Zib:Register Nieuwe Zibs: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Vooraankondigingen)
(Aanmeldingen)
 
(47 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{{#customtitle:Register van potentiële nieuwe zibs|Register van potentiële nieuwe zibs}}
+
{{DISPLAYTITLE:Register van potentiële nieuwe zibs|Register van potentiële nieuwe zibs}}
 
 
===Inleiding===
 
Het toetsingsproces van nieuwe zibs (document '''[https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/2018/08/Toetsingsproceszibs-v1.0.pdf Toetsingsproces nieuwe zibs]''' volgt) is opgedeeld in verschillende statussen:
 
# Aanmelding
 
# Vooraankondiging
 
# Kandidaat-zib
 
# Zib (toegelaten tot landelijke set van zibs)
 
 
 
Dit register dient als overzicht van de eerste drie statussen (aanmelding / vooraankondiging / kandidaat-zib). Een uiteindelijke zib die wordt opgenomen in de landelijke set van zibs wordt uit dit register verwijderd en gepubliceerd op [https://www.zibs.nl www.zibs.nl]. Een voorgestelde zib die is afgewezen voor de landelijke set van zibs wordt opgenomen in het [[zib:Register_DCM|Register van Detailed Clinical Models (DCM's)]].
 
 
 
Voor het aanmelden van nieuwe kandidaat-zibs verwijzen we u naar de [https://www.nictiz.nl/standaardisatie/zib-centrum/nieuwe-zibs/ website van Nictiz]. Daar wordt ook verwezen naar diverse documenten, waaronder het '''[https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/Formulier-kandidaat-zib-v19062019.docx Formulier Kandidaat zib],''' dat aan BITS dient te worden toegevoegd ter onderbouwing van de kandidaat zib.
 
  
 
===Aanmeldingen===
 
===Aanmeldingen===
{| class="wikitable"
+
Het toetsingsproces van nieuwe zibs (document '''[https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/2018/08/Toetsingsproceszibs-v1.0.pdf Toetsingsproces nieuwe zibs]''' volgt) is opgedeeld in verschillende statussen. Deze potentiele nieuwe zibs zijn hier beschikbaar via BITS, de beheertool van Nictiz.
!style="width:15%;" |Naam nieuwe zib !!style="width:25%;" |Korte omschrijving van het concept !!style="width:10%;" |Indiener !!style="width:15%;" |Betrokken partijen !!style="width:5%;" |Versienummer !!style="width:10%;" |Datum opname in register !!style="width:20%;" |BITS
+
# Aanmelding '''[https://bits.nictiz.nl/issues/?filter=13827 (bekijk in BITS)]'''
|-
+
# Vooraankondiging '''[https://bits.nictiz.nl/issues/?filter=13829 (bekijk in BITS)]'''
| Zorgteam || In de werkgroep Eenheid van Taal Geboortezorg is gewerkt aan een bouwsteen voor Zorgteam. Bij de samenwerking in team voor integrale geboortezorg (volgens de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg) is het van belang afspraken te maken wie en met welke rol een zorgverlener en soms ook cliënte betrokken is bij de zwangerschapsbegeleiding. || Anneke Goossen ||  ||  || 17-02-2020 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1106
+
# Kandidaat '''[https://bits.nictiz.nl/issues/?filter=13828 (bekijk in BITS)]'''
|-
+
# Toekomst '''[https://bits.nictiz.nl/issues/?filter=13826 (bekijk in BITS)]'''
| Gevalideerde (patient)vragenlijst || Nodig en onderdeel of deliverable van project machine readable patientvragenlijsten.  || Linda Mook || Nictiz ||  || 05-02-2020 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1097
+
<br>
|-
+
Een actueel overzicht van deze zibs is ook beschikbaar als '''[https://bits.nictiz.nl/secure/Dashboard.jspa?selectPageId=13003 Dashboard in BITS]'''
| Compositie behandelplan || Dit is een zib compositie die voornamelijk gebruik maakt van een 15 tal bestaande en nieuw te maken zibs. Daarnaast worden enkele aparte datavelden toegevoegd. De discussie of het nu een zib is of een samenstelling of compositie wordt in het architectuurteam gevoerd. Dat is niet van belang voor deze aanmelding. De ggz hecht hier grote waarde aan omdat het een belangrijk onderdeel is van het EPD en bij uitwisselen van gegevens in zorgketens. || William Goossen || GGZ Nederland en de leden van de redactieraad zibs ggz die uit professionals van diverse lidinstellingen bestaat. || 1 || 29-11-2019 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1027
+
Dit dashboard is momenteel alleen beschikbaar voor bits users met account en toegang tot project zorginformatiebouwstenen.<br>
|-
 
