hwg:V6.10.1 Ontwerp Huisartswaarneemgegevens Berichtdefinities: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{#customtitle:Berichtdefinities|Berichtdefinities}} <noinclude>{{DocumentPart|ns=hwg|title=V6.10.1_Ontwerp_Huisartswaarneemgegevens}}</noinclude> =Berichtdefiniti...')
 
k (Tekst vervangen - "{{#customtitle:" door "{{DISPLAYTITLE:")
 
(2 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
{{#customtitle:Berichtdefinities|Berichtdefinities}}
+
{{DISPLAYTITLE:Berichtdefinities|Berichtdefinities}}
 
<noinclude>{{DocumentPart|ns=hwg|title=V6.10.1_Ontwerp_Huisartswaarneemgegevens}}</noinclude>
 
<noinclude>{{DocumentPart|ns=hwg|title=V6.10.1_Ontwerp_Huisartswaarneemgegevens}}</noinclude>
  
Regel 29: Regel 29:
 
|-
 
|-
 
|Episode (0..*)  
 
|Episode (0..*)  
|Zie [Def
+
|De chronologische verzameling van medische gegevens vastgelegd in het medisch dossier van één patiënt die de toestandsverandering in de tijd weergeeft betreffende één gezondheidsprobleem‟ [HIS REF          MODEL]. Episodes kunnen kort of lang duren (bijv. bronchitis of astma).  
huisartsendomein],
 
GBX.HA.t2040.  
 
 
|Huisartsendomein;  
 
|Huisartsendomein;  
 
Episode  
 
Episode  
Regel 43: Regel 41:
 
|-
 
|-
 
|Contact (0..*)  
 
|Contact (0..*)  
|Zie [Def
+
|Een huisarts-patiënt contact is een vorm van communicatie tussen een huisarts of diens gemandateerde en een patiënt. Dit kan zijn door visite, per telefoon, per e-mail of per consult. Een contact kan bestaan uit meerdere deelcontacten met het doel ieder deelcontact apart aan één episode te kunnen hangen.  
huisartsendomein],  
 
GBX.HA.t2040.  
 
 
|Huisartsendomein;
 
|Huisartsendomein;
 
Contact
 
Contact
Regel 54: Regel 50:
 
|-
 
|-
 
|Journaalregel (0..*)
 
|Journaalregel (0..*)
|Zie [Def
+
|Eén regel uit het 'chronologisch overzich van patiëntgegevens' [RL HA HAP].
huisartsendomein],
 
GBX.HA.t2040.
 
 
|Huisartsendomein;
 
|Huisartsendomein;
 
Journaalregel
 
Journaalregel
Regel 76: Regel 70:
 
|-
 
|-
 
|Uitslag (0..*)
 
|Uitslag (0..*)
|Zie [Def
+
|'Het resultaat (uitkomst) van een bepaling' [HIS REF MODEL]. Gegevens met betrekking tot metingen of bepalingen die door de huisarts (of andere medewerkers in de praktijk) zijn gedaan of labbepalingen waarvan de huisarts de uitslag heeft ontvangen en de reusltaten heeft opgenomen in het medisch dossier.
huisartsendomein],
 
GBX.HA.t2040.
 
 
|Huisartsendomein;
 
|Huisartsendomein;
 
Uitslag
 
Uitslag
Regel 98: Regel 90:
 
|-
 
|-
 
|Overdrachtinformatie (0..*)
 
|Overdrachtinformatie (0..*)
|Zie [Def
+
|Extra aandachtspunten die voor de zorg van belang zijn en die een huisarts vastgelegd kan hebben in zijn HIS.
huisartsendomein],
 
GBX.HA.t2040.
 
 
|Huisartsendomein;
 
|Huisartsendomein;
 
Overdrachtinformatie
 
Overdrachtinformatie
Regel 116: Regel 106:
 
|-
 
|-
 
|Contact (1)  
 
|Contact (1)  
|Zie [Def
+
|Een huisarts-patiënt contact is een vorm van communicatie tussen een huisarts of diens gemandateerde en een patiënt. Dit kan zijn door visite, per telefoon, per e-mail of per consult. Een contact kan bestaan uit meerdere deelcontacten met het doel ieder deelcontact apart aan één episode te kunnen hangen.  
huisartsendomein],  
 
GBX.HA.t2040.  
 
 
|Huisartsendomein;  
 
|Huisartsendomein;  
 
Contact
 
Contact
Regel 126: Regel 114:
 
|-
 
|-
 
|Journaalregel (1..*)  
 
|Journaalregel (1..*)  
|Zie [Def
+
|Het betreft alle journaalregels
huisartsendomein],  
+
van alle geselecteerde
GBX.HA.t2040.  
+
contacten, zie GBX.HWG.t2020,
 +
Contact.
 
