Sjabloon:BITS-issue: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
k
(Release notes voor patchrelease juni 2022)
 
(16 tussenliggende versies door 6 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 
| [https://bits.nictiz.nl/browse/{{{1}}} {{{1}}}]
 
| [https://bits.nictiz.nl/browse/{{{1}}} {{{1}}}]
 
| {{#switch: {{{1}}}
 
| {{#switch: {{{1}}}
 +
|MM-3294 = In the CapabilityStatements, the resource DeviceUseStatement is deleted and has been added as searchInclude in the resource CarePlan
 +
|MM-3288 = Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
 +
|MM-3281 = In de fixtures van de BgZ-extended mistte de .identifier.system en .accessionIdentifier.system voor laboratorytestresult-specimen. Deze zijn toegevoegd en de .value is hiervoor toepassen aangepast.
 +
|MM-3279 = De narratives in de test- en kwalificatiefixtures worden vanaf nu bij elke wijziging opnieuw gegenereerd.
 +
|MM-3266 = In het kwalificatiescenario voor het ongestructureerde zorgplan (scenario 1.5) zijn de verpleegkundige problemen als gestructureerde informatie verwijderd uit de sectie Klachten en Diagnoses. Daarnaast is dit scenario toegevoegd op Touchstone.
 +
|MM-3254 = In the general IG an explanation has been added that our FHIR profiles don't use the mustSupport flag.
 +
|MM-3249 = In profile zib-Respiration-AdministeredOxygen-AdministrationDevice, a wrong extension url has been fixed.
 +
|MM-3245 = In het kwalificatiescript van PDF/A is de term 'non-Binary resource' als alternatief voor 'Binary-resource' vervangen door 'HTTP-verwijzing'.
 +
|MM-3237 = Onder 'Uit te voeren stappen' in het kwalificatiescript van PDF/A waren ten onrechte twee uitgangspunten toegevoegd, deze zijn naar de relevante plekken van het script verhuisd.
 +
|MM-3233 = In het technische kwalificatiemateriaal zijn de Location-resources nu gekoppeld aan de Organization-resource van de hoofdorganisatie en heeft die Organization-resource nu adresgegevens. Missende profieldeclaraties zijn toegevoegd.
 +
|MM-3232 = In the example for the profile zib-FunctionalOrMentalStatus, the display for of the ICF code was wrong. This has been adjusted.
 +
|MM-3230 = Several examples of the zib2017 profiles were missing a reference to PractitionerRole. This reference has been added.
 +
|MM-3221 = In the example for MedicationUse, the .status element contained a data-absent-reason extension. This has been changed to .status value = "completed". This is in accordance with the profile.
 +
|MM-3219 = Where possible, the .target element has been added to the SearchParameters.
 +
|MM-3213 = De DVZA-TestScripts staan het toe dat de resultaten één extra DocumentReference of DocumentManifest mogen bevatten zolang de status _current_ is.
 +
|MM-3212 = In het kwalificatiescript van PDF/A waren de omschrijvingen van twee scenario's (2.4 en 2.5) onduidelijk, deze zijn verbeterd.
 +
|MM-3163 = Op het functioneel ontwerp is de link naar het IHE MHD-profiel gecorrigeerd.
 +
|MM-3099 = De standaarden binnen MedMij-publicatie 2019.01 zijn, op Medicatieproces 9.0.7 na, uitgefaseerd. Dit wordt vermeld op de relevante pagina's. Kwalificatiematerialen voor deze standaarden zijn gearchiveerd.
 +
|MM-3069 = Een eerdere aanpassing aan het functionele testscript voor zib AllergieIntolerantie is nu ook doorgevoerd in de Touchstone-fixture,
 +
|MM-3037 = Het kwalificatiescript voor BgGGZ is aangepast op basis van het sjabloon 2022.
 +
|MM-2931 = De displaywaardes van enkele elementen in de fixtures van de technische test- en kwalificatiematerialen zijn van het Engels naar het Nederlands omgezet, in lijn met de MedMij-richtlijnen.
 +
|MM-2759 = Correct and incorrect examples have been added to the common FHIR IG for referencing resources when the server doesn't support RESTful reads.
 +
|MM-2610 = For compatibility with primary care EHRs, a reference to gp-Encounter has been added to the .encounter element in the gp-EncounterReport FHIR profile next to the existing reference to zib-Encounter.
 +
|MM-2055 = Er is een refactoring-stap doorgevoerd om de toolketen van de technische MP 9.0.7-testmaterialen om deze beter te beheren. De materialen zelf zijn niet gewijzigd.
 +
|MM-2230 = De datasetspecificaties (in ART-DECOR) zijn bijgewerkt zodat dit overeenkomt met het functioneel ontwerp en kwalificatiemateriaal van Zelfmetingen.
 +
|MM-2292 = In the zib-IllnessPerception profile, the redundant pattern on Observation.component:PatientIllnessInsight.code.coding has been removed.
 +
|MM-2574 = In de eAfspraak dataset (ART-DECOR), is de waardelijst "contactstatus" nu gekoppeld aan HL7 Appointmentstatus (alleen STU3 codes zijn gekoppeld)
 +
|MM-2800 = Guidance on the correct use of TimeInterval has been added to the zib-AdministrationAgreement and zib-MedicationAgreement profiles.
 +
|MM-2916 = Incorrect comments related to data elements not allowed to be present in the PDF/A profiles (DocumentReference, DocumentManifest and List) have been removed.
 +
|MM-2961 = A spelling mistake in the Fhirpath expression for SearchParameter "Careplan-medicaldevice" has been corrected.
 +
|MM-3054 = Reference.display is niet langer verplicht in de technische testscripts wanneer de NullFlavor- of data-absent-reason-extensie aanwezig is.
 +
|MM-3083 = De PratitionerRole-fixture in het kwalificatiemateriaal verwees niet naar een bestaande Practitioner-fixture. Dit is aangepast.
 +
|MM-3091 = The CapabilityStatements deviated in some ways from what the requirements in the implementation guide, this has been fixed.
