hwg:V6.10.1 Ontwerp Huisartswaarneemgegevens: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 15: Regel 15:
 
* Vertegenwoordigers van zorgverleners.
 
* Vertegenwoordigers van zorgverleners.
  
{{:hwg:V6.10 Ontwerp_Huisartswaarneemgegevens_Kaders_en_uitgangspunten}}
+
{{:hwg:V6.10.1 Ontwerp_Huisartswaarneemgegevens_Kaders_en_uitgangspunten}}

Versie van 9 aug 2013 om 12:13

{{#customtitle:Ontwerp huisartswaarneemgegevens|Ontwerp huisartswaarneemgegevens}}

Inleiding

Dit document beschrijft hoe de toepassing Huisartswaarneemgegevens (Hwg) is ontworpen, en hoe deze toepassing het (zorg)proces ondersteunt.

Doel en scope

De toepassing Hwg richt zich op de elektronische uitwisseling van een selectie van patiëntgegevens tussen huisartsen die werken tijdens praktijkuren en huisartsen die werkzaam zijn tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten, en tijdens feestdagen. In de meeste gevallen zijn dit de processen die zich afspelen rondom een patiënt die op een Centrale Huisartsenpost (CHP) komt. De toepassing omvat ook de gegevensuitwisseling van huisartsen die aan passantenwaarneming doen (waarneming voor de huisarts van patiënten die niet bij hun vaste huisarts in de buurt zijn). Passantenwaarneming is een functionaliteit waarmee een HIS een professionele samenvatting op kan vragen ten behoeve van waarneming van een passant. De toepassing Hwg dient ter ondersteuning van de besluitvorming tijdens de waarneming van de vaste huisarts door een waarnemend huisarts via de AORTA-basisinfrastructuur. De toepassing maakt het tevens mogelijk om bevindingen die tijdens de waarneming zijn gedaan elektronisch terug te koppelen aan de vaste huisarts, zodat deze hiermee het medisch dossier van de patiënt kan bijwerken. Een gevolg van het gebruik van de toepassing Hwg is dat ook voor patiënten zonder vaste huisarts toch informatie van bezoeken aan huisartsen en CHP’s beschikbaar is bij huisartsen. Het document beschrijft welke concepten een belangrijke rol spelen in dit domein en wat hun onderlinge relatie is. Tevens beschrijft het document welke actoren, bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten deel uitmaken van dit domein en beschikbaar zijn om te worden (her)gebruikt in zorgtoepassingen. Zie de definities in [Arch Dom & ZT] voor een algemene bespreking van het domeinconcept.

Doelgroep

De doelgroep voor dit document bestaat uit:

  • Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
  • Vertegenwoordigers van zorgverleners.



Kaders en uitgangspunten

Externe normen en kaders

De beroepsgroep van huisartsen, vertegenwoordigd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft een minimale set gegevens vastgesteld. Deze minimale set gegevens geldt als samenvatting van het medisch dossier van een patiënt bij een huisarts. Deze set is de Professionele Pamenvatting (PS). Daarnaast heeft het NHG een minimale set gegevens vastgesteld die in een verslag gerapporteerd wordt aan de vaste huisarts van de patiënt die een bezoek heeft gebracht aan een waarnemend huisarts. Dit is het waarneemverslag. Deze sets van gegevens vormen de functionele kern van de uitwisseling van gegevens binnen de informatiestandaard HWG. De bron voor deze gegevenssets is de Richtlijn Gegevensuitwisseling huisarts en Centrale Huisartsenpost (CHP) van het NHG.