Zib:Register Nieuwe Zibs

Uit informatiestandaarden
Versie door Jeroen Windhorst (overleg | bijdragen) op 19 jun 2019 om 11:16 (Inleiding)
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:Register van potentiële nieuwe zibs|Register van potentiële nieuwe zibs}}

Inleiding

Het toetsingsproces van nieuwe zibs (document Toetsingsproces nieuwe zibs volgt) is opgedeeld in verschillende statussen:

  1. Aanmelding
  2. Vooraankondiging
  3. Kandidaat-zib
  4. Zib (toegelaten tot landelijke set van zibs)

Dit register dient als overzicht van de eerste drie statussen (aanmelding / vooraankondiging / kandidaat-zib). Een uiteindelijke zib die wordt opgenomen in de landelijke set van zibs wordt uit dit register verwijderd en gepubliceerd op www.zibs.nl. Een voorgestelde zib die is afgewezen voor de landelijke set van zibs wordt opgenomen in het Register van Detailed Clinical Models (DCM's).

Voor het aanmelden van nieuwe kandidaat-zibs verwijzen we u naar de website van Nictiz. Hierop wordt ook verwezen naar diverse documenten, waaronder het Formulier Kandidaat zib, dat aan BITS wordt toegevoegd ter onderbouwing van de kandidaat zib.