 +
|MM-3128 = In het kwalificatiescript is voor de zib Patient - Contactgegevens TelecomType met waarde "Vast telefoonnummer" toegevoegd. Tevens is het TelecomType in de zib Zorgverlener aangepast naar de notatie als in zib 2017: Zakelijk telefoonnummer (waardelijst NummerSoortCodelijst zib2017).
 +
|MM-3184 = Op de kwalificatiepagina zijn de 'Conformiteitscheck Gegevensdienst'-documenten (CCGs) verwijderd.
 +
|MM-3185 = Er is een variant van de technische testscripts gemaakt voor partijen die de DocumentManifest-resource niet ondersteunen.
 +
|MM-3191 = The description for zib-Infusion profile deviated from the zib description, this has been adjusted.
 +
|MM-3198 = In het kwalificatiescript is voor de zib Zorgverlener - Contactgegevens het concept 'Geslacht' verwijderd.
 +
|MM-3199 = In het kwalificatiescript is voor de zib Patiënt - Adresgegevens het concept 'AdresSoort' met waarde 'Officieel adres' toegevoegd.
 +
|MM-3204 = In de Touchstone-handleiding is een waarschuwing geplaatst over het verwijderen van de USER_KEY of ORG_KEY in publieke plekken.
 +
|MM-3211 = De BgZ kwalificaties-fixtures zijn aangepast om ze overeen te laten komen met het functionele kwalificatiescript en de Implementation Guide.
 +
|MM-3214 = Kwalificatie-eisen aangepast voor specialistische centra zodat zij kunnen kwalificeren. Specialistische centra krijgen tijdelijke ontheffing van de minimale eis om 20 van 28 zibs of 14 van de 18 secties te behalen.
 +
|MM-2714 = In the Implementation Guide from eAppointment, guidance is added on how to link an Organization to the appointment when a Location isn't supported.
 +
|MM-2972 = De Identifier veranderd van URL naar urn:oid in onze technisch kwalificatie materiaal.
 +
|MM-3012 = Added the custom SearchParameter on MedicationDispense.category as it was present in the FHIR package but absent in the BgZ FHIR IG and CapabilityStatements.
 +
|MM-3016 = Foutieve T-datums in DocumentReference- en DocumentManifest-fixtures zijn gecorrigeerd.
 +
|MM-3032 = In de kwalificatiematerialen wordt nu gecontroleerd of FHIR Identifiers zowel een .system (of eventueel een .type) en een .value bevatten.
 +
|MM-3033 = De foutieve assert op DocumentReference is aangepast naar DocumentManifest in de technische testscripts voor scenario 2.2.
 +
|MM-3034 = Er is een correctie uitgevoerd op 4 DVZA beoordelingsformulieren met betrekking tot het criterium van scenario 1.2 over het tonen van een waarschuwing dat er geen zorggegevens voor de patiënt beschikbaar zijn. Dit betrof een criterium voor de DVP/PGO en was onterecht. Deze is middels deze aanpassing verwijderd.
 +
|MM-3045 = Aan alle DVZA-testen voor succesvolle search operations op Touchstone is een assert toegevoegd die controleert of de self-link de gebruikte search parameters onderkent.
 +
|MM-3070 = Touchstone stuurde onterecht een gesloten episode zonder attentievlag mee bij het uitvoeren van PHR-tests. De fixture van deze episode is verwijderd en de TestScripts voor zowel PHR- als XIS-tests zijn aangepast zodat ze deze niet meer verwachten.
 +
|MM-3082 = Spelfouten en andere kleine foutjes opgelost.
 +
|MM-3093 = The MedicationDispense resource has been added as context at the MedicationUse-Duration extension.
 +
|MM-3096 = In the error handling examples on the FHIR IG, 'OperationOutcome.code' has been replaced by 'OperationOutcome.issue.code' in accordance with the FHIR specs.
 +
|MM-3134 = In de CCG zijn de concepten binnen de inclusie Contactgegevens aangepast naar rijen.
 +
|MM-3139 = In het Touchstone-testscript voor contactverslagen is een assert toegevoegd die erop toeziet dat de S- en O-regels niet worden opgeleverd door de DVZA.
 +
|MM-3151 = In het beoordelingsformulier van huisartsgegevens raadplegen is het criterium verwijderd dat er een onderscheid moet zijn tussen episodes met of zonder attentiewaarde.
 +
|MM-3195 = The announced deprecation date for the 2019.01 standards has been changed from May 1 to July 1, 2022.
 +
|MM-2973 = De assert die testte op aanwezigheid van .display of .text in elementen van type CodeableConcept ging er ten onrechte vanuit dat .text alleen aanwezig mag zijn als de gecodeerde waarde afwezig is. Dit is aangepast.
 +
|MM-2983 = Op iedere relevante wiki-pagina is een warning (melding) geplaatst, dat de betreffende informatiestandaard en/of usecases - met onderliggende documentatie (FO, TO en kwalificatiematerialen) - na 30 april niet meer gebruikt kan worden binnen het MedMij-netwerk.
 +
|MM-3024 = Een hyperlink op de BgZ raadplegen gerepareerd naar een bestaande pagina.
 +
|MM-2825 = In onze Kwalificatie fixtures werd in sommige Patient resources bij adres .use gebruikt. Dit is mag alleen bij uitzondering gebruikt worden.
 +
|MM-2757 = De medicatiefixtures (agreement en use) voor de BgZ zijn aangepast, zodat deze bij het addendum passen.
 +
|MM-3017 = The link on the page referring to the FHIR package has been changed to the general FHIR package link.
 +
|MM-3026 = Op de Kwalificatiepagina zijn voor de twee gegevensdiensten Allergie-intolerantie en Allergie-intolerantie gegevensvertaling een Conformiteitscheck Gegevensdienst (CCG) geplaatst.
 +
|MM-2712 = The eAppointment profile now supports the NHG-14 code system in ContactType.
 +
|MM-2747 = The definition of .participant has been clarified in the profile eAfspraak appointment
 +
|MM-3035 = Op de wikipagina voor kwalificatie van PDFA Beschikbaarstellen is een hyperlink naar de Inhoudelijke gegevens gecorrigeerd, deze verwees voorheen naar een niet bestaande pagina.
