hwg:V6.10.1 Ontwerp Huisartswaarneemgegevens Profielbeschrijving

Uit informatiestandaarden
Versie door Schmohl (overleg | bijdragen) op 14 aug 2013 om 07:56 (Profielbeschrijving)
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:Profielbeschrijving|Profielbeschrijving}}

Dit materiaal is onderdeel van Huisartswaarneming V6.10.1 Ontwerp Huisartswaarneemgegevens.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Profielbeschrijving

Concept: De vaste huisarts en centrale huisartsenpost maken ieder gebruik van een Huisartsen Informatie Systeem (HIS). Wanneer sprake is van een huisartswaarneming op de centrale huisartsenpost, kan de waarnemend huisarts relevante gegevens opvragen bij de vaste huisarts. Door het versturen van een waarneembericht door de centrale huisartsenpost kan de vaste huisarts worden geïnformeerd over de waarneming.

De volgende transacties kunnen worden uitgevoerd in het huisartswaarneemproces. BIj de transacties staat welke actoren een rol spelen in de transactie en of de transactie optioneel of required is binnen het profiel van de huisartswaarneemgegevens.


Tabel Transacties, actoren, omschrijving en optionaliteit
Transacties Actoren Omschrijving Optionaliteit

Opvragen Professionele Samenvatting

Huisarts

Zorgverlener die zelf geen huisarts is

Zorgaanbieder medewerker die zelf geen huisarts is

Het kunnen opvragen van een professionele samenvatting m over de juiste informatie van een patiënt te beschikken tijdens de waarneming.

R

Versturen Waarneembericht

Huisarts

Zorgverlener die zelf geen huisarts is

Zorgaanbieder medewerker die zelf geen huisarts is

De vaste huisarts voorzien van informatie over de tijdens de waarneemsituatie verleende zorg aan de patiënt met behulp van het waarneembericht.

R


Component diagram van het huisartswaarneemgegevens proces