Zib:Register Nieuwe Zibs: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Aanmeldingen)
(Aanmeldingen)
 
(52 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{{#customtitle:Register van potentiële nieuwe zibs|Register van potentiële nieuwe zibs}}
+
{{DISPLAYTITLE:Register van potentiële nieuwe zibs|Register van potentiële nieuwe zibs}}
 
 
===Inleiding===
 
Het toetsingsproces van nieuwe zibs (document '''[https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/2018/08/Toetsingsproceszibs-v1.0.pdf Toetsingsproces nieuwe zibs]''' volgt) is opgedeeld in verschillende statussen:
 
# Aanmelding
 
# Vooraankondiging
 
# Kandidaat-zib
 
# Zib (toegelaten tot landelijke set van zibs)
 
 
 
Dit register dient als overzicht van de eerste drie statussen (aanmelding / vooraankondiging / kandidaat-zib). Een uiteindelijke zib die wordt opgenomen in de landelijke set van zibs wordt uit dit register verwijderd en gepubliceerd op [https://www.zibs.nl www.zibs.nl]. Een voorgestelde zib die is afgewezen voor de landelijke set van zibs wordt opgenomen in het [[zib:Register_DCM|Register van Detailed Clinical Models (DCM's)]].
 
 
 
Voor het aanmelden van nieuwe kandidaat-zibs verwijzen we u naar de [https://www.nictiz.nl/standaardisatie/zib-centrum/nieuwe-zibs/ website van Nictiz]. Daar wordt ook verwezen naar diverse documenten, waaronder het '''[https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/Formulier-kandidaat-zib-v19062019.docx Formulier Kandidaat zib],''' dat aan BITS dient te worden toegevoegd ter onderbouwing van de kandidaat zib.
 
  
 
===Aanmeldingen===
 
===Aanmeldingen===
{| class="wikitable"
+
Het toetsingsproces van nieuwe zibs (document '''[https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/2018/08/Toetsingsproceszibs-v1.0.pdf Toetsingsproces nieuwe zibs]''' volgt) is opgedeeld in verschillende statussen. Deze potentiele nieuwe zibs zijn hier beschikbaar via BITS, de beheertool van Nictiz.
! Naam nieuwe zib !! Korte omschrijving van het concept !! Indiener !! Betrokken partijen !! Versienummer !! Datum opname in register !! BITS
+
# Aanmelding  '''[https://bits.nictiz.nl/issues/?filter=13827 (bekijk in BITS)]'''
|-
+
# Vooraankondiging  '''[https://bits.nictiz.nl/issues/?filter=13829 (bekijk in BITS)]'''
| Zorgteam || In de werkgroep Eenheid van Taal Geboortezorg is gewerkt aan een bouwsteen voor Zorgteam. Bij de samenwerking in team voor integrale geboortezorg (volgens de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg) is het van belang afspraken te maken wie en met welke rol een zorgverlener en soms ook cliënte betrokken is bij de zwangerschapsbegeleiding. || Anneke Goossen ||  ||  || 17-02-2020 || ZIB-1106
+
# Kandidaat '''[https://bits.nictiz.nl/issues/?filter=13828 (bekijk in BITS)]'''
|-
+
# Toekomst '''[https://bits.nictiz.nl/issues/?filter=13826 (bekijk in BITS)]'''
| Gevalideerde (patient)vragenlijst || Nodig en onderdeel of deliverable van project machine readable patientvragenlijsten.  || Linda Mook || Nictiz ||  || 05-02-2020 || ZIB-1097
+
<br>
|-
+
Een actueel overzicht van deze zibs is ook beschikbaar als '''[https://bits.nictiz.nl/secure/Dashboard.jspa?selectPageId=13003 Dashboard in BITS]'''
| Compositie behandelplan || Dit is een zib compositie die voornamelijk gebruik maakt van een 15 tal bestaande en nieuw te maken zibs. Daarnaast worden enkele aparte datavelden toegevoegd. De discussie of het nu een zib is of een samenstelling of compositie wordt in het architectuurteam gevoerd. Dat is niet van belang voor deze aanmelding. De ggz hecht hier grote waarde aan omdat het een belangrijk onderdeel is van het EPD en bij uitwisselen van gegevens in zorgketens. || William Goossen || GGZ Nederland en de leden van de redactieraad zibs ggz die uit professionals van diverse lidinstellingen bestaat. || 1 || 29-11-2019 || ZIB-1027
+
Dit dashboard is momenteel alleen beschikbaar voor bits users met account en toegang tot project zorginformatiebouwstenen.<br>
|-
 