| Kindcheck || De redactieraad zibs ggz heeft de zib kindcheck ontwikkeld en deze is in november 2019 door de regiegroep informatiebeleid van GGZ Nederland vastgesteld. || William Goossen || GGZ Nederland en de leden van de redactieraad zibs ggz die uit professionals van diverse lidinstellingen bestaat. || 1 || 29-11-2019 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1026
 
|-
 
| Contactverslag ||  || Gert Koelewijn ||  ||  || 08-05-2019 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-850
 
|-
 
| Zorgepisode ||  || Gert Koelewijn ||  ||  || 08-05-2019 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-849
 
|-
 
| Individueel zorgplan ||  || Gert Koelewijn ||  ||  || 03-05-2019 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-839
 
|-
 
| Genetic Profile ||  || Linda Mook ||  ||  || 19-12-2018 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-778
 
|-
 
| Clinical Risk Score ||  || Linda Mook ||  ||  || 19-12-2018 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-777
 
|-
 
| Performance Status ||  || Linda Mook ||  ||  || 19-12-2018 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-775
 
|-
 
| Patiënten-bespreking-MDO ||  || Fred Smeele ||  ||  || 18-12-2018 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-773
 
|-
 
| Vrouwelijke genitale verminking ||  || William Goossen ||  ||  || 21-09-2018 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-713
 
|-
 
| Etniciteit || Etnische herkomst. Het gaat hier om vaststelling van de etniciteit conform het schema zoals dit door de KNOV is opgesteld. Het vastleggen van de etniciteit van de vrouw en diens partner in de geboortezorg als aanvulling op reeds vastgelegde gegevens met het oog op goede zorgverlening aan de vrouw en het kind. De zwangere vrouw en het kind in de keten van de geboortezorg. || Jos Smakman || KNOV Perined RIVM || || 11-09-2017 || https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-613
 
|}
 
 
 
===Vooraankondigingen===
 
{| class="wikitable"
 
! Naam nieuwe zib !! Korte omschrijving van het concept !! Indiener !! Betrokken partijen !! Versienummer !! Datum opname in register !! BITS
 
|-
 
| Zorgafspraak || Het wijzigingsvoorstel van de NHG is gelijk aan het plan van GGZ NL om een zib te maken voor zorgafspraak. De NHG beveelt aan dat er een nieuwe ZIB “Zorgafspraak” wordt gemaakt, welke de afspraak tussen de zorgverlener en de patiënt vastlegt. GGZ NL stelt voor dat gelijk gezamenlijk op te pakken. GGZ NL krijgt dan het advies de naam van de zib afspraken te wijzigen in zib zorgafspraak.  || William Goossen || NHG, GGZ Nederland ||  || 28-01-2020 || ZIB-1083
 
|-
 
| Signaleringsplan ||  || William Goossen || GGZ Nederland en de leden van de redactieraad zibs ggz die uit professionals van diverse lidinstellingen bestaat.  || 1 || 29-11-2019 || ZIB-1025
 
|-
 
| Notitie || "Clinical Notes are the structured and unstructured representation of a provider’s observations, thoughts, plans for patient care, and other general concepts that provide narrative context for  the provider’s interaction with the patient. A clinical note provides additional context about the provider’s reasoning for their care decisions and helps to aid in creating seamless transitions of care between providers and different care settings. The concept of a clinical note encompasses many note types, such as  nursing notes, ED notes, OR notes, etc.
 
