Wiki handleiding

Uit informatiestandaarden
Versie door Maarten Ligtvoet (overleg | bijdragen) op 7 aug 2023 om 14:31 (Tabellen)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Voor het editen van deze wiki zijn er een aantal bijzonderheden. Deze pagina dient als handleiding voor het gebruikt van opmaak/layout/formatting op deze wiki. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over veel gebruikte constructies op deze wiki.

Gebruik van namespaces

Zie voor gebruik van namespaces en de opzet van de wiki de volgende pagina: Documentatieoverzicht

Titel van de pagina

Elke pagina heeft een custom title die versieloos is. Het effect is dat de versie niet in de naam van de pagina getoond wordt:

Gebruik gaat via het opnemen van de titel van de pagina:

{{DISPLAYTITLE:Medicatievoorschriften opvragen|noreplace}}

Zie bijvoorbeeld: mp:V6.12 Medicatievoorschriften opvragen


Let erop dat onderliggende pagina's die getranscludeerd worden niet zelf ook een DISPLAYTITLE titel bevatten, als daar geen goede reden voor is. Over het algemeen zal alleen de bovenliggende pagina een custom titel hebben, maar niet alle onderliggende pagina's, omdat die normaliter alleen onderdeel vormen van de bovenliggende pagina.

Pagina's aanmaken

Pagina's aanmaken kan als volgt:

1) Vanaf een bestaande pagina:

 • Neem een link op naar de nieuwe pagina, bijvoorbeeld onder de medicatie-namespace (en medicatie versie 6.12): mp:V6.12 Nieuw
 • Klik op de bestaande pagina op Voorvertoning.
 • De nieuwe link zal rood zijn (mits de nieuwe pagina nog niet bestond).
 • Open de nieuwe link in een nieuwe browser-tabblad.

Dit opent de wiki-editor voor een nieuwe pagina met de melding 'Bezig met het aanmaken van ...'

 • Vul de pagina met tekst, controleer of dat klopt in voorvertoning, en sla op met 'Publiceren'.

2) Direct in de nieuwe pagina:

 • Typ zelf de nieuwe paginanaam in, in je browser. Handig om een bestaande pagina eerst te openen, en dan de URL aan te passen.

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/mp:V6.12 Nieuw

 • Dit opent de wiki-editor voor een nieuwe pagina en opslaan werkt verder hetzelfde als hierboven.

Algemene opmerkingen bij het aanmaken van pagina's

Let bij het aanmaken van pagina's op:

 • Namespace en versie van de standaard. Zie eerder in deze handleiding.

Uploaden van bestanden

Bestanden zijn te uploaden via: Speciaal:Uploaden

Deze link is altijd terug te vinden in het linkermenu onder Hulpmiddelen.

Voor een verwijzing naar een bestand, gebruik: [[naam bestand|leesbare tekst]]

Bijvoorbeeld: [[Media:T1.1_MA_met_VV.pdf|PDF: T1.1 MA met VV]]

Voor figuren: gebruik vervolgens het figuur in een pagina met de volgende tekst:

[[Image: Extramurale_medicatieproces_sequence3.jpg|Sequence diagram van het extramurale medicatieproces]]

Te gebruiken extensies zijn: png, jpg, pdf, zip. Voor figuren is de extensie .png gebruikelijk.

Ter controle kan je het uploadlogboek raadplegen: Speciaal:Logboeken/upload

Veel gebruikte formatting

Alinea's en index

Opzet van alinea's die terugkomt als index bovenaan de pagina:

====Transactie Medicatievoorschriften opvragen====

=====Actoren=====

Om een alinea in te springen: voeg een extra = toe aan het begin en eind van de alinea-koptekst. Merk op dat de index pas wordt aangemaakt wanneer er een aantal alinea's op de pagina is aangemaakt.

Alinea's nummeren door de tekst heen

Per default zet wiki geen alineanummers bij elk hoofdstuk en alinea.

Met deze extensie kan die functionaliteit wel geboden worden: https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:MagicNumberedHeadings

Gebruik deze functie door bovenaan de pagina de volgende tekst op te nemen:

__ NUMBEREDHEADINGS __

(maar dan zonder spaties)

Genummerde lijst van items

# Medicatiebewaker

# Voorschrift-verstrekker

Weergave is:

 1. Medicatiebewaker
 2. Voorschrift-verstrekker
Bulletpuntenlijst zonder nummering

* Regel 1

* Regel 2 Hierbij is inspringing mogelijk door meerdere * te gebruiken:

** Deze regel springt in

Weergave is:

 • Regel 1
 • Regel 2
  • Deze regel springt in
Tekst in italics

''Preconditities''

Weergave is: Preconditities

Test in bold

'''Preconditities'''

Weergave is: Preconditities

Tabellen

Een voorbeeld voor een tabel:

{| style="color: black; background-color: #CCC0D9;" width="100%" 
!Informatieobject
!Inhoudsverantwoordelijk
!Beheerverantwoordelijk
|-
| style="background-color: white;"| Professionele Samenvatting
| style="background-color: white;"| Vaste huisarts
| style="background-color: white;"| Vaste huisarts
|-
| style="background-color: white;"| Waarneemverslag (voor verwerken in medisch patiëntendossier van de vaste huisarts
| style="background-color: white;"| Waarnemend huisarts
| style="background-color: white;"| Waarnemend huisarts
|-
| style="background-color: white;"| Waarneemverslag (na verwerken in medisch patiëntendossier van de vaste huisarts)
| style="background-color: white;"| Waarnemend huisarts, Vaste huisarts
| style="background-color: white;"| Vaste huisarts
|}