| Kindcheck || De redactieraad zibs ggz heeft de zib kindcheck ontwikkeld en deze is in november 2019 door de regiegroep informatiebeleid van GGZ Nederland vastgesteld.  || William Goossen || GGZ Nederland en de leden van de redactieraad zibs ggz die uit professionals van diverse lidinstellingen bestaat. || 1 || 29-11-2019 || ZIB-1026
 
|-
 
| Contactverslag ||  || Gert Koelewijn ||  ||  || 08-05-2019 || ZIB-850
 
|-
 
| Zorgepisode ||  || Gert Koelewijn ||  ||  || 08-05-2019 || ZIB-849
 
|-
 
| Individueel zorgplan ||  || Gert Koelewijn ||  ||  || 03-05-2019 || ZIB-839
 
|-
 
| Genetic Profile ||  || Linda Mook ||  ||  || 19-12-2018 || ZIB-778
 
|-
 
| Clinical Risk Score ||  || Linda Mook ||  ||  || 19-12-2018 || ZIB-777
 
|-
 
| Performance Status ||  || Linda Mook ||  ||  || 19-12-2018 || ZIB-775
 
|-
 
| Patiënten-bespreking-MDO ||  || Fred Smeele ||  ||  || 18-12-2018 || ZIB-773
 
|-
 
| Vrouwelijke genitale verminking ||  || William Goossen ||  ||  || 21-09-2018 || ZIB-713
 
|-
 
| Etniciteit || "
 
|-
 
| Etnische herkomst. Het gaat hier om vaststelling van de etniciteit conform het schema zoals dit door de KNOV is opgesteld. Het vastleggen van de etniciteit van de vrouw en diens partner in de geboortezorg als aanvulling op reeds vastgelegde gegevens met het oog op goede zorgverlening aan de vrouw en het kind.De zwangere vrouw en het kind in de keten van de geboortezorg. " || Jos Smakman || KNOV, Perined, RIVM ||  || 11-09-2017 || ZIB-613
 
|}
 
 
 
{| class="wikitable"
 
!style="width:15%;" |Naam nieuwe zib !!style="width:25%;" |Korte omschrijving van het concept !!style="width:10%;" |Indiener !!style="width:15%;" |Betrokken partijen !!style="width:5%;" |Versienummer !!style="width:10%;" |Datum opname in register !!style="width:20%;" |BITS
 
|-
 
| TumorClassificatie || Overzicht van de hoeveelheid tumor bij de patiënt aanwezig uitgedrukt in lokale tumor, regionale uitzaaiingen en uitzaaiingen op afstand. || Nasra Khan || IKNL, NFU, Regionale Oncologie Netwerk || v1.0.1 || 16-okt-17 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-771
 
|-
 
| Patiënten-bespreking/MDO || Informatie over/rond een patiëntenbespreking/MDO (Multidisciplinair Overleg) || Nasra Khan, Christine van der Aa || IKNL, NFU, Regionale Oncologie Netwerk || v1.0.1 || 16-okt-17 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-773
 
|-
 
| Vrouwelijke Genitale Verminking || Informatie over een eventuele vrouwelijke genitale verminking bij de vrouwelijke patient, inclusief type van vrouwelijke genitale verminking || William Goossen || Perined, BabyConnect || v0.9 || 17-okt-18 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-713
 
|-
 
| UitscheidingDefeacatie || Informatie over de defeacatie. || William Goossen || OLVG, Results 4 Care || v1.3 || 21-dec-18 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-866
 
|-
 
| Body Mass Index || Informatie over de BMI-waarde, deze geeft aan of iemand een gezond gewicht heeft dan wel een onder- of overgewicht. || William Goossen || Stichting Health Base, Results 4 Care || v0.103 || 21-dec-18 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-867
 
