Wiki handleiding

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Voor het editen van deze wiki zijn er een aantal bijzonderheden. Deze pagina dient als handleiding voor het gebruikt van layout/formatting op deze wiki. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over veel gebruikte constructies op deze wiki.

Gebruik van namespaces

Zie voor gebruik van namespaces en de opzet van de wiki de volgende pagina: Documentatieoverzicht

Titel van de pagina

Elke pagina heeft een custom title die versieloos is. Het effect is dat de versie niet in de naam van de pagina getoond wordt:

Gebruik gaat via het opnemen van de titel van de pagina:

{{#customtitle:Medicatievoorschriften opvragen|Medicatievoorschriften opvragen}}

Zie bijvoorbeeld: mp:V6.12 Medicatievoorschriften opvragen

Verwijzing naar bovenliggende pagina

Sommige pagina's hebben een verwijzing naar de bovenliggende pagina waar dit document deel van uitmaakt. Het effect is dat bovenaan de pagina getoond wordt waar deze pagina onderdeel van uitmaakt.

Gebruik gaat via:

<noinclude>{{DocumentPart|ns=mp|title=V6.12 Ontwerp medicatieproces}}</noinclude>

Zie bijvoorbeeld: mp:V6.12_Medicatieproces_Extramuraal_Procesflow

Effect is dan een box aan de rechterkant met verwijzing naar het hoofddocument:

'Dit materiaal is onderdeel van Medicatieproces V6.12 Ontwerp medicatieproces extramuraal.'

Zie bijvoorbeeld: mp:V6.12_Medicatievoorschriften_opvragen

'Dit materiaal is onderdeel van Medicatieproces V6.12 Transactie Medicatiebewaking-veiligheid uitvoeren.'

Tekst opnemen vanuit andere pagina's (transcludes)

Op verschillende plaatsen worden onderdelen van een pagina als losse pagina's opgezet. Een voorbeeld is: mp:V6.12_Ontwerp_Medicatieproces_Transacties

Deze pagina verwijst naar een aantal transacties die per transactie op losse pagina's worden aangemaakt.

Gebruik gaat via (een verwijzing naar de URL van de onderliggende pagina):

{{:mp:V6.12 Transactie_Medicatievoorschrift_versturen}}

Effect is een wiki 'transclude' waar de tekst van de onderliggende pagina geincludeerd wordt in de bovenliggende pagina. Let erop dat wiki de transcludes kan cachen, bij het aanmaken/wijzigingen van de onderliggende pagina's kan het nodig zijn om de hoofdpagina eenmalig te bewerken, niets wijzigen, dan opslaan. Dit zorgt ervoor dat de te transcluderen pagina's opnieuw worden opgehaald.

Uploaden van bestanden

Bestanden zijn te uploaden via: Speciaal:Uploaden

Deze link is altijd terug te vinden in het linkermenu onder Hulpmiddelen.

Voor figuren: gebruik vervolgens het figuur in een pagina met de volgende tekst:

[[Image: Extramurale_medicatieproces_sequence3.jpg|Sequence diagram van het extramurale medicatieproces]]

Te gebruiken extensies zijn: png, jpg, pdf, zip. Voor figuren is de extensie .png gebruikelijk.

Veel gebruikte formatting

Alinea's en index

Opzet van alinea's die terugkomt als index bovenaan de pagina:

====Transactie Medicatievoorschriften opvragen====

=====Actoren=====

Om een alinea in te springen: voeg een extra = toe aan het begin en eind van de alinea-koptekst. Merk op dat de index pas wordt aangemaakt wanneer er een aantal alinea's op de pagina is aangemaakt.

Genummerde lijst van items

# Medicatiebewaker

# Voorschrift-verstrekker

Weergave is:

  1. Medicatiebewaker
  2. Voorschrift-verstrekker
Bulletpuntenlijst zonder nummering

* Regel 1

* Regel 2 Hierbij is inspringing mogelijk door meerdere * te gebruiken:

** Deze regel springt in

Weergave is:

  • Regel 1
  • Regel 2
    • Deze regel springt in
Tekst in italics

''Preconditities''

Weergave is: Preconditities

Test in bold

'''Preconditities'''

Weergave is: Preconditities

Tabellen

Een voorbeeld voor een tabel:

{| style="color: black; background-color: #CCC0D9;" width="100%" 
!Informatieobject
!Inhoudsverantwoordelijk
!Beheerverantwoordelijk
|-
| style="background-color: white;"| Professionele Samenvatting
| style="background-color: white;"| Vaste huisarts
| style="background-color: white;"| Vaste huisarts
|-
| style="background-color: white;"| Waarneemverslag (voor verwerken in medisch patiëntendossier van de vaste huisarts
| style="background-color: white;"| Waarnemend huisarts
| style="background-color: white;"| Waarnemend huisarts
|-
| style="background-color: white;"| Waarneemverslag (na verwerken in medisch patiëntendossier van de vaste huisarts)
| style="background-color: white;"| Waarnemend huisarts, Vaste huisarts
| style="background-color: white;"| Vaste huisarts
|}

Weergave is:

Informatieobject Inhoudsverantwoordelijk Beheerverantwoordelijk
Professionele Samenvatting Vaste huisarts Vaste huisarts
Waarneemverslag (voor verwerken in medisch patiëntendossier van de vaste huisarts Waarnemend huisarts Waarnemend huisarts
Waarneemverslag (na verwerken in medisch patiëntendossier van de vaste huisarts) Waarnemend huisarts, Vaste huisarts Vaste huisarts

De eerste paar regels bevatten de headers van de tabel: !Informatieobject

Meer documentatie is hier te vinden: [1]

Verwijzingen naar andere pagina's binnen de wiki

Om een link te maken naar pagina's binnen de wiki: [[7phcy:V2.0_Toelichting_samenhang_Wiki_en_ART-DECOR|Toelichting samenhang Wiki en ART-DECOR]]

De opzet hiervan is: [[volledige URL|menselijk leesbare tekst die als linktekst wordt gebruikt]]

Verwijzingen naar pagina's buiten de wiki

Om een link te maken naar externe pagina's: [https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables]

Weergave is: [2]

Letterlijke tekst opnemen

<nowiki>tekst met ''' quotes</nowiki>

Weergave is: tekst met '''quotes

Meer helppagina's

Zie verder voor het bewerken van wikitekst de hulppagina's van mediawiki: [3]

Documentatie over formatting: [4]