 +
|MM-3031 = Het opmerkingenveld in de CCG van PDFA is opengesteld waardoor gebruikers opmerkingen in het vrije veld kunnen vermelden.
 +
|MM-2968 = The CapabilityStatements for PDF/A now support POST searchIncludes
 +
|MM-3013 = De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:
 +
* Nummersoort aangepast (van 'privé' naar vaste telefoon)
 +
* Tekst bij onderdeel 'specialisme' toegevoegd (was alleen een code)
 +
* Pulsaties per minuut: is aangepast naar UCUM notatie: /min
 +
* Kleine visuele verbeteringen zijn doorgevoerd
 +
|MM-2909 = BehandelAanwijzing.VerificatieDatum is naar 6 dagen (T – 186D) later gezet
 +
|MM-3011 = The profile FreedomRestrictingMeasures has been removed from the TO page.
 +
|MM-1238 = Correctie van de specificaties (in ART-DECOR). De twee raadplegen transacties bevatten nu alleen de query parameters conform de beschrijving op het functioneel ontwerp (filtermogelijkheden).
 +
|MM-3036 = De kwalificatiescripts voor BgLZ zijn aangepast op basis van het sjabloon 2022.
 +
|MM-3030 = Op de kwalificatiepagina zijn in de subparagrafen "Omschrijving scenario" van de paragraaf "Inhoudelijke gegevens" de teksten (die de PGO betreft) vervangen door een tekst die van toepassing is op het XIS.
 +
|MM-2889 = De layout van het Beelden-kwalificatiescript is geüpdated met het algemene template.
 +
|MM-2887 = Op de FAQ kwalificatiepagina is de term pre-kwalificatie vervangen door kwalificatie 1. Verder is het kwalificatieproces verduidelijkt.
 +
|MM-2886 = Added a textual known issue to the ValueSet ProbleemNaamCodelijst that an urn:oid is present where an url is expected.
 +
|MM-2882 = Op de kwalificatiewikipagina is explicieter aangegeven dat bij afwijkingen van het kwalificatiescript er een argumentatie noodzakelijk is dat vooraf moet worden gecommuniceerd.
 +
|MM-2880 = In the profiles nl-core-address and nl-core-contactpoint, the Markdown notation for the tables has been changed to an actual table instead of a code block.
 +
|MM-2879 = Het element .subscriberId is verwijderd van de "medmij-bgz-coverage-ts-02" fixture met betrekking tot de bankgegevens.
 +
|MM-2878 = In GGZ-kwalificatiefixture voor zib Wilsverklaring is de missende referentie naar de Aandoening opgenomen die gespecificeerd is in het addendum.
 +
|MM-2872 = Er is een leesvriendelijke tekst aan 2 links toegevoegd in de introductie op het algemene functioneel ontwerp
 +
|MM-2858 = De PGO-testscripts voeren geen uitgebreide checks meer uit op de FHIR-responses vanuit de testserver.
 +
|MM-2846 = In een van de technische PDFA-testscripts voor XIS-systemen die test op een JSON-response werd om een XML-response gevraagd. Dit is aangepast.
 +
|MM-2844 = The patch version number for nl-core-practitioner has been corrected.
 +
|MM-2834 = In various CapabilityStatements, searchParams that were present, but that were not shown in their respective TOs, were removed and incorrect searchIncludes have been corrected.
 +
|MM-2830 = - Het aanpassen van enkele tekstuele beschrijvingen op de addendum-wiki van de PDF/A-kwalificatie.
 +
- Het corrigeren van enkele typo's en inconsequente bewoordingen.
 +
|MM-2826 = De koptekst FunctioneleStatus is gewijzigd naar FunctioneleOfMentaleStatus
 +
|MM-2824 = Aan de kwalificatiepagina BgLZ beschikbaar stellen is toegevoegd dat de kwalificatie voor het opnemen van medische diagnoses optioneel is en wat dit betekent voor de inhoudelijke gegevens.
 +
|MM-2820 = In the package manifests for all packages, the incorrect entry "web" has been changed to "url". This change pertains the packages for zib2017, Questionnaires, BgZ, Images and eAfspraak.
 +
|MM-2814 = Het element category was onjuist gevuld in de AllergieIntolerantie fixture van het BgZ kwalificatiemateriaal en in de FHIR-voorbeelden, dit is aangepast. Ook is een code-specification extensie toegevoegd op het reaction.severity-element.
 +
|MM-2802 = De BgZ fixture 'medmij-bgz-condition-ts-01' aangepast om in `.code` een codesysteem te bevatten dat in de relevante waardelijst voorkomt.
 +
|MM-2799 = De fixture medmij-bgz-medicationagreement-ts-01 was niet juist conform de zib. valuePeriod.end is verwijderd.
 +
|MM-2792 = De code systeem ICPC is toegevoegd bij elke EpisodeOfCare referentie URL in de testscripts. 
 +
|MM-2787 = In de technische TestScripts wordt gecontroleerd of .system én .code altijd samen aanwezig zijn en of er geen ValueSet-uri gebruikt wordt als .system.
 +
|MM-2777 = Aan de GGZ-fixture voor de overkoepelende AlgemeneMeting zijn verwijzingen naar deelmetingen verrijkt met de qualifier "has-member".
 +
|MM-2776 = In een van de GGZ-fixtures voor zib GeneralMeasurement is de missende code-specification extension toegevoegd op Observation.status.
 +
|MM-2774 = De adresgegevens in de zorgverlener- en zorgaanbieder-fixtures van GGZ zijn aangepast zodat deze overeen komen met het addendum.
 +
|MM-2770 = Op de kwalificatiewikipagina's is additionele informatie toegevoegd dat verduidelijkt op welke systeemomgeving gekwalificeerd dient te worden.
 +
|MM-2742 = Het FO vermeldde ten onrechte dat het VIPP InZicht programma ook de module Medicatieoverdracht bevat. Dit is gecorrigeerd.
 +
|MM-2721 = De generieke uitgangspunten van de systeemrol 'Sturen' is toegevoegd en de systeemrol 'Ontvangen' is uitgebreider beschreven op de kwalificatiepagina 2020.01.
 +
