hwg:V6.10.0.1 Ontwerp Huisartswaarneemgegevens Transacties: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Copy of V6.10.1)
(geen verschil)

Versie van 31 jul 2014 om 12:20

{{#customtitle:Transacties|Transacties}}

Dit materiaal is onderdeel van Huisartswaarneming V6.10.0.1 Ontwerp Huisartswaarneemgegevens.
 • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
 • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Transacties

De onderstaande transacties kunnen worden uitgevoerd in het huisartswaarneemproces.Transactie - Opvragen Professionele Samenvatting

Opvragen Professionele Samenvatting met index


Doel

Het kunnen opvragen van een Professionele Samenvatting om over de juiste informatie van een patiënt te beschikken tijdens de waarneming.


Actoren

 • Waarnemend huisarts.


Interacties

 • Opvragen Professionele Samenvatting;
 • Opleveren Professionele Samenvatting.


Usecase

Precondities:

 • De waarnemend huisarts is ingelogd in zijn Huisarts Informatie Systeem;
 • De waarnemend huisarts is aangemeld bij de index;
 • De waarnemend huisarts is geautoriseerd om de Professionele Samenvatting op te vragen bij de vaste huisarts.

Trigger:

 • Patiënt meldt zich bij Centrale Huisartsenpost met een hulpvraag.

Basic flow:

 1. De waarnemend huisarts verifieert de identiteit van de patiënt.
 2. De waarnemend huisarts vraagt via de index de Professionele Samenvatting op.
 3. Het Huisarts Informatie Systeem van de waarnemend huisarts ontvangt de Professionele Samenvatting.
 4. Het Huisarts Informatie Systeem van de waarnemend huisarts toont de Professionele Samenvatting.

Alternatieve flow:

 • Er is geen Professionele Samenvatting beschikbaar van de patiënt.
 1. De waarnemend huisarts voert waarneemconsult uit zonder Professionele Samenvatting.

Postcondities:

 • De Professionele Samenvatting is inzichtelijk voor de waarnemend huisarts.


Opvragen Professionele Samenvatting zonder index


Doel

Het kunnen opvragen van een Professionele Samenvatting om over de juiste informatie van een patiënt te beschikken tijdens de waarneming.


Actoren

 • Waarnemend huisarts;
 • Vaste huisarts.


Interacties

 • Opvragen Professionele Samenvatting;
 • Opleveren Professionele Samenvatting.


Usecase

Precondities:

 • De waarnemend huisarts is ingelogd in zijn Huisarts Informatie Systeem;
 • De waarnemend huisarts is geautoriseerd om de Professionele Samenvatting op te vragen bij de vaste huisarts;
 • Er is een beveiligde manier waarop gegevens elektronisch tussen de waarnemend huisarts en vaste huisarts uitgewisseld worden.

Trigger:

 • Patiënt meldt zich bij Centrale Huisartsenpost met een hulpvraag.

Basic flow:

 1. De waarnemend huisarts verifieert de identiteit van de patiënt.
 2. De waarnemend huisarts informeert bij de patiënt naar de vaste huisarts van de patiënt.
 3. De waarnemend huisarts vraagt bij de vaste huisarts de Professionele Samenvatting op.
 4. De vaste huisarts stuurt de waarnemend huisarts de Professionele Samenvatting op.
 5. Het Huisarts Informatie Systeem van de waarnemend huisarts ontvangt de Professionele Samenvatting.
 6. Het Huisarts Informatie Systeem van de waarnemend huisarts toont de Professionele Samenvatting.

Alternatieve flow:

 • Er is geen Professionele Samenvatting beschikbaar van de patiënt.
 1. De waarnemend huisarts voert waarneemconsult uit zonder Professionele Samenvatting.
 • De patiënt heeft geen vaste huisarts.
 1. De waarnemend huisarts informeert bij de patiënt of hij onlangs een consult heeft gehad bij een andere huisarts.
 2. De patiënt informeert de waarnemend huisarts over de recente contacten.
 3. De waarnemend huisarts vraagt bij deze zorgverlener(s) een Professionele Samenvatting op.
 4. De waarnemend huisarts voert waarneemconsult uit.

Postcondities:

 • De Professionele Samenvatting is inzichtelijk voor de waarnemend huisarts.

Waarschuwing:Titelweergave "Transactie - Versturen Waarneembericht" overschrijft eerdere titelweergave "Transactie - Opvragen Professionele Samenvatting".


Transactie - Versturen Waarneembericht

Versturen Waarneembericht met index


Doel

De vaste huisarts voorzien van informatie over de tijdens de waarneemsituatie verleende zorg aan de patiënt met behulp van het Waarneembericht.


Actoren

 • Waarnemend huisarts;
 • Vaste huisarts.


Interacties

 • Versturen waarneembericht;
 • Ontvangstbevestiging.


Usecase

Precondities:

 • De waarnemend huisarts is ingelogd in zijn Huisarts Informatie Systeem;
 • De waarnemend huisarts is aangemeld bij de index;
 • De vaste huisarts is aangemeld bij de index;
 • De waarnemend huisarts is geautoriseerd om het Waarneembericht te sturen naar de vaste huisarts.
 • Het Huisarts Informatie Systeem van de vaste huisarts is in staat het Waarneembericht te ontvangen en verwerken.