|Huisartsendomein;
 
|Huisartsendomein;
 
Journaalregel
 
Journaalregel
Regel 137: Regel 126:
 
|-
 
|-
 
|Episode (0..*)
 
|Episode (0..*)
|Zie [Def
+
|De chronologische verzameling van medische gegevens vastgelegd in het medisch dossier van één patiënt die de toestandsverandering in de tijd weergeeft betreffende één gezondheidsprobleem‟ [HIS REF          MODEL]. Episodes kunnen kort of lang duren (bijv. bronchitis of astma).  
huisartsendomein],
 
GBX.HA.t2040.
 
 
|Huisartsendomein;
 
|Huisartsendomein;
 
Episode
 
Episode
Regel 159: Regel 146:
 
|-
 
|-
 
|Overdrachtinformatie (0..1)
 
|Overdrachtinformatie (0..1)
|Zie [Def
+
|Extra aandachtspunten die voor de zorg van belang zijn en die een huisarts vastgelegd kan hebben in zijn HIS.
huisartsendomein],
 
GBX.HA.t2040.
 
 
|Huisartsendomein;
 
|Huisartsendomein;
 
Overdrachtinformatie
 
Overdrachtinformatie
Regel 180: Regel 165:
 
|-
 
|-
 
|Uitslag (0..*)
 
|Uitslag (0..*)
|Zie [Def
+
|'Het resultaat (uitkomst) van een bepaling' [HIS REF MODEL]. Gegevens met betrekking tot metingen of bepalingen die door de huisarts (of andere medewerkers in de praktijk) zijn gedaan of labbepalingen waarvan de huisarts de uitslag heeft ontvangen en de reusltaten heeft opgenomen in het medisch dossier.
huisartsendomein],
 
GBX.HA.t2040.
 
 
|Huisartsendomein;
 
|Huisartsendomein;
 
Uitslag
 
Uitslag

Huidige versie van 20 jul 2020 om 01:11


Dit materiaal is onderdeel van Huisartswaarneming V6.10.1_Ontwerp_Huisartswaarneemgegevens.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Berichtdefinities

Cardinaliteiten die voorkomen zijn: 0..1 : nul of één attribuut aanwezig 1 : verplicht één attribuut aanwezig 0..* : nul of meer attributen aanwezig 1..* : één of meer attributen aanwezig

PS-bericht

Gegevens kunnen lokaal, binnen het VHS of WHS worden afgeschermd. Wanneer een PS wordt opgevraagd, wordt alleen de niet-afgeschermde informatie die voldoet aan de criteria van een PS opgeleverd in het PS-bericht (bijvoorbeeld als van de laatste 5 contacten er 1 is afgeschermd, zal er een ouder contact mee opgeleverd moeten worden). Een PS-bericht wordt samengesteld uit alle systemen waarvoor geldt dat zij informatie over de patiënt hebben die binnen de criteria voor opleveren vallen. In een PS-bericht kunnen dus ook gegevens uit WHS-en opgenomen zijn indien een Waarneembericht van die patiënt is aangemeld bij de verwijsindex. De definitie van het bericht is gespecificeerd in GBX.HWG.t2020.

Tabel GBX.HWG.t2020: Specificatie van een PS-bericht
Attribuut Definitie Herkomst Specificatie
Episode (0..*) De chronologische verzameling van medische gegevens vastgelegd in het medisch dossier van één patiënt die de toestandsverandering in de tijd weergeeft betreffende één gezondheidsprobleem‟ [HIS REF MODEL]. Episodes kunnen kort of lang duren (bijv. bronchitis of astma). Huisartsendomein;

Episode

Het betreft alle open episodes

inclusief de datum van het laatste contact. Indien geen datum laatste contact aanwezig is wordt de datum van aanmaken van de episode meegegeven.

Contact (0..*) Een huisarts-patiënt contact is een vorm van communicatie tussen een huisarts of diens gemandateerde en een patiënt. Dit kan zijn door visite, per telefoon, per e-mail of per consult. Een contact kan bestaan uit meerdere deelcontacten met het doel ieder deelcontact apart aan één episode te kunnen hangen. Huisartsendomein;

Contact

Het betreft alle contacten van de

laatste vier maanden, en tenminste de laatste vijf contacten.

Journaalregel (0..*) Eén regel uit het 'chronologisch overzich van patiëntgegevens' [RL HA HAP]. Huisartsendomein;

Journaalregel

Het betreft alle journaalregels

van alle geselecteerde contacten, zie GBX.HWG.t2020, Contact.