|MM-2691 = De technische TestScripts gebruiken nu de "Prefer: return=representation" header bij het sturen van informatie om te garanderen dat de response de aangemaakte resources bevat.
 +
|MM-2663 = In de gezamenlijke basis voor de Touchstone-testen zijn de MedMij-asserts uitgesplitst van de niet-MedMij-asserts. Hierdoor is de volgorde van asserts in veel Touchstone-testscripts veranderd.
 +
|MM-2659 = Een aantal overlappende testen in de technische TestScripts van verschillende standaarden zijn generaliseerd naar een algemene basis. Sommige TestScripts voeren daardoor completere controles uit.
 +
|MM-2560 = In our Example resources we have added an Identifier.
 +
|MM-2507 = The link to NutritionAdvice at the Context value in HCIM NutritionAdvice Explanation profile has been corrected.
 +
|MM-2375 = De aansluitpagina voor Touchstone is veralgemeniseerd zodat deze multi-inzetbaar. Op de MedMij-wikipagina staat nu deze algemene informatie samen met MedMij-specifieke informatie.
 +
|MM-2788 = Voor Vragenlijsten is het aanleverformat Sturen geïntegreerd in het aanleverformat Raadplegen.
 +
|MM-2764 = In de meest recente beoordelingsformulieren is de volledigheidsbeoordeling uitgebreid met specifiekere technische criteria. Tevens is de achterhaalde term '(pre)' van '(pre)kwalificatie' verwijderd uit de beoordelingsformulieren en wikipagina's.
 +
|MM-2739 = Bij de Aandachtspunten bij inhoudelijke gegevens is een known issue met betrekking tot Scenario 1.1 toegevoegd.
 +
|MM-2734 = Er is nu een pagina met informatie over het toepassen van herleidbaarheid in PGO en XIS. Hiernaar wordt naar verwezen vanuit het algemeen functioneel ontwerp en alle kwalificatiescripts voor de rollen raadplegen en ontvangen. 
 +
|MM-2732 = The FHIR profile of HCIM SNAQrcScore had a defaultValueString with value "MISSING", this was not in line with other profiles and has been corrected, the value has been replaced for "Short Nutritional Questionnaire for residential care".
 +
|MM-2718 = Toelichting op kwalificatie (scenario 3.4) verbeterd: verwachting is dat ook aan de PGO-gebruiker duidelijk wordt gemaakt, dat de ontvanger geen lege vragenlijst accepteert.
 +
|MM-2711 = De 'conformiteitscheck gegevensdienst'-documenten (CCG) zijn toegevoegd op de kwalificatiepagina voor alle gegevensdiensten waarvoor deze beschikbaar zijn.
 +
|MM-2695 = Het functioneel ontwerp en de FHIR IG van Zelfmetingen bevatten nog geen informatie over identificatie van opgestuurde metingen, dit is toegevoegd. Systemen worden nu aangemoedigd om een identifier toe te voegen bij het insturen van metingen, in lijn met de algemene FHIR IG van MedMij.
 +
|MM-2682 = The display value for LOINC code 14743-9 in the qualification resources of SelfMeasurements was incorrect, this has been changed to the correct value "Glucose [mol/volume] in capillair bloed d.m.v. glucometer".
 +
|MM-2677 = De onterechte waarschuwing dat dit een werkpagina zou zijn is verwijderd op de kwalificatiepagina van BgLZ.
 +
|MM-2664 = Locatie van Documentreferentie 3 en Document 3 bleken onjuist, dit is gecorrigeerd. Er wordt nu terecht verwezen naar een niet bestaand document met een foutieve ID.
 +
|MM-2660 = The CapabilityStatements for BgGGZ contained more searchParams then the TO expected implementers to support. These searchParams have been removed. Several searchInclude values have been updated following the TO in the format [resource]:[search param].
 +
|MM-2658 = In het kwalificatiescript voor beschikbaarstellen BgZ zijn bij 6.1.14 en 6.1.15 de juiste SNOMED-codes toegevoegd, de FHIR-kwalificatiematerialen zijn ook bijgewerkt.
 +
|MM-2655 = The references to the FHIR profiles for nl-core-practitionerrole and nl-core-location were missing on the eAfspraak FHIR IG, they have been added to the list of profiles.
 +
|MM-2636 = Added an identifier to the bundle scenarios and equalize the bundle contents for scenario 2.1 with the resources from scenario 1.x for SelfMeasurements.
 +
|MM-2607 = A known issue is added to the BodyWeight and BloodGlucose profiles: some ValueSets contain more codes than is expected from a functional perspective, therefore use of these specific codes is discouraged.
 +
|MM-2598 = Voor DVZA's is de kwalificatie voor MeerlingIndicator en de voornamen van de zorgverlener optioneel, dit is toegevoegd aan de kwalificatiepagina van BgLZ.
 +
|MM-2564 = Er is een relatie naar de MedicatieAfspraak uit scenario 2.3 toegevoegd in scenario 3.3 op de wiki. Deze relatie is ook opgenomen in het FHIR-bericht op Touchstone.
 +
|MM-2562 = In HCIM PressureUlcer, corrected the .bodySite extension (laterality) with the proper ValueSet.
 +
|MM-2531 = De ontbrekende uitleg over het gebruik en invoeren van de variabele T-datum is toegevoegd aan de sectie Configureren simulator op de kwalificatiepagina.
 +
|MM-2525 = De fixture medmij-bgz-location-ts-01 in het BgZ-kwalificatiemateriaal was niet conform het addendum, om dit recht te trekken is het .name-element (OrganisatieLocatie) nu gevuld met "West vleugel" en is er een referentie toegevoegd op het element .managingOrganization naar de organisatie "Test Medisch Centrum" (OrganisatieNaam).
 +
|MM-2515 = Aan de kwalificatie-eisen is uitleg toegevoegd in welke omstandigheden een Touchstone-uitvoer gefaalde tests mag bevatten.
 +
|MM-2461 = In the zib2017 FHIR package, the missing terminology bindings in profiles zib-AllergyIntolerance and zib-BodyHeight have been restored.
 +
|MM-2324 = All LoadResources scripts for the qualification materials are bundled per main folder (MedMij-20XX.0X-Test/Cert), leading to less overhead in the montly update cycle.
