hwg:V6.10.1 Ontwerp Huisartswaarneemgegevens Profielbeschrijving: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Profielbeschrijving)
(Profielbeschrijving)
Regel 19: Regel 19:
 
[[hwg:V6.10.1_Ontwerp_Huisartswaarneemgegevens#Transactie_-_Opvragen_Professionele_Samenvatting|Opvragen Professionele Samenvatting (PS)]]
 
[[hwg:V6.10.1_Ontwerp_Huisartswaarneemgegevens#Transactie_-_Opvragen_Professionele_Samenvatting|Opvragen Professionele Samenvatting (PS)]]
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
Huisarts
+
PS opvrager
  
Zorgverlener die zelf geen huisarts is
+
PS verstrekker
 
 
Zorgaanbieder medewerker die zelf geen huisarts is
 
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
Het kunnen opvragen van een Professionele Samenvatting (PS) om over de juiste informatie van een patiënt te beschikken tijdens de waarneming.
+
Het kunnen opvragen van een Professionele Samenvatting om over de juiste informatie van een patiënt te beschikken tijdens de waarneming.
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
R
 
R
Regel 32: Regel 30:
 
[[hwg:V6.10.1_Ontwerp_Huisartswaarneemgegevens#Transactie_-_Versturen_Waarneembericht|Versturen Waarneembericht (WB)]]
 
[[hwg:V6.10.1_Ontwerp_Huisartswaarneemgegevens#Transactie_-_Versturen_Waarneembericht|Versturen Waarneembericht (WB)]]
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
Huisarts
+
WB verstrekker
 
 
Zorgverlener die zelf geen huisarts is
 
  
Zorgaanbieder medewerker die zelf geen huisarts is
+
WB ontvanger
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
De vaste huisarts (VH) voorzien van informatie over de tijdens de waarneemsituatie verleende zorg aan de patiënt met behulp van het waarneembericht.
+
De WB ontvanger voorzien van informatie over de tijdens de waarneemsituatie verleende zorg aan de patiënt met behulp van het Waarneembericht.
 
| style="background-color: white;"|
 
| style="background-color: white;"|
 
R
 
R

Versie van 20 aug 2013 om 08:54

{{#customtitle:Profielbeschrijving|Profielbeschrijving}}

Dit materiaal is onderdeel van Huisartswaarneming V6.10.1 Ontwerp Huisartswaarneemgegevens.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Profielbeschrijving

Zowel de waarnemer als de gegevensverstrekker maken ieder gebruik van een Huisartsen Informatie Systeem (HIS). Wanneer sprake is van een huisartswaarneming, kan de waarnemer relevante gegevens opvragen bij de gegevensverstrekker. Deze gegevens worden opgevraagd in de vorm van een Professionele Samenvatting (PS). Door het versturen van een waarneembericht door de waarnemer kan de gegevensverstrekker worden geïnformeerd over de waarneming.

De onderstaande transacties kunnen worden uitgevoerd in het huisartswaarneemproces. Bij de transacties staat welke actoren een rol spelen in de transactie en of de transactie optioneel of required is binnen de informatiestandaard HWG.


Tabel Transacties, actoren, omschrijving en optionaliteit
Transacties Actoren Omschrijving Optionaliteit

Opvragen Professionele Samenvatting (PS)

PS opvrager

PS verstrekker

Het kunnen opvragen van een Professionele Samenvatting om over de juiste informatie van een patiënt te beschikken tijdens de waarneming.

R

Versturen Waarneembericht (WB)

WB verstrekker

WB ontvanger

De WB ontvanger voorzien van informatie over de tijdens de waarneemsituatie verleende zorg aan de patiënt met behulp van het Waarneembericht.

R


Component diagram van het huisartswaarneemgegevens proces