Sjabloon:BITS-issue: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Add issues for November 2021 release)
(EOVDR issues toegevoegd voor eOverdracht 4.0-RC3)
Regel 55: Regel 55:
 
|EOVDR-63 = Functioneel ontwerp - pagina opbouw eOverdracht algemeen: links naar (documentatie over) de referentiesets in de voetnoten vervangen door links naar de referentiesets zelf in de internationale SNOMED browser.
 
|EOVDR-63 = Functioneel ontwerp - pagina opbouw eOverdracht algemeen: links naar (documentatie over) de referentiesets in de voetnoten vervangen door links naar de referentiesets zelf in de internationale SNOMED browser.
 
|EOVDR-64 = Kwalificatiemateriaal - kwalificatiepagina (met link vanaf landingspagina) en testscripts toegevoegd voor de Overdracht transacties (volledig en overlap BgZ)
 
|EOVDR-64 = Kwalificatiemateriaal - kwalificatiepagina (met link vanaf landingspagina) en testscripts toegevoegd voor de Overdracht transacties (volledig en overlap BgZ)
 +
|EOVDR-68 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.3: 2e voorkomen van Betaler toegevoegd; Verzekeraar verwijderd uit 1e voorkomen.
 +
|EOVDR-69 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: in VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik.VerpleegkundigeInterventie, Interval vervangen door Frequentie.
 +
|EOVDR-74 = (Pre-)kwalificatiemateriaal  Testscenario's 1.3 en 1.4 hernoemd in 1.3b en 1.4b (suffix b = alleen geschikt voor (pre)kwalificatie overlap BgZ)
 +
|EOVDR-75 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.2b, 1.3(b) en 1.4(b) : typfout in Medische Diagnose.Probleemnaam hersteld
 +
|EOVDR-78 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1b: inhoud voor Mentale Status toegevoegd
 +
|EOVDR-79 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: HorenHulpmiddel::MedischHulpmiddel.ProductID tekst "GTIN voorbeeld" vervangen door een voorbeeld van een GTIN code
 +
|EOVDR-80 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Blaasfunctie.Incontinentiemateriaal: Product ID vervangen door Product type
 +
|EOVDR-81 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Mobiliteit.MedischHelpmiddel.ProductType SNOMED code vervangen door SNOMED term
 +
|EOVDR-82 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: tweede voorkomen van VermogenTotVerpleegtechnischHandelen opgenomen
 +
|EOVDR-84 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Dekking Darmfunctie compleet gemaakt door Frequentie, FaecesContinentie en Incontinentiemateriaal toe te voegen aan Testscenario 1.8
 +
|EOVDR-85 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.3(b) en 1.4(b): niet-verplichte inhoud verwijderd
 +
|EOVDR-86 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.3(b), 1.4(b): Niet-verplichte velden in Behandelaar verwijderd
 +
|EOVDR-87 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - In test- en kwalificatiescripts, aandachtspunt toegevoegd voor bijlagen (Wilsverklaring.WilsverklaringDocument en Wond.Wondfoto).
 +
|EOVDR-88 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - In test- en kwalificatiescripts, aandachtspunt toegevoegd voor bijlagen (Wilsverklaring.WilsverklaringDocument en Wond.Wondfoto).
 +
|EOVDR-89 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Contactgegevens patiënt toegevoegd aan Testscenario 1.2
 +
|EOVDR-90 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Tweede voorkomen Taalvaardigheid toegevoegd
 +
|EOVDR-91 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1b: tweede voorkomen van Rol toegevoegd aan Contactpersoon
 +
|EOVDR-94 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Tweede voorkomen MedischHulpmiddel toegevoegd aan Mobiliteit 
 +
|EOVDR-96 = ART-DECOR publicatie - Lateraliteit en AnatomischeLocatie van Sondesysteem.MedischHulpmiddel verwijderd uit de Overdracht transacties.
 +
|EOVDR-97 = ART-DECOR publicatie - Verwijzing naar Behandelaar::Zorgverlener toegevoegd aan Darmfunctie.Incontinentiemateriaal::MedischHulpmiddel en Stoma.Stomamateriaal::MedischHulpmiddel in de overdracht transacties.
 +
|EOVDR-98 = ART-DECOR publicatie - Lateraliteit en AnatomischeLocatie toegevoegd aan VermogenTotMondverzorging.MedischHulpmiddel in de de transacties Sturen overdrachtsbericht volwassenen en Sturen Overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar. 
 +
|EOVDR-99 = ART-DECOR publicatie - Dataset: tijdstempelprecisie Darmfunctie.Incontinentiemateriaal::MedischHulpmiddel.Begindatum gecorrigeerd van "alleen jaar" naar "tenminste jaar".
 +
|EOVDR-101 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Alle scenario's: ABG codes voor ZorgaanbiederIdentificatienummer en ZorgverlenerIdentificatienummer gecorrigeerd conform conventie AGB codes (eerste twee cijfers geven het specialisme aan).
 +
|EOVDR-102 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.2b: tweede telefoonnummer en e-mail adres toegevoegd aan Sturende Organisatie.Zorgverlener.Contactgegevens. Foutief e-mail adres gecorrigeerd in Ontvangende Organisatie.Zorgaanbieder.Contactgegevens.
 +
|EOVDR-103 = ART-DECOR publicatie - Kardinaliteiten van VermogenTotDrinken, -Eten, -ZichWassen en -ZichKleden in de overdracht transacties aangepast van 0..1 naar 0..{*}.{*} Binnen deze zibs, de kardinaliteiten van DrinkBeperking, EetBeperking, TeWassenLichaamsdeel en TeKledenLichaamsdeel teruggebracht van 0.. naar 0..1. Testscenario 1.1 aangepast.
 +
|EOVDR-104 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Taalvaardigheid.CommunicatieTaal: onjuiste code (is 3 posities moet 2 posities zijn) en ontbrekende weergavenaam gecorrigeerd
 +
|EOVDR-105 = Functioneel ontwerp - In procesbeschrijving verpleegkundige aanmelding, bij bullets over het annuleren van het aanmeldbericht en het annuleren van een antwoordbericht vermeld dat dit toekomstige functionaliteit betreft. 
 +
|EOVDR-107 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.1 en 1.1b: Land verwijderd uit adresgegevens Ontvangende organisatie::Zorgaanbieder en Behandelaar.Zorgaanbieder
 +
|EOVDR-109 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.1 en 1.1b: Woonplaats en AdresSoort toegevoegd aan Behandelaar#2::Zorgverlener.Zorgaanbieder
 +
|EOVDR-111 = ART-DECOR publicatie - Kardinaliteit Behandelaar::Zorgverlener.Zorgaanbieder.Adresgegevens.AdresSoort aangepast van 0..1 naar 1..1 conform zib definitie. AdresSoort toegevoegd aan 2e voorkomens Behandelaar::Zorgverlener.Zorgaanbieder in testscenario's 1.1 en 1.1b.
 +
|EOVDR-112 = Functioneel Ontwerp - Op https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen bij Mentale Status.Probleem: Probleemtype Bevinding vervangen door type Symptoom
 +
|EOVDR-113 = ART-DECOR publicatie - Dataset: waardenlijst bij Mentale Status.Probleem.ProbleemType ingeperkt tot alleen Symptoom. ProbleemType ook toegevoegd aan Mentale Status.Probleem in Testscenario's 1.1(b). Voetnoot bij Mentale Status.Probleem op https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen uitgebreid.
 +
|EOVDR-114 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - RedenContactTekst toegevoegd aan AfsprakenPatient.Contact
 +
|EOVDR-115 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.1(b): in ContactMet::Zorgverlener.Specialisme, UZI codering van Ergotherapeut vervangen door AGB codering 
 +
|EOVDR-117 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Alle testscenario's, alle voorkomens van Naamgegevens: Initialen gelijk gemaakt aan eerste letters van de Voornamen  
 +
|EOVDR-118 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Naam en Contactgegevens toegevoegd aan Uitvoerder.Verzorger::Contactpersoon in Verpleegkundige Interventie bij Patiëntprobleem #04.
 +
|EOVDR-119 = Functioneel ontwerp - Inperkingen van waardenlijsten voor Diagnoses.Probleem.ProbleemNaam en ProbleemStatus, Voorgeschiedenis.Probleem.ProbleemNaam en MentaleStatus.Probleem.ProbleemType vermeld in voetnoten op https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen.
 +
|EOVDR-120 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Kwalificatiescript en scenario 1.1b toegevoegd voor 14 met BgZ overlappende zibs
 +
|EOVDR-121 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.5 tot en met 1.11 toegevoegd voor pre-kwalificatie
 +
|EOVDR-122 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - 2 testscripts voor Aanmeldfase toegevoegd
 +
|EOVDR-124 = NOG IN TE VULLEN
 