 +
|MM-1862 = XIS-kwalificatiescenario 1.3 voor de BgZ wordt verwijderd uit de FHIR-testmaterialen omdat deze geen functionele oorsprong kent.
 +
|MM-2165 = Added an Identifier to the technical qualification resources.
 +
|MM-2404 = Het functioneel ontwerp van Zelfmetingen verwijst nu naar de website van stichting Legio, waar de de eisen en mapping-specificaties omtrent ontvangen van zelfmetingen, gedownload kunnen worden.
 +
|MM-2430 = Er is een infographic gepubliceerd die de maandelijkse patchrelease uitlegt. Er wordt naar deze infographic verwezen vanaf de landingspagina voor MedMij en de landingspagina's voor publicatie 2020.01 en 2020.02.
 +
|MM-2432 = CapabilityStatements (client/server) are created for eAppointment.
 +
|MM-2439 = All TestScripts checking for an empty searchset Bundle have been edited to allow for an otherwise empty Bundle with an OperationOutcome present.
 +
|MM-2444 = De waarschuwingsbox voor de BgLZ is gewijzigd op de kwalificatiepagina, Functioneel Ontwerp en het Technisch Ontwerp om weer te geven dat de 2020.01 versie niet meer ondersteund wordt voor kwalificatie
 +
|MM-2451 = Op de kwalificatiepagina's van eAfspraak en Zelfmetingen is een downloadbaar overzicht geplaatst onder 'specifieke afspraken huisartssystemen'. Het overzicht bevat implementatie-advies vanuit OPEN/Legio en welke afwijkingen op het kwalificatiescenario zijn toegestaan voor DVZA/HIS combinaties.
 +
|MM-2462 = Added Condition resource to be supported in the Capability Statement of GGZ. 
 +
|MM-2463 = Link in paragraaf Richtlijn van het functioneel ontwerp BgLZ is verbeterd (was V2020.01, is nu V2020.02).
 +
|MM-2465 = In het beoordelingsformulier van BgGGZ Beschikbaarstellen v2020.01 is de FamilySituationChild uit de technische beoordeling verwijderd.
 +
|MM-2480 = Correctie en verduidelijking PDF/A wiki-pagina's raadplegen en beschikbaarstellen: De footnote in 4.4. is verder uitgewerkt en onjuistheden in de addenda zijn aangepast.
 +
|MM-2483 = Addendum BgZ is verduidelijkt door bij sectie 'Probleem' een notitie toe te voegen met uitleg waarom er in de test meerdere resources worden verwacht. 
 +
|MM-2488 = Addendum BgZ is verduidelijkt door bij sectie 'Procedure' een notitie toe te voegen met uitleg waarom er in de test meerdere resources worden verwacht. 
 +
|MM-2492 = Enkele kwalificatiescenario's van Zelfmetingen, use case Raadplegen, zijn gewijzigd. In Touchstone is de hartfrequentie toegevoegd aan scenario 1.6. Het kwalificatiescript en aanleverformat vermelden de hartfrequentie nu ook in scenario 1.7. Het script vermeldt nu ook dat de PGO geleegd moet worden na scenario 1.5. Tevens zijn de scenario's nu opgenomen in een nieuwe layout (tabel) om de toelichting te verbeteren.
 +
|MM-2494 = The header 'MedMij-Request-ID' in TestScripts is now properly filled with a generated UUID without showing this process to the user.
 +
|MM-2504 = In the profiles zib-TreatmentDirective and zib-AdvanceDirective, guidance is added on how to possibly populate {{fhir|Consent.policy.url}}.
 +
|MM-2506 = In het package manifest van het Questionnaires-package is de dependency op het zib2017 aangepast van de NPM-notatie "^2.0" naar de beperktere FHIR-notatie "2.0.x".
 +
|MM-2510 = The profile zib-Respiration has been added to the Capability Statements (client/server) of SelfMeasurements.
 +
|MM-2517 = The vitals-signs profiles have been updated with an extra discriminator on {{fhir|.code.coding}}. {{fhir|system}} has been added as a discriminator.
 +
|MM-2518 = Het functioneel ontwerp van Zelfmetingen licht nu de zoekacties voor raadplegen beter toe (laatste meting, categorie) zodat het overeenkomt met het technisch ontwerp.
 +
|MM-2520 = De SNOMED CT codes uit het testscript zijn toegevoegd aan de volgende addenda-secties van de kwalificatie BgZ; uitslagen, verrichtingen, medisch hulpmiddel en contact.
 +
|MM-2527 = Replaced an unkown SNOMED code in BgGGZ qualification materials at GeneralMeasurement item 6.
 +
|MM-2543 = Op de wiki-landingspagina voor MedMij wordt vermeld dat publicatie 2019.01 in passief beheer is en 2020.* in actief beheer zijn, met korte uitleg over publicaties, informatiestandaarden en MedMij-catalogus. Op de landingspagina's voor deze MedMij-publicaties wordt vermeld dat ze in passief of actief beheer zijn, met verwijzing naar deze korte tekst.
 +
|MM-2544 = In het kwalificatiescript/scenario zijn bij FunctioneleOfMentaleStatus enkele StatusNaam display-waardes gewijzigd.
 +
|MM-2546 = Op het functioneel ontwerp van Medicatieproces is de systeemrolcode van use case verstrekkingvertalingen teruggezet van "9.A.7" naar "9.A.1".
 +
|MM-2552 = Voor de kwalificatie van Zelfmetingen, use case 'raadplegen', is in het kwalificatiescript en aanleverformat verduidelijkt dat het tonen van de persoongegevens wordt verwacht.
 +
|MM-2553 = In het Functioneel Ontwerp van Medicatieproces zijn links aangepast om te verwijzen naar de huidige versie van Art-Decor transacties
 +
|MM-2555 = In the qualification material of eAppointment we have added the ContactType at some resources. At Afspraak 3 we have changed the PatientInstructions to the right instructions of the Addendum.
 +
|MM-2561 = Some examples of zib-Problem have the value of {{fhir|.clinicalStatus.extension:ProblemStatusCodeList}} changed.
 +
|MM-2582 = A missing code has been added to the 'GlucoseMeetmomentenNhgtable45Codelijst' ValueSet.
 
