegd met uitleg waarom de scripts voor scenario's 1.4 en 1.5 op de kwalificatiesimulator (Touchstone) ontbreken.
 
|MM-2148 = In de beide kwalificatiescripts van BgLZ is in de lijst met scenario's een "Let op!"-notitie toegevoegd met uitleg waarom de scripts voor scenario's 1.4 en 1.5 op de kwalificatiesimulator (Touchstone) ontbreken.
 
|MM-2155 = In the FHIR examples of zib-FeedingTubeSystem we have corrected the textual instructions for HCIM element Comment (.note.text).
 
|MM-2155 = In the FHIR examples of zib-FeedingTubeSystem we have corrected the textual instructions for HCIM element Comment (.note.text).
 +
|MM-2157 = In de aanleverformats van BgGGZ 2020.01 (DVP en DVZA) wordt de slide "3.4 - Vrijheidsbeperkende maatregelen" verwijderd omdat deze zib buiten scope is geplaatst voor kwalificatie.
 
|MM-2166 = Kwalificatiematerialen van BgLZ in de 2019.01 en 2020.01 map zijn verwijderd omdat op deze versies niet meer gekwalificeerd kan worden. Vanaf nu zijn kwalificatiematerialen voor BgLZ alleen nog maar beschikbaar in MedMij-publicatie 2020.02.
 
|MM-2166 = Kwalificatiematerialen van BgLZ in de 2019.01 en 2020.01 map zijn verwijderd omdat op deze versies niet meer gekwalificeerd kan worden. Vanaf nu zijn kwalificatiematerialen voor BgLZ alleen nog maar beschikbaar in MedMij-publicatie 2020.02.
 
|MM-2168 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.  Daarnaast is de naamgeving van de begrippen geharmoniseerd, zijn de addenda verder uitgewerkt en is uiteengezet wat er per scenario wordt getoetst.
 
|MM-2168 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.  Daarnaast is de naamgeving van de begrippen geharmoniseerd, zijn de addenda verder uitgewerkt en is uiteengezet wat er per scenario wordt getoetst.
Regel 265: Regel 454:
 
|MM-219 = MedicationUse niet compleet na een resave in Forge.
 
|MM-219 = MedicationUse niet compleet na een resave in Forge.
 
|MM-2196 = Tekstuele correctie op onjuiste leestekens in de tekst.
 
|MM-2196 = Tekstuele correctie op onjuiste leestekens in de tekst.
 +
|MM-2201 = Advice on implementation of task updates within MedMij information services (gegevensdiensten) has been added to the Questionnaires FHIR IG. An introduction on task use has been included on the functional design.
 
|MM-2205 = Het was niet duidelijk hoe een server moest reageren op Zelfmetingen (Observation-resources) die niet ondersteund worden (bijvoorbeeld vanwege business rules). Er is in de MedMij FHIR IG duiding toegevoegd bij het onderdeel "Error handling", ook is er een voorbeeld toegevoegd. Vanuit zowel het functioneel ontwerp als het technisch ontwerp van Zelfmetingen wordt verwezen naar dit stukje uitleg.
 
|MM-2205 = Het was niet duidelijk hoe een server moest reageren op Zelfmetingen (Observation-resources) die niet ondersteund worden (bijvoorbeeld vanwege business rules). Er is in de MedMij FHIR IG duiding toegevoegd bij het onderdeel "Error handling", ook is er een voorbeeld toegevoegd. Vanuit zowel het functioneel ontwerp als het technisch ontwerp van Zelfmetingen wordt verwezen naar dit stukje uitleg.
 
|MM-221 = In Observation based profiles, where fixed values are used in .code slices and a value is expected to be present, changed the cardinality to 1..1.
 
|MM-221 = In Observation based profiles, where fixed values are used in .code slices and a value is expected to be present, changed the cardinality to 1..1.
Regel 270: Regel 460:
 
|MM-2229 = De ART-DECOR publicatie toont, conform de informatiestandaard versie 2.0, nu alleen de transactiegroep "Raadplegen Afspraak". Op het functioneel ontwerp is de nieuwe link naar deze publicatie opgenomen.
 
