iaz:V1.0 (Spoed)melding (HA/HAP → MKA): verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Transacties & Transactiegroepen)
(Transacties & Transactiegroepen)
Regel 28: Regel 28:
 
<span style="color:#4682B4"> Afbeelding: Use Case Spoedmelding </span>
 
<span style="color:#4682B4"> Afbeelding: Use Case Spoedmelding </span>
  
Een bedrijfsactiviteit heeft een bepaalde transactie tot gevolg. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep.  
+
Een bedrijfsactiviteit heeft binnen een scenario een bepaalde transactie tot gevolg. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep.  
 
 
Het scenario, transactiegroep en transacties zijn:
 
  
 
{| class="wikitable"  
 
{| class="wikitable"  

Versie van 1 sep 2015 om 11:30

{{#customtitle:(Spoed)melding (HA/HAP → MKA)|(Spoed)melding (HA/HAP → MKA)}}

Dit materiaal is onderdeel van ' V1.0_Ontwerp_SEH-AMB.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

(Spoed)melding (HA/HAP → MKA)

Procesbeschrijving

De huisarts of huisartsenpost stuurt het bericht naar de meldkamer.

Bedrijfsrollen

Bij de Spoedmelding zijn drie bedrijfsrollen te onderscheiden:

  • Huisarts;
  • Huisartsenpost (Waarnemend huisarts);
  • Meldkamer.

Systemen & Systeemrollen

De systeemrollen van de informatiesystemen zijn:

  • Huisartseninformatiesysteem (HIS) is Spoedmelding Sturend [AZP-SPS] Systeem
  • Huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS) is Spoedmelding Sturend [AZP-SPS] Systeem
  • Meldkamersysteem (MKAS) is Spoedmelding Ontvangend [AZP-SPO] Systeem

Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties, een verzameling van transacties vormt een zogeheten transactiegroep.

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de processen, bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen, transacties en transactiegroep die onderdeel uitmaken van de Spoedmelding.

[Toevoegen: afbeelding met bedrijfsrollen, systemen, systeemrollen en de transactiegroep.]

Afbeelding: Use Case Spoedmelding

Een bedrijfsactiviteit heeft binnen een scenario een bepaalde transactie tot gevolg. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol en maakt onderdeel uit van een transactiegroep.

Scenario Transactiegroep Transacties
(Spoed)melding (HA/HAP → MKA) Spoedmelding Sturen Spoedmelding [AZP-SPS]
(Spoed)melding (HA/HAP → MKA) Spoedmelding Ontvangen Spoedmelding [AZP-SPO]

Tabel Spoedmelding