Sjabloon:BITS-issue: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Style edit)
k (Add issues for Oktober 2021 release)
Regel 1: Regel 1:
 
| [https://bits.nictiz.nl/browse/{{{1}}} {{{1}}}]
 
| [https://bits.nictiz.nl/browse/{{{1}}} {{{1}}}]
 
| {{#switch: {{{1}}}
 
| {{#switch: {{{1}}}
 +
|EOVDR-40 = ART-DECOR publicatie - Container Gezondheidstoestand verwijderd uit Zorgresultaat.UitkomstVanZorg in transacties Sturen Overdrachtsbericht volwassenen, Sturen Overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar en Sturen Overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar
 +
|EOVDR-41 = ART-DECOR publicatie - In alle transactiespecificaties in Art-Decor, benaming rollen gelijk gemaakt aan benaming  systeemrollen zoals gebruikt in functioneel ontwerp
 +
|EOVDR-42 = ART-DECOR publicatie - In Art-Decor dataset, status zib Algemene Meting op Geannuleerd gezet
 +
|EOVDR-43 = ART-DECOR publicatie - In alle transacties, Overlijdensindicator en Datum Overlijden uit zib Patient verwijderd
 +
|EOVDR-44 = ART-DECOR publicatie - In alle transacties, binnen zib Betaler: kardinaliteit Persoon en Verzekeraar 1..1C gemaakt
 +
|EOVDR-45 = ART-DECOR publicatie - In Sturen Overdrachtsbericht volwassenen, Sturen Overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar Sturen Overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar en Sturen Aanmeldbericht: kardinaliteit  SturendeOrganisatie.Zorgaanbieder.ZorgaanbiederIdentificatienummer op 1..1 gezet.
 +
|EOVDR-46 = ART-DECOR publicatie - In alle transacties waarin deze voorkomt: in HulpVanAnderen/Hulpverlener, kardinaliteit van Zorgverlener, Mantelzorger en Zorgaanbieder zo gespecificeerd dat zij elkaar uitsluiten.
 +
|EOVDR-47 = ART-DECOR publicatie - Engelse weergavenamen van (voor eOverdracht gespecialiseerde) waardenlijsten van zib Probleem vervangen door NL vertaling
 +
|EOVDR-48 = ART-DECOR publicatie - Datumtijdstempelprecisie voor Begin- en Einddatum in de zib Probleem en Begindatum in AllergieIntolerantie en MedischHulpmiddel toegevoegd.
 +
|EOVDR-49 = ART-DECOR publicatie - In alle voorkomens van VerpleegkundigeInterventie.Uitvoerder kardinaliteit van Zorgverlener, Verzorger en Patient gewijzigd van 0..1R naar 0..1C: precies 1 van de 3 concepten moet gekozen worden.
 +
|EOVDR-50 = ART-DECOR publicatie - Verificatiestatus verwijderd uit Patiëntprobleem.Probleem in alle transacties
 +
|EOVDR-51 = ART-DECOR publicatie - In alle transacties waarin deze voorkomt, kardinaliteit Wilsverklaring gewijzigd van 0..1 naar 0..*
 +
|EOVDR-52 = ART-DECOR publicatie - In alle voorkomens van de sub-bouwsteen Contactgegevens in alle transacties, de kardinaliteiten gelijk getrokken: Telefoonnummers 0..*/Telefoonnummer 1..1 en Email adressen 0..*/E-mail adres 1..1
 +
|EOVDR-53 = ART-DECOR publicatie - In transacties Sturen overdrachtsbericht volwassenen, kinderen 0-1 jaar en kinderen 0-18 jaar kardinaliteit Stoma gewijzigd van 0..1 naar 0..*
 +
|EOVDR-54 = ART-DECOR publicatie - In alle transacties waarin deze voorkomt, VermogenTotVerpleegtechnischHandelen.VerpleegkundigeInterventie.UItvoerder.Zorgverlener verwijderd
 +
|EOVDR-55 = ART-DECOR publicatie - In alle transacties, Patient verwijderd  uit Verpleegkundige Interventie.Uitvoerder in VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik
 +
|EOVDR-56 = ART-DECOR publicatie - Niet-relevante concepten Lateraliteit en AnatomischeLocatie in Infuus..Randapparaat::MedischHulpmiddel uit de transacties verwijderd
 +
|EOVDR-57 = ART-DECOR publicatie - In HorenHulpmiddel.MedischHulpmiddel, concept Lateraliteit verwijderd (is al verwerkt in de waardenlijst van MedischHulpmiddel.AnatomischeLocatie)
 +
|EOVDR-58 = ART-DECOR publicatie - In alle transacties, de concepten Verificatiestatus, AnatomischeLocatie en Lateraliteit verwijderd uit MentaleStatus.Probleem
 +
|EOVDR-60 = ART-DECOR publicatie - Kardinaliteit van HorenHulpmiddel::MedischHulpmiddel.AnatomischeLocatie gecorrigeerd van 0..*. naar 0..1 conform specificatie zib.
 +
|EOVDR-61 = ART-DECOR publicatie - In transactie Sturen Overdrachtbericht kinderen 0-1 jaar,  Patient verwijderd uit Uitvoerder in alle voorkomens van Verpleegkundige Interventie
 +
|EOVDR-63 = Functioneel ontwerp - pagina opbouw eOverdracht algemeen: links naar (documentatie over) de referentiesets in de voetnoten vervangen door links naar de referentiesets zelf in de internationale SNOMED browser.
 +
|EOVDR-64 = Kwalificatiemateriaal - kwalificatiepagina (met link vanaf landingspagina) en testscripts toegevoegd voor de Overdracht transacties (volledig en overlap BgZ)
 +
|MM-100 = Mapping CBV naar SNOMED codes.
 +
|MM-1002 = In extension patient-nationality of the nl-core-patient profile, the binding on NationaleCodelijst has been moved from the root to the code slice.
 +
|MM-1003 = In extensions zib-Payer-BankInformation and zib-TreatmentDirective-Verification, add the (required) .url element, and remove this url from the calling profile zib-Payer.
 +
|MM-1006 = Sub-measurements in the zib-GeneralMeasurement have been changed from Observation.component's to a set of related zib-GeneralMeasurement instances. Additionally, the ResultStatusCodelist is added to Observation.status.
 +
|MM-1007 = The IG for the Images information standard included broken links to example instances on Simplifier. These have been removed and replaced with a general link to example instances on Simplifier.
 +
|MM-1011 = Replaced the term "StructureDefinitions" with the more precise term "profiles" in implementation guides.
 +
|MM-1015 = Added a generated narrative to all example instances.
 +
|MM-1017 = The SelfMeasurements IG incorrectly didn't mention the PulseRate profile. This has been added.
 +
|MM-102 = Bundle type 'collection' is vervangen door 'searchset' in de use case voor het raadplegen van het medicatieoverzicht.
 +
|MM-1025 = Corrected the slicing logic at the discriminator path in the zib-Procedure profile.
 +
|MM-1032 = Removed the explicit slice "masterIdentifier" from the images-Media profile, as it was impossible to define a discriminator. The masterIdentifier concept is now defined directly on Media.identifier.
 +
|MM-1034 = It was not possible to distinguish a version-specific identifier among identifiers in the instance of a Media resource. This is solved by adding a mandatory fixed value at identifier.use in the identifier.
 +
|MM-1036 = The code-specification extension was not used on all the required elements where it is required in the qualification material, this has been corrected.
 +
|MM-105 = Raadplegen 6.12 medicatieverstrekkingen (bij apothekers).
 +
|MM-1050 = The FHIR specification on Resource.text is not completely clear and found multi interpretable. Therefore, additional explanation and guidance on this subject is added to the MedMij FHIR IG.
 +
|MM-1053 = Changed mapping name in nl-core-organization profile from 'HCIM Patient-v3.1.1(2017EN)' to the correct 'HealthcareProvider-v3.1.1(2017EN)' as it was incorrect and could lead to misunderstanding.
 +
|MM-1054 = Changed the package dependency of the information standards from the patch level to the minor level, as all patch level packages are interchangable.
 +
|MM-1059 = Fixed a typo in the BgLZ FHIR IG: changed 'Patient.general-pracitioner' to 'Patient.generalPractitioner'
 +
|MM-106 = Het Bundle-MedicationOverview profiel en de technische wiki pagina beschrijven nu hoe de bundle.total bepaald wordt in de MedicationOverview response.
 +
|MM-1069 = The IHE MHD list of search parameters was deemed to pose a disproportionate implementation burden for servers. A selection of the most appropriate and likely used search parameters has been made.
 +
|MM-1079 = Het kwalificatiemateriaal voor PDF/A wordt per use case gepubliceerd. Een (kandidaat-)deelnemer is niet verplicht te kwalificeren op meerdere use cases. Met het opknippen van het kwalificatiescript wordt dit verduidelijkt.
 +
|MM-1080 = Het kwalificatiemateriaal voor Zelfmetingen wordt per use case gepubliceerd. Een (kandidaat-)deelnemer is niet verplicht te kwalificeren op meerdere use cases. Met het opknippen van het kwalificatiescript wordt dit verduidelijkt.
 +
|MM-1081 = Added meta.profile declaration to some examples where it was missing.
 +
|MM-1082 = Voor de PDF/A-standaard was het niet duidelijk welk PDF/A-niveau minimaal ondersteund dient te worden. Op het FO en TO is nu toegevoegd dat het om PDF/A-1 gaat.
 +
|MM-1083 = Added mapping for zib FamilySituation concept MaritialStatus to the profile for nl-core-patient
 +
|MM-1084 = The profiles for zib-Payer and zib-MedicalDevice have been added to the list of profils in the IG for Questionnaires.
 +
|MM-1085 = To aim for a more general approach in the Questionnaires information standard, textual changes were made in the Questionnaires profiles, README and the Simplifier project so that they no longer state 'MedMij' and 'Nictiz situation'.
 +
|MM-1090 = The AD_use extension was incorrectly used on the .use element instead of the root of the profile. The extension was replaced by a custom extension named AddressType, for a simpler and more complete mapping mechanism for HCIM AddressInformation.
 +
|MM-1091 = Pre-adopt of the R4 reasonReference element as DeviceUseStatement extension reasonReference, applied in zib-MedicalDevice.
 +
|MM-1092 = An extra scenario is added for SelfMeasurements MedMij qualification. This scenario adds PHR and XIS testscripts with a search on Observation resources with category 'vital signs'.
 +
|MM-1094 = Removed the retired 'zib-Appointment' profile in favor of 'eAfspraak-Appointment' in the BgZ CapabilityStatements. Added documentation about the use of the eAfspraak Appointment profile in combination with HCIM PlannedCareActivityForTransfer to the BgZ FHIR IG. Polished some HCIM terminology in the BgZ FHIR IG.
 +
|MM-1095 = Add guidance about the use of FHIR id's and Bundle fullUrl's in the different circumstances to the 'overarching principles' section of the MedMij IG.
 +
|MM-1097 = Not all requirements for the custom search parameter 'periodofuse' were technically described for servers. Technical implementation notes were added to the IG for for Medication and to the SearchParameter.
 +
|MM-1115 = The HCIM MedicationAdministration was incorrectly mentioned on the IG of Medication process, therefore, the FHIR profile and resource endpoint for MedicationAdmistration are removed.
 +
|MM-1116 = Removed FHIR patch level version from file names and descriptions of qualification materials.
 +
|MM-1117 = In the gp-JournalEntry profile, adjusted the discriminator for Observation.component (type to pattern, path to code and fixedCodeableConcepts to patternCodeableConcepts). Changed fixedCodeableConcepts to fixed values on coding.system in component.valueCodeableConcept.
 +
|MM-1118 = All information standards contained sections about error handling without added value to the FHIR specification. This has been replaced with a reference to the Overarching Principles on the main FHIR IG page. The given information here has been deduplicated from the FHIR specification. Examples are given to provide added value by putting error handling in perspective to the use in the information standards.
 +
|MM-1119 = De herleidbaarheid van gegevens (data-elementen) wordt expliciet benoemd en een expliciet onderdeel van kwalificatie.
 +
|MM-1121 = Change the profile requirement for the PDF retrieve use case from the IHE profiles to the profiles adapted by Nictiz to fix slicing issues.
 +
|MM-1122 = Added zib-LifeStance extension to nl-core-patient profile, leading to a new minor version.
 +
|MM-115 = Solved inconsistency in the List of StructureDefinitions. Also we will no longer check PlannedCareActivityForTransfer for MedicationAdministration in section 17 Zorgplan, because we found it was unimplementable as-is. Presumed solution will come from a future HCIM release.
 +
|MM-1155 = In nl-core-address, changed the slicing logic to enable support for both GBA and ISO land codes.
 +
|MM-1165 = To aid in a simpler HCIM mapping, the code-specification extensions on the .system and .use element in the nl-core-contactpoint profile where removed and replaced by one new extension: TelecomType. The usage of this extension and the corresponding mapping are added to the profile definition. Also changed the obsolete HCIM term 'TelecomSoort' in the profile and ConceptMaps to the now used 'TelecomType'.
 +
|MM-1167 = Add a binding strength of "extensible" to maritalStatus in nl-core-patient.
 +
|MM-1168 = In the profiles on DocumentManifest, removed the profile references to three deleted profiles in the pReference slice.
 +
|MM-1169 = Gezien BITS reeds goede naslag biedt voor wijzigingen in de MedMij-informatiestandaarden, is er voor gekozen om de sectie "Paginahistorie" (in functionele ontwerpen) en "History" (in FHIR IG's) te verwijderen.
 +
|MM-1175 = Added a comment in the nl-core-address profile at Address.use.extension:AD_use to signal a known issue.
 +
|MM-1177 = The information standard specific artifacts for MedicationProcess, eAfspraak, Images and BgZ have been split out from the main project/package and put into separate projects/packages.
 +
|MM-118 = Profiel naam zib-Product niet passend bij Zib FarmaceutischProduct.
 +
|MM-1188 = ART-DECOR publicatie - dataset velden (experimental, purpose, subjectType, questionnaireItem/repeats) nu ook zichtbaar in transactie vragenlijsten beschikbaarstellen.
 +
|MM-1191 = ART-DECOR publicatie - dataset onderdeel QuestionnaireItem: element namen van groupText-renderingStyle /xhtml gecorrigeerd naar text-renderingStyle/xhtml.
 +
|MM-1198 = ART-DECOR publicatie - specialisme toegevoegd aan dataset/transacties vragenlijsten (was al onderdeel kwalificatiemateriaal).
 +
|MM-1204 = In the zib-BloodPressure profile, the slices for diastolic and systolic pressure have been made required.
 +
|MM-1207 = Added syntax highlighting to XML code on wiki pages.
 +
|MM-1220 = De leesbaarheid van de kwalificatiepagina is vergroot. Hierbij zijn de procedurele eisen opgeschreven en is de FAQ toegevoegd.
 +
|MM-1227 = ART-DECOR publicatie - dubbel element verwijderd. Zorgaanbieder is nu enkel nog aanwezig als onderdeel (child) van zorgverlener.
 +
|MM-1228 = Removed inline examples in TO of PDF/A and replaced them with links to simplifier examples.
 +
|MM-1248 = The reference on .extension:ConcernReference in the HCIM Alert profile is unconstrained, leading to unclarity on what resource types can be expected. A comment has been added to explain this.
 +
|MM-125 = Inconsistentie wiki vs simplifier.
 +
|MM-1256 = Various tweaks to example materials to fix minor bugs.
 +
|MM-1259 = Toelichting Kwalificatie Langdurige Zorg aangepast: voor 3 specifieke zibs vermeld dat de vulling optioneel is. Toegepast op zowel 2019.01 als 2020.01
 +
|MM-1260 = In het FO van de BgLZ is de verwijzing naar de toelichting kwalificatie duidelijker gemaakt.
 +
|MM-1261 = In the narratives of example files, removed the HTML link from references to other resources.
 +
|MM-127 = TimeOfDay in InstructionsForUse and the Hapi Enumerators.
 +
|MM-128 = CanceledIndicator possible values.
 +
|MM-1281 = Gelijktrekken van woordkeuzes in kwalificatiescripts en addenda voor PDF/A
 +
|MM-1283 = In HCIM Procedure, added mapping to the Requester (NL-CM:14.1.10) concept.
 +
|MM-1284 = Correctie op volgorde van benoemde processtappen use case raadplegen binnen de informatiestandaard Zelfmetingen, proces stond verkeerd om beschreven.
 +
|MM-1285 = In the ValueSet RedenMedicatieAfspraakCodelijst, replaced the custom ART-DECOR code with SNOMED for the .designation.use element.
 +
|MM-1292 = There were no clear style guides for technical documentation. Guidance has been created for common situations and the IG is updated in accordance to these styles.
 +
|MM-1319 = Guidance has been added to the zib-LaboratoryTestResult-Observation profile on the use to of multiple LabortoryTests within one LaboratoryTestResult.
 +
|MM-1328 = Clarified specifications of which transactions are needed to be supported by DVP's for PDF/A
 +
|MM-134 = MedicationUse StopType found values do not correspond with MedicationUseStopTypeCodeList values.
 +
|MM-1343 = The references to the IHE MHD StructureDefinitions used for mapping purposes in the Images technical design have been replaced by references that resolve.
 +
|MM-1345 = Notebox opgenomen in het functioneel ontwerp van Vragenlijsten, welke toelicht dat de uitwisseling voor de use case 'Raadplegen vragenlijst' op dit moment niet via het MedMij Afsprakenstelsel kan plaatsvinden.
 +
|MM-1353 = Notebox opgenomen in FO voor Vragenlijsten om duidelijk te maken dat de uitwisseling op dit moment niet via het MedMij Afsprakenstelsel kan plaatsvinden.
 +
|MM-1358 = Replaced <div> by <span> in narratives of examples.
 +
|MM-1374 = In the HCIM Procedure profile, corrected naming in the mappings from the old to the new HCIM.
 +
|MM-1379 = Remove the defunct Simplifier based rendering of operations from TO's of eAfspraak and MedicationProcess.
 +
|MM-1382 = The profile on HCIM AdvanceDirective contained a mapping to BasicElements::Author on the Consent.consentingParty element. However, the HCIM does not specify an author. Therefore, this mapping has been removed.
 +
|MM-1383 = Verwijderen van niet te gebruiken eAfspraak-scenario's afspraak maken, wijzigen en verwijderen.
 +
|MM-1385 = In the Simplifier project view, the status badge for profiles has been changed from "active" to "prerelease" as a visual indication that profiles in this view do not align with the released profiles in the package.
 +
|MM-1386 = Replaced incorrect links to the Simplifier project in the 'Terminology, NamingSystems, Mappings' section of IGs by references to the relevant published packages.
 +
|MM-1390 = The mapping comment for BasicElements::DateTime was incorrectly named 'StartDateTime', this has been corrected to 'DateTime'.
 +
|MM-1393 = Tweaks in the qualification materials of the PDF/A standard on multiple aspects including scripts, addendum, fixtures and wiki guidance.
 +
|MM-1399 = In the eAfspraak Appointment profile, the mapping on Appointment.description is corrected. Also clarification has been added to Appointment.indication and Appointment.reason.
 +
|MM-1406 = Tekstuele verbetering Toelichting kwalificatie (/Kwalificatie) paragraaf 4.2 om duidelijker te maken dat de leverancier de foutcode moet inbouwen
 +
|MM-1408 = Added a known issue on HCIM FunctionalOrMentalStatus to the BgZ and GGZ FHIR IG's. NL-CM:4.26.6 StatusDate in the profile FunctionalOrMentalStatus is mapped on period.start, but is a date nonetheless, this will be fixed in a future release. Also see MM-1570.
 +
|MM-141 = Vital Signs profielen inconsistent m.b.t. baseDefinition.
 +
|MM-1410 = TestScripts are now maintained in an intermediate form, leading to more consistency between TestScripts, shorter and more readable metadata, the addition of common basic technical asserts and the addition of TestScripts that test JSON for XIS-servers. Also, TestScripts will now continue by default if an asserts fails.
 +
|MM-1418 = The publisher element, stating Nictiz as publisher, is added to FHIR profiles where it was missing.
 +
|MM-142 = Onduidelijkheid in de modellering van de Aanvrager van een LaboratoriumUitslag.
 +
|MM-1420 = Added extra embedded examples to Observation.component:Amount.value[x]:valueQuantity in the HCIM AlcoholUse and HCIM TobaccoUse profiles to clarify the use of UCUM annotations in units.
 +
|MM-1422 = De DVZA-aanleverformats bevatten geen XIS-veld, dit is toegevoegd, nu kan voorafgaand aan de beoordeling gezien worden met welk XIS wordt gekwalificeerd.
 +
|MM-143 = Aanpassing modellering Procedure.performer in het profiel voor HCIM Verrichting.
 +
|MM-1432 = Publicatie van de BgLZ 3.0 waarin de mogelijkheid is opgenomen om het Verpleegkundig Zorgplan in de vorm van opgemaakte tekst op te nemen, in publicatieversie 2020.02. In verband met deze publicatie is op pagina's van publicatieversies 2019.01 en 2020.01 die verwijzen naar eerdere versies van de BgLZ een NoteBox toegevoegd: partijen die overwegen zich voor de BgLZ te kwalificeren, wordt gevraagd zich te melden bij MedMij of MedMij Kwalificatiecentrum.
 +
|MM-144 = Problem zib ClinicalStatus can take on values which are not defined by the HCIM.
 +
|MM-1441 = De toelichting over tijdnotatie en tijdzone in Touchstone ontbrak op de pagina 'Kwalificatie aansluiten'. Deze is toegevoegd.
 +
|MM-1444 = In the explanation on planning activities represented in HCIM PlannedCareActivityForTransfer mentioned both HCIM names as well as FHIR core resources which led to confusion. Because of conformance, this has been corrected, now only FHIR core resources are mentioned.
 +
|MM-1446 = Op de MedMij-landingspagina ontbrak de verwijzing naar de kwalificatiepagina voor publicatie 2019.01, deze is toegevoegd.
 +
|MM-145 = ContactPerson verwijzing informatiestandaarden vs patient zib.
 +
|MM-1453 = Guidance has been added to the gp-Encounter profile to populate both 'Encounter.period.start' and 'Encounter.period.end' with the same value when exact times for the Encounter are unknown.
 +
|MM-1454 = In the FHIR IG, change the requirement for resource.id from SHALL to SHOULD for searchset Bundles, remove the requirement to use the UUID to populate the id field. Add extra guidance on this topic.
 +
|MM-1455 = Changed the faulty HCIM name 'MedicalAid' to 'MedicalDevice' on the BgZ FHIR IG.
 +
|MM-1456 = Verwijder de onterecht geïncludeerde paragrafen 1.2 en 1.3 in addendum 1.1 van de BgLZ.
 +
|MM-1457 = Created a new general FHIR IG based on the MedMij FHIR IG. The MedMij FHIR IG now includes this new, common FHIR IG.
 +
|MM-1459 = Onterechte paragraafnummering 1.1 veranderd naar 1.3 in addendum scenario 1.3 van BgLZ.
 +
|MM-1461 = Om duidelijk kenbaar te maken dat de zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen achterhaald is, deze zib niet meer uitgewisseld dient te worden en niet meer gecontroleerd wordt in de MedMij-kwalificatie, zijn er op de volgende pagina's issueboxen en overige opmerkingen geplaatst (in 2019.01 en 2020.01 versies): Inhoud GGZ, Functioneel Ontwerp, Technisch Ontwerp en Toelichting Kwalificatie GGZ. In ART-DECOR is het betrefffende concept op deprecated gezet & een nieuwe transactie (versie 1.1) gepubliceerd. Voor deze laatste transactie staan er nu ook links in het Functioneel Ontwerp naar de nieuwe versie.
 +
|MM-1462 = Example instances in the zib2017 package have been improved based on validation results.
 +
|MM-1465 = De patient journey van Thomas van Beek bevatte het concept voor een gegevensdienst 'verwijzingen', die echter nooit doorontwikkeld is. Dit concept is verwijderd uit de visualisatie en de beschrijving.
 +
|MM-1466 = Binnen het FO van PDF/A zijn de verwijzingen naar FHIR-versienummers weggehaald.
 +
|MM-1517 = In the FHIR IG, the section on the Reference datatype duplicated parts of the FHIR core spec. It has been rewritten to only provide additional guidance relevant to the use cases.
 +
|MM-1521 = An extension has been added to the profiles gp-DiagnosticResult, gp-JournalEntry, gp-LaboratoryResult and zib-MedicationAgreement to reference an EpisodeOfCare (in gp context). A remark is placed on the .context element of these profiles and in the IG for GP that this new extension should be used rather than the .context element. The GP 2.x (2020.01) qualification materials have been updated to the new situation.
 +
|MM-1522 = All references to terminology resources and examples scattered throughout the FHIR IGs are focused around the references to the relevant packages and in the overarching FHIR IG.
 +
|MM-1524 = De MedMij landingspagina was nog geen onderdeel van de MedMij-namespace op de wiki. Hij is er nu in opgenomen.
 +
|MM-1541 = Het functionele MedMij-kwalificatiemateriaal voor Vragenlijsten is voor elke transactie apart gepubliceerd.
 +
|MM-1542 = Het onderscheid tussen het Register van Informatiestandaarden en de Medmij Catalogus is onnodig en niet goed verklaarbaar. Daarom is het Register onderdeel geworden van de Catalogus en zijn alle verwijzingen naar 'Register van Informatiestandaarden' aangepast naar 'MedMij Catalogus'.
 +
|MM-1544 = Op de kwalificatiepagina werd nog niet verwezen naar de mogelijkheid tot herkwalificatie. Hierover is een uitleg toegevoegd.
 +
|MM-1557 = Removed the permitted-value-conceptmap extension from ContactPoint.extension:TelecomType element in the nl-core-contactpoint profile. This extension is already used on the .system and ,use elements and therefore not needed on the aforementioned element.
 +
|MM-1560 = De test met betrekking tot de zib GezinssituatieKind is verwijderd uit het kwalificatiemateriaal van BgGGZ.
 +
|MM-1566 = The IG page for error handling examples has been moved from the "MedMij" wiki namespace to the "FHIR" namespace, in accordance to the IG page itself.
 +
|MM-1571 = In the nl-core-contactpoint instances of the AllergyIntolerance qualification materials, the old extension code-specification was still used instead of the zib-ContactInformation-TelecomType extension. This has been corrected in all Practitioner, Patient en Organization resource.
 +
|MM-1578 = Added guidance to the FHIR IG on the URI's that should be used for code systems, and where they can be found.
 +
|MM-1580 = In the FHIR profile gp-DiagnosticResult, added guidance for the use of NHG Table 45 on Observation.value[x].
 +
|MM-1587 = In MedMij-kwalificatiemateriaal Vragenlijsten 1.x (2019.01) en 2.x (2020.01): toelichting toegevoegd bij de transacties Beschikbaarstellen / Raadplegen vragenlijst dat deze buiten het MedMij-netwerk plaatsvindt.
 +
|MM-1589 = Corrected the display value for SNOMED code 79899007 in an embedded example of FHIR profile zib-MedicationUse.
 +
|MM-1592 = Updated the version numbers of 2 extensions, which had status 'active' and a version number starting with 0.x, to 1.0.0.
 +
|MM-1593 = A missing mapping for mobile phone numbers has been added to the mapping table in the nl-core-contactpoint profile, the Dutch HCIM translations have been removed from the mapping table to improve readability.
 +
|MM-161 = CBV codes in ProcedureRequest.
 +
|MM-162 = Update naar medicatieproces versie 9.0.7.
 +
|MM-1621 = In the Vital Signs FHIR IG, guidance is added on mustSupport flags in Vital Signs FHIR profiles. The mustSupport flags are inherited from the FHIR core profiles and have no meaning in the MedMij use case.
 
