Zib:Beheer Actoren BgZ

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:Beheer van de Basisgegevensset Zorg - Invulling van actoren|Beheer van de BgZ - Invulling van actoren}}

De norm NEN 7522 kent 'actoren' oftewel rollen die voor het beheer van de BgZ als volgt is verdeeld:

BeheerActorenNEN7522.jpg

Onderstaand overzicht toont invulling van de verschillende actoren die betrokken zijn bij het beheer van de Basisgegevensset Zorg.

Actor Organisatie Contactpersoon Contactgegevens
Gebruiker (indiener) Niet nader benoemd (kan in principe ‘iedereen’ zijn) - -
Autorisator Autorisatieraad Fred Smeele (secretaris) (wisselend voorzitterschap Autorisatieraad) smeele@nictiz.nl
Expert (Pool van experts) Methodologisch Fred Smeele smeele@nictiz.nl
Zorginhoudelijk Nog te bepalen Via smeele@nictiz.nl
Terminologie Pim Volkert volkert@nictiz.nl
Functioneel beheerder Nictiz Jeroen Windhorst windhorst@nictiz.nl
Technisch beheerder Nictiz Jeroen Windhorst windhorst@nictiz.nl
Financier VWS, via instellings-subsidie VWS aan Nictiz Lies van Gennip gennip@nictiz.nl
Houder (Tijdelijk) Stuurgroep Registratie aan de Bron Lies van Gennip (als lid van de Stuurgroep Registratie aan de Bron) gennip@nictiz.nl
Distribiteur Nictiz Fred Smeele smeele@nictiz.nl

1: Per 1 januari 2019 is het beheer van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) belegt bij Nictiz. Daarnaast is besloten om (tijdelijk) de stuurgroep van het programma Registratie aan de bron als ‘houder’ van de BgZ aan te wijzen in afwachting van de uitkomsten van de ‘verkenner’ van het Informatieberaad.