Trigger:

 • De waarnemend huisarts heeft de patiënt op consult gehad.

Basic flow:

1. De waarnemend huisarts voert waarneemconsult uit.
2. De waarnemend huisarts stelt waarneemverslag op.
3. De waarnemend huisarts stuurt Waarneembericht naar vaste huisarts.
4. Het Huisarts Informatie Systeem van de vaste huisarts stuurt ontvangstbevestiging naar waarnemend huisarts.
5. De vaste huisarts neemt waarneemverslag op in het Huisarts Informatie Systeem.
6. De waarnemend huisarts kenmerkt het waarneemverslag als zijnde kopie.

Alternatieve flow:

 • De patiënt heeft geen vaste huisarts.
1. De waarnemend huisarts stelt waarneemverslag op.
2. De waarnemend huisarts meldt Waarneembericht aan bij index.
3. Het waarneemverslag blijft via de index beschikbaar bij waarnemend huisarts.
 • De waarnemend huisarts ontvangt geen ontvangstbevestiging of een foutmelding n.a.v. van het Waarneembericht van de vaste huisarts.
Er zijn dan twee opties:
1. De waarnemend huisarts meldt het waarneemverslag aan bij de index.
 • De waarnemend huisarts stelt waarneemverslag op.
 • De waarnemend huisarts stuurt Waarneembericht naar vaste huisarts.
 • Het Huisarts Informatie Systeem van de vaste huisarts stuurt geen ontvangstbevestiging naar waarnemend huisarts.
 • De waarnemend huisarts meldt Waarneembericht aan bij index.
 • Het waarneemverslag blijft via de index beschikbaar bij waarnemend huisarts.
2. De waarnemend huisarts informeert de vaste huisarts via een andere weg.
 • De waarnemend huisarts stelt waarneemverslag op.
 • De waarnemend huisarts stuurt Waarneembericht naar vaste huisarts.
 • Het Huisarts Informatie Systeem van de vaste huisarts stuurt geen ontvangstbevestiging naar waarnemend huisarts.
 • De waarnemend huisarts informeert de vaste huisarts via een andere weg over de zorg die de waarnemend huisarts heeft verleend aan de patiënt.

Postcondities:

 • Het Waarneembericht van de waarnemend huisarts is verstuurd naar de vaste huisarts.
 • Het waarneemverslag van de waarnemend huisarts is opgenomen in het Huisarts Informatie Systeem van de vaste huisarts.


Versturen Waarneembericht zonder index


Doel

De vaste huisarts voorzien van informatie over de tijdens de waarneemsituatie verleende zorg aan de patiënt met behulp van het Waarneembericht.


Actoren

 • Waarnemend huisarts;
 • Vaste huisarts.


Interacties

 • Versturen Waarneembericht;
 • Ontvangstbevestiging.


Usecase

Precondities:

 • De waarnemend huisarts is ingelogd in het Huisarts Informatie Systeem;
 • De waarnemend huisarts is geautoriseerd om het Waarneembericht te sturen naar de vaste huisarts;
 • Er is een beveiligde manier waarop gegevens elektronisch tussen de waarnemend huisarts en vaste huisarts uitgewisseld worden.

Trigger:

 • De waarnemend huisarts heeft de patiënt op consult gehad.

Basic flow:

1. De waarnemend huisarts voert waarneemconsult uit.
2. De waarnemend huisarts stelt waarneemverslag op.
3. De waarnemend huisarts stuurt Waarneembericht naar vaste huisarts.
4. Het Huisarts Informatie Systeem van de vaste huisarts stuurt ontvangstbevestiging naar waarnemend huisarts.
5. De vaste huisarts neemt waarneemverslag op in het Huisarts Informatie Systeem.

Alternatieve flow:

 • De patiënt heeft geen vaste huisarts.
1. De waarnemend huisarts stelt waarneemverslag op.
2. De waarnemend huisarts neemt waarneemverslag op in het Huisarts Informatie Systeem.
 • De waarnemend huisarts ontvangt geen ontvangstbevestiging of een foutmelding n.a.v. van het Waarneembericht van de vaste huisarts.
 • De waarnemend huisarts stelt waarneemverslag op.
 • De waarnemend huisarts stuurt Waarneembericht naar vaste huisarts.
 • Het Huisarts Informatie Systeem van de vaste huisarts stuurt geen ontvangstbevestiging naar waarnemend huisarts.
 • De waarnemend huisarts informeert de vaste huisarts via een andere weg over de zorg die de waarnemend huisarts heeft verleend aan de patiënt.
 • Tot het moment waarop het waarneemverslag is opgenomen in het Huisarts Informatie Systeem van de vaste huisarts, blijft deze beschikbaar bij de waarnemend huisarts.

Postcondities:

 • Het Waarneembericht van de waarnemend huisarts is verstuurd naar de vaste huisarts.
 • Het waarneemverslag van de waarnemend huisarts is opgenomen in het Huisarts Informatie Systeem van de vaste huisarts.