|-
 
| SIMMS || Informatie over de SIMMS-classificatie, een risico-inventarisatie op het mogelijk ontstaan van ulcera (wonden) aan de voet van een diabetespatiënt ter bepaling van bijbehorende classificatie en interventies. || William Goossen || Stichting Health Base, Results 4 Care || v0.96 || 21-dec-18 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-868
 
|-
 
| Pupil reactie || Informatie rondom de observatie van de reactie van de pupil op licht respectievelijk de accommodatie aan de lichtomstandigheden, om inzicht te krijgen in het neurologisch functioneren van de patiënt. || William Goossen || OLVG (EVD project), Results 4 Care || v0.6 || 21-dec-18 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-745
 
|-
 
| Urineren || Informatie over urineren, ook wel plassen of mictie genoemd, zoals het mictiepatroon en andere bevindingen. || William Goossen || OLVG, Results 4 Care || v0.5 || 21-dec-18 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-869
 
|-
 
| Familieanamnese || Informatie over relevante familie-gegevens ten behoeve van de behandeling, diagnostiek en onderzoek naar erfelijke belasting van bepaalde ziektes van de patiënt. Er wordt vastgelegd om welke verwantschap het gaat en wat de ziektes of symptomen zijn bij familieleden. || William Goossen || Parelsnoer, Results 4 Care || v0.2 || 21-dec-18 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-870
 
|-
 
| Bloedgroep Rh Irregulaire Antistoffen || Informatie over de bloedgroep ABO, rhesusfactor en irregulaire antilichamen als kenmerk van iemands bloed. Het doel is het vastleggen van kenmerken van iemands bloed om daarmee bij eventuele behandelingen risico's te voorkomen. || William Goossen || Stichting Perined, Results 4 Care || v0.1 || 21-dec-18 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-871
 
|-
 
| Bristol Stool Chart || Informatie over de vorm van de ontlasting. || William Goossen || Synappz, Results 4 Care || v0.1 || 21-dec-18 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-872
 
|-
 
| CHA2DS2-VASc-score || Informatie over de CHA2DS2-VASc-score, voor het inschatten van het risico op een beroerte bij patienten met een niet-reumatische atriumfibrilleren (AF) || William Goossen || Synappz, Results 4 Care || v0.3 || 21-dec-18 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-873
 
|-
 
| ECG || Informatie rondom een elektrocardiogram of ECG als registratie van de elektrische activiteit van de hartspier ter beoordeling van het functioneren van het hart. || William Goossen || Synappz, Results 4 Care || v0.3 || 21-dec-18 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-874
 
|-
 
| Oxygen Saturation || Informatie rondom zuurstof saturatie per transcutane meting. || William Goossen || Results 4 Care || v0.83 || 21-dec-18 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-875
 
|-
 
| Perifere Pulsaties || Informatie over het kloppen van de slagader in de armen, benen en/of de lies. || William Goossen || Results 4 Care || v0.2 || 21-dec-18 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-876
 
|-
 
| Lichaamspositie || Informatie over de lichaamspositie oftewel in welke houding het lichaam zich bevindt. Gegevens over de lichaamshouding beïnvloeden soms meetwaarden. || William Goossen || Synappz, Results 4 Care || v0.2 || 21-dec-18 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-877
 
|-
 
| Braden Scale || Informatie over de Bradenschaal als meetinstrument voor het risico op decubitus. || William Goossen || HL7, Results 4 Care || v0.93 || 21-dec-18 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-878
 
|-
 
| eGFR || Informatie over de eGFR, deze wordt bepaald met behulp van de MDRD-formule om een stoornis van de nierfunctie op te sporen of om het verloop van een nierafwijking te volgen. || William Goossen || Stichting Health Base, Results 4 Care || v0.9 || 21-dec-18 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-748
 
|-
 
| Voetonderzoek DM2 || Informatie rondom het onderzoek van de voeten bij patiënten met diabetes mellitus type 2 ter vroegtijdige herkenning van en preventie bij patiënten met een verhoogd risico op voetproblemen || William Goossen || Stichting Health Base, Results 4 Care || v0.102 || 21-dec-18 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-749
 
