Zandbak/TestKwalificatiescript: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Regel 119: Regel 119:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
! Naam !! Test DatumTijd!! TestCode!! Waarde!! Referentie Ondergrens!! Referentie Bovengrens!! Interpretatie vlaggen!! Zorgverlener (UZI)|-
+
! Naam !! Test DatumTijd!! TestCode!! Waarde!! Referentie Ondergrens!! Referentie Bovengrens!! Interpretatie vlaggen!! Zorgverlener (UZI)
 +
|-
 
| Hemoglobine A1c/hemoglobine.totaal in bloed|| T-90|| 4548-4|| 60 mmol/l||  || 53 mmol/l|| H|| UZI 3
 
| Hemoglobine A1c/hemoglobine.totaal in bloed|| T-90|| 4548-4|| 60 mmol/l||  || 53 mmol/l|| H|| UZI 3
 
|-
 
|-

Huidige versie van 17 jul 2018 om 09:48

Inleiding

Algemeen

Dit document bevat het te doorlopen scenario bij de kwalificatie voor het persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor de informatiestandaard MEDMIJ Laboratoriumresultaten. De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. De kwalificatie wordt uitgevoerd met een simulator, genaamd Touchstone. Touchstone kan berichten verzenden en ontvangen.

Inhoudelijke toelichting

Deze kwalificatie scripts zijn opgesteld ten behoeve van het Project MEDMIJ. Bij het opstellen van de scripts is uitgegaan van het Functioneel Ontwerp Raadplegen laboratoriumresultaten door Patiënt. De op te vragen onderdelen die in het functioneel ontwerp besloten liggen zijn waar mogelijk gekoppeld aan zorginformatiebouwstenen.

Scenario: Bij de patiënt wordt diabetes vermoed. Een week voor de afspraak met de internist vindt in het ziekenhuis bloed- en urineonderzoek plaats. Twee dagen voor het consult stelt het ZIS de resultaten beschikbaar zodat de patiënt zich op het consult kan voorbereiden.

Raadplegen Laboratoriumresultaten

Beschrijving

Deze stap van het testscript is bedoeld om te controleren of de PGO in staat is om het patiëntendossier zoals het in de bijlagen beschreven staat te raadplegen en op te slaan.

Uit te voeren stappen

De volgende stappen moeten worden uitgevoerd:

  1. De PGO stuurt een bevraging richting de testsimulator voor patiënt
  2. De tester vangt het bericht af in testsimulator.
  3. PGO ontvangt het bericht vanuit de testsimulator.
  4. De PGO levert schermafdrukken om te tonen dat de ontvangen gegevens goed verwerkt zijn.

Interacties

MEDMIJ LAB resultaten.png
Over deze afbeelding


Op te leveren testmateriaal door leverancier

  1. Het XML bericht dat wordt verstuurd vanuit het PGO.
  2. Schermafdruk patiëntgegevens

Testscript MEDMIJ – Laboratoriumresultaten

Patiënt

Item Data
PatiëntIdentificatienummer 999910450
Voornaam Alexandra
Initialen C.
Eigen geslachtsnaam XXX_Aantrekker
Straat Knolweg
Huisnummer 1003
Postcode 9999ZA
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland
Telefoonnummer 06-12345678
NummerSoort Mobiel telefoonnummer
EmailSoort
EmailAdres XXX_Aantrekker@hotmail.com
Geboortedatum 2-8-1964
Geslacht Vrouw

Zorgverlener

Item Data
Voornaam Jeanette
Initialen J.
Voorvoegsel van
Eigen geslachtsnaam Beek
Specialisme 01.016 (internist)
Telefoonnummer
NummerSoort
Geslacht Vrouw
UZI UZI3 bijv. 111111111
AGB AGB3 bijv. . 01011234

Zorgaanbieder

Item Data
OrganisatieNaam Universitair Medisch Centrum Lutjebroek
OrganisatieType V5
Straat Hoofdstraat
Postcode 9999ZZ
Woonplaats Lutjebroek
URA 00023444

Laboratorium resultaten

Naam Test DatumTijd TestCode Waarde Referentie Ondergrens Referentie Bovengrens Interpretatie vlaggen Zorgverlener (UZI)
Hemoglobine A1c/hemoglobine.totaal in bloed T-90 4548-4 60 mmol/l 53 mmol/l H UZI 3
glucose^2 uur na ontbijt T-90 14761-1 10 mmol/l 4 mmol/l 6 mmol/l H UZI 3
Albumine [massa/volume] in urine d.m.v. detectielimiet <= 20 mg/L T-90 14957-5 60 mg/l 35 mg/l 55 mg/l H UZI 3