Zib:Register Nieuwe Zibs: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Vooraankondigingen)
(Vooraankondigingen)
Regel 45: Regel 45:
 
===Vooraankondigingen===
 
===Vooraankondigingen===
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
! Naam nieuwe zib !! Korte omschrijving van het concept !! Indiener !! Betrokken partijen !! Versienummer !! Datum opname in register !! BITS
+
!style="width:15%;" |Naam nieuwe zib !!style="width:25%;" |Korte omschrijving van het concept !!style="width:10%;" |Indiener !!style="width:15%;" |Betrokken partijen !!style="width:5%;" |Versienummer !!style="width:10%;" |Datum opname in register !!style="width:20%;" |BITS
 
|-
 
|-
 
| Zorgafspraak || Het wijzigingsvoorstel van de NHG is gelijk aan het plan van GGZ NL om een zib te maken voor zorgafspraak. De NHG beveelt aan dat er een nieuwe ZIB “Zorgafspraak” wordt gemaakt, welke de afspraak tussen de zorgverlener en de patiënt vastlegt. GGZ NL stelt voor dat gelijk gezamenlijk op te pakken. GGZ NL krijgt dan het advies de naam van de zib afspraken te wijzigen in zib zorgafspraak.  || William Goossen || NHG, GGZ Nederland ||  || 28-01-2020 || ZIB-1083
 
| Zorgafspraak || Het wijzigingsvoorstel van de NHG is gelijk aan het plan van GGZ NL om een zib te maken voor zorgafspraak. De NHG beveelt aan dat er een nieuwe ZIB “Zorgafspraak” wordt gemaakt, welke de afspraak tussen de zorgverlener en de patiënt vastlegt. GGZ NL stelt voor dat gelijk gezamenlijk op te pakken. GGZ NL krijgt dan het advies de naam van de zib afspraken te wijzigen in zib zorgafspraak.  || William Goossen || NHG, GGZ Nederland ||  || 28-01-2020 || ZIB-1083

Versie van 26 feb 2020 om 11:39

{{#customtitle:Register van potentiële nieuwe zibs|Register van potentiële nieuwe zibs}}

Inleiding

Het toetsingsproces van nieuwe zibs (document Toetsingsproces nieuwe zibs volgt) is opgedeeld in verschillende statussen:

  1. Aanmelding
  2. Vooraankondiging
  3. Kandidaat-zib
  4. Zib (toegelaten tot landelijke set van zibs)

Dit register dient als overzicht van de eerste drie statussen (aanmelding / vooraankondiging / kandidaat-zib). Een uiteindelijke zib die wordt opgenomen in de landelijke set van zibs wordt uit dit register verwijderd en gepubliceerd op www.zibs.nl. Een voorgestelde zib die is afgewezen voor de landelijke set van zibs wordt opgenomen in het Register van Detailed Clinical Models (DCM's).

Voor het aanmelden van nieuwe kandidaat-zibs verwijzen we u naar de website van Nictiz. Daar wordt ook verwezen naar diverse documenten, waaronder het Formulier Kandidaat zib, dat aan BITS dient te worden toegevoegd ter onderbouwing van de kandidaat zib.