|EOVDR-40 = ART-DECOR publicatie - Container Gezondheidstoestand verwijderd uit Zorgresultaat.UitkomstVanZorg in transacties Sturen Overdrachtsbericht volwassenen, Sturen Overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar en Sturen Overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar
 
|EOVDR-40 = ART-DECOR publicatie - Container Gezondheidstoestand verwijderd uit Zorgresultaat.UitkomstVanZorg in transacties Sturen Overdrachtsbericht volwassenen, Sturen Overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar en Sturen Overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar
 
|EOVDR-41 = ART-DECOR publicatie - In alle transactiespecificaties in Art-Decor, benaming rollen gelijk gemaakt aan benaming  systeemrollen zoals gebruikt in functioneel ontwerp
 
|EOVDR-41 = ART-DECOR publicatie - In alle transactiespecificaties in Art-Decor, benaming rollen gelijk gemaakt aan benaming  systeemrollen zoals gebruikt in functioneel ontwerp
Regel 24: Regel 193:
 
|EOVDR-63 = Functioneel ontwerp - pagina opbouw eOverdracht algemeen: links naar (documentatie over) de referentiesets in de voetnoten vervangen door links naar de referentiesets zelf in de internationale SNOMED browser.
 
|EOVDR-63 = Functioneel ontwerp - pagina opbouw eOverdracht algemeen: links naar (documentatie over) de referentiesets in de voetnoten vervangen door links naar de referentiesets zelf in de internationale SNOMED browser.
 
|EOVDR-64 = Kwalificatiemateriaal - kwalificatiepagina (met link vanaf landingspagina) en testscripts toegevoegd voor de Overdracht transacties (volledig en overlap BgZ)
 