|-
 
|  " || Koen Arnoldus || Epic ||  || 12-11-2019 || ZIB-1012
 
|-
 
| Care Team ||  || Jeroen Windhorst || Ecare ||  || 05-06-2019 || ZIB-886
 
|-
 
| Refractie || De refractie is de brekingsafwijking van het licht in het oog. Bij de refractiemeting wordt de benodigde correctie bepaald.Wanneer de afwijkend vallen de lichtstralen niet precies op het netvlies (ver- of bijziend) wat vervolgens door middel van bril of lenzen is te corrigeren. || Christine van der Aa || NOG, Registratie aan de bron (NHG wordt gevraagd) || 0,1 || 24-05-2019 || ZIB-865
 
|-
 
| Visus || De visus is een maat voor gezichtsvermogen (gezichtsscherpte), gemeten volgens Snellen. Het is een maat voor de kleinste details die iemand nog kan onderscheiden.Bepalen van het visueel functioneren van de patiënt aan de hand van het gezichtsvermogen. || Christine van der Aa || NOG, Registratie aan de bron (NHG wordt gevraagd) || 0,1 || 24-05-2019 || ZIB-864
 
|-
 
| Correspondentie-item ||  || Gert Koelewijn ||  ||  || 03-05-2019 || ZIB-843
 
|-
 
| Taak ||  || Gert Koelewijn ||  ||  || 03-05-2019 || ZIB-840
 
|-
 
| DAS-28 score || De Disease Activity Score (DAS) is een index die is ontwikkeld voor de meting van ziekteactiviteit bij patiënten met reumatoïde artritis (RA). Op basis van verschillende formules met als parameters zwelling en pijn aan gewrichten, algemeen ervaren gezondheid, algemene pijnscore en laboratoriumbepaling voor CRP of BSE wordt een score bepaald tussen 0 en 10.De DAS score en de onderdelen van deze index worden gebruikt bij de evaluatie van respons op een behandeling voor de individuele patiënt en kwaliteitsregistraties. || Fred Smeele ||  || || 26-03-2019 || ZIB-818
 
|-
 
| TNM Tumorclassificatie || TNM Classificatie van Maligne Tumoren (TNM) is het systeem voor de stadiëring van kanker van solide tumoren.De T staat voor tumor en beschrijft de lokale uitbreiding, de N staat voor lymfekliermetastasering (Engels: node) en de M staat voor metastase op afstand. Naast T, N en M bevat de classificatie nog andere parameters die relevant kunnen zijn. Een TNM-classificatie is een weergave van de ernst en/of omvang van een maligniteit. TNM-stadiëring is onderdeel van de diagnosestelling en belangrijk voor het bepalen van de behandelmogelijkheden en het opstellen van het behandelplan.Hiermee is gestandaardiseerde uitwisseling van de TNM-classificatie, en/of onderdelen daaruit, tussen verschillende zorgverleners (betrokken bij de behandeling van kankerpatiënten) mogelijk, bijvoorbeeld ten behoeve van het multidisciplinair overleg (MDO). || Linda Mook || Nictiz (terminologie- en zib-centrum), Palga, FMS / SONCOS - Multidisciplinaire tumor-specifieke werkgroepen / zorgverleners (zoals NABON, WOU, DCCG, DUCG), Wetenschappelijke verenigingen (m.n. NVvH/NVCO, NVvO, NVMO, NVvR, NVvP, NVRO), DICA, NKR-e ||  || 17-12-2018 || ZIB-771
 
|}
 
 
 
 
 
{| style="color: black; background-color: #CCC0D9;" width="100%"
 
!style="width:15%;" | Naam nieuwe zib
 
!style="width:25%;" | Korte omschrijving van het concept
 
!style="width:10%;" | Indiener
 
!style="width:10%;" | Betrokken partijen
 
!style="width:5%;" | Versienummer
 
!style="width:5%;" | Datum opname in register
 
!style="width:5%;" | Datum laatste update
 
!style="width:20%;" | Aanvullende informatie
 
|-
 
| style="background-color: white;"| Verwijzing/Overdracht
 
| style="background-color: white;"| Het verwijzen of overdragen van een patiënt naar een andere zorgaanbieder en/of zorgverlener. Het betreft vooral de logistieke gegevens behorende bij een verwijzing/overdracht.
 