|MM-1623 = The PlannedCareActivity BgZ qualification resources are updated with a future date.
 
|MM-1623 = The PlannedCareActivity BgZ qualification resources are updated with a future date.
 +
|MM-1624 = On the BgZ FHIR IG, the term "BgLZ" was used by mistake, this has been changed to the correct term "BgZ".
 +
|MM-1634 = The numbering of the PHR qualification scenarios in the Questionnaires (2019.01 and 2020.01) FHIR TestScripts did not align with the functional test scripts, 1.4 and 2.4 changed to 1.5 and 2.5, and 1.5 and 2.5 changed to 1.6 and 2.6. Senarios 1.4 and 2.4 have been removed from the PHR functional testcripts, because they are not applicable for PHR testing and qualification.
 +
|MM-1635 = The patient names used in the MedMij Questionnaires 2.x (2020.01) FHIR qualification material deviated from the names used in addendum, this has been rectified in accordance with the addendum.
 +
|MM-164 = Medicatietoediening - toegediende hoeveelheid - cardinality mismatch
 +
|MM-1650 = De sectie 'veelgemaakte fouten' in de kwalificatie-FAQ is uitgebreid met het gebruik van codesysteem-OID's en verkeerde afhandeling van niet-ondersteunde resources.
 +
|MM-1651 = In the FHIR IG section on handling errors, the status code for unauthorized requests has been adjusted from 401 to 403. In the introduction text, a reference to the FHIR security spec has been added.
 +
|MM-1656 = The Medication Process example search requests are improved by fixing typos and adding additional examples.
 +
|MM-1662 = In several Medication releated profiles, the base resource comment has been removed from the medication[x] element to align with the more restricted use case in the profiles.
 +
|MM-1675 = In the error handling section of the general IG, the explanation for "no match" and the description for "known but unsupported parameter value" have been improved. "Unsupported search parameter" has been added as a link to the section on search.
 +
|MM-1681 = Comment supplemented on element Medication.ingredient in the profile HCIM PharmaceuticalProduct to clarify its use.
 +
|MM-1685 = Added missing example instances for MedicationProcess 9.0.7 related resources.
 +
|MM-1703 = Remove the ISO 3166 hint from the nl-core-address profile and refer to the HCIM instead.
 +
|MM-1705 = Publicatie MedMij kwalificatie beoordelingsformulieren (1) raadplegen en sturen vragenlijsten o.b.v. publicatie 2020.01 en (2) beschikbaarstellen medicatieoverzicht o.b.v. publicatie 2019.01
 +
|MM-1706 = In de MedMij kwalificatiematerialen van Beschikbaarstellen BgGGZ (script, addendum en aanleverformaat) zijn opmerkingen gezet om aan te geven dat de scenario's 1.3 & 1.4 voorlopig buiten scope zijn.
 +
|MM-1707 = De Patient Journey van "Jelmer Postema" is aangepast, een nieuwe PDF is toegevoegd op de functionele ontwerpen van Vragenlijsten 2.x, Basisgegevens GGZ 2.x en PDF/A 3.x (publicatie 2020.01). Op het functioneel ontwerp van Vragenlijsten en Basisgegevens GGZ zijn daarnaast ook de verhaalteksten bij de use-case aangepast.
 +
|MM-1719 = The Questionnaires project on Simplifier did not contain examples, example instances for a Questionnaire, a QuestionnaireResponse and a QuestionnaireProvisioningTask have been added.
 +
|MM-1721 = Aanpassing gedaan aan de aanleverformats voor PDFA. Op de Wiki zijn nieuwe aanleverformats gepubliceerd.
 +
|MM-1722 = City value changed from "Sitswerd" to "Stitswerd" in examples to correct the spelling.
 +
|MM-1731 = Completed ConceptMap MateVanKritiekZijnCodelijst-to-allergy-intolerance-criticality by adding missing zib Concept translations to the ConceptMap.
 +
|MM-174 = Corrected search url for PlannedCareActivityForTransfer - DeviceRequest. Added an '&'.
 +
|MM-1750 = De Nictiz FHIR 3.0.1 en Nictiz Dev testsystemen zijn verwijderd in Touchstone.
 +
|MM-1752 = The profiling guidelines for STU3 and R4 are updated to contain the latest convention for filename and Resource.id.
 +
|MM-1758 = Url's to the HL7 FHIR wiki pages on MedMij wiki pages pointed to a deprecated version, this has been corrected, the url's now point to the new HL7 Confluence pages.
 +
|MM-1765 = In MedMij-kwalificatiemateriaal Vragenlijsten 1.x (2019.01): scenario's 2.7 en 3.5 uit addenda verwijderd omdat deze overbodig zijn.
 +
|MM-1766 = Corrected the reference to participant's specialty ('Specialisme') in the nl-core-careteam-01 example of the zib2017 package.
 +
|MM-1767 = Corrected links to several profile canonicals in the IG for BgGGZ.
 +
|MM-1769 = In het MedMij kwalificatiemateriaal addenda Beschikbaarstellen BgGGZ 2.x (2020.01) is bij het veld ProbleemNaam in sectie 6 Klachten en diagnoses het veld met waarde "Depressieve stoornis: eenmalige episode – ernstig zonder psychotische kenmerken" en codes 296.23 en F32.2 gewijzigd naar SNOMED-code 251000119105 met waarde "Depressieve stoornis: eenmalige episode - ernstig". De ICD-10 code blijft F32.2.
 +
|MM-1772 = Mode value changed from "client" to "server" in the MedicationServer and PDFAServer CapabilityStatements.
 +
|MM-1775 = De verwachting dat het XIS afspraken beschikbaar stelt vanaf het moment van implementatie, als toelichting ingevoegd op het functioneel ontwerp van eAfspraak (par. 2.1.4.2).
 +
|MM-1787 = Added guidance to the FHIR IG regarding the use of the code-specification extension to FHIR instances that cannot include the HCIM ValueSet directly.
 +
|MM-1795 = In the STU3 FHIR IG a section is added on CapabilityStatements, this explains their informative nature. The same text is added to the CapabilityStatement instances.
 +
|MM-1796 = Added a remark to ValueSet NHGTable14v7-ContactType about leading zeros.
 +
|MM-1797 = Publicatie MedMij kwalificatie beoordelingsformulieren (1) Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie o.b.v. publicatie 2020.01 (nieuw) en (2) Beschikbaarstellen AllergieIntolerantieVertaling o.b.v. publicatie 2020.01 (nieuw).
 +
|MM-1814 = De url naar het aanleverformat voor de Raadplegen use-case van BgLZ klopte niet, dit is aangepast.
 +
|MM-1824 = The Questionnaire.url element in MedMij Questionnaires 2.x (2020.01) qualification material was not conform the FHIR specification because the resource type was missing. This has been added.
 +
|MM-1828 = The assert in TestScripts that checks if a BSN identifier is present in a Patient resource is improved.
 +
|MM-1839 = In the FHIR IG, the use of {{fhir|Resource.identifier}} is made "recommended".
 +
|MM-1842 = Added guidance to the IG for Questionnaires to use absolute references when sending the QuestionnaireResponse as part of a transaction Bundle.
 +
|MM-1846 = Removed the fixed string "Comment" from Condition.comment (and moved it to Condition.comment.short) in the zib-PressureUlcer profile.
 +
|MM-1861 = Narratives (Resource.text) go from SHALL to SHOULD in the generic FHIR IG, leaving the option for information standards to further re-constrain that into SHALL based on the specified use cases. Narrative, if present, SHALL NOT contradict the resource it is in (this was already a requirement). Clinical relevance, if narrative is present, is expected, but not tested.
 +
|MM-1863 = Information has been added on the Questionnaires 2.x FHIR IG regarding the invariant "que-1" in the QuestionnaireProvisioningTask profile.
 +
|MM-1879 = Added the ValueSets http://hl7.org/fhir/ValueSet/questionnaire-enable-behavior and http://hl7.org/fhir/ValueSet/questionnaire-enable-operator, plus their associated CodeSystems, from FHIR R4 core to the Questionnaires package.
 +
|MM-1881 = Created a ConceptMap for the ValueSet OrderStatusCodelijst (in HCIM ProcedureRequest) to RequestStatus and added it to the HCIM ProcedureRequest FHIR profile.
 +
|MM-1882 = The Handling errors section in the STU3 FHIR IG is supplemented with information on HTTP 401 and what is the expected response when unauthorized. Also an example of a FHIR OperationOutcome for this scenario is added.
 +
|MM-1895 = De niet van toepassing zijnde basisoperaties 'maken', 'annuleren' en 'wijzigen' verwijderd uit het functioneel ontwerp.
 +
|MM-1899 = Publication of several new FHIR profiles (and matching examples) for zibs used within the eOverdracht programme, leading to a new minor version of the zib2017 FHIR package.
 +
|MM-1901 = MedicationProcess and AllergyIntolerance testscript fixtures are based now based on the most recent filename and Resource.id convention, as described in [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-1752 MM-1752].
 +
|MM-1902 = Op wiki-pagina V2020.02 Toelichting Kwalificatie Langdurige Zorg zijn de transcludes van de V2020.01 versie vervangen door een kopie zodat deze pagina zelf getranscludeerd kan worden in het Ontwerp Langdurige Zorg.
 +
|MM-1905 = Dode links op BgLZ-KwalificatieAddendumScenario1.2 en BgLZ-KwalificatieAddendumScenario1.3 gerepareerd.
 +
|MM-1906 = Some ConceptMap references were incorrect or missing in our nl-core-contactpoint profile. We have fixed or added the right ConceptMap to this profile.
 +
|MM-1910 = In several Medication related profiles, the base resource comment has been removed from the medication[x] element to align with the more restricted use case in the profiles.
 +
|MM-1911 = We have fixed an incorrect hyperlink in the profiles nl-core-patient & nl-core-person to the ConceptMap of GeslachtsCodeLijst to AdministrativeGender.
 +
|MM-1925 = Replaced the text on "Use of the reference datatype" in the 2019.01 version of the MedMij FHIR IG with the updated text from the 2020.01 version of the MedMij FHIR IG (FHIR IG 1.0).
 +
|MM-1944 = The BgZ 3.x (2020.01) FHIR IG was missing Dutch Medication HCIMs in the List of profiles, this is corrected, along with a faulty HCIM name.
 +
|MM-1959 = The slicing logic of the category element in the zib-AdvanceDirective profile has been fixed to allow for correct use within the validator.
 +
|MM-1960 = Support for the Find DocumentManifest transaction is made optional instead of mandatory for servers, this has been changed on the PDF/A 3.x (2020.01) FHIR IG.
 +
|MM-1962 = The CapabilityStatements for Vital Signs 2.x (2020.01) differed from the requirements stated in the FHIR IG, this is corrected on the following items: added missing profiles: vitalsign-bloodglucose, zib-BodyWeight, zib-Pulserate, removed invalid profile "bp", removed unnecessary profiles: bodyweight, oxygensat and vitalsigns, added the lastn operation. For implementer convenience, the profiles nl-core-patient and nl-core-practitioner are added to the FHIR IG. Those were already present in the CapabilityStatement.
 +
|MM-1976 = In de TestScript-resources is de datum (.date-element) vervangen door een "patchlevel"-toevoeging in de versie (.version-element).
 +
|MM-1977 = In het MedMij kwalificatiemateriaal addenda Beschikbaarstellen BgGGZ versie 2.x (2020.01) is in sectie 9.3 bij Verrichting de waarde bij VerrichtingType code 170679009 met omschrijving "Eerste psychiatrische beoordeling" gewijzigd naar code 84100007 met omschrijving "Afnemen van anamnese".
 +
|MM-1978 = The mapping for HCIM concept PainscoreValue (NL-CM:12.9.2) was missing in the FHIR profile for zib-Painscore, this has been corrected. The mapping is added on the Observation.value[x]:valueQuantity element.
 +
|MM-1988 = Resource count asserts in the MedMij testscripts for BgGGZ 2.x (2020.01) have been made more specific to the expected resource types in order to minimize false errors.
 +
|MM-2002 = In the zib-InstructionsForUse profile, the incorrect FHIR native comments in {{fhir|Timing.repeat.timeOfDay}} and {{fhir|Timing.repeat.dayOfWeek}} have been altered to clarify the correct use of these elements.
 +
|MM-2007 = The mappings in the HCIM Problem FHIR profile incorrectly pointed to HCIM Problem version 1.2, where this should be version 4.1. This is corrected.
 +
|MM-2008 = The display value of the AverageBloodPressureLOINC code has been moved to Observation.component:AverageBloodPressureLOINC.code.coding.display in the zib-BloodPressure FHIR profile.
 +
|MM-2010 = Corrected the faulty mapping to the DateOfBirth concept in the zib FamilySituationChild profile.
 +
|MM-2013 = DocumentManifest is optioneel voor zowel DVZA's als DVP, dit is doorgevoerd in het functioneel ontwerp van PDF/A 3.x (2020.01).
 +
|MM-2014 = DocumentManifest is optioneel voor zowel DVZA's als DVP, dit is doorgevoerd in de testscripts van PDF/A 3.x (2020.01).
 +
|MM-2025 = Het technische kwalificatiemateriaal van de BgZ gebruikte bij Scenario 1.2 - MedicationUse (PHR&XIS) & Scenario 1.3 - MedicationUse (XIS) een verkeerde URN:OID in de request. Dit is aangepast naar de juiste URN:OID.
 +
|MM-2037 = Fixed the broken mapping on the root of the zib ProcedureRequest profile to zib PlannedCareActivityForTransfer.
 +
|MM-2040 = In de kwalificatiescripts van Vragenlijsten 2.x stond ten onrechte een zinsnede over "Kennis en begrip van het IHE MDH profiel [...]". Deze zinsnede is verwijderd.
 +
|MM-2043 = "The CapabilityStatements  for GP Data were matched to the IG. The search parameter {{fhir|date}} for Observation resources, {{fhir|category}} for AllergyIntollerance resources and {{fhir|periodofuse}} for MedicationAgreement were added to the CapabilityStatements.
 +
|MM-2044 = The mapping for two implicitly mapped concepts from zib MedicationAdministration2 in het zib-MedicationAdministration FHIR profile has been made explicit.
 +
|MM-2047 = In the BgLZ FHIR IG, the extra "t" has been removed from searchInclude {{fhir|Observation:related-targett}}.
 +
|MM-2048 = The IG for Vital Signs has been changed to make clear that there is no particular expectation to the combination or order of the stated search parameters and lastn operation.
 +
|MM-2050 = The root concept of the zib Infusion profile was inadvertently mapped as zib FeedingTube. This has been corrected to zib Infusion.
 +
|MM-2051 = The missing mapping to the root concept of zib OutcomeOfCare has been added to the corresponding profile.
 +
|MM-2052 = The mapping for the zib root concept has been moved from {{fhir|Observation.code}} to the correct location of {{fhir|Observation}} in the profiles for zib IllnessPerception, zib BowelFunction and zib FeedingPatternInfant.
 +
|MM-2056 = A common form has been adopted for the internal identifier for mappings within FHIR profiles.
 +
|MM-2057 = Gebruik van zib publicatie 2017 wordt nu vermeld (incl. link) op het Functioneel Ontwerp van alle MedMij standaarden.
 +
|MM-2058 = In Addenda voor scenario's 1.1 en 1.5 is een aandachtspunt toegevoegd dat DVPs Zorgaanbieder.Organisatie.Naam en .Organisatie.Locatie niet in aparte velden kunnen en hoeven tonen.
 +
|MM-206 = Reference vanuit Observation naar Specimen Isolate onjuist.
 +
|MM-2060 = Per informatiestandaard-versie van eAfspraak een eigen publicatie op ART-DECOR gemaakt. Op het functioneel ontwerp (wiki) is een iframe op genomen dat alleen de transactie beschikbaarstellen eAfspraak toont.
 +
|MM-2062 = The ConceptMap ErnstCodelijst-to-AllergyIntoleranceSeverity contained wrong 'source' codes. This has been edited to the correct ones.
 +
|MM-2067 = Op het functioneel ontwerp (wiki) van Zelfmetingen is een iframe op genomen voor "Sturen zelfmetingen". De weergave van de ART-DECOR publicatie toont nog obsolete elementen, dit wordt hersteld met MM-2230.
 +
|MM-2068 = Er wordt tijdens de kwalificatie voor LaboratoriumResultaten niet langer gevraagd om een uitvoerder, die ontbrak in het technische kwalificatiemateriaal. Tegelijkertijd is deze uitvoerder wel toegevoegd als optioneel component voor partijen die dit ondersteunen.
 +
|MM-2074 = In the FHIR IG, an outdated remark has been removed which stated that ConceptMaps cannot formally be linked to profiles, since ConceptMaps are linked using the permitted-value-conceptmap extension. Where the linkage was missing, it has been added to the profiles.
 +
|MM-2075 = In het kwalificatiescript PDF/A PHR 2.1, is de description aangepast zodat deze nu correct weergeeft dat het script 2.1 betreft.
 +
|MM-2076 = In the profile zib-FeedingPatternInfant, mapping to the HCIM concept NutritionAdvice has been added to 'Observation.basedOn', and the corresponding zib-FeedingPattern profile has been added as a target profile.
 +
|MM-2077 = Fixed Markdown formatting in the AllergyIntolerance profile.
 +
|MM-2079 = De hyperlink naar het aanleverformaat in het functionele kwalificatiemateriaal van AllergieIntolerantie 2020.01verwees ten onrechte naar de versie voor 2019.01, dit is aangepast naar de versie voor 2020.01.
 +
|MM-2080 = Changed HTML to Markdown in the {{fhir|definition}} field for {{fhir|.clinicalStatus}} in the profile zib-Problem.
 
|MM-2087 = Changed the name of Artrose into Artropathie for the BgZ qualification material.
 
|MM-2087 = Changed the name of Artrose into Artropathie for the BgZ qualification material.
 +
|MM-2093 = Narratives for all TestScript fixtures have been regenerated.
 +
|MM-210 = MedMij BgZ is nog gebaseerd op 1.0 i.p.v. 1.1
 +
|MM-2101 = Resource.name in fixtures and examples have been updated to reflect the new recommendations in nl-core-humanname: .use = official has been removed, .text has been populated, redundant initials have been removed from the examples (not the fixtures)
 +
|MM-2102 = A "known issue" remark was added to the nl-core-humanname profile to explain that it is not entirely compatible with how names are normally communicated in FHIR – initials and nicknames are added to the same name element rather than additional elements. Guidance has been added on how implementers should deal with this.
 +
|MM-2104 = Voor de kwalificatiefixtures van GGZ patient Bals is de waarde van Patient.contact.address.use aangepast naar PHYS zodat deze waarde overeenkomt met het addendum.
 +
|MM-2124 = In het aanleverformat voor de kwalificatie van Huisartsgegevens is duidelijker aangegeven dat de link naar de Touchstone-executie verwacht wordt.
 +
|MM-2132 = Het kwalificatiemateriaal voor BgZ 3.x bevatte een verkerde waarde voor het element medicationReference.display in de fixture medmij-bgz-medicationagreement-ts-01. Deze is gewijzigd van "20 mg" naar "10 mg".
 +
|MM-2136 = In the the "Current medication" request in the GP Data FHIR IG, it has been clarified that the phrase "this [periodOfUse] may or may not be populated" refers to the source data, not the request parameter.
 +
|MM-2142 = In the profile zib-AbilityToPerformMouthCareActivities-MedicalDeviceProduct, the missing mapping to HCIM concept ProductType has been added.
 +
|MM-2148 = In de beide kwalificatiescripts van BgLZ is in de lijst met scenario's een "Let op!"-notitie toegevoegd met uitleg waarom de scripts voor scenario's 1.4 en 1.5 op de kwalificatiesimulator (Touchstone) ontbreken.
 +
|MM-2155 = In the FHIR examples of zib-FeedingTubeSystem we have corrected the textual instructions for HCIM element Comment (.note.text).
 +
|MM-2166 = Kwalificatiematerialen van BgLZ in de 2019.01 en 2020.01 map zijn verwijderd omdat op deze versies niet meer gekwalificeerd kan worden. Vanaf nu zijn kwalificatiematerialen voor BgLZ alleen nog maar beschikbaar in MedMij-publicatie 2020.02.
 +
|MM-2168 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.  Daarnaast is de naamgeving van de begrippen geharmoniseerd, zijn de addenda verder uitgewerkt en is uiteengezet wat er per scenario wordt getoetst.
 +
|MM-2175 = A "known issue" remark was added to the nl-core-humanname profile to explain that it is not entirely compatible with how names are normally communicated in FHIR – initials and nicknames are added to the same name element rather than additional elements. Guidance has been added on how implementers should deal with this.
 +
|MM-2187 = In PDF/A testscripts 1.4 en 2.4 de query die gebruikt wordt om references te kunnen resolve zodanig aangepast dat deze om kan gaan met het aantreffen van meedere bundle.link elementen.
 +
|MM-219 = MedicationUse niet compleet na een resave in Forge.
 
|MM-2196 = Tekstuele correctie op onjuiste leestekens in de tekst.
 
|MM-2196 = Tekstuele correctie op onjuiste leestekens in de tekst.
 +
|MM-2205 = Het was niet duidelijk hoe een server moest reageren op Zelfmetingen (Observation-resources) die niet ondersteund worden (bijvoorbeeld vanwege business rules). Er is in de MedMij FHIR IG duiding toegevoegd bij het onderdeel "Error handling", ook is er een voorbeeld toegevoegd. Vanuit zowel het functioneel ontwerp als het technisch ontwerp van Zelfmetingen wordt verwezen naar dit stukje uitleg.
 +
|MM-221 = In Observation based profiles, where fixed values are used in .code slices and a value is expected to be present, changed the cardinality to 1..1.
 +
|MM-2227 = Removed duplicate naming of productCodePRKCodelijst on the slice vaccineCode in the FHIR profile for HCIM VaccinationRecommendation.
 +
|MM-2229 = De ART-DECOR publicatie toont, conform de informatiestandaard versie 2.0, nu alleen de transactiegroep "Raadplegen Afspraak". Op het functioneel ontwerp is de nieuwe link naar deze publicatie opgenomen.
 
|MM-2237 = The STU3 FHIR IG lacked some guidance on the population of {{fhir|meta.profile}}, this has been added to chapter 2.5.
 
|MM-2237 = The STU3 FHIR IG lacked some guidance on the population of {{fhir|meta.profile}}, this has been added to chapter 2.5.
 
|MM-2276 = The IG for SelfMeasurements is now using the right canonical urls to the nl-core profiles at Simplifier.
 
|MM-2276 = The IG for SelfMeasurements is now using the right canonical urls to the nl-core profiles at Simplifier.
Regel 10: Regel 275:
 
|MM-2291 = Double (incorrect) mappings from the dataset to profiles have been removed: NL-CM:11.1.7 to {{fhir|Immunization.note}} in profile zib-Vaccination; NL-CM:14.3.6 to {{fhir|Procedure.category}} and {{fhir|Procedure.category.coding}} in profile zib-FreedomRestrictingMeasures; NL-CM:20.6.4 to {{fhir|RelatedPerson.telecom}} in profile nl-core-relatedperson.
 
|MM-2291 = Double (incorrect) mappings from the dataset to profiles have been removed: NL-CM:11.1.7 to {{fhir|Immunization.note}} in profile zib-Vaccination; NL-CM:14.3.6 to {{fhir|Procedure.category}} and {{fhir|Procedure.category.coding}} in profile zib-FreedomRestrictingMeasures; NL-CM:20.6.4 to {{fhir|RelatedPerson.telecom}} in profile nl-core-relatedperson.
 
|MM-2293 = Added a known issue on HCIM ImmunizationRecommendation to the BgZ FHIR IG's. NL-CM:11.1.5 DesiredDateForRevaccination in the profile ImmunizationRecommendation is mapped on {{fhir|Recommendation.Date}}, but it needs to be mapped at {{fhir|.dateCriterion}}, this will be fixed in a future release. See MM-2281 for the last update.
 