|MM-100 = Mapping CBV naar SNOMED codes.
 
|MM-100 = Mapping CBV naar SNOMED codes.
 
|MM-1002 = In extension patient-nationality of the nl-core-patient profile, the binding on NationaleCodelijst has been moved from the root to the code slice.
 
|MM-1002 = In extension patient-nationality of the nl-core-patient profile, the binding on NationaleCodelijst has been moved from the root to the code slice.

Versie van 11 jan 2022 om 16:05

| {{{1}}} |

Doel

Bij elke release worden de release notes van het desbetreffende issue in een tabel op de wiki geplaatst. Dit sjabloon is bedoeld om de release notes per issue op een centrale plek te beheren, en om ze te vertalen naar een geformatteerde tabel-rij.

Gebruik

Het sjabloon kan op pagina's ingezet worden met:

{{BITS-issue|<issue-nummer>}}

Dit wordt vertaald naar een tabelrij met twee cellen, waarbij de eerste de link naar het issue bevat en de tweede de release note.

Onderhoud release notes

Het sjabloon haalt de release notes niet zelf op uit BITS, ze moeten handmatig in de switch toegevoegd worden. Deze is te zien bij het bewerken van de pagina. Voor het toevoegen van een nieuw issue, moet een regel worden toegevoegd:

| <issue-nummer> = <release notes>