|MM-2229 = De ART-DECOR publicatie toont, conform de informatiestandaard versie 2.0, nu alleen de transactiegroep "Raadplegen Afspraak". Op het functioneel ontwerp is de nieuwe link naar deze publicatie opgenomen.
 
|MM-2237 = The STU3 FHIR IG lacked some guidance on the population of {{fhir|meta.profile}}, this has been added to chapter 2.5.
 
|MM-2237 = The STU3 FHIR IG lacked some guidance on the population of {{fhir|meta.profile}}, this has been added to chapter 2.5.
 +
|MM-2264 = Notitie in het PDF/A DVP kwalificatiescript onder sectie 2.3 gezet die verduidelijking geeft over de PDF die niet binnen het zelfde domein opgehaald kan worden. 
 
|MM-2276 = The IG for SelfMeasurements is now using the right canonical urls to the nl-core profiles at Simplifier.
 
|MM-2276 = The IG for SelfMeasurements is now using the right canonical urls to the nl-core profiles at Simplifier.
 
|MM-2288 = Created a ConceptMap for the PositieCodelijst from SNOMED to LOINC and added it to the FHIR profiles (HCIM BodyHeight & VitalSigns BodyHeight).
 
|MM-2288 = Created a ConceptMap for the PositieCodelijst from SNOMED to LOINC and added it to the FHIR profiles (HCIM BodyHeight & VitalSigns BodyHeight).
Regel 285: Regel 476:
 
|MM-2304 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
 
|MM-2304 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
 
|MM-2305 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
 
|MM-2305 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
 +
|MM-2310 = Edited the PDF/A qualification script for scenario 2.5 to be able to check both a Binary and a direct PDF download. Edited the PDF used in internal materials to a Nicitz document.
 
|MM-2316 = De kwalificatiescripts en addenda zijn van pdf naar wiki-pagina’s omgezet. Hiervoor zijn de verwijzingen op deze pagina aangepast naar de nieuwe wikipagina's.
 
|MM-2316 = De kwalificatiescripts en addenda zijn van pdf naar wiki-pagina’s omgezet. Hiervoor zijn de verwijzingen op deze pagina aangepast naar de nieuwe wikipagina's.
 
|MM-2325 = De Release notes zijn niet bijgewerkt op het Algemene FO van 2020.02. Dit is tijdens het KCR is dit over het hoofd gezien en daarom worden de release notes tabel bij het algemene FO van 2020.02 wordt weer gelijkgetrokken met 2020.01
 
|MM-2325 = De Release notes zijn niet bijgewerkt op het Algemene FO van 2020.02. Dit is tijdens het KCR is dit over het hoofd gezien en daarom worden de release notes tabel bij het algemene FO van 2020.02 wordt weer gelijkgetrokken met 2020.01
 
|MM-2328 = Datum T toegevoegd aan de fixtures voor GGZ en BgLZ waar nog een vaste datum stond, zodat alle datumvelden uit de fixtures nu overeenkomen met het addendum.
 
|MM-2328 = Datum T toegevoegd aan de fixtures voor GGZ en BgLZ waar nog een vaste datum stond, zodat alle datumvelden uit de fixtures nu overeenkomen met het addendum.
 +
|MM-2335 = De tekst uit de Toelichting kwalificaties BgLZ is toegevoegd aan "Specifieke voorwaarden voor kwalificatie" in de Kwalificatiescripts raadplegen en beschikbaarstellen om voortaan daar onderhouden te worden. 
 +
|MM-2337 = De tekst uit de Toelichting kwalificaties BgGGZ is toegevoegd aan "Specifieke voorwaarden voor kwalificatie" in de kwalificatiescripts raadplegen en beschikbaarstellen om voortaan daar onderhouden te worden.
 
|MM-2339 = Added a known issue to conceptmap MateVanKritiekZijnCodelijst-to-allergy-intolerance-criticality which explains why concept that should not be included, are included in the conceptmap and cannot be removed.
 
