Zib:Beheer Afspraken BgZ: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Versienummering)
(Versienummering)
Regel 87: Regel 87:
 
Bij het toekennen van een uniek versienummer aan de BgZ wordt onderscheid gemaakt in een tweetal types releases, namelijk een major release en een minor release. Waarbij de versienummering als volgt is opgebouwd:
 
Bij het toekennen van een uniek versienummer aan de BgZ wordt onderscheid gemaakt in een tweetal types releases, namelijk een major release en een minor release. Waarbij de versienummering als volgt is opgebouwd:
 
[<major>.<minor>]
 
[<major>.<minor>]
­
+
­
 +
<br />
 +
 
 
* Een major release wordt gekenmerkt door een aanzienlijke uitbreiding en/of wijziging in de functionaliteit. Van een major release kan niet worden gegarandeerd dat hij backwards compatibel is met eerdere releases. In een major release zitten wijzigingen waarbij sprake is van de samenstelling van de BgZ en/of de selectieregels voor de BgZ-onderdelen. In een major release zitten ook belangrijke wijzigingen op de onderliggende zibs.
 
* Een major release wordt gekenmerkt door een aanzienlijke uitbreiding en/of wijziging in de functionaliteit. Van een major release kan niet worden gegarandeerd dat hij backwards compatibel is met eerdere releases. In een major release zitten wijzigingen waarbij sprake is van de samenstelling van de BgZ en/of de selectieregels voor de BgZ-onderdelen. In een major release zitten ook belangrijke wijzigingen op de onderliggende zibs.
 
­
 
­
 
* Een minor release bevat verbeteringen en aanpassingen met een wat kleinere impact. Dat kunnen bijvoorbeeld nieuwe versie van de onderliggende zibs, met relatief kleine wijzigingen.
 
* Een minor release bevat verbeteringen en aanpassingen met een wat kleinere impact. Dat kunnen bijvoorbeeld nieuwe versie van de onderliggende zibs, met relatief kleine wijzigingen.

Versie van 12 jul 2019 om 10:00

Onderstaand overzicht geeft de actuele invulling weer van alle beheerafspraken voor de BgZ.

Aanmeldingswegen voor indienen wijziging op BgZ

Contactwijze Bereikbaar via Contactpersoon
Nictiz BITS bits.nictiz.nl Jeroen Windhorst / Fred Smeele
E-mail beheerzib@nictiz.nl Jeroen Windhorst / Fred Smeele

Aanmeldingswegen voor deelname aan de open consultatie

Contactwijze Bereikbaar via Contactpersoon
E-mail beheerzib@nictiz.nl Jeroen Windhorst / Fred Smeele

Aanmeldingswegen voor escalatie

Contactwijze Bereikbaar via Contactpersoon
E-mail lugt@nictiz.nl Hedde van der Lugt (manager standaarden)
Telefonisch 070 317 3450 Via receptie Nictiz

Responstijden

Processtap Doorlooptijd
Intake < 2 werkdagen
Analyse < 2 maanden
Uitwerken voorstel < 30 werkdagen
Besluitvorming Maximaal 2 x per jaar
Open Consultatie Maximaal 1 x per jaar, doorlooptijd max 30 werkdagen
Autorisatie Maximaal 1 x per jaar
Realisatie < 1 maand
Publicatie BgZ Maximaal 1 x per jaar, tenzij evidente noodzaak aanwezig

Wijzigingsbeheersysteem

De Functioneel Beheerder of de gebruiker registreert de melding in het wijzigingsbeheersysteem Nictiz BITS, dit staat voor Nictiz Beheer Informatie- en Terminologie Standaarden. BITS is te bereiken via de website: bits.nictiz.nl. BITS is toegankelijk voor de Gebruiker, Functioneel Beheerder, Technisch beheerder, Expert en Autorisator. Gebruikers, die geen gebruik maken van BITS, krijgen terugkoppeling van de Functioneel beheerder over de status van de melding via e-mail.

Publicatie

Publicatiepagina

https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/basisgegevensset-zorg-bgz/

Publicatiemoment

In principe publiceert de Distibuteur, in opdracht van de Functioneel beheerder, maximaal één maal per jaar een nieuwe publicatieversie van het ensemble van BgZ. Hier kan van worden afgeweken indien geen noodzaak aanwezig is voor een publicatie of juist vroegtijdig een nieuwe publicatieversie uitgebracht moet worden

Versienummering

Een gepubliceerde BgZ krijgt een versie kenmerk, die bestaat uit een versienummer. Bij het toekennen van een uniek versienummer aan de BgZ wordt onderscheid gemaakt in een tweetal types releases, namelijk een major release en een minor release. Waarbij de versienummering als volgt is opgebouwd: [<major>.<minor>] ­

  • Een major release wordt gekenmerkt door een aanzienlijke uitbreiding en/of wijziging in de functionaliteit. Van een major release kan niet worden gegarandeerd dat hij backwards compatibel is met eerdere releases. In een major release zitten wijzigingen waarbij sprake is van de samenstelling van de BgZ en/of de selectieregels voor de BgZ-onderdelen. In een major release zitten ook belangrijke wijzigingen op de onderliggende zibs.

­

  • Een minor release bevat verbeteringen en aanpassingen met een wat kleinere impact. Dat kunnen bijvoorbeeld nieuwe versie van de onderliggende zibs, met relatief kleine wijzigingen.