|MM-2293 = Added a known issue on HCIM ImmunizationRecommendation to the BgZ FHIR IG's. NL-CM:11.1.5 DesiredDateForRevaccination in the profile ImmunizationRecommendation is mapped on {{fhir|Recommendation.Date}}, but it needs to be mapped at {{fhir|.dateCriterion}}, this will be fixed in a future release. See MM-2281 for the last update.
 +
|MM-2294 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
 +
|MM-2298 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
 +
|MM-2299 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
 +
|MM-23 = Commentaar bij dagdeel codelijst verwijst naar dode URL.
 +
|MM-2300 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
 +
|MM-2301 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
 +
|MM-2302 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
 +
|MM-2303 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
 +
|MM-2304 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
 +
|MM-2305 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
 +
|MM-2316 = De kwalificatiescripts en addenda zijn van pdf naar wiki-pagina’s omgezet. Hiervoor zijn de verwijzingen op deze pagina aangepast naar de nieuwe wikipagina's.
 
|MM-2325 = De Release notes zijn niet bijgewerkt op het Algemene FO van 2020.02. Dit is tijdens het KCR is dit over het hoofd gezien en daarom worden de release notes tabel bij het algemene FO van 2020.02 wordt weer gelijkgetrokken met 2020.01
 
|MM-2325 = De Release notes zijn niet bijgewerkt op het Algemene FO van 2020.02. Dit is tijdens het KCR is dit over het hoofd gezien en daarom worden de release notes tabel bij het algemene FO van 2020.02 wordt weer gelijkgetrokken met 2020.01
 
|MM-2328 = Datum T toegevoegd aan de fixtures voor GGZ en BgLZ waar nog een vaste datum stond, zodat alle datumvelden uit de fixtures nu overeenkomen met het addendum.
 
|MM-2328 = Datum T toegevoegd aan de fixtures voor GGZ en BgLZ waar nog een vaste datum stond, zodat alle datumvelden uit de fixtures nu overeenkomen met het addendum.
Regel 19: Regel 295:
 
|MM-2369 = De 1.x versie van eAfspraak en Beelden is buiten gebruik gesteld voor MedMij. Op de relevante wiki pagina's is dit aangegeven met een waarschuwing. Het kwalificatiemateriaal voor deze versie is niet meer toegankelijk.
 
|MM-2369 = De 1.x versie van eAfspraak en Beelden is buiten gebruik gesteld voor MedMij. Op de relevante wiki pagina's is dit aangegeven met een waarschuwing. Het kwalificatiemateriaal voor deze versie is niet meer toegankelijk.
 
|MM-2381 = In scenario 1 van BgGGZ beschikbaarstellen is bij Contactpersoon: relatie de waarde "Echtgenoot" vervangen door "Echtgenote".
 
|MM-2381 = In scenario 1 van BgGGZ beschikbaarstellen is bij Contactpersoon: relatie de waarde "Echtgenoot" vervangen door "Echtgenote".
|MM-2383 = The comment on the root of AllergyIntolerance, the comment on {{fhir|.verificationStatus}} and {{fhir|verificationStatus.extension}} have been removed because the proposed solution was illegal but does not cause backwards incompatability problems. 
+
|MM-2383 = The comment on the root of AllergyIntolerance, the comment on {{fhir|.verificationStatus}} and {{fhir|verificationStatus.extension}} have been removed because the proposed solution was illegal but does not cause backwards incompatability problems.
 
|MM-2384 = In alle technische kwalificatiematerialen is de asserts die het type reference controleert verbeterd zodat deze correct om kan gaan met {{fhir|Reference.reference}}.
 