Aanmeldingen

Naam nieuwe zib Korte omschrijving van het concept Indiener Betrokken partijen Versienummer Datum opname in register Datum laatste update Aanvullende informatie
TumorClassificatie Overzicht van de hoeveelheid tumor bij de patiënt aanwezig uitgedrukt in lokale tumor, regionale uitzaaiingen en uitzaaiingen op afstand. Nasra Khan IKNL, NFU, Regionale Oncologie Netwerk v1.0.1 16 okt 2017 20 dec 2018 Zie nl nfu HHT_TumorClassificatie. In 2013/2014 is een concept zib opgesteld, vanuit het toenmalige HHT-project. Daarnaast is door DICA/IKNL in ART-DECOR een gegevensset samengesteld. In december 2018 is vanuit OncoZON (indiener Linda Mook) het voorstel om deze concept zib verder uit te werken.
Patiënten-bespreking/MDO Informatie over/rond een patiëntenbespreking/MDO (Multidisciplinair Overleg) Nasra Khan, Christine van der Aa IKNL, NFU, Regionale Oncologie Netwerk v1.0.1 16 okt 2017 20 dec 2018 Zie nl nfu Patientbespreking en Voorstel zib MDO v0.1. In 2013/2014 is een concept zib opgesteld, vanuit het toenmalige HHT-project. In december 2018 is vanuit OncoZON (indiener Linda Mook) het voorstel om deze concept zib verder uit te werken.
Vrouwelijke Genitale Verminking Informatie over een eventuele vrouwelijke genitale verminking bij de vrouwelijke patient, inclusief type van vrouwelijke genitale verminking William Goossen Perined, BabyConnect v0.9 17 okt 2018 Zie nl.PRN.VrouwelijkeGenitaleVerminking: deze is afgeleid uit de PRN dataset (informatiestandaard Geboortezorg). Zie BITS voor de originele indiening: ZIB-713
UitscheidingDefeacatie Informatie over de defeacatie. William Goossen OLVG, Results 4 Care v1.3 21 dec 2018 Zie AlexanderRuber.UitscheidingDefeacatie-1.3.pdf. Zie BITS voor de originele indiening: ZIB-745
Body Mass Index Informatie over de BMI-waarde, deze geeft aan of iemand een gezond gewicht heeft dan wel een onder- of overgewicht. William Goossen Stichting Health Base, Results 4 Care v0.103 21 dec 2018 Zie nl.HealthBase.BodyMassIndex-v0.103(2018NL).pdf. Zie BITS voor de originele indiening: ZIB-745
SIMMS Informatie over de SIMMS-classificatie, een risico-inventarisatie op het mogelijk ontstaan van ulcera (wonden) aan de voet van een diabetespatiënt ter bepaling van bijbehorende classificatie en interventies. William Goossen Stichting Health Base, Results 4 Care v0.96 21 dec 2018 Zie nl.HealthBase.SIMMS-v0.96(2018NL).pdf. Zie BITS voor de originele indiening: ZIB-745
Pupil reactie Informatie rondom de observatie van de reactie van de pupil op licht respectievelijk de accommodatie aan de lichtomstandigheden, om inzicht te krijgen in het neurologisch functioneren van de patiënt. William Goossen OLVG (EVD project), Results 4 Care v0.6 21 dec 2018 Zie nl.OLVG.PupilReactieNL-v0.6(2018NL).pdf. Zie BITS voor de originele indiening: ZIB-745
Urineren Informatie over urineren, ook wel plassen of mictie genoemd, zoals het mictiepatroon en andere bevindingen. William Goossen OLVG, Results 4 Care v0.5 21 dec 2018 Zie nl.OLVG.Urineren-v0.5%282018NL%29.pdf. Zie BITS voor de originele indiening: ZIB-745
Familieanamnese Informatie over relevante familie-gegevens ten behoeve van de behandeling, diagnostiek en onderzoek naar erfelijke belasting van bepaalde ziektes van de patiënt. Er wordt vastgelegd om welke verwantschap het gaat en wat de ziektes of symptomen zijn bij familieleden. William Goossen Parelsnoer, Results 4 Care v0.2 21 dec 2018 Zie nl.parelsnoer.Familieanamnese-v0.2%282018NL%29.pdf. Zie BITS voor de originele indiening: ZIB-745
Bloedgroep Rh Irregulaire Antistoffen Informatie over de bloedgroep ABO, rhesusfactor en irregulaire antilichamen als kenmerk van iemands bloed. Het doel is het vastleggen van kenmerken van iemands bloed om daarmee bij eventuele behandelingen risico's te voorkomen. William Goossen Stichting Perined, Results 4 Care v0.1 21 dec 2018 Zie nl.Perined.BloedgroepRh-IrregulaireAntistoffen-v0.1(2018NL).pdf. Zie BITS voor de originele indiening: ZIB-745
Bristol Stool Chart Informatie over de vorm van de ontlasting. William Goossen Synappz, Results 4 Care v0.1 21 dec 2018 Zie nl.results4care.BristolStoolChart-v0.1%282018NL%29.pdf. Zie BITS voor de originele indiening: ZIB-745
CHA2DS2-VASc-score Informatie over de CHA2DS2-VASc-score, voor het inschatten van het risico op een beroerte bij patienten met een niet-reumatische atriumfibrilleren (AF) William Goossen Synappz, Results 4 Care v0.3 21 dec 2018 Zie nl.results4care.CHA2DS2-VASc_score-v0.3(2018NL).pdf. Zie BITS voor de originele indiening: ZIB-745
ECG Informatie rondom een elektrocardiogram of ECG als registratie van de elektrische activiteit van de hartspier ter beoordeling van het functioneren van het hart. William Goossen Synappz, Results 4 Care v0.3 21 dec 2018 Zie nl.results4care.ECG-v0.3(2018NL).pdf. Zie BITS voor de originele indiening: ZIB-745
Oxygen Saturation Informatie rondom zuurstof saturatie per transcutane meting. William Goossen Results 4 Care v0.83 21 dec 2018 Zie nl.results4care.OxygenSaturation-v0.83%282018NL%29.pdf. Zie BITS voor de originele indiening: ZIB-745
Perifere Pulsaties Informatie over het kloppen van de slagader in de armen, benen en/of de lies. William Goossen Results 4 Care v0.2 21 dec 2018 Zie nl.results4care.PeriferePulsaties-v0.2%282018NL%29.pdf. Zie BITS voor de originele indiening: ZIB-745
Lichaamspositie Informatie over de lichaamspositie oftewel in welke houding het lichaam zich bevindt. Gegevens over de lichaamshouding beïnvloeden soms meetwaarden. William Goossen Synappz, Results 4 Care v0.2 21 dec 2018 Zie nl.synappz.Lichaamspositie-v0.2(2018NL).pdf. Zie BITS voor de originele indiening: ZIB-745