| style="background-color: white;"| Michael van der Zel, Christine van der Aa
 
| style="background-color: white;"| UMCG, Project Moeder&Kind
 
| style="background-color: white;"| v1.0.4
 
| style="background-color: white;"| 16 okt 2017
 
| style="background-color: white;"| 28 aug 2018
 
| style="background-color: white;"| Zie [https://informatiestandaarden.nictiz.nl/images/2/21/Nl.zorg.Verwijzing-1.0.4a.pdf nl.zorg.Verwijzing-1.0.4a]. Ter nadere uitwerking wordt afstemming gezocht met de NHG omtrent het onderwerp Correspondentie/Verwijzing.
 
|-
 
| style="background-color: white;"| BedPlek
 
| style="background-color: white;"| In het kader van Klinische Capaciteit: Plek waar bouwkundig gezien een bed kan staan inclusief de eigenschappen.
 
| style="background-color: white;"| Tjibbe Hoogstins, Michael van der Zel
 
| style="background-color: white;"| UMCG
 
| style="background-color: white;"| v1.0.2
 
| style="background-color: white;"| 16 okt 2017
 
| style="background-color: white;"| 5 sep 2018
 
| style="background-color: white;"| Zie [https://informatiestandaarden.nictiz.nl/images/d/df/Nl.umcg.BedPlek-v1.0.2.pdf nl.umcg.BedPlek-v1.0.2].
 
|-
 
| style="background-color: white;"| BedGebruik
 
| style="background-color: white;"| In het kader van Klinische Capaciteit: Een bedgebruik is de registratie van het gebruik van een bed(plek) voor een opname.
 
| style="background-color: white;"| Tjibbe Hoogstins, Michael van der Zel
 
| style="background-color: white;"| UMCG
 
| style="background-color: white;"| v1.0.1
 
| style="background-color: white;"| 16 okt 2017
 
| style="background-color: white;"| 5 sep 2018
 
| style="background-color: white;"| Zie [https://informatiestandaarden.nictiz.nl/images/e/e9/Nl.umcg.BedGebruik-v1.0.1.pdf nl.umcg.BedGebruik-v1.0.1].
 
|-
 
| style="background-color: white;"| Overlijdensgegevens
 
| style="background-color: white;"| Informatie over en rond het overlijden van een patiënt.
 
| style="background-color: white;"| Michael van der Zel
 
| style="background-color: white;"| UMCG
 
| style="background-color: white;"| v0.4
 
| style="background-color: white;"| 17 jan 2018
 
| style="background-color: white;"| 5 sep 2018
 
| style="background-color: white;"| Zie [https://informatiestandaarden.nictiz.nl/images/6/69/Nl.NFU.PSI.OverlijdenGegevens-v0.4.pdf nl.nfu.psi.Overlijdensgegevens v0.4].
 
|}
 
 
 
===Kandidaat-zibs===
 
 
 
{| style="color: black; background-color: #CCC0D9;" width="100%"
 
!style="width:15%;" | Naam nieuwe zib
 
!style="width:25%;" | Korte omschrijving van het concept
 
!style="width:10%;" | Indiener
 
!style="width:10%;" | Betrokken partijen
 
!style="width:5%;" | Versienummer
 
!style="width:5%;" | Datum opname in register
 
!style="width:5%;" | Datum laatste update
 
!style="width:20%;" | Aanvullende informatie
 
|-
 
| style="background-color: white;"| (geen)
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
|}
 
 
 
 
 
===Ingetrokken===
 
 
 
{| style="color: black; background-color: #CCC0D9;" width="100%"
 
!style="width:15%;" | Naam nieuwe zib
 
!style="width:25%;" | Korte omschrijving van het concept
 
!style="width:10%;" | Indiener
 
!style="width:10%;" | Betrokken partijen
 
!style="width:5%;" | Versienummer
 
!style="width:5%;" | Datum opname in register
 
!style="width:5%;" | Datum laatste update
 
!style="width:20%;" | Aanvullende informatie
 
|-
 
| style="background-color: white;"| Bevalling
 
| style="background-color: white;"| Relevante informatie rond de bevalling. 
 