|-
 
| SF12 || Informatie rondom de 12-Item Short Form Health Survey c.q. SF-12, een vragenlijst bedoeld om een indruk te krijgen van de algemene gezondheidstoestand, zoals deze door de patiënt zelf beleefd wordt. De SF-12 is een verkorte versie van de SF-36. Er bestaat ook een SF-8. || William Goossen || Parelsnoer, Results 4 Care || v0.3 || 21-dec-18 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-750
 
|-
 
| Groningen Frailty Indicator (GFI) || Informatie over de Groningen Frailty Indicator (vragenlijst). De GFI wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de fysieke en psychosociale kwetsbaarheid van ouderen. || William Goossen || Stichting Health Base, Results 4 Care || v0.10 || 21-dec-18 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-751
 
|-
 
| Tilburg Frailty Indicator || Informatie over de Tilburg Frailty Indicator, een vragenlijst over kwetsbare ouderen (75 jaar of ouder) ter beoordeling van fysieke, psychische of sociale problemen. || William Goossen || NHG, Results 4 Care || v0.1 || 21-dec-18 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-752
 
|-
 
| Stoppen Met Roken || Informatie over actuele gebruik of consumptie van tabak op dit moment, een specifiek tijdstip of gedurende een tijdsperiode; de begeleiding bij het stoppen met roken volgens de Stimedic methode en protocol. || William Goossen || Stichting Health Base, Results 4 Care || v1.1 || 21-dec-18 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-753
 
|-
 
| Anatomische Locatie || Informatie over de anatomische locatie van een observatie, diagnose, probleem, verrichting, behandeling door een patient of een zorgverlener. || William Goossen || Synergetics Benelux BV, Poema Nationaal Epilepsie Register, Results 4 Care || v0.7 || 21-dec-18 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-754
 
|-
 
| Nijmegen Continuity Questionnaire (NCQ) || Informatie over de Nijmeegse Continuity Questionnaire (NCQ) als meting van de continuïteit van zorg vanuit het perspectief van de patiënt tijdens zwangerschap en bevalling over de primaire en secundaire zorg-instellingen. || William Goossen || Stichting Perined, Results 4 Care || v0.1 || 21-dec-18 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-755
 
|-
 
| Performance Status || Informatie over de WHO score (ook wel ECOG of Zubrod performance status) als beoordeling van het algemene welzijn en kwaliteit van leven van patiënten met kanker, om de verdere behandeling te bepalen. || Linda Mook || OncoZON || - || 21-dec-18 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-775
 
|-
 
| Clinical Trials - Onderzoeken || Informatie over clinical trials/onderzoeken om als register te kunnen bijhouden. || Linda Mook || OncoZON, IKNL, oncologie 2.0, DICA || - || 21-dec-18 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-776
 
|-
 
| Clinical Risk Score || Informatie over de preoperative Prognostic Index die wordt gebruikt om het risico op overlijden van een patient bij of 5 jaar na een grote operatie voor colorectaal kanker waarbij metastasen in de lever worden behandeld. Hoe hoger de score hoe lager de kans op het behalen van deze 5-jaars overleving. || Linda Mook || OncoZON, IKNL, oncologie 2.0, DICA || - || 21-dec-18 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-777
 
|-
 
| Genetic Profile || Informatie over bekende genetische profielen en mutaties van de patiënt die associaties hebben met het voorkomen van bepaalde aandoeningen. || Linda Mook || OncoZON, IKNL, Perinatologie, ERN's, PALGA, klinisch genetici NL (VKGN) || - || 21-dec-18 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-778
 
|-
 
| DAS-28 score || Belangrijke maat voor ziekteactiviteit ten behoeve van spiegelrapportage en kwaliteitsregistratie bij reumatologie. || Hein Bernelot Moens || Nederlandse Vereniging voor Reumatologie || - || 25-mrt-19 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-818
 