|MM-2384 = In alle technische kwalificatiematerialen is de asserts die het type reference controleert verbeterd zodat deze correct om kan gaan met {{fhir|Reference.reference}}.
|MM-2316 = De kwalificatiescripts en addenda zijn van pdf naar wiki-pagina’s omgezet. Hiervoor zijn de verwijzingen op deze pagina aangepast naar de nieuwe wikipagina's.
+
|MM-248 = Fixed typo in sliceName 'medicationTreament' --> 'medicationTreatment'.
|MM-2305 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
+
|MM-258 = HCIM PharmaceuticalProduct: Added ValueSet 'IngredientCodeGTINCodeLijst' + correct reference url to ValueSet.
|MM-2304 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
+
|MM-267 = Toevoegen notebox aan FO's om te verduidelijken dat de term "PGO" ook als ander soort eindgebruiker geïnterpreteerd kan worden.
|MM-2303 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
+
|MM-294 = Naam mapping binnen div. FHIR profielen aangepast conform ZIB: HCIM LaboratoryTestResult-v4.1(2017EN).
|MM-2302 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
+
|MM-295 = Verstrekkingenvertaling: specificaties voor search parameters.
|MM-2301 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
+
|MM-307 = Aanpassen mapping van "Reden wijzigen of staken" en "Reden wijzigen of stoppen gebruik" van HCIM naar MP9.
|MM-2300 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
+
|MM-319 = In the HCIM Problem profile, the .onsetPeriod element was used to capture the HCIM concepts ProblemStartDate and ProblemEndDate, while no period is captured in the HCIM. Therefore, Condition.onsetPeriod is changed to Condition.onsetDateTime and the HCIM mapping for ProblemStartDate is corrected. The mapping for ProblemEndDate has been moved to Condition.abatementDateTime.
|MM-2299 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
+
|MM-322 = Link from mp612dispensetofhirconversiondispense to prescription in profile wrong.
|MM-2298 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
+
|MM-346 = Ongeldig discriminator pad in code slicing in ZIB Verrichting.
|MM-2294 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
+
|MM-347 = Fix for FHIRpath expression in SearchParameter MedicationDispense-whendispensed.
|MM-2168 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.  Daarnaast is de naamgeving van de begrippen geharmoniseerd, zijn de addenda verder uitgewerkt en is uiteengezet wat er per scenario wordt getoetst.
+
|MM-348 = Foutieve discrimator path voor HCIM MedicationAgreement bij MedicationStatement.derivedFrom.
|MM-2229 = De ART-DECOR publicatie toont, conform de informatiestandaard versie 2.0, nu alleen de transactiegroep "Raadplegen Afspraak". Op het functioneel ontwerp is de nieuwe link naar deze publicatie opgenomen.
+
|MM-358 = Tekstcorrectie op de kwalificatie pagina ToelichtingKwalificatieBgZ.
|MM-2227 = Removed duplicate naming of productCodePRKCodelijst on the slice vaccineCode in the FHIR profile for HCIM VaccinationRecommendation.
+
|MM-359 = Nadere uitwerking van de BgZ kwalificatietoelichting voor XIS.
|MM-2205 = Het was niet duidelijk hoe een server moest reageren op Zelfmetingen (Observation-resources) die niet ondersteund worden (bijvoorbeeld vanwege business rules). Er is in de MedMij FHIR IG duiding toegevoegd bij het onderdeel "Error handling", ook is er een voorbeeld toegevoegd. Vanuit zowel het functioneel ontwerp als het technisch ontwerp van Zelfmetingen wordt verwezen naar dit stukje uitleg.
+
|MM-404 = In the HCIM Procedure profile, expanded the Procedure.performedPeriod element to Procedure.performed[x]. With this expansion, the profile meets the requirements of the HCIM, namely to capture a moment in time instead of a start/end date.
|MM-2187 = In PDF/A testscripts 1.4 en 2.4 de query die gebruikt wordt om references te kunnen resolve zodanig aangepast dat deze om kan gaan met het aantreffen van meedere bundle.link elementen. 
+
|MM-41 = voorschrijver/zorgverlener/zorgaanbieder past niet in medicationUse.
|MM-2175 = A "known issue" remark was added to the nl-core-humanname profile to explain that it is not entirely compatible with how names are normally communicated in FHIR – initials and nicknames are added to the same name element rather than additional elements. Guidance has been added on how implementers should deal with this.
+
|MM-414 = Ten behoeve van leesbaarheid en vindbaarheid van informatie zijn er in het functioneel ontwerp van BgZ verbeteringen doorgevoerd. Het betreft tekstuele-/stijlwijzigingen die geen impact hebben op backwards-compatibility van de standaard.
|MM-2166 = Kwalificatiematerialen van BgLZ in de 2019.01 en 2020.01 map zijn verwijderd omdat op deze versies niet meer gekwalificeerd kan worden. Vanaf nu zijn kwalificatiematerialen voor BgLZ alleen nog maar beschikbaar in MedMij-publicatie 2020.02. 
+
|MM-419 = The example search URL for NutritionAdvice contained a paramater for status=active, where the BgZ information standard specifies a search for all known NutritionAdvice resources. Also, status is not a concept in HCIM NutritionAdvice, which makes use of this element unnecessary. As a result, the status parameter is removed from the example search url and from the BgZ qualification material.
|MM-2155 = In the FHIR examples of zib-FeedingTubeSystem we have corrected the textual instructions for HCIM element Comment (.note.text).
+
|MM-42 = medicatiegebruik - auteur - zorgverlener: kan niet alle info kwijt.
|MM-2148 = In de beide kwalificatiescripts van BgLZ is in de lijst met scenario's een "Let op!"-notitie toegevoegd met uitleg waarom de scripts voor scenario's 1.4 en 1.5 op de kwalificatiesimulator (Touchstone) ontbreken.
+
|MM-421 = To aid in better interoperability between systems, several improvements have been made to the GP Data information standard, in functional design, FHIR IG, FHIR profiles and qualification material. Enumerated this means: Added Encounter (Contactmoment) and added explanation for parted contacts (Deelcontacten); Removed query on Flag, because it was already included in EpisodeOfCare; Queries on general practitioner and patient have been made optional, because they are referenced and/or included in every other resource; Added use-case relevant examples; Aligned CapabilityStatements and qualification material in accordance with the above changes.; Note: the proposed solution for updating the Deelcontactverslag Composition.code from 67781-5 to 34900-1 has '''not''' been applied
|MM-2142 = In the profile zib-AbilityToPerformMouthCareActivities-MedicalDeviceProduct, the missing mapping to HCIM concept ProductType has been added.
+
|MM-422 = Aanpassen conceptnaam ResultaatVlaggen naar InterpretatieVlaggen in FHIR profiel voor LaboratoryResults.
|MM-2136 = In the the "Current medication" request in the GP Data FHIR IG, it has been clarified that the phrase "this [periodOfUse] may or may not be populated" refers to the source data, not the request parameter.
+
|MM-425 = URL naar BGZ specificatie op FO en TO verwees naar versie 1.0, dit is aangepast naar de huidige en laatste versie 1.1.
|MM-2132 = Het kwalificatiemateriaal voor BgZ 3.x bevatte een verkerde waarde voor het element medicationReference.display in de fixture medmij-bgz-medicationagreement-ts-01. Deze is gewijzigd van "20 mg" naar "10 mg".
+
|MM-430 = The TreatmentDirective profile allowed at most 1 reference to an AdvanceDirective resource, because of restrictions in the FHIR base. There is now an extension inside the source element to allow referencing additional AdvanceDirective resources.
|MM-2124 = In het aanleverformat voor de kwalificatie van Huisartsgegevens is duidelijker aangegeven dat de link naar de Touchstone-executie verwacht wordt.
+
|MM-433 = Many slicing definitions were incorrect or not working properly, especially slice definitions that are differentiated by bound ValueSets. These slice definitions are now fixed and improved, allowing validators to correctly validate instances.
|MM-2104 = Voor de kwalificatiefixtures van GGZ patient Bals is de waarde van Patient.contact.address.use aangepast naar PHYS zodat deze waarde overeenkomt met het addendum.  
+
|MM-436 = Aanpassen ConceptMap InterpretatieVlaggenCodelijst-to-observation-interpretation
|MM-2102 = A "known issue" remark was added to the nl-core-humanname profile to explain that it is not entirely compatible with how names are normally communicated in FHIR – initials and nicknames are added to the same name element rather than additional elements. Guidance has been added on how implementers should deal with this.
+
|MM-437 = Updated search parameter related information on wiki pages for each standard and added chapter on search parameters to overarching principles.
|MM-2101 = Resource.name in fixtures and examples have been updated to reflect the new recommendations in nl-core-humanname: .use = official has been removed, .text has been populated, redundant initials have been removed from the examples (not the fixtures)
+
|MM-440 = Improvements have been made to the BgZ FHIR IG for the readability and findability of information. It concerns textual and style changes that have no impact on backwards compatibility of the standard.
|MM-2093 = Narratives for all TestScript fixtures have been regenerated.
+
|MM-451 = In het Addenda en in FHIR/ART-DECOR wordt de incomplete code: SoortInterventieCodelijst SNOMED CT 2921100014610 (gedwongen medicatie) vervangen door de juiste: SNOMED CT 29211000146105
|MM-2080 = Changed HTML to Markdown in the {{fhir|definition}} field for {{fhir|.clinicalStatus}} in the profile zib-Problem.
+
|MM-456 = Added clarification for CanceledIndicator in mapping comments of HCIM MedicationAgreement and HCIM AdministrationAgreement profile.
|MM-2079 = De hyperlink naar het aanleverformaat in het functionele kwalificatiemateriaal van AllergieIntolerantie 2020.01verwees ten onrechte naar de versie voor 2019.01, dit is aangepast naar de versie voor 2020.01.
+
|MM-467 = Added comment on MedicationRequest.reasonCode in HCIM MedicationAgreement profile to to explain mising HCIM mapping.
|MM-2077 = Fixed Markdown formatting in the AllergyIntolerance profile.
+
|MM-476 = The unit of the LOINC code used for fasting blood glucose differed from the unit used in the other blood glucose LOINC codes. To rectify this, code 41604-0 was changed to 14770-2 in the valueset 'GlucoseMeetmomentenLOINCCodelijst' and on the SelfMeasurements FHIR IG. This has also been changed in the qualification material.
|MM-2076 = In the profile zib-FeedingPatternInfant, mapping to the HCIM concept NutritionAdvice has been added to 'Observation.basedOn', and the corresponding zib-FeedingPattern profile has been added as a target profile.
+
|MM-48 = Medicatiegebruik/informant is zorgverlener: moet ook practitionerrole mogelijk maken.
|MM-2075 = In het kwalificatiescript PDF/A PHR 2.1, is de description aangepast zodat deze nu correct weergeeft dat het script 2.1 betreft.
+
|MM-492 = Added comment to AllergyIntolerance.comment in the HCIM Allergyintolerance FHIR profile to explain the mapping for ValueSet AllergieStatusCodelijst to AllergyIntolerance.clinicalStatus and AllergyIntolerance.verificationStatus. Added dataAbsentReason extension to AllergyIntolerance.verificationStatus.
|MM-2074 = In the FHIR IG, an outdated remark has been removed which stated that ConceptMaps cannot formally be linked to profiles, since ConceptMaps are linked using the permitted-value-conceptmap extension. Where the linkage was missing, it has been added to the profiles.
+
|MM-50 = Contact ondersteunt geen klinische contacten.
|MM-2068 = Er wordt tijdens de kwalificatie voor LaboratoriumResultaten niet langer gevraagd om een uitvoerder, die ontbrak in het technische kwalificatiemateriaal. Tegelijkertijd is deze uitvoerder wel toegevoegd als optioneel component voor partijen die dit ondersteunen.
+
|MM-507 = In "VitalSigns Profile NL", the cardinality of Observation.performer is relaxed from 1..* to 0..*
|MM-2067 = Op het functioneel ontwerp (wiki) van Zelfmetingen is een iframe op genomen voor "Sturen zelfmetingen". De weergave van de ART-DECOR publicatie toont nog obsolete elementen, dit wordt hersteld met MM-2230.
+
|MM-511 = In profile zib-LaboratoryTestResult-DiagnosticReport, make the "resultType" slice in DiagnosticReport.category.coding optional in accordance to the zib.
|MM-2062 = The ConceptMap ErnstCodelijst-to-AllergyIntoleranceSeverity contained wrong 'source' codes. This has been edited to the correct ones.
+
|MM-513 = In the nl-core-organization examples, added Organization.partOf for the aid of interpreting what an organization with multiple locations looks like.
|MM-2060 = Per informatiestandaard-versie van eAfspraak een eigen publicatie op ART-DECOR gemaakt. Op het functioneel ontwerp (wiki) is een iframe op genomen dat alleen de transactie beschikbaarstellen eAfspraak toont.
+
|MM-517 = In zib-LaboratoryTestResult-Observation, removed the fixed value of "has-member" in related.type. Added guidance on the use of this profile in relation to other instances.
|MM-2058 = In Addenda voor scenario's 1.1 en 1.5 is een aandachtspunt toegevoegd dat DVPs Zorgaanbieder.Organisatie.Naam en .Organisatie.Locatie niet in aparte velden kunnen en hoeven tonen.
+
|MM-529 = In the IG for GP Data, added a missing pipe symbol to the search URL for lab results so that the search is to be interpreted as the code system rather than the code.
|MM-2057 = Gebruik van zib publicatie 2017 wordt nu vermeld (incl. link) op het Functioneel Ontwerp van alle MedMij standaarden.
+
|MM-54 = Wrong SNOMED code in search URL for FunctionalOrMentalStatus.
|MM-2056 = A common form has been adopted for the internal identifier for mappings within FHIR profiles.
+
|MM-55 = Profile for HCIM TobaccoUse was missing a specification for PackYears unit - profile updated to 2.0.1.
|MM-2052 = The mapping for the zib root concept has been moved from {{fhir|Observation.code}} to the correct location of {{fhir|Observation}} in the profiles for zib IllnessPerception, zib BowelFunction and zib FeedingPatternInfant.
+
|MM-593 = Remove space in master Value Set definition for RedenWijzigenStakenMedicatiegebruikCodelijst from Medicatieproces, and apply that to the exported FHIR Value Set in the package.
|MM-2051 = The missing mapping to the root concept of zib OutcomeOfCare has been added to the corresponding profile.
+
|MM-594 = Updated date time example in profile to include timezone as required by the FHIR specification.
|MM-2050 = The root concept of the zib Infusion profile was inadvertently mapped as zib FeedingTube. This has been corrected to zib Infusion.
+
|MM-597 = The example for NASAAL was missing <nowiki>urn:oid:</nowiki> preceding the OID value in system.
|MM-2048 = The IG for Vital Signs has been changed to make clear that there is no particular expectation to the combination or order of the stated search parameters and lastn operation.
+
|MM-614 = The cardinality of element AllergyIntolerance.code is now 1..1 in the zib-AllergyIntolerance profile, so it aligns with HCIM AllergyIntolerance.
|MM-2047 = In the BgLZ FHIR IG, the extra "t" has been removed from searchInclude {{fhir|Observation:related-targett}}.
+
|MM-616 = The mapping of the element RegistrationDate from HCIM AllergyIntolerance has been changed from AllergyIntolerance.reaction.onset to AllergyIntolerance.onsetDateTime. The mapping on StartDateTime has been changed from AllergyIntolerance.onset[x] to AllergyIntolerance.onsetDateTime.
|MM-2044 = The mapping for two implicitly mapped concepts from zib MedicationAdministration2 in het zib-MedicationAdministration FHIR profile has been made explicit.
+
|MM-657 = Removed datatype Reference(EpisodeOfCare) and Reference(Encounter) in the .context element of the profiles zib-AlcoholUse, zib-DrugUse and zib-TobaccoUse.
|MM-2043 = "The CapabilityStatements  for GP Data were matched to the IG. The search parameter {{fhir|date}} for Observation resources, {{fhir|category}} for AllergyIntollerance resources and {{fhir|periodofuse}} for MedicationAgreement were added to the CapabilityStatements.
+
|MM-66 = Update mappings LaboratoriumUitslag in DiagnosticReport en Observation.
|MM-2040 = In de kwalificatiescripts van Vragenlijsten 2.x stond ten onrechte een zinsnede over "Kennis en begrip van het IHE MDH profiel [...]". Deze zinsnede is verwijderd.
+
|MM-672 = Er werden verouderde en verschillende schrijfwijzen gehanteerd van de term zib en zibs (afkorting van zorginformatiebouwstenen), dit is gecorrigeerd in de MedMij standaarden
|MM-2037 = Fixed the broken mapping on the root of the zib ProcedureRequest profile to zib PlannedCareActivityForTransfer.
+
|MM-71 = reden wijzigen/stoppen gebruik onterecht gemapt op reasonNotTaken.
|MM-2025 = Het technische kwalificatiemateriaal van de BgZ gebruikte bij Scenario 1.2 - MedicationUse (PHR&XIS) & Scenario 1.3 - MedicationUse (XIS) een verkeerde URN:OID in de request. Dit is aangepast naar de juiste URN:OID.