Weergave is:

Informatieobject Inhoudsverantwoordelijk Beheerverantwoordelijk
Professionele Samenvatting Vaste huisarts Vaste huisarts
Waarneemverslag (voor verwerken in medisch patiëntendossier van de vaste huisarts Waarnemend huisarts Waarnemend huisarts
Waarneemverslag (na verwerken in medisch patiëntendossier van de vaste huisarts) Waarnemend huisarts, Vaste huisarts Vaste huisarts

De eerste paar regels bevatten de headers van de tabel: !Informatieobject

Meer documentatie is hier te vinden: [1]

Tabellen export vanuit excel

Er is een online Excel-naar-mediawiki tool waarin je gewoon een Excel bestand dropt, en die de wiki tabel opmaak voor je aanmaakt. Zo kun je eenvoudig een "master copy" in Excel bijhouden en dat omzetten naar wiki bij wijzigingen. Zie: https://tableconvert.com/excel-to-mediawiki Werkt prima, de opmaak in wiki is heel simpel, en aanpassen (b.v. kleuren voor kopjes toevoegen) kan eenvoudig achteraf. Andersom kan trouwens ook, een wiki tabel naar Excel, al kan dat ook al direct in Excel met Get data->From web.

Verwijzingen naar andere pagina's binnen de wiki

Om een link te maken naar pagina's binnen de wiki: [[7phcy:V2.0_Toelichting_samenhang_Wiki_en_ART-DECOR|Toelichting samenhang Wiki en ART-DECOR]]

De opzet hiervan is: [[volledige URL|menselijk leesbare tekst die als linktekst wordt gebruikt]]

Verwijzingen naar paragraaf binnen de wiki

Voor een verwijzing naar een paragraaf (op dezelfde pagina, of een andere): [[mp:V9.02_Ontwerp_medicatieproces#Toedienen_zonder_medicatieafspraak_of_toedieningsafspraak|Toedienen zonder medicatieafspraak of toedieningsafspraak]]

De opzet hiervan is: [[volledige URL met # naar paragraaf|menselijk leesbare tekst die als linktekst wordt gebruikt]]

NB: bij verwijzingen binnen dezelfde pagina is alleen de #anchor genoeg, en is de URL niet nodig.

Zie verder [2]

Verwijzingen naar pagina's buiten de wiki

Om een link te maken naar externe pagina's: [https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables]

Weergave is als volgt: [3]

Verwijzing naar bovenliggende pagina

Sommige pagina's hebben een verwijzing naar de bovenliggende pagina waar dit document deel van uitmaakt. Het effect is dat bovenaan de pagina getoond wordt waar deze pagina onderdeel van uitmaakt.

Gebruik gaat via:

<noinclude>{{DocumentPart|ns=mp|title=V6.12 Ontwerp medicatieproces}}</noinclude>

Zie bijvoorbeeld: mp:V6.12_Medicatieproces_Extramuraal_Procesflow

Effect is dan een box aan de rechterkant met verwijzing naar het hoofddocument:

'Dit materiaal is onderdeel van Medicatieproces V6.12 Ontwerp medicatieproces extramuraal.'

Zie bijvoorbeeld: mp:V6.12_Medicatievoorschriften_opvragen

'Dit materiaal is onderdeel van Medicatieproces V6.12 Transactie Medicatiebewaking-veiligheid uitvoeren.'

Tekst opnemen vanuit andere pagina's (transcludes)

Op verschillende plaatsen worden onderdelen van een pagina als losse pagina's opgezet. Een voorbeeld is: mp:V6.12_Ontwerp_Medicatieproces_Transacties

Deze pagina verwijst naar een aantal transacties die per transactie op losse pagina's worden aangemaakt.

Gebruik gaat via (een verwijzing naar de URL van de onderliggende pagina):

{{:mp:V6.12 Transactie_Medicatievoorschrift_versturen}}

Effect is een wiki 'transclude' waar de tekst van de onderliggende pagina geincludeerd wordt in de bovenliggende pagina. Let erop dat wiki de transcludes kan cachen, bij het aanmaken/wijzigingen van de onderliggende pagina's kan het nodig zijn om de hoofdpagina eenmalig te bewerken, niets wijzigen, dan opslaan. Dit zorgt ervoor dat de te transcluderen pagina's opnieuw worden opgehaald.


Deel van tekst opnemen vanuit andere pagina's (via selective transcludes)

Zie: https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Labeled_Section_Transclusion

In het brondocument (pagina heet: MedMij:V1.0_Sandbox):

<section begin=chapter1 />this is a chapter<section end=chapter1 />

Op de pagina waar je een deel van bovenstaande pagina wil transcluden:

{{#lst:MedMij:V1.0_Sandbox|chapter1}}

Letterlijke tekst opnemen

<nowiki>tekst met ''' quotes</nowiki>

Weergave is: tekst met '''quotes

Pagina markeren als onder constructie

Om aan te geven dat wikipagina's in bewerking zijn en niet voor productiedoeleinden geschikt, kan de volgende tag gebruikt worden: {{underconstruction}}

Het effect daarvan is een tekst als: This article or section is in the middle of an expansion or major restructuring and is not yet ready for use. De bron voor de tekst is deze sjabloon: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/Sjabloon:Underconstruction

Meer helppagina's

Zie verder voor het bewerken van wikitekst de hulppagina's van mediawiki: [4]

Documentatie over formatting: [5]

Testen op de wiki in de zandbak

Het is mogelijk om te testen met opmaak en andere constructies. De beste plek daarvoor is de zandbak: Zandbak