Aanmeldingen

Naam nieuwe zib Korte omschrijving van het concept Indiener Betrokken partijen Versienummer Datum opname in register BITS
Zorgteam In de werkgroep Eenheid van Taal Geboortezorg is gewerkt aan een bouwsteen voor Zorgteam. Bij de samenwerking in team voor integrale geboortezorg (volgens de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg) is het van belang afspraken te maken wie en met welke rol een zorgverlener en soms ook cliënte betrokken is bij de zwangerschapsbegeleiding. Anneke Goossen 17-02-2020 https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1106
Gevalideerde (patient)vragenlijst Nodig en onderdeel of deliverable van project machine readable patientvragenlijsten. Linda Mook Nictiz 05-02-2020 https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1097
Compositie behandelplan Dit is een zib compositie die voornamelijk gebruik maakt van een 15 tal bestaande en nieuw te maken zibs. Daarnaast worden enkele aparte datavelden toegevoegd. De discussie of het nu een zib is of een samenstelling of compositie wordt in het architectuurteam gevoerd. Dat is niet van belang voor deze aanmelding. De ggz hecht hier grote waarde aan omdat het een belangrijk onderdeel is van het EPD en bij uitwisselen van gegevens in zorgketens. William Goossen GGZ Nederland en de leden van de redactieraad zibs ggz die uit professionals van diverse lidinstellingen bestaat. 1 29-11-2019 https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1027
Kindcheck De redactieraad zibs ggz heeft de zib kindcheck ontwikkeld en deze is in november 2019 door de regiegroep informatiebeleid van GGZ Nederland vastgesteld. William Goossen GGZ Nederland en de leden van de redactieraad zibs ggz die uit professionals van diverse lidinstellingen bestaat. 1 29-11-2019 https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1026
Contactverslag Gert Koelewijn 08-05-2019 https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-850
Zorgepisode Gert Koelewijn 08-05-2019 https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-849
Individueel zorgplan Gert Koelewijn 03-05-2019 https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-839
Genetic Profile Linda Mook 19-12-2018 https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-778
Clinical Risk Score Linda Mook 19-12-2018 https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-777
Performance Status Linda Mook 19-12-2018 https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-775
Patiënten-bespreking-MDO Fred Smeele 18-12-2018 https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-773
Vrouwelijke genitale verminking William Goossen 21-09-2018 https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-713
Etniciteit Etnische herkomst. Het gaat hier om vaststelling van de etniciteit conform het schema zoals dit door de KNOV is opgesteld. Het vastleggen van de etniciteit van de vrouw en diens partner in de geboortezorg als aanvulling op reeds vastgelegde gegevens met het oog op goede zorgverlening aan de vrouw en het kind. De zwangere vrouw en het kind in de keten van de geboortezorg. Jos Smakman KNOV Perined RIVM 11-09-2017 https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-613