| style="background-color: white;"| Christine van der Aa
 
| style="background-color: white;"| Project Moeder&Kind
 
| style="background-color: white;"| v0.1
 
| style="background-color: white;"| 16 okt 2017
 
| style="background-color: white;"| 29 aug 2018
 
| style="background-color: white;"| Zie [https://informatiestandaarden.nictiz.nl/images/7/76/Kandidaat_zib_Bevalling_v0.1.pdf Kandidaat_zib_Bevalling_v0.1]. Dit voorstel is ingetrokken wegens geen verder vervolg binnen het project Moeder&Kind.
 
|}
 
 
 
 
 
===Opgenomen als DCM===
 
 
 
{| style="color: black; background-color: #CCC0D9;" width="100%"
 
!style="width:15%;" | Naam nieuwe zib
 
!style="width:25%;" | Korte omschrijving van het concept
 
!style="width:10%;" | Indiener
 
!style="width:10%;" | Betrokken partijen
 
!style="width:5%;" | Versienummer
 
!style="width:5%;" | Datum opname in register
 
!style="width:5%;" | Datum laatste update
 
!style="width:20%;" | Aanvullende informatie
 
|-
 
| style="background-color: white;"| (geen)
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
|}
 
  
 +
Een voorgestelde zib die is afgewezen voor de landelijke set van zibs blijft beschikbaar.
 +
'''[https://bits.nictiz.nl/issues/?filter=13824 (bekijk in BITS)]'''. Wanneer een zib wordt opgenomen in de landelijke set gaat deze in beheer en wordt uit dit register verwijderd en gepubliceerd op [https://www.zibs.nl www.zibs.nl].
 +
<br>Voor het aanmelden van nieuwe kandidaat-zibs verwijzen we u naar de [https://www.nictiz.nl/standaardisatie/zib-centrum/nieuwe-zibs/ website van Nictiz]. Daar wordt ook verwezen naar diverse documenten, waaronder het '''[https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/Formulier-kandidaat-zib-v19062019.docx Formulier Kandidaat zib],''' dat aan BITS dient te worden toegevoegd bij de aanmelding ter onderbouwing van de nieuwe zib.
  
 
===Zib-centrum===
 
===Zib-centrum===
 
Voor verdere informatie, zie de website van het [https://www.nictiz.nl/standaardisatie/zib-centrum/ Zib-centrum van Nictiz].
 
Voor verdere informatie, zie de website van het [https://www.nictiz.nl/standaardisatie/zib-centrum/ Zib-centrum van Nictiz].

Huidige versie van 8 okt 2020 om 18:43


Aanmeldingen

Het toetsingsproces van nieuwe zibs (document Toetsingsproces nieuwe zibs volgt) is opgedeeld in verschillende statussen. Deze potentiele nieuwe zibs zijn hier beschikbaar via BITS, de beheertool van Nictiz.

  1. Aanmelding (bekijk in BITS)
  2. Vooraankondiging (bekijk in BITS)
  3. Kandidaat (bekijk in BITS)
  4. Toekomst (bekijk in BITS)


Een actueel overzicht van deze zibs is ook beschikbaar als Dashboard in BITS Dit dashboard is momenteel alleen beschikbaar voor bits users met account en toegang tot project zorginformatiebouwstenen.

Een voorgestelde zib die is afgewezen voor de landelijke set van zibs blijft beschikbaar. (bekijk in BITS). Wanneer een zib wordt opgenomen in de landelijke set gaat deze in beheer en wordt uit dit register verwijderd en gepubliceerd op www.zibs.nl.
Voor het aanmelden van nieuwe kandidaat-zibs verwijzen we u naar de website van Nictiz. Daar wordt ook verwezen naar diverse documenten, waaronder het Formulier Kandidaat zib, dat aan BITS dient te worden toegevoegd bij de aanmelding ter onderbouwing van de nieuwe zib.

Zib-centrum

Voor verdere informatie, zie de website van het Zib-centrum van Nictiz.