Braden Scale Informatie over de Bradenschaal als meetinstrument voor het risico op decubitus. William Goossen HL7, Results 4 Care v0.93 21 dec 2018 Zie org.hl7.BradenScale-v0.93(2018NL).pdf. Zie BITS voor de originele indiening: ZIB-745
eGFR Informatie over de eGFR, deze wordt bepaald met behulp van de MDRD-formule om een stoornis van de nierfunctie op te sporen of om het verloop van een nierafwijking te volgen. William Goossen Stichting Health Base, Results 4 Care v0.9 21 dec 2018 Zie nl.HealthBase.eGFR-v0.9(2018NL).pdf. Zie BITS voor de originele indiening: ZIB-748
Voetonderzoek DM2 Informatie rondom het onderzoek van de voeten bij patiënten met diabetes mellitus type 2 ter vroegtijdige herkenning van en preventie bij patiënten met een verhoogd risico op voetproblemen William Goossen Stichting Health Base, Results 4 Care v0.102 21 dec 2018 Zie nl.HealthBase.VoetonderzoekDM2-v0.102(2018NL).pdf. Zie BITS voor de originele indiening: ZIB-749
SF12 Informatie rondom de 12-Item Short Form Health Survey c.q. SF-12, een vragenlijst bedoeld om een indruk te krijgen van de algemene gezondheidstoestand, zoals deze door de patiënt zelf beleefd wordt. De SF-12 is een verkorte versie van de SF-36. Er bestaat ook een SF-8. William Goossen Parelsnoer, Results 4 Care v0.3 21 dec 2018 Zie nl.parelsnoer.SF12-v0.3%282018NL%29.pdf. Zie BITS voor de originele indiening: ZIB-750
Groningen Frailty Indicator (GFI) Informatie over de Groningen Frailty Indicator (vragenlijst). De GFI wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de fysieke en psychosociale kwetsbaarheid van ouderen. William Goossen Stichting Health Base, Results 4 Care v0.10 21 dec 2018 Zie nl.HealthBase.GFI-v0.10(2018NL).pdf. Zie BITS voor de originele indiening: ZIB-751
Tilburg Frailty Indicator Informatie over de Tilburg Frailty Indicator, een vragenlijst over kwetsbare ouderen (75 jaar of ouder) ter beoordeling van fysieke, psychische of sociale problemen. William Goossen NHG, Results 4 Care v0.1 21 dec 2018 Zie org.nhg.Tilburg_Frailty_Indicator-v0.1(2018NL).pdf. Zie BITS voor de originele indiening: ZIB-752
Stoppen Met Roken Informatie over actuele gebruik of consumptie van tabak op dit moment, een specifiek tijdstip of gedurende een tijdsperiode; de begeleiding bij het stoppen met roken volgens de Stimedic methode en protocol. William Goossen Stichting Health Base, Results 4 Care v1.1 21 dec 2018 Zie nl.HealthBase.StoppenMetRoken-v1.1%282018NL%29.pdf. Zie BITS voor de originele indiening: ZIB-753
Anatomische Locatie Informatie over de anatomische locatie van een observatie, diagnose, probleem, verrichting, behandeling door een patient of een zorgverlener. William Goossen Synergetics Benelux BV, Poema Nationaal Epilepsie Register, Results 4 Care v0.7 21 dec 2018 Zie nl.results4care.AnatomischeLocatie-v0.7(2018NL).pdf. Zie BITS voor de originele indiening: ZIB-754
Nijmegen Continuity Questionnaire (NCQ) Informatie over de Nijmeegse Continuity Questionnaire (NCQ) als meting van de continuïteit van zorg vanuit het perspectief van de patiënt tijdens zwangerschap en bevalling over de primaire en secundaire zorg-instellingen. William Goossen Stichting Perined, Results 4 Care v0.1 21 dec 2018 Zie nl.perined.NCQ-v0.1(2018NL).pdf. Zie BITS voor de originele indiening: ZIB-755
Performance Status Informatie over de WHO score (ook wel ECOG of Zubrod performance status) als beoordeling van het algemene welzijn en kwaliteit van leven van patiënten met kanker, om de verdere behandeling te bepalen. Linda Mook OncoZON - 21 dec 2018 Zie ZIB_PerformanceStatus.pdf. Zie BITS voor de originele indiening: ZIB-775
Clinical Trials - Onderzoeken Informatie over clinical trials/onderzoeken om als register te kunnen bijhouden. Linda Mook OncoZON, IKNL, oncologie 2.0, DICA - 21 dec 2018 Zie ZIB_ClinicalTrials-Onderzoeken.pdf. Zie BITS voor de originele indiening: ZIB-776
Clinical Risk Score Informatie over de preoperative Prognostic Index die wordt gebruikt om het risico op overlijden van een patient bij of 5 jaar na een grote operatie voor colorectaal kanker waarbij metastasen in de lever worden behandeld. Hoe hoger de score hoe lager de kans op het behalen van deze 5-jaars overleving. Linda Mook OncoZON, IKNL, oncologie 2.0, DICA - 21 dec 2018 Zie ZIB_clinical_risk_score.pdf. Zie BITS voor de originele indiening: ZIB-777
Genetic Profile Informatie over bekende genetische profielen en mutaties van de patiënt die associaties hebben met het voorkomen van bepaalde aandoeningen. Linda Mook OncoZON, IKNL, Perinatologie, ERN's, PALGA, klinisch genetici NL (VKGN) - 21 dec 2018 Zie ZIB_genetic_profile.pdf. Zie BITS voor de originele indiening: ZIB-778
DAS-28 score Belangrijke maat voor ziekteactiviteit ten behoeve van spiegelrapportage en kwaliteitsregistratie bij reumatologie. Hein Bernelot Moens Nederlandse Vereniging voor Reumatologie - 25 maart 2019 Volgt.
Care Team Informatie over teams die zorg leveren bijv. in de ouderenzorg. Met name in de wijkverpleging zijn dit vrij autonoom opererende teams. Zonder deze informatie zijn coördinatiemechanismen om informatie goed te leiden onontkoombaar. Marije Kuiper ecare - 25 maart 2019 Er is inmiddels wel een HL7 FHIR-profiel maar nog geen zib: A nl-core base CareTeam profile, that references to all relating Dutch Health and Care Information models or HCIM (Dutch: Zorginformatiebouwsteen or ZIB) profiles. This profile is not based on a ZIB, beceause no ZIB exists for the CareTeam concept.