|EOVDR-64 = Kwalificatiemateriaal - kwalificatiepagina (met link vanaf landingspagina) en testscripts toegevoegd voor de Overdracht transacties (volledig en overlap BgZ)
 +
|EOVDR-67 = In all three Nursing Handoff profiles, the coding for the "Skin" section has been corrected to SNOMED code 106076001
 +
|EOVDR-68 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.3: 2e voorkomen van Betaler toegevoegd; Verzekeraar verwijderd uit 1e voorkomen.
 +
|EOVDR-69 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: in VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik.VerpleegkundigeInterventie, Interval vervangen door Frequentie.
 +
|EOVDR-70 = Het notified pull-mechanisme voor de eOverdracht is aangepast. De notificatie dient nu de resource.id van de Task te bevatten, en de pull bestaat niet langer uit een search maar uit een directe read gebaseerd op deze resource.id.
 +
|EOVDR-74 = (Pre-)kwalificatiemateriaal  Testscenario's 1.3 en 1.4 hernoemd in 1.3b en 1.4b (suffix b = alleen geschikt voor (pre)kwalificatie overlap BgZ)
 +
|EOVDR-75 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.2b, 1.3(b) en 1.4(b) : typfout in Medische Diagnose.Probleemnaam hersteld
 +
|EOVDR-78 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1b: inhoud voor Mentale Status toegevoegd
 +
|EOVDR-79 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: HorenHulpmiddel::MedischHulpmiddel.ProductID tekst "GTIN voorbeeld" vervangen door een voorbeeld van een GTIN code
 +
|EOVDR-80 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Blaasfunctie.Incontinentiemateriaal: Product ID vervangen door Product type
 +
|EOVDR-81 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Mobiliteit.MedischHelpmiddel.ProductType SNOMED code vervangen door SNOMED term
 +
|EOVDR-82 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: tweede voorkomen van VermogenTotVerpleegtechnischHandelen opgenomen
 +
|EOVDR-84 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Dekking Darmfunctie compleet gemaakt door Frequentie, FaecesContinentie en Incontinentiemateriaal toe te voegen aan Testscenario 1.8
 +
|EOVDR-85 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.3(b) en 1.4(b): niet-verplichte inhoud verwijderd
 +
|EOVDR-86 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.3(b), 1.4(b): Niet-verplichte velden in Behandelaar verwijderd
 +
|EOVDR-87 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - In test- en kwalificatiescripts, aandachtspunt toegevoegd voor bijlagen (Wilsverklaring.WilsverklaringDocument en Wond.Wondfoto).
 +
|EOVDR-88 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - In test- en kwalificatiescripts, aandachtspunt toegevoegd voor bijlagen (Wilsverklaring.WilsverklaringDocument en Wond.Wondfoto).
 +
|EOVDR-89 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Contactgegevens patiënt toegevoegd aan Testscenario 1.2
 +
|EOVDR-90 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Tweede voorkomen Taalvaardigheid toegevoegd
 +
|EOVDR-91 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1b: tweede voorkomen van Rol toegevoegd aan Contactpersoon
 +
|EOVDR-94 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Tweede voorkomen MedischHulpmiddel toegevoegd aan Mobiliteit 
 +
|EOVDR-96 = ART-DECOR publicatie - Lateraliteit en AnatomischeLocatie van Sondesysteem.MedischHulpmiddel verwijderd uit de Overdracht transacties.
 +
|EOVDR-97 = ART-DECOR publicatie - Verwijzing naar Behandelaar::Zorgverlener toegevoegd aan Darmfunctie.Incontinentiemateriaal::MedischHulpmiddel en Stoma.Stomamateriaal::MedischHulpmiddel in de overdracht transacties.
 +
|EOVDR-98 = ART-DECOR publicatie - Lateraliteit en AnatomischeLocatie toegevoegd aan VermogenTotMondverzorging.MedischHulpmiddel in de de transacties Sturen overdrachtsbericht volwassenen en Sturen Overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar. 
 +
|EOVDR-99 = ART-DECOR publicatie - Dataset: tijdstempelprecisie Darmfunctie.Incontinentiemateriaal::MedischHulpmiddel.Begindatum gecorrigeerd van "alleen jaar" naar "tenminste jaar".
 +
|EOVDR-100 = Added zib-AllergyIntolerance profile to the list of profiles in the FHIR Implementation Guide.
 +
|EOVDR-101 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Alle scenario's: ABG codes voor ZorgaanbiederIdentificatienummer en ZorgverlenerIdentificatienummer gecorrigeerd conform conventie AGB codes (eerste twee cijfers geven het specialisme aan).
 +
|EOVDR-102 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.2b: tweede telefoonnummer en e-mail adres toegevoegd aan Sturende Organisatie.Zorgverlener.Contactgegevens. Foutief e-mail adres gecorrigeerd in Ontvangende Organisatie.Zorgaanbieder.Contactgegevens.
 +
|EOVDR-103 = ART-DECOR publicatie - Kardinaliteiten van VermogenTotDrinken, -Eten, -ZichWassen en -ZichKleden in de overdracht transacties aangepast van 0..1 naar 0..{*}.{*} Binnen deze zibs, de kardinaliteiten van DrinkBeperking, EetBeperking, TeWassenLichaamsdeel en TeKledenLichaamsdeel teruggebracht van 0.. naar 0..1. Testscenario 1.1 aangepast.
 +
FHIR-profielen voor Nursing Handoff aangepast.
 +
|EOVDR-104 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Taalvaardigheid.CommunicatieTaal: onjuiste code (is 3 posities moet 2 posities zijn) en ontbrekende weergavenaam gecorrigeerd
 +
|EOVDR-105 = Functioneel ontwerp - In procesbeschrijving verpleegkundige aanmelding, bij bullets over het annuleren van het aanmeldbericht en het annuleren van een antwoordbericht vermeld dat dit toekomstige functionaliteit betreft. 
 +
|EOVDR-107 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.1 en 1.1b: Land verwijderd uit adresgegevens Ontvangende organisatie::Zorgaanbieder en Behandelaar.Zorgaanbieder
 +
|EOVDR-109 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.1 en 1.1b: Woonplaats en AdresSoort toegevoegd aan Behandelaar#2::Zorgverlener.Zorgaanbieder
 +
|EOVDR-111 = ART-DECOR publicatie - Kardinaliteit Behandelaar::Zorgverlener.Zorgaanbieder.Adresgegevens.AdresSoort aangepast van 0..1 naar 1..1 conform zib definitie. AdresSoort toegevoegd aan 2e voorkomens Behandelaar::Zorgverlener.Zorgaanbieder in testscenario's 1.1 en 1.1b.
 +
|EOVDR-112 = Functioneel Ontwerp - Op https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen bij Mentale Status.Probleem: Probleemtype Bevinding vervangen door type Symptoom
 +
|EOVDR-113 = ART-DECOR publicatie - Dataset: waardenlijst bij Mentale Status.Probleem.ProbleemType ingeperkt tot alleen Symptoom. ProbleemType ook toegevoegd aan Mentale Status.Probleem in Testscenario's 1.1(b). Voetnoot bij Mentale Status.Probleem op https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen uitgebreid.
 +
|EOVDR-114 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - RedenContactTekst toegevoegd aan AfsprakenPatient.Contact
 +
|EOVDR-115 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.1(b): in ContactMet::Zorgverlener.Specialisme, UZI codering van Ergotherapeut vervangen door AGB codering 
 +
|EOVDR-117 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Alle testscenario's, alle voorkomens van Naamgegevens: Initialen gelijk gemaakt aan eerste letters van de Voornamen  
 +
|EOVDR-118 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Naam en Contactgegevens toegevoegd aan Uitvoerder.Verzorger::Contactpersoon in Verpleegkundige Interventie bij Patiëntprobleem #04.
 +
|EOVDR-119 = Functioneel ontwerp - Inperkingen van waardenlijsten voor Diagnoses.Probleem.ProbleemNaam en ProbleemStatus, Voorgeschiedenis.Probleem.ProbleemNaam en MentaleStatus.Probleem.ProbleemType vermeld in voetnoten op https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen.
 +
|EOVDR-120 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Kwalificatiescript en scenario 1.1b toegevoegd voor 14 met BgZ overlappende zibs
 +
|EOVDR-121 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.5 tot en met 1.11 toegevoegd voor pre-kwalificatie
 +
|EOVDR-122 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - 2 testscripts voor Aanmeldfase toegevoegd
 +
|EOVDR-123 = In the Nursing Handoff profiles, the cardinality's for zib Stoma and zib AdvanceDirective have been adjusted from 0..1 to 0..* to align with the changes in the dataset.
 +
|EOVDR-124 = Add <code>ge</code> prefix to <code>_lastUpdated</code> search parameter in Task search invocation.
 +
|EOVDR-130 = Art-Decor publicatie: kardinaliteit secties "Algemene Patiënten Context" en "Verpleegkundige context: specificatie gezondheidstoestand" verlaagd van 1..1 naar 0..1 in ALLE transacties van eOverdracht. Deze aanpassing ook gedaan voor de secties generalPatientContext en healthState in de FHIR profielen.
 +
|EOVDR-131 = Op de wiki pagina https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_aanmeldbericht is de zib JuridischeStatus verplaatst van de sectie Medische context naar Algemene Patienten Context.
 +
|EOVDR-132 = In Kwalificatiescripts - overdracht ontvangend systeem - overdrachtsbericht overlappend met BgZ en overdracht sturend systeem - overdrachtsbericht overlappend met BgZ, downloadable Aanleverformat voor screenhots toegevoegd aan scenariotabel in paragraaf "Scenario's". Hiernaar verwezen vanuit paragraaf "Op te leveren materialen".
 +
|EOVDR-133 = Art Decor publicatie: In MentaleStatus.Probleem: waardenlijst bij ProbleemType aangepast van {symptoom} naar {symptoom, klacht, functionele beperking, complicatie}. Test en kwalificatiemateriaal (Wiki en Touchstone): voorbeelden MentaleStatus aangepast.
 +
|EOVDR-134 = De term pre-kwalificatie wordt niet meer gebruikt door Nictiz. 'Pre-kwalificatie' is vervangen door 'test'.
 +
|EOVDR-135 = Testscenario 1.1b is gepubliceerd op Touchstone. Voor informatie over Touchstone binnen de eOverdracht-context is een handleiding gepubliceerd. Een verwijzing hiernaar is op de kwalificatiepagina opgenomen.
 +
|EOVDR-136 = De wiki pagina's https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_aanmeldbericht en https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen bevatten links naar een verouderde Art-Decor publicatie. Uit oogpunt van onderhoud zijn deze vervangen door een verwijzing naar de landingspagina
 +
|EOVDR-137 = Art-Decor publicatie: kardinaliteit Voedingsadvies binnen Specificatie Gezondheidstoestand.Voeding/Vocht verhoogd van 0..1 naar 0..*. FHIR profiel: kardinaliteit van NutritionAdvice verhoogd van 0..1 naar 0..*. Test en Kwalificatiemateriaal: aantal voorbeelden van Voedingsadvies verhoogd van 1 naar 2.
 +
|EOVDR-140 = Art-Decor publicatie: in transacties Overdracht kind 0-1 jaar en Overdracht kind 1-18 jaar, Probleem.Lateraliteit en Probleem.AnatomischeLocatie verwijderd uit Mentale Status.Probleem
 +
|EOVDR-143 = Beschrijving van het kwalificatieproces opgenomen in nieuwe paragraaf "Kwalificatieproces" op de kwalificatiepagina
 +
|EOVDR-150 = Test en kwalificatiemateriaal (Wiki en Touchstone): voorbeelden MentaleStatus aangepast, aantal voorbeelden uitgebreid van 1 naar 2.
 +
|EOVDR-152 = Paragraaf "op te leveren materialen" in de kwalificatiescripts:  aanwijzigingen toegevoegd over link(s) naar de executie op de kwalificatiesimulator (Touchstone) en het gebruik van het aanleverformat.
 +
|EOVDR-154 = Op de landingspagina is het release candidate nummer van de laatste publicatie van eOverdracht gewijzigd, dus 4.0-RC5 bij FO, TO en Kwalificatiepagina. Ook op de betreffende pagina's worden de wijzigingen aangebracht in de titel. De URL blijft gelijk.
 