|-
 
| Care Team || Informatie over teams die zorg leveren bijv. in de ouderenzorg. Met name in de wijkverpleging zijn dit vrij autonoom opererende teams. Zonder deze informatie zijn coördinatiemechanismen om informatie goed te leiden onontkoombaar. || Marije Kuiper || ecare || - || 25-mrt-19 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-886
 
|-
 
| Refractie || model voor de meting van de refractie van een oog || Christine van der Aa || NOG, Registratie aan de bron || - || 24-mei-19 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-865
 
|-
 
| Visus || model voor de meting van de gezichtsscherpte van een oog || Christine van der Aa || NOG, Registratie aan de bron || - || 24-mei-19 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-864
 
|-
 
| Zorgepisode || De bouwsteen Zorgepisode beschrijft het concept Episode, zoals hier binnen de huisartsenzorg mee wordt gewerkt. Dit kan ook een waardevol concept zijn voor andere delen van de zorg. Dit document beschrijft een nieuwe ZIB Zorgepisode. Voor het aangeven waar de zorgepisode over gaat, is gekeken naar de RadB ZIB Probleem. Hieruit zijn wijzigingsvoorstellen voor de ZIB Probleem naar voren gekomen, die zijn beschreven in het document. || Gert Koelewijn || NHG || - || 08-mei-19 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-849
 
|-
 
| Correspondentie-item || Er is geen ZIB voor correspondentie. Er is een grote variatie waarin correspondentie-items kunnen voorkomen binnen een huisartsenpraktijk. Wat er in de praktijk binnenkomt kan digitaal en volledig gestructureerd zijn of een scan zijn van een papieren brief en alles er tussen in. Deze bouwsteen is geschikt voor registratie en voor uitwisseling van correspondentie. Het advies is om deze op te nemen in de ZIB-bibliotheek. || Gert Koelewijn || NHG || - || 08-mei-19 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-843
 
|-
 
| Taak || Een taak is iets wat een zorgverlener moet doen, waarbij de tijdsplanning niet actueel hoeft te zijn, bijvoorbeeld het controleren van de nierfunctie over zes weken naar aanleiding van een ontvangen ontslagbrief. Dit zet de zorgverlener niet in zijn agenda, maar registreert hij als taak. Door een taak vast te leggen is het mogelijk om op de uitvoering te kunnen controleren en medisch relevante taken, die van belang zijn voor een specifieke patiënt, te kunnen uitwisselen binnen hetzelfde domein, bijvoorbeeld in de overdracht van een geheel patiëntendossier (bijvoorbeeld door verhuizing) binnen de huisartsenzorg. Een taak kan gezien worden als een post-it. Er worden geen taken genoteerd voor een patiënt of een zorgverlener buiten de eigen organisatie. Wanneer bij de overdracht tussen domeinen (bijvoorbeeld van ziekenhuis naar huisarts) een aanbeveling wordt meegegeven voor de volgende zorgverlener, dan wordt dit overgedragen in de brief. De ontvangende zorgverlener kan de aanbeveling zelf in zijn systeem overnemen als taak. || Gert Koelewijn || NHG || - || 03-mei-19 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-840
 
|-
 
| Persoonlijke Streefwaarde || De persoonlijke streefwaarde betreft de waarde (of bereik) voor een uitslag van een bepaling die de (huis)arts haalbaar acht voor deze patiënt en die is afgesproken met de patiënt. De huisarts kan met de patiënt een persoonlijke streefwaarde (of -bereik) voor een bepaling afspreken. Een persoonlijke streefwaarde heeft als doel een meetbare indicatie te geven van een zo goed mogelijk resultaat van de behandeling in de persoonlijke situatie.Een persoonlijke streefwaarde beschrijft de bepaling en de streefwaarde (of bereik) ervan. Het is een episode-item, dat inhoudt dat de persoonlijke streefwaarde in principe in het kader van een episode wordt vastgelegd. Net als bij een uitslag is dat optioneel, omdat een persoonlijke streefwaarde soms in het kader van meerdere episodes wordt afgesproken. Ook vanuit een Individueel zorgplan kan een persoonlijke streefwaarde worden afgesproken. Omdat persoonlijke streefwaarden ook zonder een zorgplan gehanteerd kunnen worden, is sprake van een eigen bouwsteen Persoonlijke Streefwaarde. Deze is dan ook niet opgenomen in de bouwsteen Individueel Zorgplan. De afgesproken persoonlijke streefwaarden kunnen immers bij het gebruik van een zorgplan getoond worden. || Gert Koelewijn || NHG || - || 03-mei-19 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-841
 