|MM-2339 = Added a known issue to conceptmap MateVanKritiekZijnCodelijst-to-allergy-intolerance-criticality which explains why concept that should not be included, are included in the conceptmap and cannot be removed.
 
|MM-2344 = The BgGGZ technical qualification material was missing at the Procedure resource two references to the Location and the Requester.
 
|MM-2344 = The BgGGZ technical qualification material was missing at the Procedure resource two references to the Location and the Requester.
Regel 293: Regel 487:
 
|MM-2361 = Inhoudelijke finetuning van de PDF/A wiki-pagina's: De begrippen zijn verder uitgewerkt en onjuistheden in de addenda zijn aangepast.
 
|MM-2361 = Inhoudelijke finetuning van de PDF/A wiki-pagina's: De begrippen zijn verder uitgewerkt en onjuistheden in de addenda zijn aangepast.
 
|MM-2365 = Aangepaste kwalificatie beoordelingsformulieren voor v2020.01 en v2020.02 toegevoegd op de wiki, met hierin een verwijderde Quickscan, een meer gedetailleerde Functionele beoordeling (format geen inhoud) en enkele semantische aanpassingen.
 
|MM-2365 = Aangepaste kwalificatie beoordelingsformulieren voor v2020.01 en v2020.02 toegevoegd op de wiki, met hierin een verwijderde Quickscan, een meer gedetailleerde Functionele beoordeling (format geen inhoud) en enkele semantische aanpassingen.
 +
|MM-2366 = Aangepaste MedicatieProces-beoordelingsformulieren voor MedMij 2019.01 toegevoegd op de wiki, met hierin een meer gedetailleerde Functionele beoordeling (format geen inhoud) en enkele semantische aanpassingen.
 
|MM-2369 = De 1.x versie van eAfspraak en Beelden is buiten gebruik gesteld voor MedMij. Op de relevante wiki pagina's is dit aangegeven met een waarschuwing. Het kwalificatiemateriaal voor deze versie is niet meer toegankelijk.
 
|MM-2369 = De 1.x versie van eAfspraak en Beelden is buiten gebruik gesteld voor MedMij. Op de relevante wiki pagina's is dit aangegeven met een waarschuwing. Het kwalificatiemateriaal voor deze versie is niet meer toegankelijk.
 
|MM-2381 = In scenario 1 van BgGGZ beschikbaarstellen is bij Contactpersoon: relatie de waarde "Echtgenoot" vervangen door "Echtgenote".
 
|MM-2381 = In scenario 1 van BgGGZ beschikbaarstellen is bij Contactpersoon: relatie de waarde "Echtgenoot" vervangen door "Echtgenote".
 
|MM-2383 = The comment on the root of AllergyIntolerance, the comment on {{fhir|.verificationStatus}} and {{fhir|verificationStatus.extension}} have been removed because the proposed solution was illegal but does not cause backwards incompatability problems.
 
|MM-2383 = The comment on the root of AllergyIntolerance, the comment on {{fhir|.verificationStatus}} and {{fhir|verificationStatus.extension}} have been removed because the proposed solution was illegal but does not cause backwards incompatability problems.
 
|MM-2384 = In alle technische kwalificatiematerialen is de asserts die het type reference controleert verbeterd zodat deze correct om kan gaan met {{fhir|Reference.reference}}.
 