|MM-100 = Mapping CBV naar SNOMED codes.
 
|MM-100 = Mapping CBV naar SNOMED codes.
 
|MM-1002 = In extension patient-nationality of the nl-core-patient profile, the binding on NationaleCodelijst has been moved from the root to the code slice.
 
|MM-1002 = In extension patient-nationality of the nl-core-patient profile, the binding on NationaleCodelijst has been moved from the root to the code slice.

Huidige versie van 5 jul 2022 om 08:46

| {{{1}}} |

Doel

Bij elke release worden de release notes van het desbetreffende issue in een tabel op de wiki geplaatst. Dit sjabloon is bedoeld om de release notes per issue op een centrale plek te beheren, en om ze te vertalen naar een geformatteerde tabel-rij.

Gebruik

Het sjabloon kan op pagina's ingezet worden met:

{{BITS-issue|<issue-nummer>}}

Dit wordt vertaald naar een tabelrij met twee cellen, waarbij de eerste de link naar het issue bevat en de tweede de release note.

Onderhoud release notes

Het sjabloon haalt de release notes niet zelf op uit BITS, ze moeten handmatig in de switch toegevoegd worden. Deze is te zien bij het bewerken van de pagina. Voor het toevoegen van een nieuw issue, moet een regel worden toegevoegd:

| <issue-nummer> = <release notes>