+
|MM-717 = De kwalificatiescripts uitgebreid met meer data, datum T geïmplementeerd en dit ontsloten via ADA. Dit komt de kwaliteit en de leesbaarheid van het kwalificatiemateriaal ten goede.
|MM-2014 = DocumentManifest is optioneel voor zowel DVZA's als DVP, dit is doorgevoerd in de testscripts van PDF/A 3.x (2020.01).
+
|MM-722 = De leesbaarheid van het Functioneel Ontwerp van AllergieIntolerantie verbeterd op basis van de zib. Tevens verwijzingen naar de dataset en de scenario's opgenomen.
|MM-2013 = DocumentManifest is optioneel voor zowel DVZA's als DVP, dit is doorgevoerd in het functioneel ontwerp van PDF/A 3.x (2020.01).
+
|MM-729 = The description in MedicationStatement.informationSource of profile zib-MedicationStatement still mentioned the missing-type-reference extension, which isn't used anymore. The description has been updated to the new situation with the PractionerRole reference extension.
|MM-2010 = Corrected the faulty mapping to the DateOfBirth concept in the zib FamilySituationChild profile.
+
|MM-733 = Scenario's voor AllergieIntolerantie in ART-DECOR ontwikkeld, zodat deze in lijn zijn met de zib. Dit geeft meer duiding.
|MM-2008 = The display value of the AverageBloodPressureLOINC code has been moved to Observation.component:AverageBloodPressureLOINC.code.coding.display in the zib-BloodPressure FHIR profile.
+
|MM-737 = Added a notebox to the Example Searches section in MedicationProcess FHIR IG, for explanation of a known issue regarding the MedicationTreatment search parameter.
|MM-2007 = The mappings in the HCIM Problem FHIR profile incorrectly pointed to HCIM Problem version 1.2, where this should be version 4.1. This is corrected.
+
|MM-751 = Upped fhirVersion in FHIR profiles from "3.0.1" to "3.0.2.", changed Simplifier package dependency from "Simplifier.Core.STU3 3.0.3" to "hl7.fhir.r3.core 3.0.2".
|MM-2002 = In the zib-InstructionsForUse profile, the incorrect FHIR native comments in {{fhir|Timing.repeat.timeOfDay}} and {{fhir|Timing.repeat.dayOfWeek}} have been altered to clarify the correct use of these elements.
+
|MM-767 = In zib-LaboratoryTestResult-Speciment(-Isolate), an extension to Speciment.collectionPeriod has been added to support the TimeInterval datatype from the pre-adopted HCIM.
|MM-1988 = Resource count asserts in the MedMij testscripts for BgGGZ 2.x (2020.01) have been made more specific to the expected resource types in order to minimize false errors.
+
|MM-770 = Updated example materials of nl-core-contactpoint profile to include relevant extensions as required by the zib and fixed mistakes in mapping.
|MM-1978 = The mapping for HCIM concept PainscoreValue (NL-CM:12.9.2) was missing in the FHIR profile for zib-Painscore, this has been corrected. The mapping is added on the Observation.value[x]:valueQuantity element.
+
|MM-791 = Several profiles missed the extension on .ValueSetReference with a reference to the corresponding ConceptMap, this has been corrected. In addition, the ConceptMap comments have been moved to the mapping.comment element.
|MM-1977 = In het MedMij kwalificatiemateriaal addenda Beschikbaarstellen BgGGZ versie 2.x (2020.01) is in sectie 9.3 bij Verrichting de waarde bij VerrichtingType code 170679009 met omschrijving "Eerste psychiatrische beoordeling" gewijzigd naar code 84100007 met omschrijving "Afnemen van anamnese".
+
|MM-806 = Fixed MM430: adjusted incorrect FHIRPath constraints, moved extension to Consent.extension and moved mappings in extension from extension.value[x].reference to extension.value[x] in zib-TreatmentDirective profile.
|MM-1976 = In de TestScript-resources is de datum (.date-element) vervangen door een "patchlevel"-toevoeging in de versie (.version-element).
+
|MM-815 = Tekstuele harmonisatie en verduidelijking rondom het concept "systeemrolcodes" doorgevoerd en bijbehorende tabellen aangevuld en gecorrigeerd in de MedMij standaarden in paragraaf/paragrafen Systeem & Systeemrollen.
|MM-1962 = The CapabilityStatements for Vital Signs 2.x (2020.01) differed from the requirements stated in the FHIR IG, this is corrected on the following items: added missing profiles: vitalsign-bloodglucose, zib-BodyWeight, zib-Pulserate, removed invalid profile "bp", removed unnecessary profiles: bodyweight, oxygensat and vitalsigns, added the lastn operation. For implementer convenience, the profiles nl-core-patient and nl-core-practitioner are added to the FHIR IG. Those were already present in the CapabilityStatement.
+
|MM-816 = Removed additional constraints on .author reference to allow for a Patient reference.
|MM-1960 = Support for the Find DocumentManifest transaction is made optional instead of mandatory for servers, this has been changed on the PDF/A 3.x (2020.01) FHIR IG.
+
|MM-827 = We have added a small text about the published examples on Simplifier at the IG-pages from every information standards (except Medication).
|MM-1959 = The slicing logic of the category element in the zib-AdvanceDirective profile has been fixed to allow for correct use within the validator.
+
|MM-831 = Add documentation on the BSN format in the Patient.identifier:BSN slice of the nl-core-patient profile.
|MM-1944 = The BgZ 3.x (2020.01) FHIR IG was missing Dutch Medication HCIMs in the List of profiles, this is corrected, along with a faulty HCIM name.
+
|MM-836 = In some Medication examples, references pointing to non-existent resources have been re-referenced.
|MM-1925 = Replaced the text on "Use of the reference datatype" in the 2019.01 version of the MedMij FHIR IG with the updated text from the 2020.01 version of the MedMij FHIR IG (FHIR IG 1.0).
+
|MM-852 = In HCIM MedicationUse profile: redefined slicing on MedicationStatement.derivedFrom into seperate slices to fix validator issues, also added mappings to the MedicationProcess information standard.
|MM-1911 = We have fixed an incorrect hyperlink in the profiles nl-core-patient & nl-core-person to the ConceptMap of GeslachtsCodeLijst to AdministrativeGender.
+
|MM-854 = Add the requirement to the overarching IG that FHIR resources should adhere to the profiles listed in the IG's of the information standard.
|MM-1910 = In several Medication related profiles, the base resource comment has been removed from the medication[x] element to align with the more restricted use case in the profiles.
+
|MM-857 = Some FHIR example instances don't contain a narrative. Removed the unnecessary text.status values at these examples.
|MM-1906 = Some ConceptMap references were incorrect or missing in our nl-core-contactpoint profile. We have fixed or added the right ConceptMap to this profile.
+
|MM-870 = The IHE MHD STU3 profiles on which the PDF/A standard is based, were deleted by IHE. Nictiz has copied the two missing profiles to this project.
|MM-1905 = Dode links op BgLZ-KwalificatieAddendumScenario1.2 en BgLZ-KwalificatieAddendumScenario1.3 gerepareerd.
+
|MM-888 = Een hoofdstuk toegevoegd aan de kwalificatiepagina met uitgangspunten voor kwalificatie.
|MM-1902 = Op wiki-pagina V2020.02 Toelichting Kwalificatie Langdurige Zorg zijn de transcludes van de V2020.01 versie vervangen door een kopie zodat deze pagina zelf getranscludeerd kan worden in het Ontwerp Langdurige Zorg.
+
|MM-894 = In zib-FamilySituation, zib-FamilySituationChild and zib-BodyHeight profiles, remove additional reference types from subject element.
|MM-1901 = MedicationProcess and AllergyIntolerance testscript fixtures are based now based on the most recent filename and Resource.id convention, as described in [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-1752 MM-1752].
+
|MM-898 = In zib-LaboratoryTestResult-Observation, Observation.interpretation.coding is sliced to support both the FHIR core ValueSet and the (partially overlapping) HCIM ValueSet.
|MM-1899 = Publication of several new FHIR profiles (and matching examples) for zibs used within the eOverdracht programme, leading to a new minor version of the zib2017 FHIR package.
+
|MM-899 = Added mapping to MP9 dataset to the timing-exact extension in FHIR profile zib-AdministrationSchedule.
|MM-1895 = De niet van toepassing zijnde basisoperaties 'maken', 'annuleren' en 'wijzigen' verwijderd uit het functioneel ontwerp.
+
|MM-900 = The slices on .supportingInformation that reference zib-BodyHeight & zib-BodyWeight in FHIR-profile zib-MedicationAgreement are removed. These elements will be used as separate models.
|MM-1882 = The Handling errors section in the STU3 FHIR IG is supplemented with information on HTTP 401 and what is the expected response when unauthorized. Also an example of a FHIR OperationOutcome for this scenario is added.
+
|MM-901 = The projectgroup has decided that the mapping of CanceledIndicator to .status in FHIR-profile zib-MedicationAgreement could be deleted because the information isn't necessarily anymore.
|MM-1881 = Created a ConceptMap for the ValueSet OrderStatusCodelijst (in HCIM ProcedureRequest) to RequestStatus and added it to the HCIM ProcedureRequest FHIR profile.
+
|MM-913 = Verschillende functionele-ontwerppagina's verwezen nog naar een oude versie van het MedMij-afsprakenstel. Deze links zijn aangepast naar de huidige versie.
|MM-1879 = Added the ValueSets http://hl7.org/fhir/ValueSet/questionnaire-enable-behavior and http://hl7.org/fhir/ValueSet/questionnaire-enable-operator, plus their associated CodeSystems, from FHIR R4 core to the Questionnaires package.
+
|MM-926 = In profiles zib-MedicalDeviceRequest and zib-AllergyIntolerance, add type slices on note.author[x] in order to conform to FHIR rules for extending polymorphic elements.
|MM-1863 = Information has been added on the Questionnaires 2.x FHIR IG regarding the invariant "que-1" in the QuestionnaireProvisioningTask profile.
+
|MM-929 = Added the code-specification extension to all examples where a ConceptMap is involved to clarify its use.
|MM-1861 = Narratives (Resource.text) go from SHALL to SHOULD in the generic FHIR IG, leaving the option for information standards to further re-constrain that into SHALL based on the specified use cases. Narrative, if present, SHALL NOT contradict the resource it is in (this was already a requirement). Clinical relevance, if narrative is present, is expected, but not tested.
+
|MM-930 = .description and .id were absent in all ConceptMap recources. These two values have been added, with .id containing the final part of the canonical url.
|MM-1846 = Removed the fixed string "Comment" from Condition.comment (and moved it to Condition.comment.short) in the zib-PressureUlcer profile.
+
|MM-931 = Updated example zib-NursingIntervention-01 to conform to its stated profile.
|MM-1842 = Added guidance to the IG for Questionnaires to use absolute references when sending the QuestionnaireResponse as part of a transaction Bundle.
+
|MM-938 = For a number of profiles, the StructureDefinition.id in now matches the final part of StructureDefinition.url. This improves predictability of handling the profile set in various reference frameworks.
|MM-1839 = In the FHIR IG, the use of {{fhir|Resource.identifier}} is made "recommended".
+
|MM-939 = The report element in the zib-Procedure profile used a non-existing canonical as a reference to the zib-TextResult profile. This has been fixed.
|MM-1828 = The assert in TestScripts that checks if a BSN identifier is present in a Patient resource is improved.
+
|MM-94 = Specimen microorganism en specimenSource mappen naar hetzelfde fhir element.
|MM-1824 = The Questionnaire.url element in MedMij Questionnaires 2.x (2020.01) qualification material was not conform the FHIR specification because the resource type was missing. This has been added.
+
|MM-940 = In an embedded example in profile zib-MedicationUse, an incorrect oid based SNOMED reference was used. This has been corrected.
|MM-1814 = De url naar het aanleverformat voor de Raadplegen use-case van BgLZ klopte niet, dit is aangepast.
+
|MM-941 = In the profile zib-LaboratoryTestResult-DiagnosticReport, corrected the reference to the Specimen Isolate profile, which makes it implementable.
|MM-1797 = Publicatie MedMij kwalificatie beoordelingsformulieren (1) Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie o.b.v. publicatie 2020.01 (nieuw) en (2) Beschikbaarstellen AllergieIntolerantieVertaling o.b.v. publicatie 2020.01 (nieuw).
+
|MM-942 = References to XML Schematron have been removed from example instances. These do not serve any implementation purpose and are not permitted by the Java validator.
|MM-1796 = Added a remark to ValueSet NHGTable14v7-ContactType about leading zeros.
+
|MM-943 = Updated coding.display names in extension-comment extension and in example instance (zib-Stoma-01) to match the display name in LOINC.
|MM-1795 = In the STU3 FHIR IG a section is added on CapabilityStatements, this explains their informative nature. The same text is added to the CapabilityStatement instances.
+
|MM-945 = Added IHE.FormatCode.vs ValueSet to the package, which is referenced in the IHE MHD STU3 profile (which was already included).
|MM-1787 = Added guidance to the FHIR IG regarding the use of the code-specification extension to FHIR instances that cannot include the HCIM ValueSet directly.
+
|MM-947 = Extension code-specification is in use under Address.country, but this context was not yet declared as valid in this extension.
|MM-1775 = De verwachting dat het XIS afspraken beschikbaar stelt vanaf het moment van implementatie, als toelichting ingevoegd op het functioneel ontwerp van eAfspraak (par. 2.1.4.2).  
+
|MM-949 = The ExtraOxygenAdministration concept in the zib-OxygenSaturation profile was illegally bound on a CodeSystem. This binding has been changed to the corresponding ValueSet.
|MM-1772 = Mode value changed from "client" to "server" in the MedicationServer and PDFAServer CapabilityStatements.
+
|MM-953 = Added documentation to conceptmap-ProbleemStatusCodelijst-To-Condition-Clinical-Status-Codes explaining what the relationship is between codes with equivalence type "specializes".
|MM-1769 = In het MedMij kwalificatiemateriaal addenda Beschikbaarstellen BgGGZ 2.x (2020.01) is bij het veld ProbleemNaam in sectie 6 Klachten en diagnoses het veld met waarde "Depressieve stoornis: eenmalige episode – ernstig zonder psychotische kenmerken" en codes 296.23 en F32.2 gewijzigd naar SNOMED-code 251000119105 met waarde "Depressieve stoornis: eenmalige episode - ernstig". De ICD-10 code blijft F32.2.
+
|MM-954 = Removed several stand-alone examples for the Images standard which were already present in an example Bundle, as they only have meaning within a Bundle context and Removed an illegal extension from one of the Images examples.
|MM-1767 = Corrected links to several profile canonicals in the IG for BgGGZ.
+
|MM-958 = The profile zib-InstructionsForUse profile used capitalized names for the DoseRange and DoseQuantity slices. Since type slices should start lowercased in FHIR, this has been changed to doseRange and doseQuantity.
|MM-1766 = Corrected the reference to participant's specialty ('Specialisme') in the nl-core-careteam-01 example of the zib2017 package.
+
|MM-969 = Updated irrelevant value of address.city & address.district in all examples.
|MM-1765 = In MedMij-kwalificatiemateriaal Vragenlijsten 1.x (2019.01): scenario's 2.7 en 3.5 uit addenda verwijderd omdat deze overbodig zijn.
+
|MM-972 = The definition for the use of the lastn operation is unclear in the FHIR specification, therefore interpretation is added to the FHIR IG's of the information standards that use lastn.
|MM-1758 = Url's to the HL7 FHIR wiki pages on MedMij wiki pages pointed to a deprecated version, this has been corrected, the url's now point to the new HL7 Confluence pages.
+
|MM-975 = Update CapabilityStatements of PDF/A information standard to include recovered IHE profiles.
|MM-1752 = The profiling guidelines for STU3 and R4 are updated to contain the latest convention for filename and Resource.id.
+
|MM-979 = The IG for eAfspraak incorrectly labeled the "$prefetch" operation as "$find", while the OperationDefinition filename and .id also incorrectly used "find" rather than "prefetch". This has been corrected.
|MM-1750 = De Nictiz FHIR 3.0.1 en Nictiz Dev testsystemen zijn verwijderd in Touchstone.
+
|MM-98 = InstructionsForUse zib informatie model komt niet overeen met simplifier.
|MM-1731 = Completed ConceptMap MateVanKritiekZijnCodelijst-to-allergy-intolerance-criticality by adding missing zib Concept translations to the ConceptMap.
+
|MM-988 = In het functioneel ontwerp van de MedMij-standaard Laboratoriumresultaten staat in de inleiding een foutieve zib-naam 'OverdrachtLaboratoriumUitslag'. Dit is aangepast naar de juiste naam 'LaboratoriumUitslag'.
|MM-1722 = City value changed from "Sitswerd" to "Stitswerd" in examples to correct the spelling.
 