Vooraankondigingen

Naam nieuwe zib Korte omschrijving van het concept Indiener Betrokken partijen Versienummer Datum opname in register Datum laatste update Aanvullende informatie
Verwijzing/Overdracht Het verwijzen of overdragen van een patiënt naar een andere zorgaanbieder en/of zorgverlener. Het betreft vooral de logistieke gegevens behorende bij een verwijzing/overdracht. Michael van der Zel, Christine van der Aa UMCG, Project Moeder&Kind v1.0.4 16 okt 2017 28 aug 2018 Zie nl.zorg.Verwijzing-1.0.4a. Ter nadere uitwerking wordt afstemming gezocht met de NHG omtrent het onderwerp Correspondentie/Verwijzing.
BedPlek In het kader van Klinische Capaciteit: Plek waar bouwkundig gezien een bed kan staan inclusief de eigenschappen. Tjibbe Hoogstins, Michael van der Zel UMCG v1.0.2 16 okt 2017 5 sep 2018 Zie nl.umcg.BedPlek-v1.0.2.
BedGebruik In het kader van Klinische Capaciteit: Een bedgebruik is de registratie van het gebruik van een bed(plek) voor een opname. Tjibbe Hoogstins, Michael van der Zel UMCG v1.0.1 16 okt 2017 5 sep 2018 Zie nl.umcg.BedGebruik-v1.0.1.
Overlijdensgegevens Informatie over en rond het overlijden van een patiënt. Michael van der Zel UMCG v0.4 17 jan 2018 5 sep 2018 Zie nl.nfu.psi.Overlijdensgegevens v0.4.


Kandidaat-zibs

Naam nieuwe zib Korte omschrijving van het concept Indiener Betrokken partijen Versienummer Datum opname in register Datum laatste update Aanvullende informatie
(geen)


Ingetrokken

Naam nieuwe zib Korte omschrijving van het concept Indiener Betrokken partijen Versienummer Datum opname in register Datum laatste update Aanvullende informatie
Bevalling Relevante informatie rond de bevalling. Christine van der Aa Project Moeder&Kind v0.1 16 okt 2017 29 aug 2018 Zie Kandidaat_zib_Bevalling_v0.1. Dit voorstel is ingetrokken wegens geen verder vervolg binnen het project Moeder&Kind.


Opgenomen als DCM

Naam nieuwe zib Korte omschrijving van het concept Indiener Betrokken partijen Versienummer Datum opname in register Datum laatste update Aanvullende informatie
(geen)


Zib-centrum

Voor verdere informatie, zie de website van het Zib-centrum van Nictiz.