|MM-2384 = In alle technische kwalificatiematerialen is de asserts die het type reference controleert verbeterd zodat deze correct om kan gaan met {{fhir|Reference.reference}}.
 +
|MM-2390 = The minimally required zibs (HCIMs) are now listed on both FHIR IG and functional design of Vital Signs. Respiration has been added to the Vital Signs FHIR IG.
 +
|MM-2392 = Provided clarification on the use of the PractitionerRole reference and display value in section 5.3 "Use of the reference datatype" of the MedMij FHIR IG.
 +
|MM-2395 = In the Vital Signs IG, it has been clarified that a batch transaction is required when sending Observations to a server.
 +
|MM-2397 = Guidance has been added to the FHIR IG to explain that <code>.entry.request.method</code> is required for ''all'' resources that are sent as part of batch/transaction Bundle, even for resources that are not actually to be created.
 +
|MM-2414 = In de addenda voor beschikbaarstellen PDF/A is de juiste zorgverlener aan de DocumentReferentie2 toegevoegd.
 +
|MM-2415 = Guidance has been added to the FHIR IG on working with "secondary" resources (Patient, Practitioner) which are referred from a resource that's being created by a client on a server.
 +
|MM-2417 = Medicatie fixtures zijn vernieuwd, waaronder toevoeging ontbrekende Patient fixtures, toevoegen Datum T, narrative update en nieuwe id's die duplicate id's voorkomen.
 +
|MM-2422 = In alle technische kwalificatiematerialen voor MedMij 2019.01 zijn de asserts die het type reference controleert verbeterd zodat deze correct om kan gaan met Reference.reference.
 +
|MM-2431 = Aan de vaccinatie-fixture in het BgZ-kwalificatiemateriaal is een .reference toegevoegd naar de Practitioner. Tevens is het addendum aangepast zodat verwezen wordt naar een bestaande huisarts in de BgZ.
 +
|MM-2435 = De kwalificatiescripts voor Huisartsgegevens 2020.01 zijn aangepast zodat het voor leveranciers duidelijker is welke stappen zij moeten doorlopen voor kwalificatie.
 +
|MM-2436 = The MedMij FHIR IG contained a link to the FHIR R4 specification on logical references, this is incorrect and has been changed to the correct page on the FHIR STU3 specification.
 +
|MM-2442 = Op het functioneel ontwerp van BgGGZ is Kolom G (Conditie) in de gebubliceerde tabel/transactie zichtbaar gemaakt.
 +
|MM-2443 = De aanleverformats van PDF/A zijn aangepast zodat deze overeenkomen met de verwachte functionele resultaten per scenario in de PDF/A kwalificatiescripts.
 +
|MM-2446 = In de paragraaf "Specifieke voorwaarden voor kwalificatie"van de kwalificatiescripts BgZ raadplegen en beschikbaarstellen zijn teksten die corresponderen met teksten uit de BgZ en BgGGZ met de betreffende teksten gelijkgetrokken.
 +
|MM-2450 = On the general FHIR IG for MedMij 2019.01, the links to eAfspraak and Images have been changed to the "deprecated information services" landing page, and a deprecation notebox has been added.
 
|MM-248 = Fixed typo in sliceName 'medicationTreament' --> 'medicationTreatment'.
 
|MM-248 = Fixed typo in sliceName 'medicationTreament' --> 'medicationTreatment'.
 
|MM-258 = HCIM PharmaceuticalProduct: Added ValueSet 'IngredientCodeGTINCodeLijst' + correct reference url to ValueSet.
 
|MM-258 = HCIM PharmaceuticalProduct: Added ValueSet 'IngredientCodeGTINCodeLijst' + correct reference url to ValueSet.

Huidige versie van 3 mei 2022 om 08:44

| {{{1}}} |

Doel

Bij elke release worden de release notes van het desbetreffende issue in een tabel op de wiki geplaatst. Dit sjabloon is bedoeld om de release notes per issue op een centrale plek te beheren, en om ze te vertalen naar een geformatteerde tabel-rij.

Gebruik

Het sjabloon kan op pagina's ingezet worden met:

{{BITS-issue|<issue-nummer>}}

Dit wordt vertaald naar een tabelrij met twee cellen, waarbij de eerste de link naar het issue bevat en de tweede de release note.

Onderhoud release notes

Het sjabloon haalt de release notes niet zelf op uit BITS, ze moeten handmatig in de switch toegevoegd worden. Deze is te zien bij het bewerken van de pagina. Voor het toevoegen van een nieuw issue, moet een regel worden toegevoegd:

| <issue-nummer> = <release notes>