|MM-1721 = Aanpassing gedaan aan de aanleverformats voor PDFA. Op de Wiki zijn nieuwe aanleverformats gepubliceerd.
 
|MM-1719 = The Questionnaires project on Simplifier did not contain examples, example instances for a Questionnaire, a QuestionnaireResponse and a QuestionnaireProvisioningTask have been added.
 
|MM-1707 = De Patient Journey van "Jelmer Postema" is aangepast, een nieuwe PDF is toegevoegd op de functionele ontwerpen van Vragenlijsten 2.x, Basisgegevens GGZ 2.x en PDF/A 3.x (publicatie 2020.01). Op het functioneel ontwerp van Vragenlijsten en Basisgegevens GGZ zijn daarnaast ook de verhaalteksten bij de use-case aangepast.
 
|MM-1706 = In de MedMij kwalificatiematerialen van Beschikbaarstellen BgGGZ (script, addendum en aanleverformaat) zijn opmerkingen gezet om aan te geven dat de scenario's 1.3 & 1.4 voorlopig buiten scope zijn.
 
|MM-1705 = Publicatie MedMij kwalificatie beoordelingsformulieren (1) raadplegen en sturen vragenlijsten o.b.v. publicatie 2020.01 en (2) beschikbaarstellen medicatieoverzicht o.b.v. publicatie 2019.01
 
|MM-1703 = Remove the ISO 3166 hint from the nl-core-address profile and refer to the HCIM instead.
 
|MM-1685 = Added missing example instances for MedicationProcess 9.0.7 related resources.
 
|MM-1685 = Added missing example instances for MedicationProcess 9.0.7 related resources.
 
|MM-1681 = Comment supplemented on element Medication.ingredient in the profile HCIM PharmaceuticalProduct to clarify its use.
 
|MM-1675 = In the error handling section of the general IG, the explanation for "no match" and the description for "known but unsupported parameter value" have been improved. "Unsupported search parameter" has been added as a link to the section on search.
 
|MM-1662 = In several Medication releated profiles, the base resource comment has been removed from the medication[x] element to align with the more restricted use case in the profiles.
 
|MM-1656 = The Medication Process example search requests are improved by fixing typos and adding additional examples.
 
|MM-1651 = In the FHIR IG section on handling errors, the status code for unauthorized requests has been adjusted from 401 to 403. In the introduction text, a reference to the FHIR security spec has been added.
 
|MM-1650 = De sectie 'veelgemaakte fouten' in de kwalificatie-FAQ is uitgebreid met het gebruik van codesysteem-OID's en verkeerde afhandeling van niet-ondersteunde resources.
 
|MM-1635 = The patient names used in the MedMij Questionnaires 2.x (2020.01) FHIR qualification material deviated from the names used in addendum, this has been rectified in accordance with the addendum.
 
|MM-1634 = The numbering of the PHR qualification scenarios in the Questionnaires (2019.01 and 2020.01) FHIR TestScripts did not align with the functional test scripts, 1.4 and 2.4 changed to 1.5 and 2.5, and 1.5 and 2.5 changed to 1.6 and 2.6. Senarios 1.4 and 2.4 have been removed from the PHR functional testcripts, because they are not applicable for PHR testing and qualification.
 
|MM-1624 = On the BgZ FHIR IG, the term "BgLZ" was used by mistake, this has been changed to the correct term "BgZ".
 
|MM-1621 = In the Vital Signs FHIR IG, guidance is added on mustSupport flags in Vital Signs FHIR profiles. The mustSupport flags are inherited from the FHIR core profiles and have no meaning in the MedMij use case.
 
|MM-1593 = A missing mapping for mobile phone numbers has been added to the mapping table in the nl-core-contactpoint profile, the Dutch HCIM translations have been removed from the mapping table to improve readability.
 
|MM-1592 = Updated the version numbers of 2 extensions, which had status 'active' and a version number starting with 0.x, to 1.0.0.
 
|MM-1589 = Corrected the display value for SNOMED code 79899007 in an embedded example of FHIR profile zib-MedicationUse.
 
|MM-1587 = In MedMij-kwalificatiemateriaal Vragenlijsten 1.x (2019.01) en 2.x (2020.01): toelichting toegevoegd bij de transacties Beschikbaarstellen / Raadplegen vragenlijst dat deze buiten het MedMij-netwerk plaatsvindt.
 
|MM-1580 = In the FHIR profile gp-DiagnosticResult, added guidance for the use of NHG Table 45 on Observation.value[x].
 
|MM-1578 = Added guidance to the FHIR IG on the URI's that should be used for code systems, and where they can be found.
 
|MM-1571 = In the nl-core-contactpoint instances of the AllergyIntolerance qualification materials, the old extension code-specification was still used instead of the zib-ContactInformation-TelecomType extension. This has been corrected in all Practitioner, Patient en Organization resource.
 
|MM-1566 = The IG page for error handling examples has been moved from the "MedMij" wiki namespace to the "FHIR" namespace, in accordance to the IG page itself.
 
|MM-1560 = De test met betrekking tot de zib GezinssituatieKind is verwijderd uit het kwalificatiemateriaal van BgGGZ.
 
|MM-1557 = Removed the permitted-value-conceptmap extension from ContactPoint.extension:TelecomType element in the nl-core-contactpoint profile. This extension is already used on the .system and ,use elements and therefore not needed on the aforementioned element.
 
|MM-1544 = Op de kwalificatiepagina werd nog niet verwezen naar de mogelijkheid tot herkwalificatie. Hierover is een uitleg toegevoegd.
 
|MM-1542 = Het onderscheid tussen het Register van Informatiestandaarden en de Medmij Catalogus is onnodig en niet goed verklaarbaar. Daarom is het Register onderdeel geworden van de Catalogus en zijn alle verwijzingen naar 'Register van Informatiestandaarden' aangepast naar 'MedMij Catalogus'.
 
|MM-1541 = Het functionele MedMij-kwalificatiemateriaal voor Vragenlijsten is voor elke transactie apart gepubliceerd.
 
|MM-1524 = De MedMij landingspagina was nog geen onderdeel van de MedMij-namespace op de wiki. Hij is er nu in opgenomen.
 
|MM-1522 = All references to terminology resources and examples scattered throughout the FHIR IGs are focused around the references to the relevant packages and in the overarching FHIR IG.
 
|MM-1521 = An extension has been added to the profiles gp-DiagnosticResult, gp-JournalEntry, gp-LaboratoryResult and zib-MedicationAgreement to reference an EpisodeOfCare (in gp context). A remark is placed on the .context element of these profiles and in the IG for GP that this new extension should be used rather than the .context element. The GP 2.x (2020.01) qualification materials have been updated to the new situation.
 
|MM-1517 = In the FHIR IG, the section on the Reference datatype duplicated parts of the FHIR core spec. It has been rewritten to only provide additional guidance relevant to the use cases.
 
|MM-1466 = Binnen het FO van PDF/A zijn de verwijzingen naar FHIR-versienummers weggehaald.
 
|MM-1465 = De patient journey van Thomas van Beek bevatte het concept voor een gegevensdienst 'verwijzingen', die echter nooit doorontwikkeld is. Dit concept is verwijderd uit de visualisatie en de beschrijving.
 
|MM-1462 = Example instances in the zib2017 package have been improved based on validation results.
 
|MM-1461 = Om duidelijk kenbaar te maken dat de zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen achterhaald is, deze zib niet meer uitgewisseld dient te worden en niet meer gecontroleerd wordt in de MedMij-kwalificatie, zijn er op de volgende pagina's issueboxen en overige opmerkingen geplaatst (in 2019.01 en 2020.01 versies): Inhoud GGZ, Functioneel Ontwerp, Technisch Ontwerp en Toelichting Kwalificatie GGZ. In ART-DECOR is het betrefffende concept op deprecated gezet & een nieuwe transactie (versie 1.1) gepubliceerd. Voor deze laatste transactie staan er nu ook links in het Functioneel Ontwerp naar de nieuwe versie.
 
|MM-1459 = Onterechte paragraafnummering 1.1 veranderd naar 1.3 in addendum scenario 1.3 van BgLZ.
 
|MM-1457 = Created a new general FHIR IG based on the MedMij FHIR IG. The MedMij FHIR IG now includes this new, common FHIR IG.
 
|MM-1456 = Verwijder de onterecht geïncludeerde paragrafen 1.2 en 1.3 in addendum 1.1 van de BgLZ.
 
|MM-1455 = Changed the faulty HCIM name 'MedicalAid' to 'MedicalDevice' on the BgZ FHIR IG.
 
|MM-1454 = In the FHIR IG, change the requirement for resource.id from SHALL to SHOULD for searchset Bundles, remove the requirement to use the UUID to populate the id field. Add extra guidance on this topic.
 
|MM-1453 = Guidance has been added to the gp-Encounter profile to populate both 'Encounter.period.start' and 'Encounter.period.end' with the same value when exact times for the Encounter are unknown.
 
|MM-1446 = Op de MedMij-landingspagina ontbrak de verwijzing naar de kwalificatiepagina voor publicatie 2019.01, deze is toegevoegd.
 
|MM-1444 = In the explanation on planning activities represented in HCIM PlannedCareActivityForTransfer mentioned both HCIM names as well as FHIR core resources which led to confusion. Because of conformance, this has been corrected, now only FHIR core resources are mentioned.
 
|MM-1441 = De toelichting over tijdnotatie en tijdzone in Touchstone ontbrak op de pagina 'Kwalificatie aansluiten'. Deze is toegevoegd.
 
|MM-1432 = Publicatie van de BgLZ 3.0 waarin de mogelijkheid is opgenomen om het Verpleegkundig Zorgplan in de vorm van opgemaakte tekst op te nemen, in publicatieversie 2020.02. In verband met deze publicatie is op pagina's van publicatieversies 2019.01 en 2020.01 die verwijzen naar eerdere versies van de BgLZ een NoteBox toegevoegd: partijen die overwegen zich voor de BgLZ te kwalificeren, wordt gevraagd zich te melden bij MedMij of MedMij Kwalificatiecentrum.
 
|MM-1422 = De DVZA-aanleverformats bevatten geen XIS-veld, dit is toegevoegd, nu kan voorafgaand aan de beoordeling gezien worden met welk XIS wordt gekwalificeerd.
 
|MM-1420 = Added extra embedded examples to Observation.component:Amount.value[x]:valueQuantity in the HCIM AlcoholUse and HCIM TobaccoUse profiles to clarify the use of UCUM annotations in units.
 
|MM-1418 = The publisher element, stating Nictiz as publisher, is added to FHIR profiles where it was missing.
 
|MM-1410 = TestScripts are now maintained in an intermediate form, leading to more consistency between TestScripts, shorter and more readable metadata, the addition of common basic technical asserts and the addition of TestScripts that test JSON for XIS-servers. Also, TestScripts will now continue by default if an asserts fails.
 
|MM-1408 = Added a known issue on HCIM FunctionalOrMentalStatus to the BgZ and GGZ FHIR IG's. NL-CM:4.26.6 StatusDate in the profile FunctionalOrMentalStatus is mapped on period.start, but is a date nonetheless, this will be fixed in a future release. Also see MM-1570.
 
|MM-1406 = Tekstuele verbetering Toelichting kwalificatie (/Kwalificatie) paragraaf 4.2 om duidelijker te maken dat de leverancier de foutcode moet inbouwen
 
|MM-1399 = In the eAfspraak Appointment profile, the mapping on Appointment.description is corrected. Also clarification has been added to Appointment.indication and Appointment.reason.
 
|MM-1393 = Tweaks in the qualification materials of the PDF/A standard on multiple aspects including scripts, addendum, fixtures and wiki guidance.
 
|MM-1390 = The mapping comment for BasicElements::DateTime was incorrectly named 'StartDateTime', this has been corrected to 'DateTime'.
 
|MM-1386 = Replaced incorrect links to the Simplifier project in the 'Terminology, NamingSystems, Mappings' section of IGs by references to the relevant published packages.
 
|MM-1385 = In the Simplifier project view, the status badge for profiles has been changed from "active" to "prerelease" as a visual indication that profiles in this view do not align with the released profiles in the package.
 
|MM-1383 = Verwijderen van niet te gebruiken eAfspraak-scenario's afspraak maken, wijzigen en verwijderen.
 
|MM-1382 = The profile on HCIM AdvanceDirective contained a mapping to BasicElements::Author on the Consent.consentingParty element. However, the HCIM does not specify an author. Therefore, this mapping has been removed.
 
|MM-1379 = Remove the defunct Simplifier based rendering of operations from TO's of eAfspraak and MedicationProcess.
 
|MM-1374 = In the HCIM Procedure profile, corrected naming in the mappings from the old to the new HCIM.
 
|MM-1358 = Replaced <div> by <span> in narratives of examples.
 
|MM-1353 = Notebox opgenomen in FO voor Vragenlijsten om duidelijk te maken dat de uitwisseling op dit moment niet via het MedMij Afsprakenstelsel kan plaatsvinden.
 
|MM-1345 = Notebox opgenomen in het functioneel ontwerp van Vragenlijsten, welke toelicht dat de uitwisseling voor de use case 'Raadplegen vragenlijst' op dit moment niet via het MedMij Afsprakenstelsel kan plaatsvinden.
 
|MM-1343 = The references to the IHE MHD StructureDefinitions used for mapping purposes in the Images technical design have been replaced by references that resolve.
 
|MM-1328 = Clarified specifications of which transactions are needed to be supported by DVP's for PDF/A
 
|MM-1319 = Guidance has been added to the zib-LaboratoryTestResult-Observation profile on the use to of multiple LabortoryTests within one LaboratoryTestResult.
 
|MM-1292 = There were no clear style guides for technical documentation. Guidance has been created for common situations and the IG is updated in accordance to these styles.
 
|MM-1285 = In the ValueSet RedenMedicatieAfspraakCodelijst, replaced the custom ART-DECOR code with SNOMED for the .designation.use element.
 
|MM-1284 = Correctie op volgorde van benoemde processtappen use case raadplegen binnen de informatiestandaard Zelfmetingen, proces stond verkeerd om beschreven.
 
|MM-1283 = In HCIM Procedure, added mapping to the Requester (NL-CM:14.1.10) concept.
 
|MM-1281 = Gelijktrekken van woordkeuzes in kwalificatiescripts en addenda voor PDF/A
 
|MM-1261 = In the narratives of example files, removed the HTML link from references to other resources.
 
|MM-1260 = In het FO van de BgLZ is de verwijzing naar de toelichting kwalificatie duidelijker gemaakt.
 
|MM-1259 = Toelichting Kwalificatie Langdurige Zorg aangepast: voor 3 specifieke zibs vermeld dat de vulling optioneel is. Toegepast op zowel 2019.01 als 2020.01
 
|MM-1256 = Various tweaks to example materials to fix minor bugs.
 