|-
 
| Individueel Zorgplan || Het individueel zorgplan bestaat niet binnen de zorginformatiebouwstenen. Deze is nodig binnen de huisartsenzorg. Er is een ZIB Individueel zorgplan nodig. Deze ZIB heeft een relatie met de bestaande zibs Probleem, Behandeldoel, GewenstZorgresultaat, GeplandeZorgActiviteit, Zorgverlener, Contactpersoon en Patiënt. || Gert Koelewijn || NHG || - || 03-mei-19 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-839
 
|-
 
| Finnegan Score || Deze is enige tijd geleden door een student van de MAHIP opleiding van Inholland uitgewerkt. Deze is van goede kwaliteit en kan na review en eventueel bijstelling binnen de geboortezorg worden toegepast. || William Goossen || Hogeschool Inholland, opl. MAHIB en Results 4 Care als docent.  || - || 30-apr-19 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-836
 
|-
 
| Contactverslag || De bouwsteen Contactverslag beschrijft een concept voor een deel van een verslag van het contact, zoals een regel uit het SOEP-verslag, zoals hier binnen de huisartsenzorg mee wordt gewerkt. Het concept is algemener opgezet zodat het ook voor verslagen in andere dan de SOEP-structuur kan worden gebruikt. Daarmee is de bouwsteen ook geschikt voor verslagen vanuit andere disciplines binnen de zorg. || Gert Koelewijn || NHG || - || 08-mei-19 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-850
 
|-
 
| Foetale Hartslag || In de geboortezorg wordt de foetale hartslag herhaaldelijk gemeten tijdens de zwangerschap, incl bij echografie. De bevindingen zoals opgenomen in de PWD informatiestandaard wijken af van die in de zib hartfrequentie. Bovendien heeft foetale hartslag een andere code. DCM is gemaakt, maar moet nog worden besproken met de Perinatologie werkgroep Eenheid van Taal. || Anneke Goossen || Geboortezorg || - || 04-jun-19 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-881
 
|-
 
| Bevalling; ontsluiting, uitdrijving en nageboorte || De bevalling is in de geboortezorg een belangrijke zorgstap waar veel data elementen van belang zijn. De bevalling owrdt in het primaire proces wel ingedeeld in Ontsluiting, Uitdrijving en Nageboorte. Alle relevante data elementen verdeel over 3 DCMs voor bevalling. Ze zijn in concept af, maar moeten nog worden besproken met de Perinatologie werkgroep Eenheid van Taal. || Anneke Goossen || Geboortezorg || - || 04-jun-19 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-882
 
|-
 
| Ligging Foetus || een DCM gemaakt voor de ligging van de foetus. Deze moet nog worden besproken met de Perinatologie werkgroep EEnheid van Taal. || Anneke Goossen || Geboortezorg || - || 04-jun-19 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-883
 
|-
 
| Placenta || Een DCM gemaakt, maar moet nog worden besproken met de werkgroep Eenheid van Taal. || Anneke Goossen || Geboortezorg || - || 04-jun-19 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-884
 
|}
 
 
 
===Vooraankondigingen===
 
 
 
{| style="color: black; background-color: #CCC0D9;" width="100%"
 
!style="width:15%;" | Naam nieuwe zib
 
!style="width:25%;" | Korte omschrijving van het concept
 
!style="width:10%;" | Indiener
 
!style="width:10%;" | Betrokken partijen
 
!style="width:5%;" | Versienummer
 
!style="width:5%;" | Datum opname in register
 
!style="width:5%;" | Datum laatste update
 
!style="width:20%;" | Aanvullende informatie
 
|-
 
| style="background-color: white;"| Verwijzing/Overdracht
 
| style="background-color: white;"| Het verwijzen of overdragen van een patiënt naar een andere zorgaanbieder en/of zorgverlener. Het betreft vooral de logistieke gegevens behorende bij een verwijzing/overdracht.
 
