hwg:V6.10.1 Ontwerp Huisartswaarneemgegevens Transactie Opvragen PS

Uit informatiestandaarden
Versie door Schmohl (overleg | bijdragen) op 12 aug 2013 om 15:07 (Opvragen Professionele Samenvatting met index)
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:Transactie - Opvragen Professionele Samenvatting|Transactie - Opvragen Professionele Samenvatting}}

Dit materiaal is onderdeel van Huisartswaarneming V6.10.1 Ontwerp Huisartswaarneemgegevens Transacties.
 • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
 • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Transactie - Opvragen Professionele Samenvatting

Opvragen Professionele Samenvatting met index


Doel

Het kunnen opvragen van een Professionele Samenvatting (PS) om over de juiste informatie van een patiënt te beschikken tijdens de waarneming.


Actoren

 • Waarnemend huisarts.


Interacties

 • Opvragen Professionele Samenvatting;
 • Opleveren Professionele Samenvatting.


Usecase

Precondities:

 • De waarnemend huisarts is ingelogd in zijn zorgsysteem (HIS);
 • De waarnemend huisarts is aangemeld bij de index;
 • De waarnemend huisarts is geautoriseerd om de professionele samenvatting op te vragen bij de vaste huisarts.

Trigger:

 • Patiënt meldt zich bij centrale huisartsen post met een hulpvraag.

Basic flow:

 1. De waarnemend huisarts verifieert de identiteit van de patiënt.
 2. De waarnemend huisarts vraagt via de index de professionele samenvatting op.
 3. Het systeem van de waarnemend huisarts ontvangt de professionele samenvatting.
 4. Het systeem van de waarnemend huisarts toont de professionele samenvatting.

Alternatieve flow:

 • Er is geen professionele samenvatting beschikbaar van de patiënt.
 1. De waarnemend huisarts voert waarneemconsult uit zonder professionele samenvatting.

Postcondities:

 • De professionele samenvatting is inzichtelijk voor de waarnemend huisarts.


Opvragen Professionele Samenvatting zonder index


Doel

Het kunnen opvragen van een Professionele Samenvatting (PS) om over de juiste informatie van een patiënt te beschikken tijdens de waarneming.


Actoren

 • Waarnemend huisarts;
 • Vaste huisarts.


Interacties

 • Opvragen Professionele Samenvatting;
 • Opleveren Professionele Samenvatting.


Usecase

Precondities:

 • De waarnemend huisarts is ingelogd in zijn zorgsysteem (HIS);
 • De waarnemend huisarts is geautoriseerd om de professionele samenvatting op te vragen bij de vaste huisarts;
 • Er is een beveiligde manier waarop gegevens elektronisch tussen de waarnemend- en vaste huisarts uitgewisseld worden.

Trigger:

 • Patiënt meldt zich bij centrale huisartsen post met een hulpvraag.

Basic flow:

 1. De waarnemend huisarts verifieert de identiteit van de patiënt.
 2. De waarnemend huisarts informeert bij de patiënt naar de vaste huisarts van de patiënt.
 3. De waarnemend huisarts vraagt bij de vaste huisarts de professionele samenvatting op.
 4. De vaste huisarts stuurt de waarnemend huisarts de professionele samenvatting op.
 5. Het systeem van de waarnemend huisarts ontvangt de professionele samenvatting.
 6. Het systeem van de waarnemend huisarts toont de professionele samenvatting.

Alternatieve flow:

 • Er is geen professionele samenvatting beschikbaar van de patiënt.
 1. De waarnemend huisarts voert waarneemconsult uit zonder professionele samenvatting.
 • De patiënt heeft geen vaste huisarts.
 1. De waarnemend huisarts informeert bij de patiënt of hij/zij onlangs in contact is geweest met een (andere) huisarts en/of huisartsenpost.
 2. De patiënt informeert de waarnemend huisarts over de recente contacten.
 3. De waarnemend huisarts vraagt bij deze zorgverleners een professionele samenvatting op.
 4. De waarnemend huisarts voert waarneemconsult uit met de (al dan niet)ontvangen professionele samenvatting(en).

Postcondities:

 • De professionele samenvatting is inzichtelijk voor de waarnemend huisarts.