|MM-1248 = The reference on .extension:ConcernReference in the HCIM Alert profile is unconstrained, leading to unclarity on what resource types can be expected. A comment has been added to explain this.
 
|MM-1228 = Removed inline examples in TO of PDF/A and replaced them with links to simplifier examples.
 
|MM-1227 = ART-DECOR publicatie - dubbel element verwijderd. Zorgaanbieder is nu enkel nog aanwezig als onderdeel (child) van zorgverlener.
 
|MM-1220 = De leesbaarheid van de kwalificatiepagina is vergroot. Hierbij zijn de procedurele eisen opgeschreven en is de FAQ toegevoegd.
 
|MM-1207 = Added syntax highlighting to XML code on wiki pages.
 
|MM-1204 = In the zib-BloodPressure profile, the slices for diastolic and systolic pressure have been made required.
 
|MM-1198 = ART-DECOR publicatie - specialisme toegevoegd aan dataset/transacties vragenlijsten (was al onderdeel kwalificatiemateriaal).
 
|MM-1191 = ART-DECOR publicatie - dataset onderdeel QuestionnaireItem: element namen van groupText-renderingStyle /xhtml gecorrigeerd naar text-renderingStyle/xhtml.
 
|MM-1188 = ART-DECOR publicatie - dataset velden (experimental, purpose, subjectType, questionnaireItem/repeats) nu ook zichtbaar in transactie vragenlijsten beschikbaarstellen.
 
|MM-1177 = The information standard specific artifacts for MedicationProcess, eAfspraak, Images and BgZ have been split out from the main project/package and put into separate projects/packages.
 
|MM-1175 = Added a comment in the nl-core-address profile at Address.use.extension:AD_use to signal a known issue.
 
|MM-1169 = Gezien BITS reeds goede naslag biedt voor wijzigingen in de MedMij-informatiestandaarden, is er voor gekozen om de sectie "Paginahistorie" (in functionele ontwerpen) en "History" (in FHIR IG's) te verwijderen.
 
|MM-1168 = In the profiles on DocumentManifest, removed the profile references to three deleted profiles in the pReference slice.
 
|MM-1167 = Add a binding strength of "extensible" to maritalStatus in nl-core-patient.
 
|MM-1165 = To aid in a simpler HCIM mapping, the code-specification extensions on the .system and .use element in the nl-core-contactpoint profile where removed and replaced by one new extension: TelecomType. The usage of this extension and the corresponding mapping are added to the profile definition. Also changed the obsolete HCIM term 'TelecomSoort' in the profile and ConceptMaps to the now used 'TelecomType'.
 
|MM-1155 = In nl-core-address, changed the slicing logic to enable support for both GBA and ISO land codes.
 
|MM-1122 = Added zib-LifeStance extension to nl-core-patient profile, leading to a new minor version.
 
|MM-1121 = Change the profile requirement for the PDF retrieve use case from the IHE profiles to the profiles adapted by Nictiz to fix slicing issues.
 
|MM-1119 = De herleidbaarheid van gegevens (data-elementen) wordt expliciet benoemd en een expliciet onderdeel van kwalificatie.
 
|MM-1118 = All information standards contained sections about error handling without added value to the FHIR specification. This has been replaced with a reference to the Overarching Principles on the main FHIR IG page. The given information here has been deduplicated from the FHIR specification. Examples are given to provide added value by putting error handling in perspective to the use in the information standards.
 
|MM-1117 = In the gp-JournalEntry profile, adjusted the discriminator for Observation.component (type to pattern, path to code and fixedCodeableConcepts to patternCodeableConcepts). Changed fixedCodeableConcepts to fixed values on coding.system in component.valueCodeableConcept.
 
|MM-1116 = Removed FHIR patch level version from file names and descriptions of qualification materials.
 
|MM-1115 = The HCIM MedicationAdministration was incorrectly mentioned on the IG of Medication process, therefore, the FHIR profile and resource endpoint for MedicationAdmistration are removed.
 
|MM-1097 = Not all requirements for the custom search parameter 'periodofuse' were technically described for servers. Technical implementation notes were added to the IG for for Medication and to the SearchParameter.
 
|MM-1095 = Add guidance about the use of FHIR id's and Bundle fullUrl's in the different circumstances to the 'overarching principles' section of the MedMij IG.
 
|MM-1094 = Removed the retired 'zib-Appointment' profile in favor of 'eAfspraak-Appointment' in the BgZ CapabilityStatements. Added documentation about the use of the eAfspraak Appointment profile in combination with HCIM PlannedCareActivityForTransfer to the BgZ FHIR IG. Polished some HCIM terminology in the BgZ FHIR IG.
 
|MM-1092 = An extra scenario is added for SelfMeasurements MedMij qualification. This scenario adds PHR and XIS testscripts with a search on Observation resources with category 'vital signs'.
 
|MM-1091 = Pre-adopt of the R4 reasonReference element as DeviceUseStatement extension reasonReference, applied in zib-MedicalDevice.
 
|MM-1090 = The AD_use extension was incorrectly used on the .use element instead of the root of the profile. The extension was replaced by a custom extension named AddressType, for a simpler and more complete mapping mechanism for HCIM AddressInformation.
 
|MM-1085 = To aim for a more general approach in the Questionnaires information standard, textual changes were made in the Questionnaires profiles, README and the Simplifier project so that they no longer state 'MedMij' and 'Nictiz situation'.
 
|MM-1084 = The profiles for zib-Payer and zib-MedicalDevice have been added to the list of profils in the IG for Questionnaires.
 
|MM-1083 = Added mapping for zib FamilySituation concept MaritialStatus to the profile for nl-core-patient
 
|MM-1082 = Voor de PDF/A-standaard was het niet duidelijk welk PDF/A-niveau minimaal ondersteund dient te worden. Op het FO en TO is nu toegevoegd dat het om PDF/A-1 gaat.
 
|MM-1081 = Added meta.profile declaration to some examples where it was missing.
 
|MM-1080 = Het kwalificatiemateriaal voor Zelfmetingen wordt per use case gepubliceerd. Een (kandidaat-)deelnemer is niet verplicht te kwalificeren op meerdere use cases. Met het opknippen van het kwalificatiescript wordt dit verduidelijkt.
 
|MM-1079 = Het kwalificatiemateriaal voor PDF/A wordt per use case gepubliceerd. Een (kandidaat-)deelnemer is niet verplicht te kwalificeren op meerdere use cases. Met het opknippen van het kwalificatiescript wordt dit verduidelijkt.
 
|MM-1069 = The IHE MHD list of search parameters was deemed to pose a disproportionate implementation burden for servers. A selection of the most appropriate and likely used search parameters has been made.
 
|MM-1059 = Fixed a typo in the BgLZ FHIR IG: changed 'Patient.general-pracitioner' to 'Patient.generalPractitioner'
 
|MM-1054 = Changed the package dependency of the information standards from the patch level to the minor level, as all patch level packages are interchangable.
 
|MM-1053 = Changed mapping name in nl-core-organization profile from 'HCIM Patient-v3.1.1(2017EN)' to the correct 'HealthcareProvider-v3.1.1(2017EN)' as it was incorrect and could lead to misunderstanding.
 
|MM-1050 = The FHIR specification on Resource.text is not completely clear and found multi interpretable. Therefore, additional explanation and guidance on this subject is added to the MedMij FHIR IG.
 
|MM-1036 = The code-specification extension was not used on all the required elements where it is required in the qualification material, this has been corrected.
 
|MM-1034 = It was not possible to distinguish a version-specific identifier among identifiers in the instance of a Media resource. This is solved by adding a mandatory fixed value at identifier.use in the identifier.
 
|MM-1032 = Removed the explicit slice "masterIdentifier" from the images-Media profile, as it was impossible to define a discriminator. The masterIdentifier concept is now defined directly on Media.identifier.
 
|MM-1025 = Corrected the slicing logic at the discriminator path in the zib-Procedure profile.
 
|MM-1017 = The SelfMeasurements IG incorrectly didn't mention the PulseRate profile. This has been added.
 
|MM-1015 = Added a generated narrative to all example instances.
 
|MM-1011 = Replaced the term "StructureDefinitions" with the more precise term "profiles" in implementation guides.
 
|MM-1007 = The IG for the Images information standard included broken links to example instances on Simplifier. These have been removed and replaced with a general link to example instances on Simplifier.
 
|MM-1006 = Sub-measurements in the zib-GeneralMeasurement have been changed from Observation.component's to a set of related zib-GeneralMeasurement instances. Additionally, the ResultStatusCodelist is added to Observation.status.
 
|MM-1003 = In extensions zib-Payer-BankInformation and zib-TreatmentDirective-Verification, add the (required) .url element, and remove this url from the calling profile zib-Payer.
 
|MM-1002 = In extension patient-nationality of the nl-core-patient profile, the binding on NationaleCodelijst has been moved from the root to the code slice.
 
|MM-997 = The consent-additionalSources extension for the zib-TreatmentDirective profile had a context restriction on Consent.source[x], while it actually was applied on Consent directly. This fix removes that restriction.
 
 
|MM-989 = Het kwalificatiescript voor 'MedMij Raadplegen Laboratoriumresultaten' bevat een foute verwijzing, namelijk naar het addendum voor raadplegen in plaats van beschikbaarstellen. Dit is gecorrigeerd.
 
|MM-989 = Het kwalificatiescript voor 'MedMij Raadplegen Laboratoriumresultaten' bevat een foute verwijzing, namelijk naar het addendum voor raadplegen in plaats van beschikbaarstellen. Dit is gecorrigeerd.
|MM-988 = In het functioneel ontwerp van de MedMij-standaard Laboratoriumresultaten staat in de inleiding een foutieve zib-naam 'OverdrachtLaboratoriumUitslag'. Dit is aangepast naar de juiste naam 'LaboratoriumUitslag'.
 
|MM-979 = The IG for eAfspraak incorrectly labeled the "$prefetch" operation as "$find", while the OperationDefinition filename and .id also incorrectly used "find" rather than "prefetch". This has been corrected.
 
|MM-975 = Update CapabilityStatements of PDF/A information standard to include recovered IHE profiles.
 
|MM-972 = The definition for the use of the lastn operation is unclear in the FHIR specification, therefore interpretation is added to the FHIR IG's of the information standards that use lastn.
 
|MM-969 = Updated irrelevant value of address.city & address.district in all examples.
 
|MM-958 = The profile zib-InstructionsForUse profile used capitalized names for the DoseRange and DoseQuantity slices. Since type slices should start lowercased in FHIR, this has been changed to doseRange and doseQuantity.
 
|MM-954 = Removed several stand-alone examples for the Images standard which were already present in an example Bundle, as they only have meaning within a Bundle context and Removed an illegal extension from one of the Images examples.
 
|MM-953 = Added documentation to conceptmap-ProbleemStatusCodelijst-To-Condition-Clinical-Status-Codes explaining what the relationship is between codes with equivalence type "specializes".
 
|MM-949 = The ExtraOxygenAdministration concept in the zib-OxygenSaturation profile was illegally bound on a CodeSystem. This binding has been changed to the corresponding ValueSet.
 
|MM-947 = Extension code-specification is in use under Address.country, but this context was not yet declared as valid in this extension.
 
|MM-945 = Added IHE.FormatCode.vs ValueSet to the package, which is referenced in the IHE MHD STU3 profile (which was already included).
 
|MM-943 = Updated coding.display names in extension-comment extension and in example instance (zib-Stoma-01) to match the display name in LOINC.
 
|MM-942 = References to XML Schematron have been removed from example instances. These do not serve any implementation purpose and are not permitted by the Java validator.
 
|MM-941 = In the profile zib-LaboratoryTestResult-DiagnosticReport, corrected the reference to the Specimen Isolate profile, which makes it implementable.
 
|MM-940 = In an embedded example in profile zib-MedicationUse, an incorrect oid based SNOMED reference was used. This has been corrected.
 
|MM-939 = The report element in the zib-Procedure profile used a non-existing canonical as a reference to the zib-TextResult profile. This has been fixed.
 
|MM-938 = For a number of profiles, the StructureDefinition.id in now matches the final part of StructureDefinition.url. This improves predictability of handling the profile set in various reference frameworks.
 
|MM-931 = Updated example zib-NursingIntervention-01 to conform to its stated profile.
 
|MM-930 = .description and .id were absent in all ConceptMap recources. These two values have been added, with .id containing the final part of the canonical url.
 
|MM-929 = Added the code-specification extension to all examples where a ConceptMap is involved to clarify its use.
 
|MM-926 = In profiles zib-MedicalDeviceRequest and zib-AllergyIntolerance, add type slices on note.author[x] in order to conform to FHIR rules for extending polymorphic elements.
 
|MM-913 = Verschillende functionele-ontwerppagina's verwezen nog naar een oude versie van het MedMij-afsprakenstel. Deze links zijn aangepast naar de huidige versie.
 
|MM-901 = The projectgroup has decided that the mapping of CanceledIndicator to .status in FHIR-profile zib-MedicationAgreement could be deleted because the information isn't necessarily anymore.
 
|MM-900 = The slices on .supportingInformation that reference zib-BodyHeight & zib-BodyWeight in FHIR-profile zib-MedicationAgreement are removed. These elements will be used as separate models.
 
|MM-899 = Added mapping to MP9 dataset to the timing-exact extension in FHIR profile zib-AdministrationSchedule.
 
|MM-898 = In zib-LaboratoryTestResult-Observation, Observation.interpretation.coding is sliced to support both the FHIR core ValueSet and the (partially overlapping) HCIM ValueSet.
 
|MM-894 = In zib-FamilySituation, zib-FamilySituationChild and zib-BodyHeight profiles, remove additional reference types from subject element.
 
|MM-888 = Een hoofdstuk toegevoegd aan de kwalificatiepagina met uitgangspunten voor kwalificatie.
 
|MM-870 = The IHE MHD STU3 profiles on which the PDF/A standard is based, were deleted by IHE. Nictiz has copied the two missing profiles to this project.
 
|MM-857 = Some FHIR example instances don't contain a narrative. Removed the unnecessary text.status values at these examples.
 
|MM-854 = Add the requirement to the overarching IG that FHIR resources should adhere to the profiles listed in the IG's of the information standard.
 
|MM-852 = In HCIM MedicationUse profile: redefined slicing on MedicationStatement.derivedFrom into seperate slices to fix validator issues, also added mappings to the MedicationProcess information standard.
 
|MM-836 = In some Medication examples, references pointing to non-existent resources have been re-referenced.
 
|MM-831 = Add documentation on the BSN format in the Patient.identifier:BSN slice of the nl-core-patient profile.
 
|MM-827 = We have added a small text about the published examples on Simplifier at the IG-pages from every information standards (except Medication).
 
|MM-816 = Removed additional constraints on .author reference to allow for a Patient reference.
 
|MM-815 = Tekstuele harmonisatie en verduidelijking rondom het concept "systeemrolcodes" doorgevoerd en bijbehorende tabellen aangevuld en gecorrigeerd in de MedMij standaarden in paragraaf/paragrafen Systeem & Systeemrollen.
 
|MM-806 = Fixed MM430: adjusted incorrect FHIRPath constraints, moved extension to Consent.extension and moved mappings in extension from extension.value[x].reference to extension.value[x] in zib-TreatmentDirective profile.
 
|MM-791 = Several profiles missed the extension on .ValueSetReference with a reference to the corresponding ConceptMap, this has been corrected. In addition, the ConceptMap comments have been moved to the mapping.comment element.
 
|MM-770 = Updated example materials of nl-core-contactpoint profile to include relevant extensions as required by the zib and fixed mistakes in mapping.
 
|MM-767 = In zib-LaboratoryTestResult-Speciment(-Isolate), an extension to Speciment.collectionPeriod has been added to support the TimeInterval datatype from the pre-adopted HCIM.
 
|MM-751 = Upped fhirVersion in FHIR profiles from "3.0.1" to "3.0.2.", changed Simplifier package dependency from "Simplifier.Core.STU3 3.0.3" to "hl7.fhir.r3.core 3.0.2".
 
|MM-737 = Added a notebox to the Example Searches section in MedicationProcess FHIR IG, for explanation of a known issue regarding the MedicationTreatment search parameter.
 
|MM-733 = Scenario's voor AllergieIntolerantie in ART-DECOR ontwikkeld, zodat deze in lijn zijn met de zib. Dit geeft meer duiding.
 
|MM-729 = The description in MedicationStatement.informationSource of profile zib-MedicationStatement still mentioned the missing-type-reference extension, which isn't used anymore. The description has been updated to the new situation with the PractionerRole reference extension.
 
|MM-722 = De leesbaarheid van het Functioneel Ontwerp van AllergieIntolerantie verbeterd op basis van de zib. Tevens verwijzingen naar de dataset en de scenario's opgenomen.
 
|MM-717 = De kwalificatiescripts uitgebreid met meer data, datum T geïmplementeerd en dit ontsloten via ADA. Dit komt de kwaliteit en de leesbaarheid van het kwalificatiemateriaal ten goede.
 
|MM-672 = Er werden verouderde en verschillende schrijfwijzen gehanteerd van de term zib en zibs (afkorting van zorginformatiebouwstenen), dit is gecorrigeerd in de MedMij standaarden
 
|MM-657 = Removed datatype Reference(EpisodeOfCare) and Reference(Encounter) in the .context element of the profiles zib-AlcoholUse, zib-DrugUse and zib-TobaccoUse.
 