Voorschrift (0..*) Zie [Def

medicatiedomein], GBX.dMED.t2120.

Medicatiedomein;

Voorschrift

Het betreft alle actuele en

chronische voorschriften binnen de periode van de contacten (zie GBX.HWG.t2020, Contact).

Uitslag (0..*) 'Het resultaat (uitkomst) van een bepaling' [HIS REF MODEL]. Gegevens met betrekking tot metingen of bepalingen die door de huisarts (of andere medewerkers in de praktijk) zijn gedaan of labbepalingen waarvan de huisarts de uitslag heeft ontvangen en de reusltaten heeft opgenomen in het medisch dossier. Huisartsendomein;

Uitslag

Het betreft alle metingen en

uitslagen die in NHG tabel 45 gecodeerd kunnen worden, en die bovendien geregistreerd zijn binnen de periode van de contacten, zie GBX.HWG.t2020, Contact.

Conditie (0..*) Zie [Def

huisartsendomein], GBX.HA.t2040.

Conditiedomein;

Conditie

Het betreft alle condities die in het systeem beschikbaar zijn.
Overdrachtinformatie (0..*) Extra aandachtspunten die voor de zorg van belang zijn en die een huisarts vastgelegd kan hebben in zijn HIS. Huisartsendomein;

Overdrachtinformatie

Het betreft alle overdrachtinformatie die in het systeem beschikbaar is.

Waarneembericht

Tabel GBX.HWG.t2030: Specificatie van een WB
Attribuut Definitie Herkomst Specificatie
Contact (1) Een huisarts-patiënt contact is een vorm van communicatie tussen een huisarts of diens gemandateerde en een patiënt. Dit kan zijn door visite, per telefoon, per e-mail of per consult. Een contact kan bestaan uit meerdere deelcontacten met het doel ieder deelcontact apart aan één episode te kunnen hangen. Huisartsendomein;

Contact

Het betreft alle (deel)contacten

die binnen deze waarneming hebben plaatsgevonden.

Journaalregel (1..*) Het betreft alle journaalregels

van alle geselecteerde contacten, zie GBX.HWG.t2020, Contact.

Huisartsendomein;

Journaalregel

Het betreft alle journaalregels

van de (deel)contacten binnen dit waarneemcontact. Zie GBX.HWG.t2030, Contact.

Episode (0..*) De chronologische verzameling van medische gegevens vastgelegd in het medisch dossier van één patiënt die de toestandsverandering in de tijd weergeeft betreffende één gezondheidsprobleem‟ [HIS REF MODEL]. Episodes kunnen kort of lang duren (bijv. bronchitis of astma). Huisartsendomein;

Episode

Het betreft de naam en of

ICPC-code van het episodevoorstel.

Voorschrift (0..*) Zie [Def

medicatiedomein], GBX.dMED.t2120.

Medicatiedomein;

Voorschrift

Het betreft de voorgeschreven

medicatie van de (deel)contacten binnen dit waarneemcontact(zie GBX.HWG.t2030, Contact).

Overdrachtinformatie (0..1) Extra aandachtspunten die voor de zorg van belang zijn en die een huisarts vastgelegd kan hebben in zijn HIS. Huisartsendomein;

Overdrachtinformatie

Het betreft alle

overdrachtinformatie naar aanleiding van de (deel)contacten binnen dit waarneemcontact (zie GBX.HWG.t2030, Contact).

Waarnemend huisarts (1) Zie [Def

huisartsendomein], GBX.HA.t2030.

Huisartsendomein;

Contact

Betreft de identiteitsgegevens van de waarnemend husiarts.
Uitslag (0..*) 'Het resultaat (uitkomst) van een bepaling' [HIS REF MODEL]. Gegevens met betrekking tot metingen of bepalingen die door de huisarts (of andere medewerkers in de praktijk) zijn gedaan of labbepalingen waarvan de huisarts de uitslag heeft ontvangen en de reusltaten heeft opgenomen in het medisch dossier. Huisartsendomein;

Uitslag

Het betreft alle uitslagen naar

aanleiding van de (deel)contacten binnen dit waarneemcontact (zie GBX.HWG.t2030, Contact).

NB. In één contact kunnen meerdere gezondheidsproblemen van een patiënt besproken worden. Ieder van deze gezondheidsproblemen moet in een apart deelcontact geregistreerd worden. Zo kan de vaste huisarts bij verwerking van het waarneembericht ieder deelcontact aan een aparte (reeds bestaande) episode van de patiënt koppelen.