hwg:V6.10.1 Ontwerp Huisartswaarneemgegevens Profielbeschrijving: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Profielbeschrijving)
(Profielbeschrijving)
Regel 6: Regel 6:
 
Zowel de waarnemer als de gegevensverstrekker maken ieder gebruik van een Huisartsen Informatie Systeem (HIS). Wanneer sprake is van een huisartswaarneming, kan de waarnemer relevante gegevens opvragen bij de gegevensverstrekker. Deze gegevens worden opgevraagd in de vorm van een Professionele Samenvatting (PS). Door het versturen van een waarneembericht door de waarnemer kan de gegevensverstrekker worden geïnformeerd over de waarneming.
 
Zowel de waarnemer als de gegevensverstrekker maken ieder gebruik van een Huisartsen Informatie Systeem (HIS). Wanneer sprake is van een huisartswaarneming, kan de waarnemer relevante gegevens opvragen bij de gegevensverstrekker. Deze gegevens worden opgevraagd in de vorm van een Professionele Samenvatting (PS). Door het versturen van een waarneembericht door de waarnemer kan de gegevensverstrekker worden geïnformeerd over de waarneming.
  
De onderstaande transacties kunnen worden uitgevoerd in het huisartswaarneemproces. Bij de transacties staat welke actoren een rol spelen in de transactie en of de transactie optioneel of required is binnen het profiel van Huisartswaarneemgegevens (HWG).
+
De onderstaande transacties kunnen worden uitgevoerd in het huisartswaarneemproces. Bij de transacties staat welke actoren een rol spelen in de transactie en of de transactie optioneel of required is binnen de informatiestandaard HWG.
  
  

Versie van 20 aug 2013 om 08:28

{{#customtitle:Profielbeschrijving|Profielbeschrijving}}

Dit materiaal is onderdeel van Huisartswaarneming V6.10.1 Ontwerp Huisartswaarneemgegevens.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Profielbeschrijving

Zowel de waarnemer als de gegevensverstrekker maken ieder gebruik van een Huisartsen Informatie Systeem (HIS). Wanneer sprake is van een huisartswaarneming, kan de waarnemer relevante gegevens opvragen bij de gegevensverstrekker. Deze gegevens worden opgevraagd in de vorm van een Professionele Samenvatting (PS). Door het versturen van een waarneembericht door de waarnemer kan de gegevensverstrekker worden geïnformeerd over de waarneming.

De onderstaande transacties kunnen worden uitgevoerd in het huisartswaarneemproces. Bij de transacties staat welke actoren een rol spelen in de transactie en of de transactie optioneel of required is binnen de informatiestandaard HWG.


Tabel Transacties, actoren, omschrijving en optionaliteit
Transacties Actoren Omschrijving Optionaliteit

Opvragen Professionele Samenvatting (PS)

Huisarts

Zorgverlener die zelf geen huisarts is

Zorgaanbieder medewerker die zelf geen huisarts is

Het kunnen opvragen van een Professionele Samenvatting (PS) om over de juiste informatie van een patiënt te beschikken tijdens de waarneming.

R

Versturen Waarneembericht (WB)

Huisarts

Zorgverlener die zelf geen huisarts is

Zorgaanbieder medewerker die zelf geen huisarts is

De vaste huisarts (VH) voorzien van informatie over de tijdens de waarneemsituatie verleende zorg aan de patiënt met behulp van het waarneembericht.

R


Component diagram van het huisartswaarneemgegevens proces