|MM-616 = The mapping of the element RegistrationDate from HCIM AllergyIntolerance has been changed from AllergyIntolerance.reaction.onset to AllergyIntolerance.onsetDateTime. The mapping on StartDateTime has been changed from AllergyIntolerance.onset[x] to AllergyIntolerance.onsetDateTime.
 
|MM-614 = The cardinality of element AllergyIntolerance.code is now 1..1 in the zib-AllergyIntolerance profile, so it aligns with HCIM AllergyIntolerance.
 
|MM-597 = The example for NASAAL was missing <nowiki>urn:oid:</nowiki> preceding the OID value in system.
 
|MM-594 = Updated date time example in profile to include timezone as required by the FHIR specification.
 
|MM-593 = Remove space in master Value Set definition for RedenWijzigenStakenMedicatiegebruikCodelijst from Medicatieproces, and apply that to the exported FHIR Value Set in the package.
 
|MM-529 = In the IG for GP Data, added a missing pipe symbol to the search URL for lab results so that the search is to be interpreted as the code system rather than the code.
 
|MM-517 = In zib-LaboratoryTestResult-Observation, removed the fixed value of "has-member" in related.type. Added guidance on the use of this profile in relation to other instances.
 
|MM-513 = In the nl-core-organization examples, added Organization.partOf for the aid of interpreting what an organization with multiple locations looks like.
 
|MM-511 = In profile zib-LaboratoryTestResult-DiagnosticReport, make the "resultType" slice in DiagnosticReport.category.coding optional in accordance to the zib.
 
|MM-507 = In "VitalSigns Profile NL", the cardinality of Observation.performer is relaxed from 1..* to 0..*
 
|MM-492 = Added comment to AllergyIntolerance.comment in the HCIM Allergyintolerance FHIR profile to explain the mapping for ValueSet AllergieStatusCodelijst to AllergyIntolerance.clinicalStatus and AllergyIntolerance.verificationStatus. Added dataAbsentReason extension to AllergyIntolerance.verificationStatus.
 
|MM-476 = The unit of the LOINC code used for fasting blood glucose differed from the unit used in the other blood glucose LOINC codes. To rectify this, code 41604-0 was changed to 14770-2 in the valueset 'GlucoseMeetmomentenLOINCCodelijst' and on the SelfMeasurements FHIR IG. This has also been changed in the qualification material.
 
|MM-467 = Added comment on MedicationRequest.reasonCode in HCIM MedicationAgreement profile to to explain mising HCIM mapping.
 
|MM-456 = Added clarification for CanceledIndicator in mapping comments of HCIM MedicationAgreement and HCIM AdministrationAgreement profile.
 
|MM-451 = In het Addenda en in FHIR/ART-DECOR wordt de incomplete code: SoortInterventieCodelijst SNOMED CT 2921100014610 (gedwongen medicatie) vervangen door de juiste: SNOMED CT 29211000146105
 
|MM-440 = Improvements have been made to the BgZ FHIR IG for the readability and findability of information. It concerns textual and style changes that have no impact on backwards compatibility of the standard.
 
|MM-437 = Updated search parameter related information on wiki pages for each standard and added chapter on search parameters to overarching principles.
 
|MM-436 = Aanpassen ConceptMap InterpretatieVlaggenCodelijst-to-observation-interpretation
 
|MM-433 = Many slicing definitions were incorrect or not working properly, especially slice definitions that are differentiated by bound ValueSets. These slice definitions are now fixed and improved, allowing validators to correctly validate instances.
 
|MM-430 = The TreatmentDirective profile allowed at most 1 reference to an AdvanceDirective resource, because of restrictions in the FHIR base. There is now an extension inside the source element to allow referencing additional AdvanceDirective resources.
 
|MM-425 = URL naar BGZ specificatie op FO en TO verwees naar versie 1.0, dit is aangepast naar de huidige en laatste versie 1.1.
 
|MM-422 = Aanpassen conceptnaam ResultaatVlaggen naar InterpretatieVlaggen in FHIR profiel voor LaboratoryResults.
 
|MM-421 = To aid in better interoperability between systems, several improvements have been made to the GP Data information standard, in functional design, FHIR IG, FHIR profiles and qualification material. Enumerated this means: Added Encounter (Contactmoment) and added explanation for parted contacts (Deelcontacten); Removed query on Flag, because it was already included in EpisodeOfCare; Queries on general practitioner and patient have been made optional, because they are referenced and/or included in every other resource; Added use-case relevant examples; Aligned CapabilityStatements and qualification material in accordance with the above changes.; Note: the proposed solution for updating the Deelcontactverslag Composition.code from 67781-5 to 34900-1 has '''not''' been applied
 
|MM-419 = The example search URL for NutritionAdvice contained a paramater for status=active, where the BgZ information standard specifies a search for all known NutritionAdvice resources. Also, status is not a concept in HCIM NutritionAdvice, which makes use of this element unnecessary. As a result, the status parameter is removed from the example search url and from the BgZ qualification material.
 
|MM-414 = Ten behoeve van leesbaarheid en vindbaarheid van informatie zijn er in het functioneel ontwerp van BgZ verbeteringen doorgevoerd. Het betreft tekstuele-/stijlwijzigingen die geen impact hebben op backwards-compatibility van de standaard.
 
|MM-404 = In the HCIM Procedure profile, expanded the Procedure.performedPeriod element to Procedure.performed[x]. With this expansion, the profile meets the requirements of the HCIM, namely to capture a moment in time instead of a start/end date.
 
|MM-359 = Nadere uitwerking van de BgZ kwalificatietoelichting voor XIS.
 
|MM-358 = Tekstcorrectie op de kwalificatie pagina ToelichtingKwalificatieBgZ.
 
|MM-348 = Foutieve discrimator path voor HCIM MedicationAgreement bij MedicationStatement.derivedFrom.
 
|MM-347 = Fix for FHIRpath expression in SearchParameter MedicationDispense-whendispensed.
 
|MM-346 = Ongeldig discriminator pad in code slicing in ZIB Verrichting.
 
|MM-322 = Link from mp612dispensetofhirconversiondispense to prescription in profile wrong.
 
|MM-319 = In the HCIM Problem profile, the .onsetPeriod element was used to capture the HCIM concepts ProblemStartDate and ProblemEndDate, while no period is captured in the HCIM. Therefore, Condition.onsetPeriod is changed to Condition.onsetDateTime and the HCIM mapping for ProblemStartDate is corrected. The mapping for ProblemEndDate has been moved to Condition.abatementDateTime.
 
|MM-307 = Aanpassen mapping van "Reden wijzigen of staken" en "Reden wijzigen of stoppen gebruik" van HCIM naar MP9.
 
|MM-295 = Verstrekkingenvertaling: specificaties voor search parameters.
 
|MM-294 = Naam mapping binnen div. FHIR profielen aangepast conform ZIB: HCIM LaboratoryTestResult-v4.1(2017EN).
 
|MM-267 = Toevoegen notebox aan FO's om te verduidelijken dat de term "PGO" ook als ander soort eindgebruiker geïnterpreteerd kan worden.
 
|MM-258 = HCIM PharmaceuticalProduct: Added ValueSet 'IngredientCodeGTINCodeLijst' + correct reference url to ValueSet.
 
|MM-248 = Fixed typo in sliceName 'medicationTreament' --> 'medicationTreatment'.
 
|MM-221 = In Observation based profiles, where fixed values are used in .code slices and a value is expected to be present, changed the cardinality to 1..1.
 
|MM-219 = MedicationUse niet compleet na een resave in Forge.
 
|MM-210 = MedMij BgZ is nog gebaseerd op 1.0 i.p.v. 1.1
 
|MM-206 = Reference vanuit Observation naar Specimen Isolate onjuist.
 
|MM-174 = Corrected search url for PlannedCareActivityForTransfer - DeviceRequest. Added an '&'.
 
|MM-164 = Medicatietoediening - toegediende hoeveelheid - cardinality mismatch
 
|MM-162 = Update naar medicatieproces versie 9.0.7.
 
|MM-161 = CBV codes in ProcedureRequest.
 
|MM-145 = ContactPerson verwijzing informatiestandaarden vs patient zib.
 
|MM-144 = Problem zib ClinicalStatus can take on values which are not defined by the HCIM.
 
|MM-143 = Aanpassing modellering Procedure.performer in het profiel voor HCIM Verrichting.
 
|MM-142 = Onduidelijkheid in de modellering van de Aanvrager van een LaboratoriumUitslag.
 
|MM-141 = Vital Signs profielen inconsistent m.b.t. baseDefinition.
 
|MM-134 = MedicationUse StopType found values do not correspond with MedicationUseStopTypeCodeList values.
 
|MM-128 = CanceledIndicator possible values.
 
|MM-127 = TimeOfDay in InstructionsForUse and the Hapi Enumerators.
 
|MM-125 = Inconsistentie wiki vs simplifier.
 
|MM-118 = Profiel naam zib-Product niet passend bij Zib FarmaceutischProduct.
 
|MM-115 = Solved inconsistency in the List of StructureDefinitions. Also we will no longer check PlannedCareActivityForTransfer for MedicationAdministration in section 17 Zorgplan, because we found it was unimplementable as-is. Presumed solution will come from a future HCIM release.
 
|MM-106 = Het Bundle-MedicationOverview profiel en de technische wiki pagina beschrijven nu hoe de bundle.total bepaald wordt in de MedicationOverview response.
 
|MM-105 = Raadplegen 6.12 medicatieverstrekkingen (bij apothekers).
 
|MM-102 = Bundle type 'collection' is vervangen door 'searchset' in de use case voor het raadplegen van het medicatieoverzicht.
 
|MM-100 = Mapping CBV naar SNOMED codes.
 
 
|MM-99 = Interval heeft Period maar geen PeriodUnit op simplifier.
 
|MM-99 = Interval heeft Period maar geen PeriodUnit op simplifier.
|MM-98 = InstructionsForUse zib informatie model komt niet overeen met simplifier.
+
|MM-997 = The consent-additionalSources extension for the zib-TreatmentDirective profile had a context restriction on Consent.source[x], while it actually was applied on Consent directly. This fix removes that restriction.
|MM-94 = Specimen microorganism en specimenSource mappen naar hetzelfde fhir element.
 
|MM-71 = reden wijzigen/stoppen gebruik onterecht gemapt op reasonNotTaken.
 
|MM-66 = Update mappings LaboratoriumUitslag in DiagnosticReport en Observation.
 
|MM-55 = Profile for HCIM TobaccoUse was missing a specification for PackYears unit - profile updated to 2.0.1.
 
|MM-54 = Wrong SNOMED code in search URL for FunctionalOrMentalStatus.
 
|MM-50 = Contact ondersteunt geen klinische contacten.
 
|MM-48 = Medicatiegebruik/informant is zorgverlener: moet ook practitionerrole mogelijk maken.
 
|MM-42 = medicatiegebruik - auteur - zorgverlener: kan niet alle info kwijt.
 
|MM-41 = voorschrijver/zorgverlener/zorgaanbieder past niet in medicationUse.
 
|MM-23 = Commentaar bij dagdeel codelijst verwijst naar dode URL.
 
|EOVDR-64 = Kwalificatiemateriaal - kwalificatiepagina (met link vanaf landingspagina) en testscripts toegevoegd voor de Overdracht transacties (volledig en overlap BgZ)
 
|EOVDR-63 = Functioneel ontwerp - pagina opbouw eOverdracht algemeen: links naar (documentatie over) de referentiesets in de voetnoten vervangen door links naar de referentiesets zelf in de internationale SNOMED browser.
 
|EOVDR-61 = ART-DECOR publicatie - In transactie Sturen Overdrachtbericht kinderen 0-1 jaar,  Patient verwijderd uit Uitvoerder in alle voorkomens van Verpleegkundige Interventie
 
|EOVDR-60 = ART-DECOR publicatie - Kardinaliteit van HorenHulpmiddel::MedischHulpmiddel.AnatomischeLocatie gecorrigeerd van 0..*. naar 0..1 conform specificatie zib.
 
|EOVDR-58 = ART-DECOR publicatie - In alle transacties, de concepten Verificatiestatus, AnatomischeLocatie en Lateraliteit verwijderd uit MentaleStatus.Probleem 
 
|EOVDR-57 = ART-DECOR publicatie - In HorenHulpmiddel.MedischHulpmiddel, concept Lateraliteit verwijderd (is al verwerkt in de waardenlijst van MedischHulpmiddel.AnatomischeLocatie)
 
|EOVDR-56 = ART-DECOR publicatie - Niet-relevante concepten Lateraliteit en AnatomischeLocatie in Infuus..Randapparaat::MedischHulpmiddel uit de transacties verwijderd
 
|EOVDR-55 = ART-DECOR publicatie - In alle transacties, Patient verwijderd  uit Verpleegkundige Interventie.Uitvoerder in VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik
 
|EOVDR-54 = ART-DECOR publicatie - In alle transacties waarin deze voorkomt, VermogenTotVerpleegtechnischHandelen.VerpleegkundigeInterventie.UItvoerder.Zorgverlener verwijderd 
 
|EOVDR-53 = ART-DECOR publicatie - In transacties Sturen overdrachtsbericht volwassenen, kinderen 0-1 jaar en kinderen 0-18 jaar kardinaliteit Stoma gewijzigd van 0..1 naar 0..*
 
|EOVDR-52 = ART-DECOR publicatie - In alle voorkomens van de sub-bouwsteen Contactgegevens in alle transacties, de kardinaliteiten gelijk getrokken: Telefoonnummers 0..*/Telefoonnummer 1..1 en Email adressen 0..*/E-mail adres 1..1
 
|EOVDR-51 = ART-DECOR publicatie - In alle transacties waarin deze voorkomt, kardinaliteit Wilsverklaring gewijzigd van 0..1 naar 0..*
 
|EOVDR-50 = ART-DECOR publicatie - Verificatiestatus verwijderd uit Patiëntprobleem.Probleem in alle transacties
 
|EOVDR-49 = ART-DECOR publicatie - In alle voorkomens van VerpleegkundigeInterventie.Uitvoerder kardinaliteit van Zorgverlener, Verzorger en Patient gewijzigd van 0..1R naar 0..1C: precies 1 van de 3 concepten moet gekozen worden.  
 
|EOVDR-48 = ART-DECOR publicatie - Datumtijdstempelprecisie voor Begin- en Einddatum in de zib Probleem en Begindatum in AllergieIntolerantie en MedischHulpmiddel toegevoegd. 
 
|EOVDR-47 = ART-DECOR publicatie - Engelse weergavenamen van (voor eOverdracht gespecialiseerde) waardenlijsten van zib Probleem vervangen door NL vertaling    
 
|EOVDR-46 = ART-DECOR publicatie - In alle transacties waarin deze voorkomt: in HulpVanAnderen/Hulpverlener, kardinaliteit van Zorgverlener, Mantelzorger en Zorgaanbieder zo gespecificeerd dat zij elkaar uitsluiten.
 
|EOVDR-45 = ART-DECOR publicatie - In Sturen Overdrachtsbericht volwassenen, Sturen Overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar Sturen Overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar en Sturen Aanmeldbericht: kardinaliteit  SturendeOrganisatie.Zorgaanbieder.ZorgaanbiederIdentificatienummer op 1..1 gezet.
 
|EOVDR-44 = ART-DECOR publicatie - In alle transacties, binnen zib Betaler: kardinaliteit Persoon en Verzekeraar 1..1C gemaakt
 
|EOVDR-43 = ART-DECOR publicatie - In alle transacties, Overlijdensindicator en Datum Overlijden uit zib Patient verwijderd
 
|EOVDR-42 = ART-DECOR publicatie - In Art-Decor dataset, status zib Algemene Meting op Geannuleerd gezet
 
|EOVDR-41 = ART-DECOR publicatie - In alle transactiespecificaties in Art-Decor, benaming rollen gelijk gemaakt aan benaming  systeemrollen zoals gebruikt in functioneel ontwerp
 
|EOVDR-40 = ART-DECOR publicatie - Container Gezondheidstoestand verwijderd uit Zorgresultaat.UitkomstVanZorg in transacties Sturen Overdrachtsbericht volwassenen, Sturen Overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar en Sturen Overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar
 
 
}}<noinclude>
 
}}<noinclude>
 
== Doel ==
 
== Doel ==

Versie van 26 okt 2021 om 07:50

| {{{1}}} |

Doel

Bij elke release worden de release notes van het desbetreffende issue in een tabel op de wiki geplaatst. Dit sjabloon is bedoeld om de release notes per issue op een centrale plek te beheren, en om ze te vertalen naar een geformatteerde tabel-rij.

Gebruik

Het sjabloon kan op pagina's ingezet worden met:

{{BITS-issue|<issue-nummer>}}

Dit wordt vertaald naar een tabelrij met twee cellen, waarbij de eerste de link naar het issue bevat en de tweede de release note.

Onderhoud release notes

Het sjabloon haalt de release notes niet zelf op uit BITS, ze moeten handmatig in de switch toegevoegd worden. Deze is te zien bij het bewerken van de pagina. Voor het toevoegen van een nieuw issue, moet een regel worden toegevoegd:

| <issue-nummer> = <release notes>