Vooraankondigingen

Naam nieuwe zib Korte omschrijving van het concept Indiener Betrokken partijen Versienummer Datum opname in register BITS
Zorgafspraak Het wijzigingsvoorstel van de NHG is gelijk aan het plan van GGZ NL om een zib te maken voor zorgafspraak. De NHG beveelt aan dat er een nieuwe ZIB “Zorgafspraak” wordt gemaakt, welke de afspraak tussen de zorgverlener en de patiënt vastlegt. GGZ NL stelt voor dat gelijk gezamenlijk op te pakken. GGZ NL krijgt dan het advies de naam van de zib afspraken te wijzigen in zib zorgafspraak. William Goossen NHG, GGZ Nederland 28-01-2020 ZIB-1083
Signaleringsplan William Goossen GGZ Nederland en de leden van de redactieraad zibs ggz die uit professionals van diverse lidinstellingen bestaat. 1 29-11-2019 ZIB-1025
Notitie Clinical Notes are the structured and unstructured representation of a provider’s observations, thoughts, plans for patient care, and other general concepts that provide narrative context for the provider’s interaction with the patient. A clinical note provides additional context about the provider’s reasoning for their care decisions and helps to aid in creating seamless transitions of care between providers and different care settings. The concept of a clinical note encompasses many note types, such as nursing notes, ED notes, OR notes, etc. Koen Arnoldus Epic 12-11-2019 ZIB-1012
Care Team Jeroen Windhorst Ecare 05-06-2019 ZIB-886
Refractie De refractie is de brekingsafwijking van het licht in het oog. Bij de refractiemeting wordt de benodigde correctie bepaald.Wanneer de afwijkend vallen de lichtstralen niet precies op het netvlies (ver- of bijziend) wat vervolgens door middel van bril of lenzen is te corrigeren. Christine van der Aa NOG, Registratie aan de bron (NHG wordt gevraagd) 0,1 24-05-2019 ZIB-865
Visus De visus is een maat voor gezichtsvermogen (gezichtsscherpte), gemeten volgens Snellen. Het is een maat voor de kleinste details die iemand nog kan onderscheiden.Bepalen van het visueel functioneren van de patiënt aan de hand van het gezichtsvermogen. Christine van der Aa NOG, Registratie aan de bron (NHG wordt gevraagd) 0,1 24-05-2019 ZIB-864
Correspondentie-item Gert Koelewijn 03-05-2019 ZIB-843
Taak Gert Koelewijn 03-05-2019 ZIB-840
DAS-28 score De Disease Activity Score (DAS) is een index die is ontwikkeld voor de meting van ziekteactiviteit bij patiënten met reumatoïde artritis (RA). Op basis van verschillende formules met als parameters zwelling en pijn aan gewrichten, algemeen ervaren gezondheid, algemene pijnscore en laboratoriumbepaling voor CRP of BSE wordt een score bepaald tussen 0 en 10.De DAS score en de onderdelen van deze index worden gebruikt bij de evaluatie van respons op een behandeling voor de individuele patiënt en kwaliteitsregistraties. Fred Smeele 26-03-2019 ZIB-818
TNM Tumorclassificatie TNM Classificatie van Maligne Tumoren (TNM) is het systeem voor de stadiëring van kanker van solide tumoren.De T staat voor tumor en beschrijft de lokale uitbreiding, de N staat voor lymfekliermetastasering (Engels: node) en de M staat voor metastase op afstand. Naast T, N en M bevat de classificatie nog andere parameters die relevant kunnen zijn. Een TNM-classificatie is een weergave van de ernst en/of omvang van een maligniteit. TNM-stadiëring is onderdeel van de diagnosestelling en belangrijk voor het bepalen van de behandelmogelijkheden en het opstellen van het behandelplan.Hiermee is gestandaardiseerde uitwisseling van de TNM-classificatie, en/of onderdelen daaruit, tussen verschillende zorgverleners (betrokken bij de behandeling van kankerpatiënten) mogelijk, bijvoorbeeld ten behoeve van het multidisciplinair overleg (MDO). Linda Mook Nictiz (terminologie- en zib-centrum), Palga, FMS / SONCOS - Multidisciplinaire tumor-specifieke werkgroepen / zorgverleners (zoals NABON, WOU, DCCG, DUCG), Wetenschappelijke verenigingen (m.n. NVvH/NVCO, NVvO, NVMO, NVvR, NVvP, NVRO), DICA, NKR-e 17-12-2018 ZIB-771
Naam nieuwe zib Korte omschrijving van het concept Indiener Betrokken partijen Versienummer Datum opname in register Datum laatste update Aanvullende informatie
Verwijzing/Overdracht Het verwijzen of overdragen van een patiënt naar een andere zorgaanbieder en/of zorgverlener. Het betreft vooral de logistieke gegevens behorende bij een verwijzing/overdracht. Michael van der Zel, Christine van der Aa UMCG, Project Moeder&Kind v1.0.4 16 okt 2017 28 aug 2018 Zie nl.zorg.Verwijzing-1.0.4a. Ter nadere uitwerking wordt afstemming gezocht met de NHG omtrent het onderwerp Correspondentie/Verwijzing.
BedPlek In het kader van Klinische Capaciteit: Plek waar bouwkundig gezien een bed kan staan inclusief de eigenschappen. Tjibbe Hoogstins, Michael van der Zel UMCG v1.0.2 16 okt 2017 5 sep 2018 Zie nl.umcg.BedPlek-v1.0.2.
BedGebruik In het kader van Klinische Capaciteit: Een bedgebruik is de registratie van het gebruik van een bed(plek) voor een opname. Tjibbe Hoogstins, Michael van der Zel UMCG v1.0.1 16 okt 2017 5 sep 2018 Zie nl.umcg.BedGebruik-v1.0.1.
Overlijdensgegevens Informatie over en rond het overlijden van een patiënt. Michael van der Zel UMCG v0.4 17 jan 2018 5 sep 2018 Zie nl.nfu.psi.Overlijdensgegevens v0.4.

Kandidaat-zibs

Naam nieuwe zib Korte omschrijving van het concept Indiener Betrokken partijen Versienummer Datum opname in register Datum laatste update Aanvullende informatie
(geen)


Ingetrokken

Naam nieuwe zib Korte omschrijving van het concept Indiener Betrokken partijen Versienummer Datum opname in register Datum laatste update Aanvullende informatie
Bevalling Relevante informatie rond de bevalling. Christine van der Aa Project Moeder&Kind v0.1 16 okt 2017 29 aug 2018 Zie Kandidaat_zib_Bevalling_v0.1. Dit voorstel is ingetrokken wegens geen verder vervolg binnen het project Moeder&Kind.


Opgenomen als DCM

Naam nieuwe zib Korte omschrijving van het concept Indiener Betrokken partijen Versienummer Datum opname in register Datum laatste update Aanvullende informatie
(geen)


Zib-centrum

Voor verdere informatie, zie de website van het Zib-centrum van Nictiz.