| style="background-color: white;"| Michael van der Zel, Christine van der Aa
 
| style="background-color: white;"| UMCG, Project Moeder&Kind
 
| style="background-color: white;"| v1.0.4
 
| style="background-color: white;"| 16 okt 2017
 
| style="background-color: white;"| 28 aug 2018
 
| style="background-color: white;"| Zie [https://informatiestandaarden.nictiz.nl/images/2/21/Nl.zorg.Verwijzing-1.0.4a.pdf nl.zorg.Verwijzing-1.0.4a]. Ter nadere uitwerking wordt afstemming gezocht met de NHG omtrent het onderwerp Correspondentie/Verwijzing.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| BedPlek
 
| style="background-color: white;"| In het kader van Klinische Capaciteit: Plek waar bouwkundig gezien een bed kan staan inclusief de eigenschappen.
 
| style="background-color: white;"| Tjibbe Hoogstins, Michael van der Zel
 
| style="background-color: white;"| UMCG
 
| style="background-color: white;"| v1.0.2
 
| style="background-color: white;"| 16 okt 2017
 
| style="background-color: white;"| 5 sep 2018
 
| style="background-color: white;"| Zie [https://informatiestandaarden.nictiz.nl/images/d/df/Nl.umcg.BedPlek-v1.0.2.pdf nl.umcg.BedPlek-v1.0.2].
 
|-
 
| style="background-color: white;"| BedGebruik
 
| style="background-color: white;"| In het kader van Klinische Capaciteit: Een bedgebruik is de registratie van het gebruik van een bed(plek) voor een opname.
 
| style="background-color: white;"| Tjibbe Hoogstins, Michael van der Zel
 
| style="background-color: white;"| UMCG
 
| style="background-color: white;"| v1.0.1
 
| style="background-color: white;"| 16 okt 2017
 
| style="background-color: white;"| 5 sep 2018
 
| style="background-color: white;"| Zie [https://informatiestandaarden.nictiz.nl/images/e/e9/Nl.umcg.BedGebruik-v1.0.1.pdf nl.umcg.BedGebruik-v1.0.1].
 
|-
 
| style="background-color: white;"| Overlijdensgegevens
 
| style="background-color: white;"| Informatie over en rond het overlijden van een patiënt.
 
| style="background-color: white;"| Michael van der Zel
 
| style="background-color: white;"| UMCG
 
| style="background-color: white;"| v0.4
 
| style="background-color: white;"| 17 jan 2018
 
| style="background-color: white;"| 5 sep 2018
 
| style="background-color: white;"| Zie [https://informatiestandaarden.nictiz.nl/images/6/69/Nl.NFU.PSI.OverlijdenGegevens-v0.4.pdf nl.nfu.psi.Overlijdensgegevens v0.4].
 
|}
 
 
 
 
 
===Kandidaat-zibs===
 
 
 
{| style="color: black; background-color: #CCC0D9;" width="100%"
 
!style="width:15%;" | Naam nieuwe zib
 
!style="width:25%;" | Korte omschrijving van het concept
 
!style="width:10%;" | Indiener
 
!style="width:10%;" | Betrokken partijen
 
!style="width:5%;" | Versienummer
 
!style="width:5%;" | Datum opname in register
 
!style="width:5%;" | Datum laatste update
 
!style="width:20%;" | Aanvullende informatie
 
|-
 
| style="background-color: white;"| (geen)
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
|}
 
 
 
 
 
===Ingetrokken===
 
 
 
{| style="color: black; background-color: #CCC0D9;" width="100%"
 
!style="width:15%;" | Naam nieuwe zib
 
!style="width:25%;" | Korte omschrijving van het concept
 
!style="width:10%;" | Indiener
 
!style="width:10%;" | Betrokken partijen
 
!style="width:5%;" | Versienummer
 
!style="width:5%;" | Datum opname in register
 
!style="width:5%;" | Datum laatste update
 
!style="width:20%;" | Aanvullende informatie
 
|-
 
| style="background-color: white;"| Bevalling
 
| style="background-color: white;"| Relevante informatie rond de bevalling. 
 
| style="background-color: white;"| Christine van der Aa
 
| style="background-color: white;"| Project Moeder&Kind
 
| style="background-color: white;"| v0.1
 
| style="background-color: white;"| 16 okt 2017
 
| style="background-color: white;"| 29 aug 2018
 
| style="background-color: white;"| Zie [https://informatiestandaarden.nictiz.nl/images/7/76/Kandidaat_zib_Bevalling_v0.1.pdf Kandidaat_zib_Bevalling_v0.1]. Dit voorstel is ingetrokken wegens geen verder vervolg binnen het project Moeder&Kind.
 
|}
 
 
 
 
 
===Opgenomen als DCM===
 
 
 
{| style="color: black; background-color: #CCC0D9;" width="100%"
 
!style="width:15%;" | Naam nieuwe zib
 
!style="width:25%;" | Korte omschrijving van het concept
 
!style="width:10%;" | Indiener
 
!style="width:10%;" | Betrokken partijen
 
!style="width:5%;" | Versienummer
 
!style="width:5%;" | Datum opname in register
 
!style="width:5%;" | Datum laatste update
 
!style="width:20%;" | Aanvullende informatie
 
|-
 
| style="background-color: white;"| (geen)
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
|}
 
  
 +
Een voorgestelde zib die is afgewezen voor de landelijke set van zibs blijft beschikbaar.
 +
'''[https://bits.nictiz.nl/issues/?filter=13824 (bekijk in BITS)]'''. Wanneer een zib wordt opgenomen in de landelijke set gaat deze in beheer en wordt uit dit register verwijderd en gepubliceerd op [https://www.zibs.nl www.zibs.nl].
 +
<br>Voor het aanmelden van nieuwe kandidaat-zibs verwijzen we u naar de [https://www.nictiz.nl/standaardisatie/zib-centrum/nieuwe-zibs/ website van Nictiz]. Daar wordt ook verwezen naar diverse documenten, waaronder het '''[https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/Formulier-kandidaat-zib-v19062019.docx Formulier Kandidaat zib],''' dat aan BITS dient te worden toegevoegd bij de aanmelding ter onderbouwing van de nieuwe zib.
  
 
===Zib-centrum===
 
===Zib-centrum===
 
Voor verdere informatie, zie de website van het [https://www.nictiz.nl/standaardisatie/zib-centrum/ Zib-centrum van Nictiz].
 
Voor verdere informatie, zie de website van het [https://www.nictiz.nl/standaardisatie/zib-centrum/ Zib-centrum van Nictiz].

Huidige versie van 8 okt 2020 om 18:43


Aanmeldingen

Het toetsingsproces van nieuwe zibs (document Toetsingsproces nieuwe zibs volgt) is opgedeeld in verschillende statussen. Deze potentiele nieuwe zibs zijn hier beschikbaar via BITS, de beheertool van Nictiz.

  1. Aanmelding (bekijk in BITS)
  2. Vooraankondiging (bekijk in BITS)
  3. Kandidaat (bekijk in BITS)
  4. Toekomst (bekijk in BITS)


Een actueel overzicht van deze zibs is ook beschikbaar als Dashboard in BITS Dit dashboard is momenteel alleen beschikbaar voor bits users met account en toegang tot project zorginformatiebouwstenen.

Een voorgestelde zib die is afgewezen voor de landelijke set van zibs blijft beschikbaar. (bekijk in BITS). Wanneer een zib wordt opgenomen in de landelijke set gaat deze in beheer en wordt uit dit register verwijderd en gepubliceerd op www.zibs.nl.
Voor het aanmelden van nieuwe kandidaat-zibs verwijzen we u naar de website van Nictiz. Daar wordt ook verwezen naar diverse documenten, waaronder het Formulier Kandidaat zib, dat aan BITS dient te worden toegevoegd bij de aanmelding ter onderbouwing van de nieuwe zib.

Zib-centrum

Voor verdere informatie, zie de website van het Zib-centrum van Nictiz.